Закон Кулона. Увести поняття точкового заряду, роз’яснити учням фізичний зміст закону Кулона. §4 4 4 Узагальнюючий урок. Узагальнити вивчений матеріал по темі «Електричне поле»


Скачати 146.29 Kb.
НазваЗакон Кулона. Увести поняття точкового заряду, роз’яснити учням фізичний зміст закону Кулона. §4 4 4 Узагальнюючий урок. Узагальнити вивчений матеріал по темі «Електричне поле»
Дата22.10.2013
Розмір146.29 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фізика > Закон
Календарно-тематичне планування з фізики

9 клас

(2 год. на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр - 38 год.)

Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 9 клас: Підручник/ Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О. Кірюхіна. – Х.:Видавництво «Ранок», 2009. – 224 с.»

І семестр

№ уроку

№ уроку в темі

Зміст уроку

Основні цілі уроку

Домашнє завдання

Розділ 1. Електричне поле (5год.)

1

1

Заряд й електромагнітна взаємодія. Електричне поле.

Познайомити учнів із явищем електризації тіл; довести існування двох типів зарядів і пояснити їхню взаємодію. Сформувати уявлення учнів про електричне поле і його властивості.

§ 1,2

2

2

Механізм електризації різних тіл. Електроскоп. Лабораторна робота №1 Досліджування взаємодії заряджених тіл

Пояснити учням процес електризації тіл; ознайомити з роботою електроскопа. Вивчити характер взаємодії однойменно й різнойменно заряджених тіл.

§ 3

3

3

Закон Кулона.

Увести поняття точкового заряду, роз’яснити учням фізичний зміст закону Кулона.


§4


4

4

Узагальнюючий урок.

Узагальнити вивчений матеріал по темі «Електричне поле».

§

5

5

Тематичне оцінювання №1

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
Розділ 2. Електричний струм (35год.)

6

1

Електричний струм.

З’ясувати фізичну природу електричного струму.

§ 5

7

2

Дії електричного струму.

Ознайомити учнів з діями електричного струму.

§6

8

3

Джерела електричного струму.

Ознайомити учнів із джерелами електричного струму.

§ 7

9

4

Електричне коло.

З’ясувати, з яких частин складається електричне коло; пояснити учням призначення кожної частини електричного кола.

§8

10

5

Сила струму.

Увести фізичну величину, що характеризує електричний струм, та одиницю її виміру.

§9

11

6

Лабораторна робота №2 Збирання електричного кола і вимірювання сили струму на різних її ділянках

Навчити збирати електричне коло й вимірювати силу струму амперметром на різних ділянках кола.

§

12

7

Електрична напруга.

Увести поняття напруги, ознайомити учнів з одиницею напруги та навчити вимірювати напругу.

§10

13

8

Лабораторна робота №3 Вимірювання напруги за допомогою вольтметра

Навчити учнів правильно підключати в коло вольтметр і вимірювати напругу на різ них ділянках кола.

§

14

9

Електричний опір. Закон Ома.

Установити залежність між силою струму, напругою на однорідній ділянці електричного кола й опором цієї ділянки.

§11

15

10

Питомий опір. Реостати.

Показати залежність опору провідника від його геометричних розмірів. Ознайомити учнів із пристроєм і використанням реостатів для регулювання сили струму в колі.

§12

16

11

Лабораторна робота №4 Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра

Навчити визначати опір провідника за допомогою амперметра й вольтметра; переконатися дослідним шляхом у тому, що опір провідника не залежить від сили струму в ньому та від напруги на його кінцях.

§

17

12

Лабораторна робота №5* Вивчення залежності електричного опору провідника від довжини провідника й площі його поперечного перерізу. Розв’язування задач.

З’ясувати, як залежить електричний опір провідника від його довжини й площі поперечного перерізу.

§

18

13

Тематичне оцінювання №2

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
19

14

Послідовне з’єднання провідників.

Познайомити учнів із послідовним з’єднанням провідників і закономірностями, що існують у колі.

§13

20

15

Лабораторна робота №6 Дослідження електричного кола з послідовним з’єднання провідників

Експериментально перевірити закони послідовного з’єднання провідників.

§

21

16

Паралельне з’єднання провідників.

Познайомити учнів із паралельним з’єднанням провідників і закономірностями, що існують у колі.

§14

22

17

Роз’язування задач.

Закріпити знання учнів на розв’язуванні задач.
23

18

Лабораторна робота №7 Дослідження електричного кола з паралельним з’єднання провідників

Експериментально перевірити закони паралельного з’єднання провідників.

§

24

19

Змішане з’єднання провідників.

Закріпити знання учнів про різні з’єднання провідників і сформувати в них уміння обчислювати параметри комбінованих тіл.

§

25

20

Узагальнюючий урок.

Узагальнити вивчений матеріал по темі «Електричний струм».

§

26

21

Тематичне оцінювання №3

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
27

22

Робота й потужність електричного струму.

З’ясувати характер залежності між енергією, що виділяється на ділянці кола, електричним струмом та опором цієї ділянки кола.

§15

28

23

Лабораторна робота №8 Вимірювання потужності споживача електричного струму

Навчитися визначати потужність електричного струму в лампі.

§

29

24

Закон Джоуля – Ленца.

З’ясувати характер залежності між енергією, що виділяється на ділянці кола, електричним струмом та опором цієї ділянки кола.

§16

30

25

Розв’язування задач.

Закріпити знання учнів на розв’язуванні задач.
31

26

Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники.

Закріпити знання учнів про теплову дію струму.

§17

32

27

Електричний струм у металах.

З’ясувати фізичну природу електричного струму в металах.

§18

Календарно-тематичне планування з фізики

9 клас

(1 год. на тиждень, усього 70 год., І семестр – 32 год., ІІ семестр - 38 год.)
ІІ семестр


33

28

Електричний струм у рідинах.

Роз’яснити учням фізичну природу електропровідності рідин.

§19

34

29

Застосування електролізу.

Ознайомити учнів з технічним застосуванням електролізу; навчити їх застосовувати закон електролізу Фарадея під час розв’язання задач.

§20

35

30

Лабораторна робота №9 *Дослідження явища електролізу. Розв’язування задач.

Експериментально перевірити виконання закону електролізу.

§

36

31

Електричний струм у газах.

Роз’яснити учням фізичну природу електропровідності газів.

§21

37

32

Різні види самостійного розряду.

Ознайомити учнів із видами самостійного розряду та їх технічним застосуванням.

§22

38

33

Електричний струм у напівпровідниках.

Сформувати уявлення про вільних носіїв електричного заряду в напівпровідниках і про природу електричного струму в напівпровідниках.

§23

39

34

Узагальнюючий урок.

Узагальнити знання учнів з теми.
40

35

Тематичне оцінювання №4

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
Розділ 3. Магнітне поле (10 год.)

41

1

Постійні магніти. Магнітне поле.

Роз’яснити учням фізичну природу магнітної взаємодії.

§24

42

2

Магнітне поле Землі.

Пояснити походження магнітного поля Землі, ознайомити учнів з магнітними бурями й магнітними аномаліями.

§25

43

3

Магнітне поле провідника зі струмом.

Ознайомити учнів з магнітними полями провідника зі струмом і котушки зі струмом; розглянути графічне зображення магнітних полів і навчити знаходити напрямок силових ліній магнітного поля.

§ 26

44

4

Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

Розглянути дію магнітного поля на провідник зі струмом; ознайомити учнів з дією сили Ампера.

§ 28

45

5

Електромагніти.

Познайомити учнів із пристроєм електромагнітів і їх застосуванням.

§ 27

46

6

Лабораторна робота №10 Збирання електромагніту й дослідження його дії

Навчити збирати найпростіший електромагніт і з’ясувати, від чого залежить його дія.

§

47

7

Електровимірювальні прилади.

Ознайомити учнів із принципом дії електровимірювальних приладів.

§ 29

48

8

Явище електромагнітної індукції.

Ознайомити учнів з явищем електромагнітної індукції; навчити знаходити напрямок індукційного струму.

§30

49

9

Застосування електромагнітної індукції.

Показати учням значення явища електромагнітної індукції для фізики й техніки.

§30

50

10

Тематичне оцінювання №5

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
Розділ 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика (12 год.)

51

1

Атомне ядро.

Ознайомити учнів з відкриттям явища природної радіоактивності.

§31

52

2

Радіоактивне випромінювання.

Ознайомити учнів із властивостями радіоактивного випромінювання.

§32

53

3

Радіоактивне перетворення атомних ядер. Правила зміщення.

Розкрити природу радіоактивного розпаду та його закономірності.

§33

54

4

Закон радіоактивного розпаду.

Ознайомити учнів із законом радіоактивного розпаду.

§33

55

5

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання.

Ознайомити учнів з біологічною дією радіоактивних випромінювань.

§34

56

6

Експериментальні методи реєстрації заряджених частинок.

Ознайомити учнів із сучасними методами виявлення й дослідження заряджених частинок і ядерних перетворень.

§34

57

7

Лабораторна робота №11* Вивчення будови побутового дозиметра й проведення дозиметричних вимірів на місцевості

Вивчити будову побутового дозиметра й інших приладів для реєстрації заряджених частинок; навчитися проводити дозиметричні виміри на місцевості.

§

58

8

Отримання та використання радіоактивних ізотопів.

Ознайомити учнів із сучасними методами отримання радіоактивних ізотопів та застосуванням їх в техніці.

§35

59

9

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор.

Ознайомити учнів з розподілом ядер урану, що дозволяє одержати велику кількість ядерної енергії; пояснити будову й принцип дії ядерного реактора.

§36

60

10

Ядерна енергетика.

Ознайомити учнів з галуззю застосування атомної енергії.

§37

61

11

Екологічні проблеми атомної енергетики. Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни.

Ознайомити учнів із ситуацією в атомній енергетиці України; розповісти про ядерний паливний цикл і природний радіаційний фон. Виявити й узагальнити причини ядерного протистояння наддержав на початку ХХІ століття.

§37

62

12

Тематичне оцінювання №6

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
63

1

Узагальнюючі заняття.64

2

Узагальнюючі заняття.65

3

Екскурсії.66

4

Екскурсії.67-70

5-8

Резерв.Схожі:

Урок №5 Тема. Закон Кулона
Кулона; формувати вміння та навички розв’язування типових задач; закріплювати вміння застосовувати одержані на попередніх уроках...
Закон Кулона
Електричне поле — одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також...
Повторювально-узагальнюючий урок по темі
Які види з’єднання споживачів в електричне коло ви знаєте? Охарактеризуйте їх за допомогою
  Закон інерції перший закон Ньютона
Мета  уроку:  розкрити  зміст  першого  закону  Ньютона;  увести  поняття інерціальної системи відліку
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА: «Електричне поле зарядів у вакуумі»
Електричне поле створюється у вакуумі (діелектрична проникність ) зарядом, який розподілений
УРОК №11 Тема уроку
Мета уроку: узагальнити та систематизувати вивчений матеріал з теми, підготувати учнів до контрольної роботи
Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: Комп’ютер, проектор,...
Пояснити учням умови накопичення заряду, ввести поняття електроємності провідника та одиниці вимірювання електроємності
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
АТМОСФЕРА Узагальнюючий урок – змагання
Мета: Повторити, узагальнити, перевірити знання, уміння і навички, отриманні під час
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка