Урок 1 Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул


Скачати 105.54 Kb.
НазваУрок 1 Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул
Дата26.10.2013
Розмір105.54 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Урок 1

Будова речовини.Атоми і молекули.Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул.

Якби я захотів читати,

не знаючи літер, це було б безглуздям.

Так само , якби я хотів

аналізувати явища природи,

не маючи уяви про будову речовини,

це було б таким самим безглуздям.

М.В. Ломоносов..

Мета: сформувати уявлення про атоми та молекули;

формувати інтерес до вивчення фізики, розвивати логічне мислення, вміння міркувати і робити висновки;

виховувати спостережливість, почуття відповідальності.
Наочність і обладнання: таблиці(слайди) з зображеннями атомів і молекул, модель хаотичного руху молекул, моделі молекул води, водню, кисню, підручник «Фізика-7».
Тип уроку: засвоєння нових знань.
План уроку

1.Організаційний момент- (1хв)

2.Аналіз контрольної роботи-(5хв)

3.Мотивація навчальної діяльності (6 хв)

4.Вивчення нового матеріалу (13 хв)

5.Використання отриманих знань (10 хв)

6.Конроль та корекція отриманих знань (5 хв)

7.Підбиття підсумків уроку. Рефлексія (3 хв)

8.Домашнє завдання (2 хв)

Конспект уроку

Етапи урока

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

1.Організа-ційний момент.
3.Мотивація навчальної діяльності.

4.Вивчення нового матеріалу

Міні-лекція вчителя

5.Використання отриманих знань
Демонстрація моделі хаотичного руху молекул.
Обговорення

Проведення експерименту


6.Фізкультхвилинка

7.Конроль та корекція отриманих знань
Інтерактивна вправа

8.Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

9.Оцінюван- ня

Домашнє завдання

Привітання учнів, організація робочого місця

Вступне слово вчителя: Любі діти! Зверніть увагу на епіграф нашого уроку. Як ви розуміете його?
Ми розпочинаемо з вами другу тему, яка є не менш цікавою, назва якої «БУДОВА РЕЧОВИНИ». Питання про будову матерії здавна цікавило людей. Але впродовж тисячоліть неможливо було перевірити висловлені здогадки й обгрунтувати їх. Проте поступово картина ставала яснішою. Усі сучасні уявлення про будову матерії грунтуються на трьох основних положеннях:

1. Усі тіла складаються з частинок.

2. Ці частинки знаходяться в безперервному хаотичному русі.

3. Частинки взаємодіють одна з одною.

Що ж це за частинки? Ще давньогрецький вчений Демокріт у V столітті до нашої ери стверджував, що у світі існують тільки атоми й порожнеча. Атомами він називав найменші частинки речовини (слово «атом» означає «неподільний»). Це було в V столітті до нашої ери, а що було між V століттям та нашим часом? Давайте послухаємо інформацію, що підготував нам ваш однокласник.

Після тривалих досліджень врешті-решт вдалося отримати докази існування атомів, тим не менше майже відразу з'ясувалося, що вони не є неподільними, а самі складаються з елементарних частинок. Як же ми сьогодні уявляємо собі атом?

Атоми дуже малі за розмірами (приблизно один десятимільйонна частина міліметра). Можна навести відомі порівняння: якби атоми збільшилися до розмірів маленької краплі води, то така крапля могла б накрити досить велике місто! Тим не менше навіть цей маленький об'єм майже весь порожній! Атом дуже нагадує Сонячну систему в мініатюрі: посередині крихітне ядро, а навколо ядра рухаються електрони. Ядро має позитивний електричний заряд, а електрони - негативний. Отже, між ними діє сила електричного притягання. Вона й не дає електронам кинути атом. Діаметр ядра в 100 000 разів менше, ніж діаметр атома! До складу ядра входять два типи частинок: нейтрони (нейтральні частинки) і протони (вони мають позитивний електричний заряд). Маса кожної з цих частинок майже в 2000 разів перевищує масу електрона.

Нині існує багато доказів існування атомів. Найбільш переконливі для вас, напевно, зображення атомів, отримані на сучасному електронному мікроскопі.

Що незвичного для нас в атомах? Зрозуміло, перш за все - дуже малі розміри. Але є ще така властивість, як однаковість, неможливість розрізнити атоми однієї речовини (наприклад, однаковими є всі атоми вуглецю або гелію). Порівняємо: скільки б не було голок на сосні, які б вони не були схожі, але завжди можна знайти хоча б якусь відмінність. Атоми об'єднуються в групи і утворюють молекули. Різні речовини складаються з різних молекул. Наприклад, вода - з молекул води, яка, у свою чергу, складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену .

А ось молекула кисню складається з двох однакових атомів Оксигену. Різних видів атомів існує близько ста, а різних молекул - мільйони!

Можна сказати про існування гігантських молекул з великою кількістю атомів.

Речовина складається з атомів, які можуть об'єднуватися в молекули. Атом складається з позитивно зарядженого ядра і електронів.

Звідки ми знаємо про рух атомів і молекул? Наведемо поки що лише один факт. Повідомлення учня.

Пояснення броунівського руху було знайдено пізніше: це рух пояснюється рухом невидимих ​​навіть під мікроскопом молекул рідини. Оскільки цей рух хаотичний, молекули «штовхають» частинку трохи сильніше то в один бік, то в інший.

Отже, броунівський рух свідчить про безперервний хаотичний рух молекул речовини, швидкість якого залежить від температури: чим вища температура, тим швидше рухаються молекули.

Як ви думаєте, на яких частинках можна спостерігати броунівський рух у повітрі?(Частинки пилу)

Хаотичний рух молекул тоді швидший, коли вища температура речовини.

Якби молекули не взаємодіяли одна з одною, то вони просто розлетілися б (тобто всі тіла перетворилися б на газ). Тим паче, що між молекулами діють досить великі сили. Правда, вони стають такими, лише коли молекули розташовані близько одна від одної. Це сили притягання і відштовхування.

Проведемо експеримент.

І.У мірний циліндр наллємо воду та опустимо кристал перманганату калія. Питання:

А) Поясніть, чому вода повністю зафарбувала воду?

Б)Чи однакові молекули води та перманганату калію?

В) Цей процес проникнення молекул перманганату калія між молекулами води у гарячій воді буде протікати швидше?

ІІ У мене на столі лежать свинцеві циліндри. Зараз ми їх щільно прижмем один до одного свіжими зрізами. Ми бачимо, що вони злиплись.Чому?( Бо зблизили їх на відстань, на якій діють сили притягання між молекулами.)

-Чи однакові молекули води та водяної пари?

-Чи однакові молекули води та алюмінію?

-Які частинки входять до складу атома?

Стоячи біля парт, діти, зробіть ті рухи (танцювальні), які вам подобаються більш за все.
Вправа «Вірю – не вірю».

Чи вірите ви, що …

  1. …планета Земля складається з молекул?

  2. …молекули повітря однакові?

  3. …рух частинок пилу у повітрі - броунівський рух?

  4. …відстань між молекулами різних речовин однакова?

  5. …між молекулами існують сили притягання та відштовхування?

  6. …молекули газів рухаються зі швидкостями сотень метрів за секунду?

  7. …при температурі -5’C молекули не рухаються?

  8. …якщо між молекулами не буде існувати сили притягання, усе буде існувати в газоподібному стані?Метод «Незакінчені речення»

-Цей урок дав мені знання про …

-Сьогодні на уроці я зрозумів, що…


1.Опрацювати текст §11,12(2,3 пункти с.69-70) В.Р.Ільченко,

2.Відповісти на запитання с. 67; 3.Записати в зошит характерні ознаки будови газоподібних, рідких,твердих тіл;

4.Скласти міні-твір «Якби я був розміром з атом».


Вітають учителя, організація робочих місць. Слухають учителя.

Діти міркують, висловлюють свої думки.

Повідомлення учня: У середні століття прихиль-ники атомістичного вчення переслідува-лися інквізицією і владою, тому що воно підривало віру в бога-творця. У Франції в 1026 р. Вищий суд спеціаль-ним декретом забо-ронив поширення атомістичного навчання під страхом смертної кари. В середні віки атоміс-тична гіпотеза під тиском церкви була віддана забуттю. Лише у ХVІІ ст.

І. Ньютон спробував пояснити розши-рення газів. У XVIII гарячим прихиль-ником і пропаганд-дистом молекулярної теорії був М.В.Ломо-носов, Д.Бернул-лі.Такі відомі фізики, як Е. Мах і В. Ост-вальд, навіть в кінці Х1Х-ХХст. Запере-чували реальність атомів.

Учні сприймають матеріал, який пояснює вчитель.

Повідомлення учня:

На початку XIX сторіччя у1827р. англійський ботанік Р. Броун спостерігав під мікроскопом крихітні частинки рослинного поход-ження (спори), які перебували у воді. Він спостерігав, як частинки неперервно та хаотично ру-хаються. Спочатку Броун подумав, що частинки живі, але пізніше він виявив, що частинки про-довжують рухатись і в тому випадку, якщо їх суспензію у воді прокип’ятити. Пізніше Броун помітив, що такий самий хаотичний рух здійснюють дрібні частинки, які приготовлені з будь-якої речовини. Броун не зміг пояснити відкритого ним явища.

Учні відповідають на запитання учителя.

Учні спостерігають за експериментом, дають відповіді на запитання.

Діти виконують танцювальні вправи

Діти відповідають на запитання вчителя.

Схожі:

Урок у 9-му класі Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних...
Тема. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома
Агрегатні стани речовини з точки зору МКТ
В ідеальному газі молекули рухаються безперервно, хаотично, поступово. В реальному газі молекули також ще здійснюють обертальний...
Тема: «Будова атома»
У ядрі атома натрію 23 частинки, з них 12 нейтронів. Скільки у ядрі протонів? Скільки атом має електронів, коли він електрино нейтральний...
ПЗ та ПСХЕ Д.І. Менделєєва. Будова атома стор. 6
Гоцуляк Л. О., доктор біологічних наук, професор Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету
Уроком тематичної атестації
Тема. Будова атома. Ізотопи. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів і шкідливий вплив на живі організми радіоактивного...
Тема : Квітка. Будова і різноманітність квіток
...
Тема. Будова та різноманітність рослинних клітин. Поділ клітини....

Тема уроку. Будова та функції шкіри й похідних шкіри. Лабораторна...
Кроскопічною і мікроскопічною будовою шкіри, основними функціями шкіри й основних її похідних, розвивати допитливість в учнів, розв’язувати...
Виробництво чавуну. Доменний процес. Робота та будова доменної печі....
Мета: Ознайомлення учнів з виробництвом чавуну, доменним процесом. Робота та будова доменної печі. Залізні руди (багата, бідна)
Урок №2 Тема. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому
Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, крилатих висловів, що мають будову складних речень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка