НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ ТУРНІР ЕРУДИТІВ, 10 КЛАС ТЕТЯНА ЛИМАРЕНКО, учитель-методист ЗОШ №3


Скачати 57.55 Kb.
НазваНЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ ТУРНІР ЕРУДИТІВ, 10 КЛАС ТЕТЯНА ЛИМАРЕНКО, учитель-методист ЗОШ №3
Дата22.10.2013
Розмір57.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ

ТУРНІР ЕРУДИТІВ, 10 КЛАС

ТЕТЯНА ЛИМАРЕНКО, учитель-методист ЗОШ №3,

м.Білгород-Дністровський, Одескої обл.

прямая соединительная линия 1

Мета: узагальнити і систематизувати відомості про ненасичені вуглеводні; закріпити знання учнів про склад і будову молекул; види гібридизації електронних хмар в атомах вуглецю; довжину зв’язків; валентні кути; ізомерію й номенклатуру; характерні хімічні властивості; основні види синтезів, здійснюваних на основі етилену й ацетилену; умови протікання реакцій; способи одержання й застосування алкенів і алкінів.

Обладнання й реактиви: таблиці, етиловий спирт, пісок, концентрована та розведена сульфатна кислота, розчин калій перманганату, кальцій карбіт.

Хід уроку

І. Інтелектуальна розминка

1. Як за хімічною номенклатурою називаються вуглеводні гомологічного ряду етилена? Написати загальну формулу.

2. Як за хімічною номенклатурою називають вуглеводні гомологічного ряду ацетилену? Написати загальну формулу.

3. Який вид гібридизації електронних орбіта лей характерний для алкенів та алканів?

4. Яка форма молекули характерна для алкенів і алкінів?

5. Охарактеризуйте та поясніть природу хімічних зв’язків у молекулі етилена.

6. Які види ізомерії характерні для алкенів і алкінів?

ІІ. Графічний диктант порівняння будови й властивостей насичених і ненасичених вуглеводнів

Варіанти: 1 – етилен; 2 – ацетилен.

Питання:

1) валентність атомів карбону в молекулах повністю насичена гідрогеном;

2) на кожний атом карбону в молекулі до повного насичення не вистачає по одному атому гідрогену;

3) на кожний атом карбону в молекулі до повного насичення не вистачає двох атомів гідрогену;

4) між атомами карбону в молекулах G-зв’язок;

5) між атомами карбону в молекулах є один р-зв’язок;

6) між атомами карбону в молекулах є два р-зв’язки;

7) зв’язок між атомами карбону в молекулі одинарний (простий);

8) зв’язок між атомами в молекулі подвійний;

9) зв’язок між атомами в молекулі потрійний;

10) довжина зв’язку С – С 0,154 нм;

11) довжина зв’язку С – С 0,120 нм;

12) довжина зв’язку С – С 0,134 нм;

13) характер зв’язку С – С визначає тип реакції заміщення;

14) характер зв’язку С – С визначає тип реакції заміщення;

15) характерна реакція горіння;

16) характерна реакція окиснення;

17) взаємодіє з галогенами, утворюючи моногалогенопохідні;

18) взаємодіє з галогенами, утворюючи дигалогенопохідні;

19) полімеризується;

20) при високій температурі розкладається на елементи;

21) можна розпізнати за знебарвленням розчину калій перманганату;

22) можна розпізнати за реакцією з аміачним розчином арґентум оксиду;

23) знебарвлює бромну воду за звичайних умов;

24) піддається каталітичному окисненню.

«Ключ» учителя для перевірки роботи

Варіант 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Варіант 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Учні заздалегідь готують половину аркуша паперу в клітку, по центру якого проводять горизонтальну лінію, ділять її на незначне вчителем число частин (залежить від числа запитань диктанту) і нумерують кожний відрізок. Ствердні відповіді (так, справедливо, характерно, ставиться, відповідає, застосовується й т.д.) позначаються знаком «+»; заперечні – знаком « - ».

ІІІ. Гра «Інтелект – шоу «Еврика»

Клас ділиться на дві команди.

І тур. Команда, яка першою відповість на запитання, одержує 1 бал і першою починає наступний тур.

Питання: хто та в якому році першим пояснив явище ізомерії?

Відповідь: А.М.Бутлеров у 1864 р.

ІІ тур. Етилен: будова, властивості. Гомологічний ряд етиленових вуглеводів (алкенів).

Питання.

1. Назвати речовини, які з них є ізомерами.

а) CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3;

б) CH2 = CH – CH2 – CH3;

в) CH3 – CH = CH – CH3;

г) CH3 – CH – C = CH2

2. Написати формули таких вуглеводнів:

3-метилпентен-1;

2-метилпентен-2;

3-етилгексен-2.

Які речовини є ізомерами, а які гомологами?

3. Зобразіть розташування зв’язків у молекулі цис- й транс ізомерів бутона – 2.

4.Складіть не менше чотирьох рівнянь реакцій приєднання, характерних для пропена. Назвіть продукти реакції.

5. Здійсніть перетворення: етан → етилен → поліетилен → хлоретан.

6. Як одержати пропен із насиченого вуглеводня і спирту?

7. Запишіть формули галогенопохідних насичених вуглеводнів, з яких можна одержати бутен – 1. Складіть рівняння відповідних реакцій.

Тема 2. Ацетилен: будова, властивості. Гомологічний ряд ацетиленових вуглеводнів (алкени).

Питання.

1. Назвати речовини, які з них є ізомерами:

а) СН ≡ C – CH – CH3;

б) CH ≡ C – CH3;

в) CH3 – C ≡ C – CH2 – CH – CH3;

г) CH3 – C ≡ C – CH3.

2.Написати формули таких вуглеводнів:

а) 2,5-диметилгексен-3; б) 4-метилгексин-2; в) 3, 4-диметилпентин-1.

Які речовини є ізомерами, а які гомологами?

3. Як одержати ацетилен, маючи вапняк, вугілля, воду, повітря та всі необхідні умови?

4. Як одержують ацетилен у промисловості? Напишіть відповідне рівняння реакції.

5. Скласти рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

прямая со стрелкой 2 CH3Br

Cпрямая со стрелкой 32H2

C2H4 → C2H5OH

Назвати продукти реакцій.

6. Написати рівняння реакції тримеризації ацетилену.

7. Напишіть рівняння реакцій приєднання, характерні для ацетилену. Дайте назви продуктам реакцій.

ІІІ тур. «Оратор»

(Команди самі оцінюють свої відповіді.)

1. Поширення алкенів у природі. Вплив алкенів на організм людини та навколишнє середовище.

2. Застосування ацетилену та його гомологів.

IVтур. «Практикум»

(Команда, що дасть правильну й аргументовану відповідь на запитання, одержує 4 бали.)

Завдання: взяти суміш спирту (1 частина) і концентрованої сірчаної кислоти (3 частини) та підігріти її. Газ, який виділився в результаті реакції, зібрати у велику пробірку над водою. Частину зібраного газу підпалити, утвориться полум’я, що світиться (яскравіше при спалювання метану). Решту зібраного газу пропустити через воду, злегка забарвлену розчином перманганату калію. Забарвлення зникає й одночасно виділяються коричневі пластівці.

Поясніть явища, що відбуваються.

V тур. «Підказка»

Кожна команда одержує 5 балів за правильну відповідь.

Завдання 1: етиленовий вуглеводень масою 4,2 г приєднує 16 г брому. Знайдіть молекулярну формулу сполуки.

Завдання 2: етиленовий вуглеводень масою 4,2 г приєднав 4,48 л хлороводню (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки.

Завдання 3:вуглеводень містить у масових частках 88,89% Карбону. Його густина за повітрям дорівнює 1,862. Знайдіть молекулярну формулу цього вуглеводню.

Завдання 4: вуглеводень містить у масових частках 92,6% Карбону й 7,7% Карбону. Відносна густина пари речовини за воднем дорівнює 93. Знайдіть молекулярну формулу цього вуглеводню.

Завдання 5: на спалювання 0,5 моль етиленового вуглеводню використали 33,6 л кисню (н.у.). Визначити формулу речовини.

Завдання 6: щоб спалити 1 моль ацетиленового вуглеводню, необхідно 56 л кисню. Визначити формулу речовини.

Домашнє завдання: підготувати розповіді про хімічні синтези на основі етилену й ацетилену.

Схожі:

"Електричний струм в різних середовищах" 9-й клас Учитель фізики...
Метод проектів дозволяє вирішувати завдання формування і розвитку усіх перерахованих вище інтелектуальних умінь. Усім цим умінням...
Турнір юних ерудитів у 6 – 7класах Мета
Коробківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Каховського району Херсонської області
Касперович Тетяна Володимирівна
Касперович Тетяна Володимирівна,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель,учитель початкових класів Дебальцівської...
Конспект уроку 9 клас Тема уроку: «Життя -це рух, а рух це життя»
АВТОР: Ураскузіна Ольга Юріївна, учитель вищої категорії, «учитель-методист», викладач фізвиховання ліцею
Пропозиції щодо кандидатур фахівців із зарубіжної літератури для...
Учитель-методист Золотоніської ЗОШ №3 Золотоніської міської ради Черкаської області
10-й (11-й) клас ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Г. Р. Уперенко, методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області; С....
Виховна година до Міжнародного Дня рідної мови. «О рідна мовонько,...
Розвивати командний дух, швидкість реакції, прагнення перемоги, вміння працювати в команді, толерантне ставлення до думок інших
О. М. Ніколенко (керівник колективу)
С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського...
6 клас Кудин Валентина Миколаївна, учитель української мови та літератури...
Мета: ознайомити учнів з творчістю Б. Грінченка, викликати в них глибоке співчуття до знедолених дітей
Застосування технології розвитку критичного мислення на уроках української...
Кецова Вікторія Тихонівна, учитель-методист, учитель української мови і літератури Роганського аграного ліцею Харківської районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка