Розробки сучасних уроків з хімії (за інтегральною технологією). 10 клас (12-річна школа) Частина Неметалічні елементи та їх сполуки. Частина Органічна хімія


Скачати 119.87 Kb.
НазваРозробки сучасних уроків з хімії (за інтегральною технологією). 10 клас (12-річна школа) Частина Неметалічні елементи та їх сполуки. Частина Органічна хімія
Дата13.04.2013
Розмір119.87 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Біологія > Урок
Обласна педагогічна виставка - 2010 Хімія
Автор(и), навчальний заклад

Назва

Район

АнотаціяОвчаренко Ірина Юріївна (вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 32 Черкаської міської ради),

Стеценко Ірина Володимирівна (вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 Черкаської міської ради)

Розробки сучасних уроків з хімії (за інтегральною технологією). 10 клас (12-річна школа) Частина 1. Неметалічні елементи та їх сполуки. Частина 2. Органічна хімія

м. Черкаси

Брошури (1 частина включає матеріал I семестру, 2 частина - відповідно II семестру) містять календарно-тематичне планування курсу хімії 10-го класу за інтегральною технологією відповідно до програми 12-річної школи, розробку уроків з використанням групової форми роботи, інтерактивних методів навчання, тематичні контрольні роботи у тестовій формі (IV варіанти).

Використання інтегральної технології дозволяє вчителю ефективніше використовувати час на уроках - укрупнення дидактичних одиниць дає можливість більше уваги приділяти відпрацюванню вмінь та навичок учнів з хімії, зацікавлювати їх різноманітними видами роботи (індивідуальними і груповими), використовувати педагогічні програмні засоби та метод проектів. Матеріал призначений для вчителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів.Творча група вчителів хімії м. Черкаси під керівництвом вчителя хімії Черкаської гімназії №31 Білорус Алли Володимирівни (Гаврилюк О.А., вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7; Підгорна В.П., вчитель хімії Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів №33 ім. В. Симоненка; Хіщина Т.О., вчитель хімії Черкаського гуманітарно-правового ліцею)

Соціальне спрямування хімічних знань


м. Черкаси

Методичний посібник містить теоретичний і практичний матеріал, який допоможе вчителю наповнити уроки хімії у 9-му класі цікавими фактами, формувати в учнів знання про роль і властивості речовин у повсякденному житті, виховувати екологічний стиль мислення та поведінки, свідомо користуватись засобами побутової хімії. Матеріал призначений для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Гречин Ольга Петрівна (вчитель хімії Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 ім. В.І. Чуйкова Уманської міської ради)Смирнова Ольга Юріївна (вчитель хімії Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 Уманської міської ради)

Плющ Тетяна Миколаївна (вчитель хімії Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Уманської міської ради)

Авторська програма факультативу-практикуму «Людина в хімічному просторі»

м. Умань

Програма курсу за вибором розроблена з урахуванням принципу ужиткової спрямованості знань, експериментальної насиченості курсу та науковості, заснованої на узгодженості матеріалу з основними законами, теоріями і закономірностями хімії. Програма курсу є логічним продовженням курсу хімії 9 класу, доповнює, розширює та поглиблює знання учнів. У посібнику запропоновано розробку занять з теми «Хімія краси та життя», а також вміщено додатковий матеріал до занять. Посібник призначений для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Гейко Людмила Іванівна (методист районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації, вчитель хімії Геронимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради)

Хімія в побуті (матеріали навчального посібника для вчителів до програми факультативного курсу)

Черкаський район

У представленій роботі зібраний інформаційний матеріал наукового та пізнавального характеру для проведення допрофільної підготовки учнів 8 класу на заняттях факультативного курсу «Хімія в побуті».

Посібник містить навчальну програму й календарно-тематичне планування курсу «Хімія в побуті», рекомендовану літературу та матеріали до занять. Метою роботи є забезпечення поглиблення та розширення знань про практичне застосування неорганічних речовин у повсякденному житті людини для формування екологічного стилю мислення та поведінки, набуття навичок самоосвіти школярів. Посібник призначений для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів.Підкошена Ольга Василівна (вчитель хімії Руськополянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської районної ради)

Збірник опорних конспектів та завдань з хімії для учнів 9 класу

Черкаський район

Посібник містить теоретичний матеріал програми 9 класу у формі опорних конспектів (схем, таблиць), які розкривають основні поняття й закони хімії, фізичні та хімічні явища з двох розділів з тем «Розчини» і «Найважливіші органічні сполуки». З метою формування умінь та навичок до кожного навчального матеріалу учням запропоновані завдання для фронтального та індивідуального виконання.

Збірник є роздатковим дидактичним матеріалом, який формує навчальні досягнення учнів, розвиває їх творчі здібності, організовує самостійне вивчення матеріалу, сприяє активізації пізнавальної діяльності школярів.

Методичний посібник розроблено для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Будавіцька Світлана Володимирівна (вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради)

Сучасний урок хімії за технологією компетентністно-орієнтовного підходу до навчання. 10 клас

м. Черкаси

Методичний посібник містить календарне планування, конспекти уроків, контрольні роботи у тестовій формі (4 варіанти), презентації для 10-х класів за програмою 12-річної школи (рівень стандарту). Матеріал допоможе вчителю впроваджувати компетентнісно-орієнтований підхід до навчання, зробить уроки хімії більш цікавими, різноманітними, доступними і результативними. Посібник призначений для вчителів і учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Загубинога Світлана Олексіївна (вчитель біології та хімії Скородистицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чорнобаївської районної ради)

Дивергентні задачі з хімії як один із засобів розвитку пізнавальних інтересів учнів

Чорнобаївський район

Збірник дивергентних задач з прикладами їх розв’язання. Містить теоретичний матеріал про хімічні задачі, їх види та методики розв’язання; задачі для учнів 7-9 класів за темами, відповідно до програми 12-річної школи. Посібник розрахований на вчителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів, учнів.Дубик Віра Іванівна (вчитель хімії та біології Вишнопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної ради)

Дослідницька робота на уроках хімії та біології

Тальнівський район

У роботі висвітлено використання дослідницько-експериментальних методів у формуванні хіміко-біологічних знань. Наведено інструктивні картки дослідів та рекомендації щодо використання на уроках хімії та біології. Даний матеріал може бути використаний для експериментів на уроках, гурткових заняттях, під час тижнів хімії та біології для забезпечення зв’язку навчання з життям, сприяння глибшому розумінню теорії, виробленню вміння гнучко застосовувати набуті знання на практиці, активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку творчих здібностей, ознайомлення школярів з методами наукового пізнання. Посібник призначений для методистів, вчителів хімії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Мельник Оксана Миколаївна (Монастирищенська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 Монастирищенської районної ради)

Учительський персональний сайт в мережі Інтернет (з добіркою цифрових ресурсів)

Монастирищенський р-н

Останнім часом все більше уваги приділяється дистанційній освіті та індивідуальній траєкторії навчання учнів. Цим вимогам відповідають мережеві технології. У методичному посібнику на прикладі сайту вчителя хімії розглядаються можливості створення сайтів, їх потенційні користувачі, рекомендації розробникам та приклади наповнення навчальною інформацією сайту. Матеріал призначений для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів і методистів.Сомик Віра Іванівна (вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школаиI-III ступенів № 5 Черкаської міської ради)

Радько Ірина Анатоліївна (вчитель хімії Першої міської гімназії Черкаської міської ради)

Інтеграція знань з хімії в цикл природничих наук

м. Черкаси

У методичному посібнику проаналізовані програми предметів природничого циклу стосовно міжпредметних зв’язків (використання термінології, основних понять, вмінь та навичок логічного мислення, відповідність вивчення математичного апарату відносно інших предметів). Проаналізовані результати анкетування учнів 9-их класів черкаських шкіл. Матеріал призначений для вчителів природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів і методистів.Творча група вчителів хімії м. Черкас під керівництвом вчителя хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 Черкаської міської ради Баранової Тамари Володирівни (Мокра В.Г., вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 30; Зима Г.М., вчитель хімії Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 17; Базилевська Л.П., вчитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 25; Панасенко О.О., вчитель хімії Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 13; Шепета О.М., вчитель хімії Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 28)

Проектна діяльність учнів в процесі вивчення хімії (в рамках до профільної підготовки)

м. Черкаси

Посібник містить теоретичний і практичний матеріал за програмою 9-го класу (розробка традиційних уроків, уроків-проектів, презентації, відеосюжети), який допоможе вчителю формувати в учнів знання про роль та властивості речовин у повсякденному житті, виховувати екологічний стиль мислення та поведінки, свідомо користуватись засобами побутової хімії. Теоретичний матеріал дозволить наповнити уроки цікавими фактами, які активізують і стимулюють роботу учнів. Посібник призначений для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Кравчук Юлія Олександрівна (вчитель хімії Жашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 ім. І. М. Ляшенка Жашківської районної ради)

Розв’язування задач з теми «Розчини» у 9 класі з поглибленим вивченням хімії

Жашківський район

Посібник містить методичні поради для вивчення теми «Розчини» у 9 класі з поглибленим вивченням хімії. Матеріали дають можливість застосовувати теоретичні знання на практиці, зокрема при розв’язуванні задач та виконанні практичних робіт. Наведені короткі теоретичні відомості до розв’язування задач, формули, фізичні величини та одиниці вимірювання, приклади подібних задач, що дозволить вчителю відпрацювати з учнями їх запис та розв’язок. До практичних занять розроблені інструктивні карточки, в яких крім ходу роботи є рекомендації з техніки безпеки.

Посібник рекомендується для вчителів хімії, учнів загальноосвітніх, спеціалізованих шкіл та студентів педагогічних закладів.Творча група вчителів хімії під керівництвом вчителя хімії Смілянського природничо-математичного ліцею ІІ-ІІІ ступенів Смілянської міської ради Хуртенко Лесі Олексіївни (Павленко Т.П., вчитель хімії Смілянської гімназії ім. В.Т. Сенатора; Заруба Л.В. та Белінська І.В., вчителі хімії Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11; Погоріла Л.В., вчитель хімії Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12; Лихолай Л.В., вчитель хімії Смілянського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - колегіум»; Сущинська І.Б., вчитель хімії Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13; Купрієнко Л.А., вчитель хімії Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4)

Завдання для організації поточного контролю знань учнів з теми „Найважливіші органічні сполуки” (9 клас)

м. Сміла

У роботі представлені вимоги до знань та вмінь учнів; діагностичні, навчальні контролюючі тестові завдання; вправи; диктанти для перевірки знань учнів 9 класу з теми «Найважливіші органічні сполуки». Матеріали посібника можна використати для перевірки засвоєння матеріалу та контролю знань вчителями хімії та методистами.Мельник Ірина Вікторівна (вчитель хімії Жаботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради)

Методика формування понять про основні класи неорганічних сполук

Кам’янський район

Посібник містить опис методичної системи формування понять про основні класи неорганічних сполук на основі поєднання інтерактивних та традиційних методів навчання, розробки уроків з теми «Основні класи неорганічних сполук» відповідно до програми 12-річної школи.

Аналіз наведеного досвіду дозволить раціонально поєднувати інтерактивні та традиційні методи навчання, адаптуючи їх до умов конкретної школи та системи викладання створеної вчителем з урахуванням особливостей того чи іншого класу. Посібник призначений для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.Плахотня Тетяна Григорівна (вчитель хімії Топилівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чигиринсько районної ради)

Хімія: за і проти. Зона ризику

Чигиринський район

У посібнику підібрані матеріали екологічного спрямування, що обумовлено реаліями сьогодення. Основний акцент робиться на тому, що хімія може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоди, якщо речовинами й матеріалами користуватися неправильно, коли не знати їх властивостей і впливу на людину чи навколишній світ.

Вміщено практичні рекомендації по використанню речовин і матеріалів, з якими стикаємося в побуті, а також додатки, які можуть бути використані вчителями як інформаційні повідомлення під час проведення уроків та позакласних заходів з хімії.

Матеріал призначений для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.


Кращі серії цифрових ресурсів:

  • Костриця Інна Володимирівна, вчитель хімії Монастирищенського технолого-економічного ліцею Монастирищенської районної ради

Елементи – халькогени. Серія цифрових ресурсів з теми 10 класу «Елементи – неметали, Елементи VIА групи» (11 презентацій)

  • Смаглюкова Олена Іванівна, вчитель хімії Золотоніської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради

Цикл перевірочних робіт з хімії по темі: «Найважливіші органічні сполуки. Вуглеводні». 7 перевірочних робіт з теми «Вуглеводні»

Серія цифрових ресурсів з теми «Квадратні рівняння», алгебра, 8 клас (кількість - 7)

Кращі роботи до колекції цифрових ресурсів:

  • Белінська Ірина Володимирівна, Заруба Лілія Віталіївна вчителі хімії Смілянської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11 Смілянської міської ради та Плужник Ліна Анатоліївна вчитель біології Смілянської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11 Смілянської міської ради

Колообіг Нітрогену в природі. Азот. Нітратна кислота. Виробництво аміаку. Оксиди Нітрогену. 5 презентації до уроків хімії та біології в 10-11 класах природничого профілю з тем: «Елементи V-А групи», «Колообіг речовин в біосфері», «Елементний хімічний склад живих організмів» для 10-11 класів.

  • Мельник Оксана Миколаївна, вчитель хімії Монастирищенської загальноосвітньої школи I-IIIступенів №1 Монастирищенської районної ради

Презентації: «Хімічний лабіринт», «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук», «Масова частка», «Амоніак», «Окісно-відновні реакції», «Дисперсні системи», «Амінокислоти.Білки».

  • Іващенко Любов Іванівна, вчитель хімії Мельниківський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради

Інтелектуальні ігри. 2 презентації для проведення інтелектуальних ігор: «Хіміко-екологічний мікс» (7-11 кл.), «В десятку» (7 клас).

Схожі:

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
Величко Л. П. Органічна хімія, 10-11 кл. (підручник для класів хімічного...
Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень...
УРОК-КАЗКА (1 клас)
Збірка містить розробки уроків в 1 – 4 класах з використанням інноваційних технологій навчання та оригінальний дидактичний матеріал...
ПЕРЕЛІК нових надходжень нормативних документів (НД) у фонд ДП "Житомирстандартметрологія"...
БЕЗПЕЧНІСТЬ ІГРАШОК. Частина 10. Органічні хімічні сполуки. Готування та екстрагування зразків
1 година на тиждень, разом 35
Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії
ДО НАРАДИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ
Але як Ви знаєте, є надводна й підводна частина айсберга. Отож якщо над водою перебуває невелика частина того, що зроблено з 100%...
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Курс “Організація баз даних та знань” – це складова частина державного стандарту освіти на рівні бакалавра
Конспекту уроку з хiмii на тему "Лужні елементи та лужні метали", 10 клас, рiвень стандарту
Розробка плану-конспекту уроку з хiмii на тему "Лужні елементи та лужні метали", 10 клас, рiвень стандарту. Виконавець вчитель хімії...
3. ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНФЛІКТІВ Частина І
Мета лекції: познайомити студентів з внутрішньо особистісними, міжособистісними груповими та міжгруповими конфліктами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка