Проблема подання знань на основі природної мови у освітніх системах штучного інтелекту


НазваПроблема подання знань на основі природної мови у освітніх системах штучного інтелекту
Сторінка1/12
Дата13.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Титенко С.В. Проблема подання знань на основі природної мови у освітніх системах штучного інтелекту // Лабораторія СЕТ. Київ - 2006.

http://www.setlab.net/?view=Philosophy_Knowledge

Проблема подання знань на основі природної мови у освітніх системах штучного інтелекту


Титенко С.В.

Національний технічний університет України "КПІ"

www.setlab.net

Лабораторія СЕТ – Науково-технічна лабораторія новітніх інформаційних технологій


ЗмістЗміст ………………………………………………………………….……... 2

Вступ ………………………………………………….…………………….. 3

 1. Знання – основа інтелектуальної системи …….……………..…..… 4

 2. Штучний інтелект і природна мова …………….…………….…..… 6

  1. Сутність проблеми обробки природної мови ….…………...…… 7

  2. Основна проблема обробки природної мови ….………………… 7

  3. Розпізнавання мови ……………………………….………….…… 8

 3. Проблема знання і мови у філософських течіях
  та наукових напрямках сучасності
  …………………………….….… 8

  1. Неопозитивізм ……………………………………………….......… 9

  2. Постпозитивізм …………………………………………….……… 10

  3. Структуралізм …………………………………………….…..…… 10

  4. Постструктуралізм ……………………………………….……...… 11

  5. Герменевтика ……………………………………………..….….… 11

  6. Когнітивна наука …………………………………………..……… 12

  7. Когнітивна лінгвістика ……………………………………….…… 13

  8. Теорія тексту ………………………………………………..…...… 16

  9. Дидактика ……………………………………………………..…… 18

  10. Гіпертекст і його подальший розвиток у
   концепції Семантичної Павутини……………………………….… 20

  11. Підсумок ……………………………….…….…….…….……..…. 22

 4. Висновки щодо подання знань у освітній
  системі штучного інтелекту
  ………………………………….…..… 23

  1. Когнітивно-семантичний підхід до подання знань …..…………. 23

  2. Мовно-дидактичний підхід до подання знань …..………………. 24

  3. Проблема синтезу підходів …..…………………………………… 24

 5. Література ………………………………………………………….…… 25


Вступ
Проблема подання знань, зобов'язана своїм виникненням процесам, що відбуваються у розвитку комп’ютерної техніки і дослідженнях по штучному інтелекту (ШІ) протягом останніх десятиліть, а саме появі і досить широкому поширенню систем, які називають системами, заснованими на знаннях [1]. Це насамперед інтелектуальні інформаційно-пошукові і експертні системи. Термін "знання" набуває в ШІ специфічного змісту, пов'язаного з певною формою подання інформації в ЕОМ, однак об'єктом уваги дослідників ШІ є і знання у звичайному сенсі. Формування бази знань інтелектуальної системи (ІС) передбачає розробку знакових структур, що дозволяють фіксувати знання з області, для роботи в якій призначається система, і забезпечити виконання необхідних операцій з ними. Побудова ІС припускає також ті або інші способи одержання знань, які повинні бути представлені в даній системі. Це можуть бути способи одержання знань із книг і інших текстів, що використовуються у даній області, а також у ході певним чином організованої комунікації із професіоналами (експертами) у сфері, де буде застосовуватися система. Розв’язання такого роду завдань (які називаються завданнями подання і придбання знань) виявилося пов'язаним з питаннями про те, як взагалі влаштоване знання, із чого воно складається і які механізми його функціонування, які існують види знання, яку роль грає неявне знання в комунікації і мисленні, що являють собою когнітивні структури індивіда і логічні механізми міркувань, - а також з безліччю інших питань щодо знання. Оскільки робота по створенню ІС усвідомлюється сьогодні як у значній мірі робота зі знаннями, саме поняття знання займає значне місце в рефлексії дослідників ШІ над своєю діяльністю. Подібно тому, як відносно мислення і інтелекту багато теоретиків ШІ не обмежувалися лише власне питаннями їхнього моделювання в комп'ютерних системах, але й розвивали погляди на мислення і інтелект як такі, вони не обмежуються сьогодні і власне питаннями побудови баз знань ІС, але нерідко розглядають і більш загальні проблеми знання. Існують спроби побудови формальної теорії знання, що могла б бути використана у ШІ і робототехніці, загальної концепції знання, що узгодиться із практикою ШІ. Іноді побудова такого роду теорій розглядається як справа майбутнього, що має, однак, велике значення для розробки систем, заснованих на знаннях [10, 11]. Спроби дослідників ШІ дати відповідь на питання про те, що таке знання, які його складові, як воно організовано і яким чином "працює", мають нерідко мало загального з відповідями, які пропонують на ці ж питання академічна епістемологія і соціологія знання, і зазнають критики з боку представників цих дисциплін [17]. Більше того, деякі філософи схиляються до думки, що так як велика кількість таких спроб не здатні задовольнити скільки-небудь вимогливі філософські смаки і навряд чи можуть бути захищені як загальні твердження про знання або концепцій знання, їх взагалі не варто брати до уваги. Проте існуючі в ШІ підходи до знання, концептуальний апарат і термінологія не можуть не робити впливу на розвиток філософсько-епістемологічних досліджень. Уже з'явилося багато робіт, що апелюють до моделей подання знань в ІС, що пропонують новий погляд на структуру людських знань, обумовлений розрізненням знань і даних у комп'ютерних системах [9], і ми можемо спостерігати, як подібні тенденції підсилюються по мірі зростання ролі комп'ютера в нашому житті.

Разом із поширенням досягнень в області штучного інтелекту, підсилюються намагання науковців використовувати вже розроблені технології ШІ, а також винаходити нові спеціально для області освіти. Застосування інтелектуальних розробок для навчання і викладання набуває свого власного дослідницького напрямку із відповідними специфічними для цієї області проблемами. Створюються наукові співтовариства [21, 22], що займаються дослідженням освітніх процесів і застосуванням технологій ШІ для створення комп’ютерних систем навчання. Класично дослідження ШІ намагаються пояснити і зрозуміти людський розум, щоб змоделювати його роботу на комп’ютері для вирішення задач у певній предметній області, натомість штучний інтелект у навчанні людини робить ще більший виклик дослідникам ШІ, тому що ставить так би мовити подвійну вимогу інтелектуальній системі – по-перше «розумітися» у предметній області і по-друге «розумітися» на навчанні людини. Херберт А. Сімон зазначає: «Якщо ми зрозуміємо людський розум, ми почнемо розуміти, що ми можемо зробити із освітньою технологією» [20]. Таким чином проблема моделювання людських міркувань підсилюється ще складнішою проблемою навчання людини.

Як зазначається у [26], ШІ і когнітивна наука повинні займатися усією сукупністю процесів пов’язаних із навчанням, що повинно включати моделювання роботи учителів і суб’єктів навчання, пояснення вивчення і навчання як складової людської системи обробки інформації. Сюди ж слід віднести основне завдання освіти – передачу знань. Цей процес і є центром уваги даної роботи. Особливого значення набуває тут згадана технологія ШІ - подання знань. У зв’язку з цим варто зазначити слова Рамеш Джайн, що підкреслюють значущість природної мови для процесу репрезентації знань: «Мова є мовою подання знань» [25]. Дійсно, не зважаючи на досягнення в області подання знань, очевидним залишається той факт, що людська мова володіє неперевершеною виразністю у передачі знань. Тому, бажаючи синтезувати технології ШІ у поданні знань і природну силу людської мови для реалізації інтелектуальної освітньої системи, в даній роботі ми розглянемо сутності знання, мови і тексту з філософської і загальнонаукової точок зору.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

30. Використання систем штучного інтелекту в навчальному процесі
Традиційна технологія розв´язування задач вимагала присутності між користувачем (спеціалістом вузької прикладної галузі) і обчисл...
28. Використання систем штучного інтелекту в навчальному процесі
Традиційна технологія розв´язування задач вимагала присутності між користувачем (спеціалістом вузької прикладної галузі) і обчисл...
LO07 ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Доведено неадекватність використання нормального закону розподілу випадкових величин у практиці. Розглянуто один із синергетичних...
Тема. Апаратні засоби захисту інформації в комп’ютерних системах
Формування знань класифікації, призначення, особливостей застосування апаратних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах....
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Резюме. Розглянуто тенденції розвитку та застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні. Висвітлено такі аспекти, як застосування...
РОЗДІЛ 1 КОРЕКЦІЙНА РОБОТА ЯК УМОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ
Корекція порушень пізнавальної діяльності у молодших школярів з вадами інтелекту
Реферат НА ТЕМУ: «ПРОБЛЕМА ЗАДАТКІВ, ЗДІБНОСТЕЙ І ІНТЕЛЕКТУ В ПСИХОЛОГІЇ»
Так що ж представляють із себе здатності взагалі? Вивчивши масу видань присвячених даній проблемі, можна зробити 3 формулювання,...
Історія мов програмування
ФОРТРАН, для бухгалтерії – переважно мова КОБОЛ. Проте для системних робіт використовувалася мова програмування низького рівня –...
1. Інформація і повідомлення
Повідомлення- інформація вирадена за допомогою літер, чисел, математичних символів, природної мови
Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики і фізики
Методична проблема. Створення умов для самопроектування вчителя-дослідника та учня-експериментатора в умовах глобалізації освітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка