Тема Металургія


Скачати 54.99 Kb.
НазваТема Металургія
Дата09.04.2013
Розмір54.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Тема 1. Металургія

 • Вступ. Завдання і значення дисципліни. Роль технології і забезпечення якості продукції й економічної ефективності в машинобудуванні. Завдання створення маловідходних і ресурсозберігаючих технологій.

 • Властивості і будова конструкційних матеріалів. Конструкційні матеріали, їхня класифікація і вимоги запропоновані до них. Основні фізичні, механічні, експлуатаційні і технологічні властивості металів. Залежність властивостей матеріалів від їх будови. Атомно-кристалічна будова металів. Поліморфізм металів. Залежність властивостей вуглецевих сталей від вмісту вуглецю, постійних, корисних і шкідливих домішок. Класифікація сталей за призначенням, хімічному складу і якості. Маркірування сталей і чавунів. Класифікація і маркірування сплавів кольорових металів.

 • Основи металургійного виробництва. Короткі відомості про розвиток металургії. Структура металургійного виробництва. Виробництво металів. Виробництво чавуну. Основні фізико-хімічні процеси в металургійному виробництві. Виробництво сталі в мартенівських печах, кисневих конвертерах і електропічах. Розливання стали. Процес прямого відновлення заліза з руди. Виробництво міді, алюмінію, магнію і титана. Способи підвищення якості металів і техніко-економічні показники в металургійному виробництві. Перспективи розвитку металургійного виробництва. Питання охорони навколишнього середовища.

 • Література [1, с. 3-5, 2, с. 2-5,]. [1, с. 4-8,2, с. 5-10,3, с. 3-14 ].[1,с. 25-27 1, с. 21-66, 2, с. 20-39, 3, с. 23-28 1, с. 66-99, 2, с. 39-48, 3, с. 28-39].

Тема 2. Технологія отримання заготівок деталей машин. Основи технології ливарного виробництва.

 • Основні етапи виготовлення машин. Машинобудівні заготівки. Способи отримання заготівок.

 • Основи технології ливарного виробництва. Загальна характеристика ливарного виробництва. Основні терміни в ливарному виробництві. Основні ливарні властивості сплавів.

 • Способи виготовлення виливків і їхні технологічні можливості, виготовлення виливків у піщаних формах, схема технологічного процесу. Ливарна форма і її елементи. Формувальні і стрижневі суміші. Виготовлення виливків по моделях, що виплавляються, і литтям в оболонкові форми. Сутність способу. Виготовлення виливків у постійних формах: у кокіль, під тиском і відцентровим способом. Технологічні можливості різних способів одержання виливків.

 • Обрубування та очищення виливків. Контроль якості виливків. Виправлення дефектів литва

 • Вибір технологічного способу лиття

 • Принципи конструювання литих конструкцій. Особливості конструювання литих деталей з урахуванням ливарних властивостей сплавів і способів лиття.

Література [1, с. 174-205, 3, с. 45-93 1,с.208-265, 2,с.120-180 1,с.208-265, 3, с. 45-93 2,с.120-180].

Тема 3. Основи технологій обробки тиском

 • Загальна характеристика обробки металів тиском (ОМТ). Сучасний стан, значення і місце ОМТ у машинобудуванні.

 • Теоретичні основи обробки металів тиском. Структура матеріалів і її зміна при навантаженні. Будова моно- і полікристалів. Дефекти кристалічної будови, їхня роль у зміні напруженого стану системи. Механізм пластичного деформування (ПД) монокристалічного і полікристалічного металу. Особливості зсувного і дислокаційних механізмів.

 • Вплив чинників на процеси деформування і руйнування металів. Основні поняття про вплив часу, швидкості навантаження і деформування, температури і тиску. Зовнішнє тертя при ОМТ і напружений стан. Зміна структури і властивостей при ПД. Наклеп і текстура. Холодна і гаряча ОМТ, їхні особливості. Процеси при нагріванні пластично деформованого металу. Макроструктура і властивості.

 • Класифікація видів обробки металів тиском. Технологічні процеси одержання машинобудівних профілів. Основи теорії прокатування. Характеристика прокатувального виробництва: схема, умови, продуктивність. Устаткування для прокатування й екологічні проблеми виробництва. Продукція прокатного виробництва. Виробництво листового і сортового прокату. Технологія виготовлення труб і спеціальних видів прокату.

 • Технологія отримання виробів пресуванням. Призначення і сортамент виробів. Устаткування, інструмент і технологічні операції процесів одержання профілів.

 • Технологія отримання виробів волочінням. Призначення і сортамент виробів. Устаткування, інструмент і технологічні операції процесів одержання профілів.

 • Характеристика ковальсько-штампувального виробництва. Загальні закономірності формозміни. Основні характеристики.

 • Кування. Призначення кування. Основні технологічні операції кування. Обладнання при куванні. Спеціальні способи кування.

 • Об'ємне штампування. Призначення штампування. Різновиди штампування. Гаряче об'ємне штампування (ГОШ), його різновиди й особливості. Класифікація штампів. Технологічні можливості ГОШ. Сутність і схеми видавлювання, висадки і формування. Холодне об'ємне штампування. Спеціалізовані процеси штампування.

 • Листове штампування. Розділювальні і формозмінювальні операції. Спрощені схеми обробки листового металу.

 • Література [1,с.80-73, 2,с.53-119, 3, с. 94-136 ], http://lec-tkm.ru/

Тема 4. Основи технології зварювального виробництва

 • Загальна характеристика зварювального виробництва. Короткі зведення історії розвитку зварювання. Фізичні основи одержання зварного з'єднання. Умови утворення міжатомних і міжмолекулярних зв'язків. Класифікація способів зварювання. Оцінка зварюваності по ступені відповідності властивостей зварного з'єднання й основного металу й утворення бездефектних зварних з'єднань.

 • Термічний клас зварювання. Дугове зварювання. Сутність процесу. Електричні властивості дуги. Ручне дугове зварювання. Зварювальний дріт і електроди для дугового зварювання, їхня класифікація і призначення. Зварювання під шаром флюсу.

Дугове зварювання в середовищі захисних газів. Особливості, переваги і застосування зварювання в аргоні і вуглекислому газі.

Плазменне зварювання. Сутність процесу. Схеми зварювання незалежною і залежною дугою. Променеві способи зварювання. Електронно-променеве зварювання. Сутність і схема процесу. Лазерне зварювання. Сутність і схема процесу. Газове зварювання. Сутність процесу. Застосовуване устаткування і матеріали.

Технологічні можливості способів термічного класу зварювання й галузі застосування. Термічне різання: повітряно-дугове, кисневе, плазмове, лазерне.

 • Термомеханічний клас зварювання. Контактне зварювання. Сутність процесу. Способи контактного зварювання, циклограми процесів. Зварювання акумульованою енергією. Сутність і схема процесу конденсаторного зварювання. Дифузійне зварювання. Сутність способу.

 • Механічний клас зварювання. Ультразвукове зварювання. Сутність і схема процесу. Холодне зварювання. Сутність, схема, різновиду способу. Технологічні можливості термомеханічного і механічного класу зварювання й галузі їх застосування. Особливості зварювання різних металів і сплавів. Поняття про зварюваність металів і сплавів у зв'язку з їхніми властивостями. Зварюваність низьколегованих сталей із підвищеним утримуванням вуглецю. Зварюваність чавунів, кольорових металів і їхніх сплавів.

 • Нанесення зносостійких і жаростійких покриттів із спеціальними властивостями. Наплавлення дугове, електрошлакове, струмами високої частоти, плазмове, лазерне. Дугова металізація. Сутність процесу, матеріали, технологічні можливості.

 • Паяння. Сутність процесу. Способи.

 • Техніко-економічні показники зварювання і наплавлення металів і сплавів. Контроль якості зварных з'єднань. Види дефектів зварювальних з'єднань. Техніка безпеки й охорона навколишнього середовища при зварюванні.

 • Література [ 1,с.266-269 2,с.182-183, 3,с.136-137 1,с.270-315, 2,с.183-210, 3,с.138-153, с. 159-165, 170-173 1,с.316-340, 2,с.211-227, 3,с.154-158, с. 168-169, 171-172 3,с.154-158, с. 168-169, 171-172 1,с.346-357, 2,с.229-237, 3, с.174-181].

Тема 5. Виготовлення деталей із композиційних порошкових матеріалів, неметалічних матеріалів.

 1. Основи порошкової металургії. Виготовлення деталей із неметалічних матеріалів. Способи одержання і технологічні властивості порошків. Характеристика композиційних порошкових матеріалів. Готування суміші, формоутворення й остаточна обробка заготівок.

 2. Технологія отримання деталей з пластмас. Загальні відомості. Класифікація пластмас. Переробка пластмас у в'язкотекучому стані. Переробка пластмас у високоеластачному стані. Виробництво деталей з рідких полімерів. Виготовлення деталей з пластмас у твердому стані. Зварювання пластмас. Склеювання пластмас. Технологічні основи конструювання деталей з пластмас. Покриття з пластмас. Лакофарбові покриття.

 3. Технологія отримання деталей з гум. Загальні відомості. Виготовлення виробів з гуми.

Література [1,с.365-370, 2,с.242-245, 3, с.185-188 1,с.618-625, 2,с.418-426, 3, с.348-351 1,с.626-651, 2,с.426-435, 3, с.335-346].

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад
Робоча програма підготовки до вступних екзаменів у магістратуру за напрямом підготовки 050401 Металургія, спеціальністю 05040101...
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад
Робоча програма підготовки до вступних екзаменів у магістратуру за напрямом підготовки 050401 Металургія, спеціальністю 05040101...
Урок з географії Тема: “Чорна металургія України”
України, атласи, опорні конспекти уроку, зразки корисних копалин, контурні карти, пересувна дошка з ватманом, маркер, малюнки-плакати...
ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ В МАГІСТРАТУРУ
Схвалено навчально-методичною комісією металургійного факультету ДВНЗ «ПДТУ» за напрямом 050401 «Металургія»
ПРОГРАМА другої навчальної (технологічної) практики для студентів...
Напрям підготовки: 0904 – “Металургія” Кваліфікаційний рівень: 090400 Бакалавр
Металургійний комплекс. Чорна металургія
Очікувані результати: учень: 1 називає галузі, що входять до металургійного комплексу, найбільші підприємства та їх типи, проблеми...
Охарактеризувати склад, особливості розвитку й розміщення основних...
Основні поняття: промисловість, енергетика, металургія, машинобудування, хімічна промисловість, спеціалізація
Металургія та обробка заліза
Заповнюючи домницю деревним вугіллям та подрібненою рудою і подаючи в неї за допомогою спеціальних шкіряних міхів кисень, одержували...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка