Обл теоретичний тур МАН (контрольна робота з хімії)-2007р


НазваОбл теоретичний тур МАН (контрольна робота з хімії)-2007р
Дата01.04.2013
Розмір41.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Обл. теоретичний тур МАН (контрольна робота з хімії)-2007р
9 клас

І рівень


 1. Скласти рівняння реакцій, які відбуваються при прожарюванні у нещільно закритому тиглі суміші Кальцій оксиду, Ферум (II) оксиду та Силіцій оксиду.

2. Промислові та лабораторні способи отримання кисню. Рівняння відповідних реакцій.

 1. Чому екологи занепокоєні, з одного боку, стоншуван­ням озонового шару, а з другого- зростанням концентрації озону в атмосфері?ІІ рівень


 1. Складіть рівняння електрохімічних реакцій, які відбуваються під час електролізу водних розчинів солей (інертні електроди): натрію хлориду, калію сульфату, цинку сульфату.

 2. До розчину, що містить сульфатну кислоту масою 19,6г, додали натрію гідроксид масою 12 г. Розчин випарили. Обчисліть масу утворених солей.

 3. При зливанні рівних мас (по 200 г) 4%-х розчинів калій гідроксиду і хлоридної кислоти виділилося 8,14 кДж тепла. Визначте тепловий ефект реакції і запишіть відповідне термо­хімічне рівняння.

ІІІ рівень


 1. Для нейтралізації 100 г розчину натрій гідроксиду витратили 122 г розчину одноосновної неорганічної кислоти НА. При обробці нейтралізованого розчину надлишком розчину аргентум нітрату випав білий осад масою 14,3 г, який на соняч­ному світлі темнішає. Повний його розклад дає 10,8 г металу. Ви­значте всі речовини, запишіть рівняння реакцій. Розрахуйте ма­сову частку лугу у вихідному розчині. Запропонуйте природніший спосіб експериментального визначення концентрації лугу.

 2. У дві склянки, які містять по 180 мл води, внесли літій і натрій масою по 1,00 г. У якій склянці вода нагріється більше? У

скільки разів відрізняються об'єми газу, що виділив­ся? Чому в електрохімічному ряду металів

Літій стоїть лівіше від Натрію?

 1. Скласти електронну формулу атома Скандію та іону Хрому (ІІІ).10 клас

I рівень


 1. На спалювання 1 л газоподібного вуглеводню витра­чається 4,5 л кисню, при цьому утворюється

3 л вуглекислого газу (всі об’єми зведені до однакових умов). Визначте формулу вуглеводню,

опишіть його хімічні властивості.

2. Показати структурними формулами можливі ізомери 1,2-диметил-циклопропану.

3. 3а якими ознаками прийнято зараховувати речовину до органічних чи неорганічних? Наведіть

приклади, які б підтвердили вашу відповідь. Виберіть з поданого списку органічні речовини і

суміші, що їх містять. Наведіть відомі вам формули речовин і склади сумішей зі списку:

медичний ефір, нашатирний спирт, столовий оцет, олеум, оліфа, капрон, алебастр,

крейда, розчин йоду медичний, питна сода, щавлева кислота.

II рівень


 1. При прожарюванні твердої речовини А масою 7,9 г утворюються газоподібні продукти Б, В, Д об’ємом 6,72 л. За н. у. речовина В - рідина з масовою часткою Гідрогену 11,11 %, яка реагує як з газом Б, так і з газом Д. При пропусканні газової суміші Б і Д через розчин кислоти або лугу її об’єм зменшується вдвічі. Про які речовини йде мова? Напишіть рівняння відповід­них хімічних реакцій.

 2. Запишіть рівняння електродних напівреакцій і сумарні рівняння реакцій, що проходять при електролізі водних розчи­на таких солей: FеС13, NaВг, СuSO4, Мg (N03)2.

 3. Складіть схеми електронного балансу і розставте коефіцієнти у наведеній схемі окисно-відновної

реакції: FeSO4 +KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)2 +MnSO4 + K2SO4 +H2O.

III рівень


 1. Напишіть структурні формули всіх ізомерних сполук складу С5Н12O. Назвіть ці сполуки за

систематичною номенкла­турою.

 1. Масові частки елементів у мінералі бірюзі складають відповідно: Гідроген — 1,97%, Фосфор — 15,23%, Купрум — 7,86 % . До складу мінералу входять також Алюміній і Оксиген.

а). Виведіть найпростішу формулу мінералу та запишіть її у ви­гляді набору оксидів.

б). Запишіть істинну формулу солі, враховуючи, що вона нале­жить до ортофосфатів.

 1. На хлорування суміші міді та заліза масою 12 г витрачено хлор об’ємом 5,6 л (н.у.). Визначте масу кожного металу у суміші.


11 клас

I рівень:

? H+ + Н2О

 1. Скласти рівняння реакцій: 3-етил-4-метил-5-хлоргексан → З-етил-4-метилгексен → ? Вказати умови перебігу реакцій. Правильно назвати всі речовини.

2. Скласти електронні формули атома вольфраму та іона осмію(П).

3. Скласти електронну формулу молекули ацетонітрилу СНз-СN.

II рівень


 1. Визначте речовини Х і Y у наведеній схемі окисно-відновної реакції. Складіть схеми електронного балансу і розставте коефіцієнти.

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 X + MnSO4 + K2SO4 + Y

2. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем: С2Н2 → С6Н6 → С6Н5-Сl → C6H5-OH.

3. При спалюванні 0,28 г вуглеводню утворились оксид вуглецю (IV) та вода кількістю речовин по

0,02 моль кож­на. Виведіть формулу сполуки, якщо відомо, що 0,1 г її за нормальних умов

займають об'єм 80 мл.

III рівень


 1. Суміш містить алюміній, цинк, кремній і мідь. При обробці 1000 мг суміші гідрогенхлоридною кислотою виділився водень об'ємом 843 мл (н. у.) і залишився нерозчинний осад масою 170 мг. Під час взаємодії суміші масою 500 мг з розчином натрій гідроксиду виділився водень об'ємом 517 мл (н. у.) і та­кож залишився нерозчинний осад. Визначте склад суміші в масових відсотках.

 2. Сплав срібла з міддю, який використовують для виготовлення монет, плавиться при 875°С, а чисте срібло – при 960°С. Визначте масову частку міді в монетному сплаві, якщо кріоскопічна константа срібла дорівнює 48,6 кг • К/моль

 3. Зразок масою 6,12 г однієї з двох органічних речо­вин, одержаних при омиленні деякого твердого жиру А надлиш­ком водного розчину натрій гідроксиду, спалили в струмі кисню. У результаті отримали тільки 7,84 л (н. у.) СО2, 6,30 г води і 1,06 г сухого залишку. Визначте формулу жиру А. Намалюйте його структурну формулу. Запишіть рівняння згаданих реакцій. Де використовуються речовини, одержані внаслідок омилення?

Схожі:

Теоретичний тур обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового...

Тематична контрольна робота
Тематична контрольна робота (за творчістю М. Коцюбинського, О. Кобилянської) І варіант І рівень(0,5 балів)
Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії, Черкаської загальноосвітньої...
Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни
Комплексна контрольна робота охоплює навчальний матеріал з дисципліни в обсязі 54 години
2008 рік 8 клас Теоретичний тур
Яку масу має 1 л суміші моно- і діоксиду карбону (умови нормальні) якщо монооксиду карбону в суміші 35% за масою
МОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА Контрольна робота це важлива форма навчального...
Контрольна робота – це важлива форма навчального процесу, покликана навчити студентів самостійному узагальненню і викладенню інформаційних...
Гра проводиться в чотири тури. Тур перший бліц-турнір. Кожній команді...
Час на роздуми – 30 секунд. І останній четвертий тур найбільш видовищний: команди одна одній задають два питання в театралізованій...
Контрольна робота №2 з теми

Контрольна робота №1 «Народна та літературна балада» Варіант 4

Контрольна робота №1 «Народна та літературна балада» Варіант 3

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка