Менеджмент персоналу фінансових служб


Скачати 270.62 Kb.
НазваМенеджмент персоналу фінансових служб
Сторінка1/2
Дата15.03.2013
Розмір270.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2
Менеджмент персоналу фінансових служб


 1. Менеджмент персоналу фінансових служб як соціальне явище

 2. Менеджмент персоналу фінансових служб як об’єктивне соціальне явище і сфера професійної діяльності

 3. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту

 4. Зміст та задачі стратегії та політики менеджменту персоналу фінансових служб організації

 5. Чинники стратегії та політики менеджменту персоналу фінансових служб

 6. Напрями реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу фінансових служб

 7. Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу фінансових служб

 8. Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу фінансових служб від генеральної стратегії розвитку організації

 9. Відмінності в політиці менеджменту персоналу фінансових служб в залежності від моделі ринку праці

 10. Нормативно-правова база менеджменту персоналу фінансових служб

 11. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу фінансових служб

 12. Технічне забезпечення менеджменту персоналу фінансових служб

 13. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу фінансових служб

 14. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу фінансових служб

 15. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу фінансових служб

 16. Комунікації в управління персоналом фінансових служб

 17. Типи і причини конфліктів та методи їх розв’язання

 18. Соціально-психологічний клімат та його вплив на ефективність діяльності організації

 19. Служба персоналу фінансових служб організації

 20. Відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу фінансових служб

 21. Кадрове діловодство

 22. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі

 23. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу фінансових служб

 24. Методи визначення потреб організації у персоналі

 25. Джерела поповнення та оновлення персоналу фінансових служб

 26. Методи професійного відбору та підбору кадрів

 27. Розвиток персоналу фінансових служб як засіб забезпечення його конкурентоспроможності

 28. Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві

 29. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу фінансових служб
  Планування трудової кар'єри в організації

 30. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників

 31. Види, фактори та показники руху кадрів

 32. Основні процеси руху кадрів

 33. Припинення трудової угоди. Пристосування кадрів до економічних змін

 34. Оцінка витрат, пов'язаних із заміною працівників

 35. Вивільнення робочої сили

 36. Завдання регулювання трудової діяльності працівників організації

 37. Створення умов для ефективної діяльності персоналу фінансових служб

 38. Підтримання установленого ритму виробництва

 39. Методи управління персоналом фінансових служб

 40. Регламентування посадових обов’язків

 41. Регламентування діяльності структурних підрозділів

 42. Регламентування діяльності посадових осіб

 43. Правила поведінки і дисциплінарні процедури

 44. Робочий час як універсальна міра кількості праці

 45. Законодавче регулювання робочого часу і тривалості відпусток

 46. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу

 47. Режим праці й відпочинку

 48. Методи аналізу ефективності використання робочого часу

 49. Поняття, фактори і елементи умов праці

 50. Державне регулювання умов праці

 51. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві

 52. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці

 53. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві

 54. Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу фінансових служб

 55. Процес оцінювання персоналу фінансових служб: сутність, цілі, задачі, елементи

 56. Система оцінки персоналу фінансових служб та її види. Модель комплексної оцінки персоналу фінансових служб

 57. Методи оцінки персоналу фінансових служб

 58. Атестація кадрів

 59. Матеріальна мотивація трудової діяльності

 60. Заробітна плата: сутність, функції
  Організація заробітної плати в умовах ринкової системи господарювання

 61. Тарифна система оплати праці

 62. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати

 63. Системи оплати праці

 64. Організація преміювання персоналу фінансових служб: загальні вимоги

 65. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності

 66. Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвитку

 67. Соціальне партнерство: сутність, значення, форми

 68. Сторони і суб’єкти соціального партнерства

 69. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів

 70. Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору

 71. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання

 72. Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства

 73. Загальні засади ефективності в економіці та управлінні

 74. Витрати на персонал

 75. Організаційна ефективність менеджменту персоналу фінансових служб

 76. Економічна ефективність менеджменту персоналу фінансових служб

 77. Соціальна ефективність менеджменту персоналу фінансових служб

 78. Управління персоналом фінансових служб у сучасних умовах

 79. Роль керівних кадрів у процесі трансформації економічної системи від планової до ринкової

 80. Менеджмент персоналу фінансових служб в умовах розбудови ринкової економіки

 81. Світові тенденції розвитку менеджменту персоналу фінансових служб. Сучасні вимоги до ефективності менеджменту персоналу фінансових служб:

 82. Методологія управління персоналом фінансових служб

 83. Теоретичні засади науки управління персоналом фінансових служб

 84. Цілі управління персоналом фінансових служб, їх місце в системі організації цілей

 85. Принципи і методи управління персоналом фінансових служб

 86. Система управління персоналом фінансових служб

 87. Особливості системного підходу до управління персоналом фінансових служб

 88. Підрозділи з управління персоналом фінансових служб в організації

 89. Державна кадрова політика в Україні

 90. Планування людських ресурсів

 91. Розподіл відповідальності між лінійними керівниками і кадровими підрозділами

 92. Технологія управління персоналом фінансових служб

 93. Підбір персоналу фінансових служб

 94. Процес підбору, відбору і найму персоналу фінансових служб

 95. Моделі робочих місць

 96. Професійний відбір персоналу фінансових служб.

 97. Формування резерву кадрів

 98. Розстановка та рух персоналу фінансових служб

 99. Аналітичні та організаційні концепції визначення змісту робіт при розстановці персоналу фінансових служб

 100. Розподіл відповідальності

 101. Методи отримання інформації для аналізу робіт

 102. Типові моделі кар’єри

 103. Планування і розвиток кар’єри в сучасній організації

 104. Рух персоналу фінансових служб

 105. Порядок звільнення персоналу фінансових служб

 106. Оцінка персоналу фінансових служб

 107. Цілі і методи системи оцінки персоналу фінансових служб

 108. Оцінка потенціалу працівника

 109. Оцінка індивідуального внеску

 110. Навчання персоналу фінансових служб

 111. Система багаторівневого навчання

 112. Проблеми розвитку середньої професійної та вищої освіти в Україні

 113. Професійна підготовка

 114. Підвищення кваліфікації

 115. Досвід перепідготовки кадрів у США та Японії

 116. Теорія та практика програми «Магістр управління» (МВА)

 117. Організація роботи з персоналом фінансових служб

 118. Філософія підприємства

 119. Основи теорії філософії підприємства

 120. Приблизна філософія підприємства

 121. Цілі та задачі підприємства

 122. Декларація прав співробітників

 123. Вимоги до працівників:

 124. Умови праці; місце роботи:

 125. Оплата праці та соціальні блага:

 126. Структура персоналу фінансових служб

 127. Організаційна структура, її види

 128. Функціональна структура персоналу фінансових служб

 129. Рольова структура колективу, її види й аналіз

 130. Соціальна структура персоналу фінансових служб, її класифікація та аналіз

 131. Штатна структура

 132. Регламентація управління персоналом фінансових служб

 133. Класифікація регламентів управління

 134. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 135. Положення про підрозділи і методика його розробки

 136. Посадові інструкції: необхідність, значення, методика розробки

 137. Контракти з персоналом фінансових служб та порядок їх укладання

 138. Організація праці

 139. Організація робочого місця

 140. Класифікація і планування робочих місць

 141. Раціональні умови праці

 142. Паспорт робочого місця

 143. Техніка особистої роботи

 144. Нормування праці

 145. Управління поведінкою персоналу фінансових служб

 146. Поведінка особистості в групах

 147. Історія, природа та різні наукові підходи до визначення лідерства

 148. Концепція поведінкового та ситуаційного лідерства

 149. Соціальні групи, їх види та специфіка управління

 150. Програма створення колективу і стадії його розвитку

 151. Орієнтація, мотивація та оплата праці персоналу фінансових служб

 152. Ознайомлення з посадою

 153. Аналіз теорій мотивацій

 154. Матеріальні потреби як основа мотивації

 155. Всебічний розвиток особистості. Людина і особистість .

 156. Процес управління оплатою праці

 157. Взаємозалежність оплати праці та мотивації працівників

 158. Аналіз різних видів оплат

 159. Групування аналогічних видів робіт за тарифними розрядами

 160. Розподіл відповідальності

 161. Політика організації в області оплати

 162. Системи оплати праці

 163. Преміальні системи

 164. Розробка положення про оплату праці персоналу фінансових служб

 165. Ефективність управління людськими ресурсами (ЕУЛР)

 166. Сутність оцінки ефективності управління людськими ресурсами

 167. Аудит людських ресурсів

 168. Дослідження як один із методів оцінки ефективності управління людськими ресурсами

 169. Роль комунікацій у взаємоінформованості персоналу фінансових служб в організації

 170. Інформаційні системи управління персоналом фінансових служб

 171. Оцінка і вимір ефективності управління персоналом фінансових служб

 172. Особливості технології управління персоналом фінансових служб на державній службі

 173. Державна служба і державні службовці

 174. Роль управлінських кадрів, персоналу фінансових служб державної служби у зміцненні української державності

 175. Сутнісні риси державної кадрової політики в Україні

 176. Зміна функцій і демократизація механізмів державного впливу на роботу з кадрами

 177. Умови проходження державної служби

 178. Умови вступу на державну службу

 179. Планування кар’єри державного службовця

 180. Організація, умови і порядок проведення атестації державного службовця

 181. Відставка і звільнення державного службовця

 182. Управління персоналом фінансових служб у системі державної податкової служби України

 183. Кадрова політика та механізм управління персоналом фінансових служб у податковій службі

 184. Кадровий менеджмент у податковій службі

 185. Кадрова політика й основні принципи її формування в органах ДПС України

 186. Структура системи управління персоналом фінансових служб у податковій службі

 187. Механізм управління персоналом фінансових служб

 188. Проблеми управління персоналом фінансових служб в органах ДПС України

 189. Система підбору і формування резерву кадрів

 190. Співбесіда, як важливий елемент прийому працівника на роботу, характеристика її етапів.

 191. Навчання кадрів у системі державної податкової служби України

 192. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання

 193. Напрями і завдання розвитку професійного навчання

 194. Організаційна структура та управління системою професійного навчання

 195. Роль управлінських кадрів у процесі трансформації економічної системи України.

 196. Сучасні тенденції та перспективи в еволюції управління персоналом фінансових служб.

 197. Історія та сучасний досвід управління людськими ресурсами в Україні.

 198. Цілі управління персоналу фінансових служб, їх місце у системі організаційних цілей.

 199. Характеристика та класифікація адміністративних методів управління персоналом фінансових служб.

 200. Сутність та класифікація економічних методів управління персоналом фінансових служб.

 201. Соціально-психологічні методи управління персоналом фінансових служб.

 202. Організація проектування системи управління персоналом фінансових служб.

 203. Персонал як система. Особливість системного підходу до управління персоналом фінансових служб.

 204. Завдання та функції підрозділів з управління персоналом фінансових служб.

 205. Сутність та складові елементи кадрової політики.

 206. Сучасна кадрова політика. Пріоритети кадрової політики в Україні.

 207. Цілі і фактори планування людських ресурсів.

 208. Процес планування та його етапи.

 209. Розподіл відповідальності між лінійними керівниками і кадровими підрозділами.

 210. Методи планування чисельності персоналу фінансових служб.

 211. Процес підбору, відбору і найму персоналу фінансових служб.

 212.  Процес підбору кадрів на базі моделей робочих місць.

 213.  Зарубіжні методи прийому на роботу.

 214. Формування резерву кадрів.

 215.  Аналітичні та організаційні концепції визначення змісту робіт в організації.

 216. Планування і розвиток кар’єри в сучасній організації.

 217. Типові моделі кар’єри. Особливості їх реалізації.

 218. Вища освіта в Україні. Поділ на рівні освіти. Розкрийте сутність моделей робочих місць.

 219. Порядок звільнення персоналу фінансових служб. Оформлення необхідних документів.

 220. Цілі і методи оцінки персоналу фінансових служб.

 221. Оцінка потенціалу працівника.

 222. Оцінка індивідуального внеску.

 223. Проблеми розвитку середньої, професійної та вищої освіти в Україні.

 224. Шляхи професійної підготовки фахівців.

 225. Шляхи підвищення кваліфікації персоналу фінансових служб.

 226. Назвіть способи оцінки персоналу фінансових служб.

 227. Які методи оцінки персоналу фінансових служб Вам відомі?

 228. У чому суть рейтингового методу комплексної оцінки кадрів управління?

 229. Визначте структурні складові освіти.

 230. Назвіть складові процесу планування людських ресурсів.

 231. У чому сутність філософії підприємства?

 232. Виділіть основні етапи планування людських ресурсів.

 233. Які методи планування людських ресурсів Вам відомі?

 234. Визначте принципи підбору кадрів.

 235. Перелічіть типові документи для прийому й оформлення на роботу.

 236. Розкрийте сутність моделей робочих місць.

 237. Визначте порядок проведення атестації персоналу фінансових служб.

 238. Назвіть типові моделі кар’єри.

 239. Які документи необхідно оформити при звільненні?

 240. Визначте зміст аналізу роботи в організації.

 241. Які документи розробляються в складі штатної структури установи?

 242. Які види ролевої структури персоналу фінансових служб Вам відомі?

 243. За якими ознаками класифікують соціальну структуру персоналу фінансових служб?

 244. Функціональна структура, її особливості.

 245. Які види організаційної структури Вам відомі?

 246. Сутність класифікації регламентів управління.

 247. Основні положення правил внутрішнього трудового розпорядку.

 248. У чому суть методики розробки положень про підрозділи?

 249. Необхідність, значення, складові посадових інструкцій.

 250. Опишіть порядок укладання контрактів з персоналом фінансових служб.

 251. У чому суть планіровки робочих місць, їх класифікація?

 252. Назвіть основні правила організації робочого місця.

 253. Опишіть вихідні дані для складання паспорту робочого місця.

 254. Який ефект використання комп’ютерної системи в управлінні персоналом фінансових служб?

 255. Для чого необхідно нормування праці в сфері виробництва й управління?

 256. За якими ознаками класифікуються нормативи праці?

 257. Які методи нормування праці Вам відомі?

 258. Який метод використовують для нормування праці керівників?

 259. Які наукові підходи до визначення сутності лідерства Вам відомі?

 260. Охарактеризуйте концепції лідерства.

 261. Порівняйте авторитарний, демократичний, ліберальний стилі керівництва, їх переваги та недоліки.

 262. У чому принципові відмінності стилів лідерства, орієнтованих на роботу і людину?

 263. У чому суть ситуаційного лідерства, його відмінності від концепції поведінки?

 264. Які види соціальних груп Вам відомі?

 265. Програма створення та стадії розвитку колективу.

 266. Як підготуватися до введення на посаду нового працівника?

 267. Охарактеризуйте процедуру “Ознайомлення з посадою”.

 268. Як застосовуються теорії мотивації в процесі управління персоналом фінансових служб?

 269. Як змінюються матеріальні потреби людини зі зміною добробуту?

 270. Класифікуйте поняття, які характеризують людину.

 271. Охарактеризуйте процес управління оплатою праці.

 272. Охарактеризуйте складові положення про оплату праці персоналу фінансових служб.

 273. Порівняйте системи оплати праці.

 274. Сутність та порядок проведення аудиту людських ресурсів.

 275. Роль досліджень в оцінці ефективності управління людськими ресурсами.

 276. Система комунікацій в організації.

 277. Роль інформаційних систем в управлінні персоналом фінансових служб.

 278. Методики оцінки ефективності роботи персоналу фінансових служб, їх сутність.

 279. Аналіз бальної оцінки ефективності роботи персоналу фінансових служб.

 280. Опишіть бальну оцінку ефективності роботи організації (БОЕРО).


  1   2

Схожі:

Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Маркетинг персоналу...
Персонал як об’єкт вивчення дисципліни менеджмент персоналу. Основні етапи управління персоналом: традиційний, індустріальний та...
«Менеджмент персоналу»
Кодекс Законів про працю та його роль у регулюванні трудової діяльності персоналу
Волков Володимир Олександрович ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ
Актуальність даної проблеми полягає в теоретичному обґрунтуванні системного підходу до підбору персоналу, а також у розробці методичних...
Тема Управління персоналом у системі менеджменту організацій
...
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
1. Сутність та складові бюджетного менеджменту
Саме тому дисципліну «Бюджетний менеджмент» внесено до нормативних навчальних дисциплін, які вивчаються в обов’язковому порядку студентами...
ТЕМА: Методологічні аспекти менеджменту персоналу МЕТА
...
Сучасні методи пошуку та відбору персоналу
МЕТА: ознайомити учнів з сучасними шляхами пошуку персоналу, етапами відбору та методи, які застосовуються під час відбору
Банківський менеджмент
Підручник розрахований насамперед на студентів, які навчаються за спеціальністю “Банківська справа”. Книга буде корисною також студентам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка