РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) До фінансової звітності за МСФЗ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 260.66 Kb.
НазваРОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) До фінансової звітності за МСФЗ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Сторінка1/5
Дата23.02.2016
Розмір260.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)

До фінансової звітності за МСФЗ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «№ 1»

за 2014 рік.
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 2014 рік
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «№ 1» (надалі – «Товариство») зареєстровано 22 жовтня 2013 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців – 1 074 102 0000 047318, відповідно до чинного законодавства України. Юридична адреса Товариства: 01035, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 35.

Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг.

Предметом діяльності Товариства є:

- надання послуг з переказу коштів;

- операції з обслуговування платіжних карток;

- надання послуг з факторингу;

- надання кредитів за рахунок власних коштів;

- надання поручительств, гарантій;

- надання позик;

- надання послуг з клірингу.
Товариство здійснює свою діяльність відповідно до отриманого свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Облікова кількість працівників Товариства складає 25 чоловік. Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків.

Фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2014 року була підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку .

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової інформації спеціального призначення, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2014 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме:

  • методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);

  • безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що Товариство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому).

  • зрозумілості;

  • доречності (суттєвості);

  • достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, обачність, повнота);

  • зіставності;

  • можливості перевірки, тощо.

Склад фінансової звітності:

- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р., 

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 р., 

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р.,  

- звіт про власний капітал за 2014 р.,
2. Використання оцінок і припущень
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.
3. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її функціонування в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Управлінському персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.
4. Баланс (Звіт про фінансовий стан).
Облікова політика в Товаристві регламентується Законодавством України, МСФЗ та Наказом по Товариству "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2013 році" № 1 від 01.11.2013 року .

До форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», протягом року коригування та зміни не вносилися.

Відомості викладені у розрізі оборотних та необоротних активів.

Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю.

Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.

  1   2   3   4   5

Схожі:

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) До фінансової звітності за МСФЗ ТОВАРИСТВА...
ФІНАНС» (надалі – «Товариство») зареєстровано 11 липня 2012 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
ДКЦПФР №313 від 13. 02. 07 р., на підставі договору №28/07 від 12 березня 2007 року була проведена перевірка повноти та достовірності...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка