Районної цільової програми поводження з твердими побутовими відходами до 2016 року 1


Скачати 274.65 Kb.
НазваРайонної цільової програми поводження з твердими побутовими відходами до 2016 року 1
Сторінка1/3
Дата01.11.2013
Розмір274.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3
Паспорт

районної цільової програми поводження

з твердими побутовими відходами до 2016 року
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Коломийська районна державна адміністрація.

2. Розробник програми – відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

3. Термін реалізації програми – до 2016 року.

4. Етапи фінансування програми – щорічно.

5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.): 2265,4


Роки

Обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Фонди охорони навколишнього

природного середовища

бюджет

інші джерела

державний

обласний

місцевий

державний

обласний

сільський

(селищний)

Власні кошти підприємств

Інвестиції, гранти

2013-2016

2265,4

-

810,0

-

-

-

375,4

30,0

1050,0


6. Очікувані результати виконання програми.

Виконання Програми дозволить:

– зменшити обсяги захоронення твердих побутових відходів;

– запровадити нові технології у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

– зменшити шкідливий вплив твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

– покращити якість обслуговування жителів населених пунктів у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

– забезпечити спільну діяльність органів місцевої влади, бізнесу та громадськості району у вирішенні проблеми;

– забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсно-цінних компонентів твердих побутових відходів;

– перетворити сферу поводження з твердими побутовими відходами на сучасну рентабельну галузь комунального господарства;

– покращити санітарно-епідеміологічний стан населених пунктів району;

– підняти освітній рівень населення та забезпечити максимальну участь громадян до вирішення питань у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

7. Термін проведення звітності: щорічно за звітний рік.
Замовник програми Володимир Кобацький
Керівник програми Ярослав Мочернюк

Вступ

Районна цільова програма поводження з твердими побутовими відходами в районі до 2016 року (надалі – програма) розроблена на виконання законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 265 «Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами», відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального-господарства України від 10.01.2006 р. № 2 «Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами», розпорядження облдержадміністрації від 07.02.2011 р. № 50 «Про затвердження Концепції поводження з твердими побутовими відходами в області».

Актуальність і доцільність розробки програми визначається багатьма чинниками. Складна екологічна ситуація та тенденції до подальшого інтенсивного забруднення природного середовища побутовими відходами зумовлюють необхідність вжиття невідкладних заходів щодо поводження з ними та екологічного оздоровлення довкілля.

Подальший соціально-економічний розвиток району у сфері поводження з побутовими відходами неможливий без урахування вітчизняного та світового досвіду, дотримання законодавства України.

Забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами набуває для району всебічної гостроти. У селах існує проблема стихійних сміттєзвалищ і складування побутових відходів у природних пониженнях рельєфу. Це пов’язано з тим, що не всі вони охоплені збором та вивозом побутових відходів через недостатню кількість контейнерів і спецавтотранспорту.

Тому назріла необхідність розробки плану заходів поводження з твердими побутовими відходами в районі, метою яких є створення умов для розвитку цієї сфери, яка має ґрунтуватись на принципах раціональності та екологічної безпеки.

Формування заходів, передбачених програмою, нерозривно пов’язане з необхідністю впровадження сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами, зокрема – раціональної організації роздільного збирання, сортування та переробки твердих побутових відходів. Вони охоплюють усі види відходів у складі побутових, а також відходи електронного та електричного обладнання.

Програма спрямована на розв’язання ключових екологічних проблем району, пов’язаних із неефективним поводженням з твердими побутовими відходами, зменшення накопичення твердих побутових відходів у місцях їх складування, покращення технічного і технологічного забезпечення сфери, підвищення ефективності повторного використання відходів шляхом нарощування обсягів їх утилізації, що сприятиме зниженню негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я людей.

Термін виконання програми – 2013-2016 роки.
Розділ 1. Загальна характеристика регіону та аналіз існуючого стану сфери поводження з ТПВ

1.1. Аналіз природно-кліматичних, гідрогеологічних, соціально-економічних, демографічних та інших умов, які впливають на сферу поводження з ТПВ

Коломийський район розташований в південно - східній частині Івано-Франківської області в зоні лісостепу. З півночі межує з Тисменицьким, з північно-східної частини з Тлумацьким, на сході з Городенківським та Снятинським, на півдні Косівським, на заході – з Надвірнянським районами Івано-Франківської області.

Загальна площа району становить 102606 га. Рельєф неоднорідний, чітко виділяється гірська місцевість з рівнинами вздовж річкових долин. Поверхня району в основному рівнинно-хвиляста. Клімат помірно - континентальний з м'якою зимою.

Ріки району відносяться до типу гірських річок. Основною рікою району являється ріка Прут довжиною 910 км, протяжність в районі якої складає 60 км. Водні ресурси представляють собою озера, ставки, струмки, площа яких становить 2323 га. Ґрунтові води залягають на глибину від 3 до 10 метрів. Наповнення водоносного горизонту йде в основному за рахунок атмосферних опадів і поверхневих вод під час паводків.

Площа земель лісового фонду району становить 25326 га, з яких до лісів І групи (площею 7468 га) відносяться переважно захисні, водоохоронні, протиерозійні та інші функції. В цій групі лісів рубки головного користування обмежені. До ІІ групи лісів (площею 15624 га) відносяться ліси, які являються експлуатаційними. Лісова рослинність представлена в основному дубом, грабом, березою, липою та іншими видами.
1.2. Система виробничих підприємств і організацій санітарного очищення та структура управління

Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів недосконала, її фрагментарність, роз'єднаність та різнорідність за відсутності взаємодії з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій, а також збиранням, вивезенням, знешкодженням та захороненням твердих побутових відходів. У багатьох населених пунктах не розроблено схеми їх санітарного очищення.

Проблемою залишається важкий фінансовий стан підприємств, які займаються збором і вивезенням ТПВ внаслідок недостатнього їх фінансування та низької рентабельності. Санітарним очищенням населених пунктів займаються 3 підприємства, із них 1 приватне.

1.3. Структура, склад та обсяги ТПВ в Коломийському районі

Кількість твердих побутових відходів з кожним роком збільшується. Не вистачає територій для їх розміщення, в наслідок чого зростають витрати.
1.4. Існуючі технології та засоби механізації в сфері поводження з ТПВ

1.4.1. Утворення ТПВ, контейнерне господарство та контейнерні майданчики

Для збирання і тимчасового зберігання твердих побутових відходів використовують контейнери різного типу, яких не завжди вистачає та не всі вони належної якості:

- контейнери об’ємом 1,1 м3 – 34 шт.

- контейнери об’ємом 0,75 м3 – 105 шт.

- контейнери об’ємом 120 л. – 5910 шт.

- інші – 28 шт.

Стан контейнерних майданчиків не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, вони не обладнані належним чином.

Залишається проблема збирання сміття в сільській місцевості у зв’язку з відсутністю контейнерів, відповідних майданчиків та достатньої кількості спецавтотранспорту. Це призводить до утворення безгосподарних відходів та несанкціонованих сміттєзвалищ.
1.4.2. Збирання та перевезення ТПВ, парк сміттєвозних та прибиральних машин

В районі послуги зі збору та вивезення побутового сміття надають 2 комунальних та 1 приватне підприємство, задіяно 5 сміттєвозів.

У сільських населених пунктах не налагоджено організоване збирання та вивезення твердих побутових відходів, відсутні санкціоновані звалища відходів. Через це у багатьох селах виникають несанкціоновані сміттєзвалища.
1.4.3 Захоронення ТПВ на полігонах і звалищах та стан цих об'єктів.

Більшість твердих побутових відходів захороняють на полігонах і сміттєзвалищах. Однак, до полігонів твердих побутових відходів належать природоохоронні споруди, призначені для складування сміття і забезпечення захисту від забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземних і поверхневих вод, які перешкоджають розповсюдженню патогенних мікроорганізмів за межі майданчика складування та забезпечують знезараження твердих побутових відходів біологічним способом.

Залишається проблемним питання будівництва полігону твердих побутових відходів та оформлення у встановленому порядку відповідних документів на нього.

Правовстановлюючі документи на сміттєзвалище в селищі Печеніжин не виготовлені. На звалищі не дотримується технологічний процес захоронення відходів, їх не сортують, відсутні під'їзди з твердим покриттям, територія не освітлюється.

Звалище ТПВ є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод. Полігон потребує невідкладної санації та рекультивації. Не вирішуються питання створення нових полігонів.
1.6.4. Збирання, заготівля і використання ресурсно-цінних компонентів ТПВ

Сфера поводження з твердими побутовими відходами потребує докорінних змін. Основа її розвитку – скорочення обсягів утворення та захоронення відходів, зниження навантаження на сучасні та нові полігони, вилучення ресурсоцінних, призначених для переробки або повторного використання компонентів.

Першим кроком у цьому напрямку може стати поетапне впровадження системи роздільного збирання відходів. При цьому найбільш доцільним є їх сортування безпосередньо біля джерела утворення.

Додатково приватні підприємства і підприємці збирають склотару, макулатуру, брухт чорних і кольорових металів.
Розділ 2. Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ та основних заходів програми

2.1. Обґрунтування напрямків впровадження технологій і техніки при утворенні, збиранні, перевезенні, переробці, захороненні (видаленні) ТПВ

У відповідності до національної стратегії поводження з ТПВ в Україні першочерговими завданнями, які повинні бути здійснені, є стовідсоткове охоплення населення послугами зі збирання ТПВ, підвищення їх якості та запровадження роздільного збирання. Забезпечення стовідсоткового охоплення послугами зі збирання ТПВ стосується в першу чергу сільської місцевості та районів приватної забудови, які безпосередньо впливають на кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та бюджетних витрат на їх ліквідацію, стан довкілля та здоров’я людей на цих територіях.

Роздільне збирання окремих видів (складових) ТПВ забезпечує отримання відносно чистих вторинних ресурсів від населення і зменшення кількості відходів, які вивозять на переробку. Така система потребує від населення свідомого підходу до видалення ТПВ, збільшення кількості обслуговуючого персоналу, тари, спеціальної техніки, транспорту для вивезення кожних видів вторинної сировини.

Зібрана змішана фракція ТПВ вивозиться для захоронення на полігон або на станцію компостування. Ресурсоцінна фракція ТПВ вивозиться на сміттєсортувальну станцію для досортування, пресування, відбору і підготовки вторинної сировини відповідно до вимог технічних стандартів. При цьому, повинна проходити повномасштабна інформаційна та роз’яснювальна робота зі споживачами послуг про впровадження роздільного збирання, його екологічні, соціальні та економічні переваги.

Необхідно забезпечити достатню кількість та покращити стан контейнерних майданчиків, а також переглянути їх розміри для забезпечення впровадження на належному рівні роздільного збирання ТПВ.

Власникам контейнерів мають бути встановлені вимоги щодо їх вигляду та функціональних властивостей. Оновлювати контейнерне господарство потрібно «євроконтейнерами» з кришкою, яка обмежує потрапляння снігу та дощової води, доступ птахів і безпритульних тварин.

У складі сучасних побутових відходів міститься значна кількість небезпечних речовин, які знаходяться в елементах живлення, люмінесцентних лампах, побутовій техніці та ін. Тому доцільно створити пункт прийому небезпечних відходів, електронного обладнання, автомобільних шин у населеному пункті, де передбачається створення сміттєпереробного комплексу.

Тверді побутові відходи транспортуватимуть на сміттєпереробний завод зі значних відстаней. Як показує досвід, якщо відстань до місця видалення перевищує 20-25 км, то доцільно перейти на двоетапну систему транспортування ТПВ. Сміттєвози з відносно невеликою вантажопідйомністю та місткістю контейнерів працюють на невеликі відстані і виконують функції збирання. Перевантаження та накопичення ТПВ здійснюватиметься на станціях перевантаження, де, за необхідності, їх сортуватимуть.

Після відбору ресурсоцінних компонентів відсортоване сміття транспортуватимуть до сміттєпереробного заводу. Використання при цьому великовантажних сміттєвозів дозволить знизити затрати. Залишок після сортування складуватимуть на полігонах.

Впровадження двоетапного транспортування побутових відходів, відбір ресурсоцінних компонентів, більш раціональне використання площі полігонів за рахунок впорядкованого розміщення на ньому сміття за допомогою бульдозерів та скорочення транспортних витрат на вивезення побутових відходів за рахунок спецтранспорту з більшим об’ємом контейнерів дозволить зменшити витрати на операції зі збору транспортування та захоронення відходів, що позитивно вплине на тариф.

Значний вклад у переробку зібраної вторинної сировини можуть внести невеликі підприємства. Для цього необхідне сприяння місцевих органів влади та відповідна державна політика. Невеликі переробні підприємства можуть здійснювати переробку насамперед ПЕТ-пляшки, оскільки таке виробництво не потребує значних капіталовкладень, ресурсних та енергетичних затрат. Такий досвід і відповідні технології вже впроваджуються в Україні.

Для ефективного впровадження заходів програми необхідне свідоме ставлення до них населення. При формуванні екологічного світогляду необхідно проводити широку інформаційну кампанію через засоби масової інформації, використовувати інші форми. Таким чином, основними напрямками розвитку сфери поводження з ТПВ має бути:

- оновлення та збільшення парку сміттєвозних машин і контейнерного господарства, облаштування контейнерних майданчиків;

- розробка та затвердження схем санітарної очистки населених пунктів району, орієнтованих на роздільний збір ТПВ;

- впровадження новітньої високоефективної екологічно безпечної та ресурсозберігаючої технології, яка базується на комплексному поєднанні методів переробки ТПВ на сміттєпереробному заводі, з попереднім роздільним збиранням окремих компонентів ТПВ з подальшим їх сортуванням на спеціальній технологічній лінії та перевантажувальних пунктах зі складуванням залишку, який не утилізується на полігоні;

– будівництво, переобладнання, реконструкція та рекультивація полігонів ТПВ із знешкодженням фільтрату та, в перспективі, утилізацією біогазу. Приведення документації діючого полігону ТПВ у відповідність з чинним законодавством;

– розвиток невеликих сміттєпереробних підприємств;

– зменшення негативного впливу об’єктів поводження з відходами на навколишнє середовище;

– створення пунктів прийому небезпечних відходів у складі ТПВ;

– охоплення збором твердих побутових відходів всіх населених пунктів району;

– проведення освітньо-роз’яснювальних та інформаційних заходів з населенням, особливо молоддю.
  1   2   3

Схожі:

ПРОГРАМА «ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ТЕРИТОРІЇ...
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №265 «Про затвердження Порядку поводження з твердими побутовими відходами» та...
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами з метою впровадження
Законодавчим і нормативно-правовим актам та нормативним
Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами з метою удосконалення
ПРОГРАМ А поводження з твердими побутовими відходами на 2011 – 2016 роки в м. Тернополі
Санітарне очищення та захоронення муніципальних відходів, що утворюються в результаті життєдіяльності населення у м. Тернополі є...
УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ
На виконання доручення голови обласної державної адміністрації В. Компанійця від 9 березня 2004 року №51 до постанови Кабінету Міністрів...
Методичні рекомендації по впровадженню системи моніторингу у сфері поводження
Про затвердження Методичних рекомендацій по впровадженню системи моніторингу у сфері поводження з твердими побутовими відходами
Основні показники, що характеризують стан поводження з твердими побутовими...
Ах досягають 330-380 кг/рік відповідно і мають тенденцію до зростання. До складу ТПВ входять такі основні компоненти: харчові відходи...
Районної цільової Програми підвищення безпеки дорожнього руху на  2013 -2016 роки
Програми  (замовник) -  відділення державної автомобільної інспекції Коломийського МВ УМВС.                           
До районної цільової програми
Завдання і заходи з виконання районної цільової програми „Шкільна парта” на 2011-2015 роки
Районної цільової програми “Духовне життя” на 2012-2015 роки  
Розробник програми – сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка