ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ


НазваВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Сторінка6/17
Дата21.03.2013
Розмір2.89 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2. Женнет Ж.. Повествовательный дискурс [Текст] / Ж.. Женнет // Фигуры: Работы по поэтике; [Пер. с франц. Е. Васильевой, Е. Гальцевой, Е. Гречаоый и др]; под ред. С. Зенкина. В 2-х томах. – Т.2. / Ж. Женнет. – М. : Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 60 281.


3. Мегилл А. Историческая эпистемология: Научная монография [Текст] / А. Мегилл [Пер. Кукарцевой М., Катаева В., Тимонина В.]; под ред. Л. П. Репиной. – М. : “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2007. – 480 с.

4. Рикёр П. Бытие, определённое прошлым [Элетронный ресурс] / П. Рикёр. – Режим доступа : http::// http://www.i-u.ru/biblio/archive/riker_bitie/

5. Рикёр П. Время и рассказ [Текст] / П. Рикер; [Пер. с франц. Т. В. Славко]; под ред. С.Я. Левит. – Т.1. Интрига и исторический рассказ. – М.; СПб. : Университет. книга, 1998. – 313 с.

6. Рикёр П. Время и рассказ. Т.1–2 [Текст] / П. Рикер; [Пер. с франц. Т. В. Славко]; под ред. С.Я. Левит. – Т.2. Конфигурация в вымышленном рассказе. – М. ; СПб. : Университет. книга, 1998. – 224 с.

  1. Рикёр П. История и истина [Текст] / П. Рикер; [Пер. с франц. И. С. Вдовиной и А. И. Мочульской]. – СПб. : Алетейя, 2002. – 400 с.

  2. Рикёр П. Повествовательная идентичность [Элетронный ресурс] / П. Рикер. – Режим доступа : http://riker-p.viv.ru/cont/rikers/1.html
  3. Рикер П. Что меня занимает последние 30 лет [Текст] / П. Рикер. – Режим доступа : http://riker-p.viv.ru/cont/rikers/1.html


10. Рікер П. Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість [Текст] / П. Рікер; пер. з фр. – К. : Дух і Літера, 2002. – 114 с.

11. Рікер П. Сам як інший [Текст] / П. Рікер; пер. з фр. – Вид. 2–е. – К. : Дух і Літера, 2002. – 458с.
Татьяна Лищук–Торчинская. Герменевтическое понимание нарратива как темпорального дискурса особого рода в философии Поля Рикёра. В статье исследована диалектика нарратива и времени в философии Поля Рикёра, определены главные черты нарративной темпоральности, главное внимание сосредоточено на исследовании Полем Рикёром временных измерений исторического рассказа.

Ключевые слова: нарратив, временные характеристики нарратива, исторический текст как нарративный, художественный рассказ, жизненная история.
Tetiana LishchukTorchynska. Hermeneutic Understanding the Narratives as a Temporal of Discourse of the Special Type in the Philosophie of Paul Ricoeur. The article examines the submission dialectic narrative and time in the Philosophie of Paul Ricoeur, defined the basic features of temporal narrative, we focus on the study by Paul Ricoeur time dimension of historical narrative.

Key words: narrative, time characteristics of narrative, historical text as a narrative, fiction story, life story.


УДК 141.333

Р 86


Ольга РУПТАШ
ПРОБЛЕМА СМИСЛУ:

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розкривається значення постановки проблеми смислу для корекції цілей пізнання і діяльності людини через уточнення світоглядних настанов. Об’єктом дослідження постають причини природно-екологічної та соціально-особистісної криз, з якими зіткнулася сучасна людина: деформація смислу і втрата цілісності.

Ключові слова: дух, криза, методологія, наука, любов, пізнання, свобода, смисл, цілісність.
Проблема смислу досліджується у різних галузях філософії, передусім у логіці, філософії мови, філософії історії, теорії і методології пізнання, онтології, антропології й інших. Для постановки цієї проблеми у філософії науки, на наш погляд, варто розрізняти такі її аспекти: онтологічно-екзистенційний, гносеологічний, або логіко-методологічний, аксіологічний і антропологічний. При цьому дослідження останнього аспекту має на меті підсумувати й узагальнити, звести до цілого висновки й настанови, які стали результатом вивчення інших аспектів. Вихідним пунктом, стрижнем і метою цих досліджень явно чи приховано є людина, оскільки смисл, як філософську категорію, можна визначити як метаорієнтир, згідно з яким оцінюється, скеровується і коректується людське життя. Людина не може самоусунутися з процесу осмислення, навіть якщо визнає його онтологічну заданість.

Актуальність постановки проблеми смислу у філософії науки зумовлена пошуком шляхів і розробкою засобів подолання двох головних криз сучасності, які так чи так мають своїм


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протокол №10 від
Додаток 1 Чудова комора
Є на світі чудова комора. Покладеш у неї мішок зерна – а восени дивишся: замість одного у коморі вже двадцять. Відро картоплі у чудовій...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
5 клас (четвертий рік навчання, 3,5 години на тиждень)

ЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції,...
1. Дискреційна фіскальна політика держави
Ріст/зниження державних витрат збільшує/зменшує сукупний попит. Зайнятість зростає/падає – випуск продукту зростає/падає. Ріст/зниження...
Тематична контрольна робота
Вкажіть рукописну збірку І. Величковського, у якій він використовує двадцять видів курйозної поезії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка