ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 416.05 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка2/3
Дата22.02.2016
Розмір416.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3

Програма з дисципліни "Податкова система"
1. Сутність і види податків.

Податки в системі доходів державного бюджету. Податки та інші форми платежів до бюджетів: плата, внески та відрахування, збори. Визначення податків, їх ознаки. Функції податків. Фіскальна функція податків – основа фінансової бази держави. Регулююча і соціальна функція: основні напрями податкового регулювання економіки і соціальної сфери. Принципи оподаткування. Ідеали оптимального оподаткування. Податок як інструмент фінансового регулювання розвитку суспільства. Термінологія оподаткування. Методи побудови податкових ставок.

Класифікація податків. Види прямих податків. Переваги й недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків. Види непрямих податків. Переваги та недоліки непрямих податків,їх місце в податковій системі.

2. Організація податкової системи.

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень централізації валового національного продукту в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави. Вплив рівня централізації валового національного продукту в бюджеті на рівень оподаткування. Правове регламентування встановлення податків. Законодавчі акти Верховної Ради. Інструктивне забезпечення справляння податків. Вимоги до законодавчих актів та інструктивних документів, що регулюють оподаткування.

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства, карна відповідальність, адміністративні штрафи, фінансові санкції. Права і відносини власності як юридична основа встановлення податків. Форми власності і їх вплив на вибір форм і об’єктів оподаткування.

Поняття податкової політики та її напрямки. Фактори, що визначають напрямки і характер впливу податкової політики на податкову систему країни. Аксіоми і принципи податкової політики. Дотримання соціальної справедливості при справленні податків. Рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової системи: ефективність податкової роботи та дієвість податкових інструментів впливу на соціально-економічний розвиток. Стабільність та гнучкість податкової політики, їх взаємозв’язок.

3. Державна податкова служба України.

Склад податкової служби України. Законодавство України про податкову службу. Організаційна структура та функції державної податкової адміністрації. Права і відповідальність працівників державних податкових адміністрацій, їх персональне звання. Соціальний статус працівників державних податкових адміністрацій. Основи та організація податкової роботи, її основні елементи.

4. Облік платників і надходжень податків до бюджету.

Постанова на облік платників податків у податкових інспекціях за місцем реєстрації. Облік платників і надходжень податків до бюджету. Порядок реєстрації платників, облікові реєстри. Контроль за своєчасним надходженням податків. Комп’ютеризація облікової та контрольної роботи. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби.

5. Податок на додану вартість.

Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови впровадження податку на додану вартість в Україні. Платники і об’єкти оподаткування, ставки податку на додану вартість. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор. Методи обчислення податку.

Пільги по податку на додану вартість. Порядок обчислення податку на додану вартість платниками різних галузей по різних видах операцій і угод, облік податку у платників. Строки розрахунків з бюджетом по податку. Декларація з податку на додану вартість, строки її подання.

6. Акцизний збір.

Акцизний збір як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування України. Платники акцизного збору, об’єкт оподаткування. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору. Порядок включення акцизного збору у ціну товарів. Методика обчислення сум акцизного збору, що підлягають сплати до бюджету. Пільги до податку. Строки сплати акцизного збору та подання декларації.

7. Мито.

Мито як джерело доходів бюджету. Митна політика. Термінологія митної справи: митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і декларанти. Платники і ставки мита. Порядок сплати мита. Пільги для юридичних та фізичних осіб. Справляння мита та його перерахування в бюджет. Інші митні доходи держави.

8. Податок на прибуток підприємства.

Платники і ставки податку на прибуток. Порядок визначення прибутку як об’єкту оподаткування. Валові доходи і валові витрати підприємства як основа визначення прибутку, їх склад. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів як складова частина об’єкту оподаткування.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.

Особливості прибуткового оподаткування платників різних галузей, окремих видів доходів. Податковий період, строки подання декларації та строки розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

9. Фіксований сільськогосподарський податок.

Загальна характеристика. Суб’єкти оподаткування. Зміна системи оподаткування. Ставки податку. Проблеми визначення податкових зобов’язань. Фіксований сільськогосподарський податок та інші податки та збори. Порядок сплати і відповідальність платників.

10. Податок з доходів фізичних осіб.

Платники податку на доходи фізичних осіб. Об’єкти оподаткування: поняття оподатковуваного доходу і оподаткованого кредиту, їх склад.

Ставки податку. Поняття податкової соціальної пільги, її економічний зміст. Порядок обчислення і сплати податку. Особливості оподаткування окремих видів доходів.

11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Спрощена система оподаткування як засіб реалізації стимулюючої функції оподаткування. Умови переходу на спрощену систему оподаткування. База оподаткування єдиним податком, ставки та порядок його сплати суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами. Облік єдиного податку у платників, звітність платників єдиного податку.

12. Плата за ресурси та послуги.

Основи і мета встановлення плати за ресурси. Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Принцип встановлення плати за ресурси: обов’язковість і однократність. Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів.

Види плати за ресурси, побудова ставок і визначення платників. Лісовий дохід, його сутність і призначення. Державний лісовий фонд і порядок його використання. Види лісового доходу. Плата за воду, що забирається із водогосподарчих систем, її платники. Лімітування забору води і побудова тарифів за воду. Строки сплати та звітність платників.

Плата за розробку корисних копалин, її платники. Перелік ресурсів, за які стягується плата. Ставки плати, порядок обчислення, звітність платників.

13. Інші податки.

Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі. Форми плати за землю. Платники земельного податку, об’єкт оподаткування , ставки, порядок і строки сплати. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик.

Податок з власників транспортних засобів, його платників. Види транспортних засобів, що підлягають оподаткування. Ставки податку. Порядок сплати податку з власників транспортних засобів. Державна мита, його сутність і види. Побудова ставок державного мита. Перелік операцій і послуг, з яких стягується державне мито, його ставки. Порядок сплати державного мита його перерахування в бюджет.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища: платники, об’єкти. Нормативи збору для різних об’єктів, коригуючи коефіцієнти. Ліміти забруднення. Порядок обчислення збору.

Місцеві податки та збори, порядок їх встановлення. Законодавство України про місцеве оподаткування. Види місцевих податків і зборів, їх платники, об’єкти, ставки та порядок оподаткування.

Внески до Державних цільових фондів: Пенсійний фонд України, Фонд державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, Фонд соціально страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, на ремонт і будівництво автомобільних доріг.

14. Ухиляння від податків і перекладання податків.

Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. Приховування доходів та інші форми податкових зловживань. Особливості ухилення від податків у сфері тіньової економіки. Можливості ухилення від сплати за різних видів податків. Боротьба з ухиленням від сплати податків.

Легальні способи зменшення підприємствами податкових платежів. Ухилення від податків у сфері міжнародного бізнесу та його напрями. Проблеми подвійного оподаткування міжнародного бізнесу та способи його усунення.

Сутність та форми перекладення податків. Перекладення непрямих податків. Напрями та способи перекладання прямих податків. Фактори, що впливають на процес і результати перекладання податків.

15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки.

Механізм державного регулювання економіки, основні його елементи. Інструменти державного регулювання економіки. Моделі бюджетно-податкової політики. Вплив бюджетно-податкової політики на макроекономічну рівновагу. Економічні мультиплікатори.

16. Неподаткові платежі в бюджет.

Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності. Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України. Надходження від грошово-речових лотерей. Рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні. Рентна плата за транзитне транспортування природного газу та нафти. Виконавчий збір. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Доходи від операцій з капіталом та ін..

Література

 1. ЗУ «Про систему оподаткування» № 1251-ХІІ від 25.06.91 р., в редакції від 18.02.97 р. №77/97-ВР

 2. ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», №283/97-ВР від 22.05.97 р.

 3. ЗУ «Про податок на додану вартість», №168/97-ВР від 03.04.97 р.

 4. ЗУ «Про податок на доходи фізичних осіб», №889-IV від 22.05.03 р.

 5. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятник О.И. Податкова система.-К., Атіка.2006.

 6. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система.-К.,2007.

 7. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика. К.,2006.

 8. ЗУ «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 18.03.97 р., №75/97-ВР.

 9. ЗУ «Про плату за землю» від 19.09.96 р., №378-ВР.

 10. ЗУ «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.0697 р., №400/97-ВР.

 11. ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р., №2240-ІІІ.

 12. ЗУ «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р., №2213-ІІІ.

 13. ЗУ «Про збір на розвиток виробництва, садівництва та хмелярства» від 09.04.99 р, №587-ХІV.

 14. Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» №746/99 від 28.06.99 р.

 15. ДКМУ «Про акцизний збір» від 26.12.92 р., №18-92.

 16. ДКМУ «Про місцеві податки та збори» від 20.05.93 р., №56-93.

 17. ДКМУ «Про Єдиний митний тариф» від 11.01.93, №4-93.

 18. Онисько С.М., Тофан І.М., Грищенко О.І. Податкова система.-Л., Магнолія плюс,2006.

 19. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система.-К., 2006.

 20. Бечко П.К. Податкова система.-К., 2006.

 21. Ярема Б.П., Маринец В.П. Податкова система. Збірник завдань.-К., 2006.

 22. Ткаченко Н.М., Горева Т.И., Ильенко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність.-К., 2004.


Програма з дисципліни "Місцеві фінанси"
1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів.

Місцеві фінанси - складова державних фінансів. Правові основи місцевих фінансів. Об'єктивні передумови виникнення місцевих фінансів. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин. Специфічні ознаки місцевих фінансів.

Склад місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Розподільча функція місцевих фінансів. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. Значення місцевих фінансів як фіскального інструменту соціально-економічного розвитку та джерела фінансування громадських послуг. Контрольна функція місцевих фінансів та види і форми її прояву. Проблеми становлення розвитку місцевих фінансів в Україні.

2. Фінансова політика місцевих органів влади.

Фінансова політика держави і роль місцевих органів влади в ії реалізації. Територіальна громада, ії правовий статус, функції і роль у системі місцевих фінансів.

Конституційні гарантії з надання державних і громадських послуг в Україні. Основні напрями та проблеми фінансового забезпечення делегованих і власних повноважень органів місцевого самоврядування.

Поняття, структура і склад місцевих фінансових ресурсів. Формування місцевих фінансових ресурсів за участю централізованих і децентралізованих коштів. Фінансове забезпечення соціальної сфери і місцевих господарств, як головні напрями використання місцевих фінансових ресурсів. Умови формування та основні напрями використання позабюджетних фондів.

3. Місцеві бюджети, як основа фінансової бази місцевих органів влади.

Місцеві бюджети - у складі бюджетної системи. Структура місцевих бюджетів. Принципи формування місцевих бюджетів України. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів. Місцеві бюджети як система фінансових відносин, що складаються між місцевими та державними бюджетами.

Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. Види місцевих бюджетів України та їх структура. Права та обов'язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання бюджетів.

4. Формування доходної бази місцевих бюджетів.

Особливості формування доходів місцевих бюджетів. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів. Розподіл місцевих бюджетів та «загальний» фонд і «спеціальний» фонд.

Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів.

Особливості формування власних коштів у бюджетних установах. Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах різних рівнів. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. Підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів та подальший розвиток місцевого самоврядування. Особливості формування доходів бюджету в столиці України м. Києві.

5. Система видатків місцевих бюджетів.

Склад та структура видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку.

Характеристика видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, які враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення, які враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів. Склад видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів.

6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання.

Сутність між бюджетних відносин в Україні. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов'язань. Перерозподіл через Державний бюджет фінансових ресурсів від «багатих» до «бідних» у фінансовому розумінні регіонів.

Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом: власні доходи, відсоткові відрахування від загальнодержавних податків і зборів; дотації вирівнювання, субсидії, субвенції, внески до Державного бюджету України, між бюджетні взаєморозрахунки, бюджетні позички. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.

Розрахунок дотації загального вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і Севастополя.

Існуючі суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом. Шляхи вдосконалення між бюджетних відносин в Україні.

7. Бюджетний процес на місцевому рівні.

Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв'язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів. Порядок розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів. Порядок складання, розгляду та затвердження звіту про виконання місцевих бюджетів. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів. Особливості бюджетного процесу в столиці України м. Києві.

Необхідність розподілу місцевих бюджетів на «загальний фонд» та «спеціальний фонд», їхні джерела та порядок формування. Шляхи вдосконалення бюджетного планування. Роль та значення Бюджетного кодексу України.

Тема 8. Фінанси підприємств комунального господарства.

Підприємства місцевого господарства в Україні, особливості їх форм власності та видів діяльності. Фінанси підприємств комунальної форми власності - складова місцевих фінансів. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної власності та особливості їх планування.

Особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад та структура. Особливості грошових надходжень підприємств, їх склад і економічна характеристика.

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл на підприємствах комунального господарства. Фонд відшкодування. Валовий дохід. Фонд оплати праці. Балансовий і чистий прибуток підприємств комунальної форми власності. Розподіл прибутку цих підприємств. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку, їх особливості.

Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та методи визначення їх потреби. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів. Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності. Система показників оцінки фінансового стану. Ліквідність і платоспроможність підприємств. Оцінювання майна об'єктів, що підлягають приватизації.

9. Фінансова діяльність житлово-комунального господарства.

Фінанси житлово-комунального господарства - складова місцевих фінансів. Проблеми фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства. Особливості формування доходів ЖЕКів: їх склад і економічна характеристика. Склад та структура видатків підприємств житлово-комунального господарства. Фонд оплати праці. Балансовий прибуток та збитки житлово-експлуатаційних контор.

Особливості фінансування витрат на технічне обслуговування жилих будинків, вивезення сміття та поточний ремонт житлового фонду. Порядок розрахунків дотації на покриття збитків га експлуатації житлового фонду, на проведення капітального ремонту житлового фонду.

Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених радами народних депутатів відповідного рівня. Проблеми та основні напрями вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства.

Порядок розрахунку житлово-комунальних субсидій для окремих категорій населення та надання відповідних субвенцій підприємствам житлово-комунального господарства.

10. Управління місцевими фінансами в Україні.

Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі. Права й обов'язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.

Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська га змішана. їх характеристика, переваги га недоліки. Порядок планування та фінансування соціально-культурних установ. Розрахунки основних показників кошторисного фінансування. Види кошторисів. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах.

Специфіка планування і фінансування капітальних укладень у сферу матеріального виробництва, житлового будівництва, будівництва об'єктів соціально-культурного призначення. Фінансування видатків з бюджету столиці України м. Києва.

Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю. Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль.

Організація фінансового контролю на місцевому рівні. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ. Особливості контролю фінансових органів за використанням грошових фондів, виділених на освіту, охорону здоров'я, культуру, місцевому господарству. Аудит як форма регіонального фінансового контролю.

11. Світовий досвід організації місцевих фінансів.

Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.

Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів.

Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади. Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності і місцевого самоврядування в Україні.
Література

 1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р.№ 2542-ІІІ, із змінами від 13.05.2005 №2350-IV.

 2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси: підручник.-К.: НІОС, 2002.-608 с.

 3. Місцеві фінанси: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова.-К.: КНЕУ, 2002.-184 с.

 4. Сазонець І.Я., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-267 с.

 5. Синцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. Посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2005.-560 с.

 6. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. посібник / за заг.ред. Карліна М.І. -К.: Кондор, 2003.-220 с.

 7. Місцеві податки та збори (збірник нормативно-правових актів)/Уклад. Т.Д. Таукешева, С.В. Трамбовкіна, Л.П. Несторенко та ін.-Х.: Фактор. 2003.-248 с.

 8. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2003.-240 с.

 9. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України.-К.: Основи, 1998.-487 с.

 10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник.-К.: знання-прес, 2002.-495 с.

1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка