Наказ Міністерства фінансів України


Скачати 165.36 Kb.
НазваНаказ Міністерства фінансів України
Дата27.08.2013
Розмір165.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > ДокументиЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України28.01.2002 №57 (у редакції наказуМіністерства фінансів України від29.12.2004 №845)
Затверджений у сумі

Вісімсот шістдесят дев'ть
тис.вісімсот грн.00коп. 869800,00 грн.
(сума літерами і цифрами)
Начальник УОЗ ОДА
(посада)
Н.В.Свестун
(підпис) (ініціали і прізвище)
 (число, місяць, рік)

М.П.Кошторис на 2011р


26215755 Хм.обл.інфор.-аналітич.центр ох.здоров'я

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Хмельницький

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету обласний________________________________________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 030 орган ох.здоров'я__________________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 081002 інші заходи по охороні здоров'я_________(грн.)

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спецільний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

869800

0

869800

надходження коштів із загального фонду бюджету

х

869800

х

869800

надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

 

0

0

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами

250100

х

 

 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями

25010100

х

 

 

кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності

25010200

х

 

 

плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

х

 

 

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спецільний фонд

1

2

3

4

5

кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна

25010400

х

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

х

 

 

благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами

25020100

х

 

0

кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень

25020200

х

 

 

- інші надходження, у т.ч.

 

х

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

х

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобовязання)

 

х

 

 

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків кредитування, класифікації кредитування)

 

х

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

Поточні видатки

1000

869800

0

869800

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

603300

 

603300

заробітна плата

1111

603300

 

603300

грошове утримання військовослужбовців

1112

 

 

0

нарахування на заробітну плату

1120

214800

 

214800

придбання товарів і послуг

1130

31600

 

31600

предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.м'який інвентар та обмундирування

1131

12400

 

12400

медикаменти та перевязувальні матеріали

1132

 

 

0

продукти харчування

1133

 

 

0

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

19000

 

19000

Інші видатки

1135

200

 

200

видатки на відрядження

1140

5800

 

5800

матеріали, інвентар,будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення,що мають загальнодержавне значення

1150

 

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

13100

0

13100

оплата теплопостачання

1161

5200

 

5200

оплата водопостачання і водовідведення

1162

1100

 

1100

оплата електроенергії

1163

6500

 

6500

оплата природного газу

1164

 

 

0

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спецільний фонд

1

2

3

4

5

оплата інших комунальних послуг

1165

300

 

300

оплата інших енергоносіїв

1166

 

 

0

дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

1200

 

1200

дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

 

 

0

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

1200

 

1200

виплата процентів (доходу) за зобовязаннями

1200

 

 

 

субсидіїї та поточні трансферти

1300

 

 

 

субсидіїї та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

 

 

 

поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

 

 

 

поточні трансферти населенню

1340

 

 

 

виплата пенсій і допомоги

1341

 

 

 

стипендії

1342

 

 

 

інші поточні трансферти населенню

1343

 

 

 

поточні трансферти за кордон

1350

 

 

 

капітальні видатки

2000

0

0

0

придбання основного капіталу

2100

 

 

 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

 

 

 

капітальне будівництво (придбання)

2120

 

 

 

будівництво (придбання) житла

2121

 

 

 

інше будівництво (придбання)

2123

 

 

 

капітальний ремонт

2130

 

 

 

капітальний ремонт житлового фонду

2131

 

 

 

капітальний ремонт інших обєктів

2133

 

 

 

реконструкція та реставрація

2140

 

 

 

реконструкція житлового фонду

2141

 

 

 

реконструкція інших обєктів

2143

 

 

 

реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

2144

 

 

 

створення державних запасів і резервів

2200

 

 

 

придбання землі і нематерільних активів

2300

 

 

 

капітальні трансферти

2400

 

 

 

капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

 

 

 

капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

 

 

 

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спецільний фонд

1

2

3

4

5

капітальні трансферти населенню

2430

 

 

 

капітальні трансферти за кордон

2440

 

 

 

нерозподілені видатки

3000

 

 

 

надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

наданн кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 

*сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховуєтьсяу рядку

"НАДХОДЖЕННЯ - усього"
 

О.О.Юлик

Керівник

(підпис)

(ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер

 

Г.С.Мантуляк

(начальник плново-фінансового відділу)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

(число, місяць, рік)

М.П.**
**Проставляється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національнихвищих

навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті

Схожі:

Наказ Міністерства фінансів України

Затверджено Наказ Міністерства фінансів України №302 від 29. 11. 2000 р

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18....
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурний підрозділ з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської...
Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Наказом Міністерства фінансів України від 29. 11. 2000 р. №302

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка