Що корисного дає для економічного дослідження використання кількісних методів в економіці?


Скачати 114.03 Kb.
НазваЩо корисного дає для економічного дослідження використання кількісних методів в економіці?
Дата17.08.2013
Розмір114.03 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Економіка > Вопрос
11 клас
Творчі завдання

Завдання № 1.

Що корисного дає для економічного дослідження використання кількісних методів в економіці?

Основними напрямками використання кількісних методів є – методи економіко-математичного моделювання та методи статистичного аналізу. – 1 бал

а). метод економіко-математичного аналізу складається з напрямків: 1 бал

- розрахунковий;

- використання схем, графіків, діаграм – графічні методи;

- індексний метод розрахунків;

- індекс зростання; правило операцій над індексами.

б). метод статистичного аналізу дозволяє бути об’єктивним: 1 бал

- показники порівняння бути в однакових одиницях виміру;

- порівняння реальних величин.

в). принципи економічного мислення: 1 бал

- витрати;

- стимули;

- добровільний обмін;

- наслідки вибору для майбутнього;

- індивідуальний вибір.

За цими методами можна пояснити та охарактеризувати будь-яку проблему. Основоположник статистичного методу Уільям Петті, а економіко-математичного аналізу – В. Леонтьєв. – 1 бал
Завдання № 2.

Що корисного дає для економічного дослідження використання історичних методів в економіці?
Історичні методи економічних досліджень передбачають зіставлення об’єктивно-існуючих економічних реалій в різні історичні періоди. Використання даних методів можна поділити на два, відносно відокремлені напрямки.

Перший напрямок – дослідження основних економічних явищ і процесів та закономірностей їх динаміки.

Другий напрямок – дослідження закономірностей еволюції економічної думки. 1 бал

Перший напрямок в різні історичні періоди покликаний вирішити завдання: 2 бали

 1. вивчення об’єктивно існуючих законів і закономірностей взаємозв’язку між різноманітними економічними явищами та процесами;

 2. з’ясування закономірностей розвитку різноманітних явищ і процесів у часі;

 3. оцінка можливих перспектив і тенденцій можливого розвитку різних явищ та процесів;

 4. оцінка можливого взаємозв’язку між економічними та неекономічними (політичними, соціальними, релігійними…) явищами та процесами;

 5. виведення принципів періодизації економічного розвитку суспільства.

Другий напрямок використання історичного методу покликаний вирішувати наступні завдання: 2 бали

 1. з’ясування механізмів взаємозв’язку між економічними реаліями та економічними науковими дослідженнями;

 2. з’ясування закономірностей еволюцій економічних досліджень. Перші економічні дослідження знаходять в працях філософів Стародавнього світу (Стародавній Єгипет, Вавилон, Індія, Китай, Греція, Рим). Проте, зародження економічної науки пов’язують з дослідженнями меркантилістів 15-17 століть;

 3. визначення об’єктивних принципів періодизації еволюції економічної науки;

 4. з’ясування закономірностей впливу економічних, політичних, соціальних та інших факторів на формування поглядів вчених-економістів;

 5. дослідження можливостей і особливостей впливу економічної науки на формування економічної політики держави;

 6. оцінка тенденцій майбутнього розвитку економічних досліджень.


Задача 1.

D=70-3*P

S=20+2*P

70-3*P=20+2*P;

5*P=50; P=10; Q=40. (2)
S=20+2*(P-3) = 14+2*P;

14+2*P=70-3*P;

56-5*P; P=11,2 ; Q=36,4. (3)
ΔP=1,2 гр.од.

ΔQ= - 3,6 шт.

%ΔP= (11,2-10)/ 10 = +12%.

%ΔQ = (36,2-40)/40= -9%/ (3)
Задача 2.

TVC=2Q2-4Q.

MC=(TVC)′=( 2Q2-4Q)=4Q-4 (3)
MR=P. (P=const).

MR=12. (1)
MR=MC

12=4Q-4; 16=4Q$ Q*=4. (3)
Задача 3.

Iреал.з.п.= Іном.з.п./Іц. (2)
Iреал.з.п.=1,11/1,07=1,037. (2)
Отже, реальна заробітня плата зросте на 3,7%. (1)

Задача 4.

C=Ca+c′Y; S=-Ca+s′Y.

C=100-0,5Y.

S=-100+0,5Y. (3)


y

C

S

0

100

-100

100

150

-50

200

200

0

300

250

50

400

300

100

500

350

150

(2)

Графік споживання. (1)

Графік заощадження. (1)
Задача 5.

P1-=P2; 85-Q=130-4Q;

3Q=45; Q=15; P=70. (2)
MC=(TC′) = (375+25Q+0,6Q2)=25+1,2Q;

MR=(TR′); TR1 =85Q- Q2; TR2 =130Q- 4Q2;

MR1=85-2Q; MR2=130-8Q. (2)
При Q=15:

MR1=85-2*15=55; MR2=130-8*15=10.

MC=25+1,2*15=43.

MR2‹ MC ‹ MR1

Отже обсяг – оптимальний. (2)


“Ламана” крива попиту. (2)

10 клас
Творче завдання 1 (6 балів)

Проілюструйте на моделі КВМ економічне зростання і наведіть чинники, які можуть його викликати.

  1. Учень графічно проілюстрував на моделі КВМ економічне зростання і пояснив його – 3 бали;

  2. За кожну групу чинників, описаних додатково до графіка – по 1 балу (разом 2 бали);

  3. Якщо наведено приклади чинників – 1 бал.


Творче завдання 2 (8 балів)

Визначте, правильним чи неправильним є твердження: «Якщо в суспільстві обсяг економічних ресурсів збільшився, то буде виготовлено більшість товарів і послуг». Стисло обґрунтуйте свою відповідь.

Розв’язання

Твердження є неправильним. Виробництво визначається не тільки наявністю ресурсів, але і їхнім раціональним використанням. Звичайно ж, може бути виготовлено більше, але стверджувати однозначно неможна. У житті ми бачимо, що країни, що мають великий ресурсний потенціал, створюють менший ВВП у країні. Підприємство теж може збільшити запаси сировини, але не змінивши технології, рівня кваліфікації робітників, може й не досягти зростання обсягів товарів і послуг.

  1. Якщо правильно визначене твердження – 3 бали;

  2. Пояснення – 5 балів.

Задачі

Задача №1 (4 бали)
Підприємець вклав у бізнес 250 тис. гривень і за рік отримав 80 тис. грн. доходу . Чому дорівнює норма прибутку підприємця? Чи варто йому було таким чином витрачати гроші,якщо банківський відсоток дорівнював 35 %?

Розвязання:

де N - норма прибутку – 2 бали;

Оскільки норма прибутку менша, ніж банківський відсоток (35%), то підприємцю було вигідніше вкласти гроші в банк – 2 бали.
Задача №2 (5 балів)

Курс звичайної акції порівняно з номіналом зріс на 24%. Номінальна вартість акції – 500 гривень, банківський відсоток становить 5 %. Які дивіденди отримав власник акції перед її продажем?

Розв'язання:

Курс акцій = 1,24 (або 124%);

Номінальна вартість – 500 грн.

I=5%.

Курсова вартість акцій = 500 ∙1,24 = 620 грн – 2 бали;

Курсова вартість = ∙ 100;

d= ∙ = 31 грн.

або у відсотках: ∙ 100% = 6,2 % - 3 бали.

Задача № 3 (7 балів)

Функція попиту на певний товар хлопця Q1=15-3P, дівчини Q2=8-4Р. На ринку всього 12 покупців: 5 хлопчиків, решта – дівчата. Знайдіть зміну величини попиту при збільшенні ціни від 1 до 3.
Розв’язання:

Сукупний попит хлопців на товар буде рівним:

Qхл=5Q1=75-15P, а дівчат: Qд=7Q2=56-28P

Максимальна ціна попиту для хлопців: 75-15Р=0, звідси Р1=5, дівчат: 56-28Р=0, звідси Р2=2. – 3 бали

Сумарний попит: при Р<2. Q=Qхл+Qд=131-43Р; при Р≥2, Q=Qхл=75-15Р.

При ціні Р=1, величина попиту буде рівним:

Q1=131-43∙1=88.

При ціні Р=3, величина попиту буде рівним:

Q2=75-15∙3=30.

Зміна величини попиту: ∆Q=Q2-Q1=30-88=-58. – 4 бали
Задача 4 ( 8 балів)

Минулого місяця сукупні постійні витрати підприємства склали 200 грн, прибутки — 100 грн. Визначте прибутки підприємства за поточний місяць, якщо прогнозується зростання виручки за рахунок збільшення обсягів виробництва на 25 % за не змінних постійних витрат.

Розв'язання

Виручка від реалізації продукції завжди дорівнює добутку кількості продукції на її ціну (РQ). Вартість реалізації включає загальні витрати (ТС), які, у свою чергу, складаються з постійних витрат (VС), змінних витрат (VС) та прибутку (Рr). Тобто РQ = TС + Рr = FС + VС + Рr.

Постійні витрати не залежать від обсягу продукції, а змінні витрати пропорційні йому. Тому РQ = FС + Q · АVС + Рr.

Ураховуючи, що в поточному місяці обсяг виручки збільшився на 25 % за рахунок збільшення обсягів, можна вивести нову формулу: 1,25 РQ = FС + 1,25Q · АVС + Рr1, Таким чином, знаючи певні дані минулого місяця, можна визначити змінні витрати, що припадають на одиницю продукції (АVС).

AVC = , або AVC = .

Підставимо отриманий результат у нову формулу:

1,25РQ = 100 + 1,25Q · + Pr;

1,25РQ = 200 + 1,25РQ - 1,25 · 300 + Рr1;

Рr1 = 175 грн. •
- Визначення та представлення формул для розрахунку: виручки від реалізації (ТR=PQ

), середніх (сукупних АТС, середніх змінних АVС, середніх постійних витрат АFС, формули економічного прибутку Pr=TR-TC та її інтерпретації – 3 бали;

- Виведення рівняння для розрахунку прибутку – 3 бали;

- Підстановка даних у рівняння та кінцевий розрахунок – 2 бали.

Задача № 5 (10 балів)

У 2000 році швидкість обігу гривні зменшилася від 9,3 до 8,2 обороту за рік, а емісія грошей склала 47,1 %.

Визначте, якими мають бути темпи приросту обсягу виробництва, щоб інфляція в Україні за рік перебувала на рівні Європейського Союзу – 2,1%, а не 23,1%, як це було в Україні в 2000 році.

Розв’язання

Використаємо формулу Фішера:До зміни обсягів виробництва, цін і швидкості обігу грошей справедливою є рівність:

.

Після зміни обсягів виробництва, цін і швидкості обігу грошей справедливою буде інша рівність:

. - 3 бали (за написання формули) – 3 бали;

Звідси:За умовами завдання:. – 2 бали;

Знаходимо величину .- 5 балів.

Таким чином, темпи зростання обсягу виробництва в Україні мають дорівнювати 27 %, щоб інфляція за рік перебувала на рівні інфляції в країнах Європейського Союзу.

Завдання

для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

9 клас

ХІІ варіант
Творчі завдання

(В залежності від повноти розкриття завдання відповідь учня оцінюється максимально у 5 балів)

Завдання № 1

Чи існує залежність між граничними витратами та постійними витратами фірми у короткостроковому періоді? Доведіть свою думку.
Граничні витрати не залежать від величини постійних витрат. (1 бал)

Динаміка граничних витрат у короткостроковому періоді

визначається динамікою змінних витрат: MC = f (TC),

а враховуючи, що FC – const, MC = f (VC). (4 бали)

Завдання № 2

У ринковій економіці на запитання, які товари і послуги повинні вироблятися, в кінцевому випадку вирішують споживачі. Обґрунтуйте відповідь.
Так. Це твердження правильне. (1 бал)

Учень пояснює, що у ринковій економіці саме споживач

буде визначати які товари і послуги повинні виробляти

«голосуючи грошима». (1 бал)

Обгрунтовує відповідь. ( 3 бали)
Завдання № 3

Поясніть з точки зору економіста, які проблеми та перспективи виходу продуктів легкої промисловості України на світовий ринок.
Виділення проблем легкої промисловості: (2 бали)

1. Застаріле обладнання;

2. низька якість продукції;

3. закриття багатьох підприємств після проголошення незалежності;

4. нестача власної сировинидля бавовняної промисловості;

5. український ринок легкої промисловості переповнений дешевими товарами китайського і турецького виробництв, тому українські товари дорожчі і мають низьку конкурентноспроможність.
Перспективи виходу продуктів легкої промисловості на світовий ринок: (3 бали)

 1. Україна вступила до Світової організації торгівлі і має можливість входити зі своїми товарами на рики країн-членів СОТ;

 2. створення спільних підприємств з іноземними країнами, залучення інвестицій;

 3. українські товари є якіснішими і дешевшими за європейські;

 4. наявність кваліфікованих і дешевих трудових ресурсів.

Задачі

1 ( 5 балів)

Набори з двох товарів (30,0) і (10,16) мають однакову вартість по 120 грн. кожний. Знайдіть ціни товарів.
Розв’язання

Для розв’язання використовуємо рівняння бюджетної лінії I = Qx *Px +Qy * Py (1 бал)

Складаємо систему рівнянь для двох товарів

120 = 30* Px (2 бали)

120 = 10* Px +16* Py

Px=4грн.

120 = 10* 4 +16* Py

Py = (120-40)/ 16

Py = 5 грн. (2 бали)

Відповідь Ціна першого товару 4 грн, а другого 5 грн.

2(10 балів)

Після введення нової технологій виробництва певного товару, його вартість за півріччя збільшилась на 15%. На протязі наступного півріччя вартість обсягу виробництва не змінилась, але число зайнятих робітників скоротилась на 20%. Причому, за перші півроку інфляція в країні склала 5%, а за другі півроку ціни зросли на 8%.

Завдання:

1. Як змінилась номінальна продуктивність праці за рік.

2. Як змінилась реальна продуктивність праці за рік.

3. Які середні темпи зростання реальної продуктивності праці за півроку.
Розв’язання

1. Номінальна продуктивність праці розраховується в поточних цінах.

Iп = I (PQ)/ IL ;

I (PQ) – зміна обсягу виробництва у вартісному вираженні;

IL – зміна кількості зайнятих.

Iп за рік= І1* І2 (2 бали)

І1 = 1,15/1=1,15

І2=1/ 0,8= 1,25

Iп за рік= 1,15*1,25=1,44 (2 бали)

Отже продуктивність праці за рік збільшилась на 44%

 1. Реальна продуктивність праці розраховується з урахуванням інфляції (Ір)

Іп р = Іном/ Ір

Знаходимо Ір за рік. Інфляція показує на скільки зросли ціни.

Ір1 = 100+5/100= 1,05;

Ір2 = 100+8/100= 1,08; (2 бали)

Iп за рік=1,05*1,08=1,134

Іп р =1,44/1,134=1,27

Отже, реальна продуктивність праці за рік збільшилась на 27% (2 бали)

 1. Серадній індекс припускає, що за кожні півроку продуктивність змінювалася однаковою мірою

Іп.сер=1,27 ≈1,13

Отже, у середньому за кожні півроку продуктивність праці зросла на 13%
3 (20балів)

Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції і продає про­дукцію за ціною 8 грн. за одиницю. Середні сукупні витрати фі­рми складають 5,98 грн. при обсязі виробництва 100 одиниць. Якщо фірма збільшить обсяг виробництва та продажу до 101 одиниці, то середні сукупні витрати стають рівними 6 грн. Ви­значте рівноважний обсяг виробництва та максимальний прибуток фірми.
Розв’язання

ТС(Q2) сукупні витрати при продажу 101

ТС(Q1) сукупні витрати при продажу 100

Q1=100

Q2 =101 (2бали)

Граничні витрати фірми рівні:

МС= ТС(Q2)-ТС(Q1)| Q2 - Q1 (5 балів)

МС=6*101 – 5,98*100/ 101-100=8грн. (3 бали)

Отже при Q=101 МR=МС (2 бали)

Рівноважний обсяг виробництва101 одиниця. Максимальний прибуток

Z=TR-TC (5 балів)

Z =8*101-6*101=202 грн (3 бали)

Схожі:

Використання опорних схем на уроках біології
В наш час є багато форм і методів викладання курсу біологія в школі. Одним з ефективних методів є використання методики опорних схем...
Дослідження і аналіз методів та моделей інтелектуальних систем безперервного навчання
Гагарін О. О., Титенко С. В. Дослідження і аналіз методів та моделей інтелектуальних систем безперервного навчання // Наукові вісті...
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Постановка проблеми
Використання ІКТ дає змогу опрацьовувати значно більше навчальної інформації, робити її доступнішою для сприйняття, зрозумілою за...
Методика інспектування та ревізії Методика державного фінансового...
Методикою ДФК є сукупність методів (прийомів) контролю, яка дає змогу всебічно і об’єктивно дослідити господарські і фінансові операції...
Створення цифрового підпису за допомогою формування пар відкритих...
Захисту інформації. Отримання знань методів і способів асиметричного шифрування та навиків використання відповідного програмного...
Тема. Дослідження автоколивальних та ждучих мультивібраторів на біполярних транзисторах
Мета роботи: вивчення принципів, методів розрахунку і особливостей настроювання автоколивальних та ждучих мультивібраторів, набуття...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Отже, дослідження інститутів, принципів та правових норм канонічного права дає нам можливість краще переосмислити окремі елементи...
ПРОГРАМА економічного, соціального та культурного розвитку Голопристанського району на 2016 рік
Можливі виклики та загрози, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці району
1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Тема Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
Тема. Застосування криптографічних засобів захисту інформації. Формування...
Захисту інформації. Отримання знань методів і способів асиметричного шифрування та навиків використання відповідного програмного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка