Кафедра фінансів Гроші та кредит


НазваКафедра фінансів Гроші та кредит
Сторінка1/5
Дата13.08.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Економічний факультет

Кафедра фінансів
Гроші та кредитРобочий зошит

для проведення практичних занять та контролю знань

студентів денної форми навчання
Галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки «Облік і аудит»

Галузь знань 0306 - Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки «Менеджмент»

Студент ________________________

Курс ________________________

Група ________________________


Одеса

«Центр – Медіа»

2012

ББК 65.262 я 73

УДК 336.74 (336.77)
Укладачі:

к.е.н., доцент С.М.Макуха

асистент Н.М.Віштак

Рецензент: доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського державного економічного університету к.е.н., доцент Сотніков Ю.М.

АНОТАЦІЯ
Робочий зошит з дисципліни «Гроші та кредит» допоможе студентам закріпити знання теоретичних положень дисципліни, сформувати відповідні вміння і навички з аналізу поточної ситуації на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку. Робочий зошит сприятиме формуванню у майбутніх фахівців професійних здібностей.

Робочий зошит рекомендовано для підготовки фахівців економічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації.

Рекомендовано до друку Методичною радою економічного факультету ОДАУ, протокол №___ від __ _________ 2011 року.

ЗМІСТ
Передмова…………………………………………………………………..3

Тематичний план…………………………………………………………...5

Теми курсу «Гроші та кредит»……………………………………………7

Список рекомендованої літератури……………………………………...34

Передмова


Курс “Гроші та кредит” належить до циклу фундаментальних економічних дисциплін. Тут за певною логічною системою розглядаються усі питання, пов’язані з грошима та їх рухом. Вивчення навчального курсу “Гроші та кредит” є важливою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців-економістів. Наукове розуміння проблем грошового обігу та кредитних відносин в сучасних економічних умовах стає необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів. Вивчення курсу дозволить тим, хто навчається, сформувати цілісне системне уявлення про ті економічні явища та процеси, які пов’язані з рухом та використанням грошей. Вивчення суті й особливостей руху грошей в умовах ринкової економіки, у свою чергу, стане базою для з’ясування взаємодії сфери грошового обігу з іншими сферами суспільного виробництва.
Основною метою викладання дисципліни «Гроші та кредит» є формування в майбутніх фахівців наукового розуміння суті системи грошово-кредитних відносин, об'єктивних законів, принципів, методів та форм їх розвитку й регулювання; набуття практичних навичок щодо застосування понять, категорій, методів та інструментів сучасної грошово-кредитної системи.
Основним завданням курсу «Гроші та кредит» є створення підстави для подальшого успішного опанування основних професійно орієнтованих дисциплін у системі підготовки спеціалістів, що передбачає опанування студентами знань щодо закономірностей функціонування грошово-кредитних відносин в умовах сучасного суспільного відтворення.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

  • закономірності грошово-кредитного обігу в умовах ринкового господарства;

  • принципи та форми організації сучасної грошово-кредитної системи;

  • особливості вітчизняної та зарубіжної ринкових моделей грошей і кредиту;

  • характеристику ринку позичкових капіталів, грошового обігу, банків та банківської діяльності;

  • функціонування спеціалізованих небанківських інститутів;

  • сутність методів, принципів та інструментів грошово-кредитної політики.


У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

  • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблема грошово-кредитного характеру;

  • аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку;

  • прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин;

  • обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру тощо.

Вивчення курсу дає можливість з’ясувати основні закономірності розвитку грошових відносин як важливої складової частини функціонування товарного виробництва. Знання з цієї дисципліни допомагають повною мірою, на високому фаховому рівні приймати конкретні рішення економісту будь-якої управлінської ланки.

Тематичний план

дисципліни „Гроші та кредит” для підготовки студентів з

галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки «Облік і аудит»


№ теми

Найменування тем

Усього

годин

У тому числі

Лекцій

Сем.

Самост.

1

Виникнення, сутність і функції грошей

12

2

4

6

2

Грошовий обіг і грошові потоки

12

2

2

8

3

Грошовий ринок

10

2

2

6

4

Грошові системи країн світу

10

2

4

4

5

Інфляція і грошові реформи

12

2

2

8

6

Сучасні методи управління інфляцією

10

2

4

4

7

Ринок цінних паперів

10

2

2

6

8

Валютний ринок і валютні системи

10

4

2

4
Контроль за І модуль

229

Сутність кредиту та кредитний механізм

12

2

2

8

10

Кредитна система

10

2

2

6

11

Зміст кредитної угоди й механізм погашення кредитів

10

2

4

6

12

Центральний банк та його роль в системі кредитування.

10

2

2

6

13

Комерційні банки - основна ланка кредитної системи.

10

2

2

6

14

Спеціалізовані кредитно-фінансові установи

8

2

2

4

15

Ринок позичкових капіталів

8

2

2

4

16

Кредитні відносини в АПК

8

2

2

4

17

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

12

2

4

6
Контроль за ІІ модуль

22


Екзамен:
Усього:

180

36

48

96Тематичний план

дисципліни „Гроші та кредит” для підготовки студентів з

галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки «Менеджмент»

№ теми

Найменування тем

Усього

годин

У тому числі

Лекцій

Сем.

Самост.

1

Виникнення, сутність і функції грошей

6

24

2

Грошовий обігі грошові потоки

6

24

3

Грошовий ринок

6

24

4

Грошові системи країн світу

8

2

2

4

5

Інфляція і грошові реформи

6

24

6

Сучасні методи управління інфляцією

8

2

2

4

7

Ринок цінних паперів

6

24

8

Валютний ринок і валютні системи

8

2

2

4
Контроль за І модуль

229

Сутність кредиту та кредитний механізм

6

2

2

2

10

Кредитна система

6

24

11

Зміст кредитної угоди і механізм погашення кредитів

4

22

12

Центральний банк та його роль у системі кредитування

6

24

13

Комерційні банки - основна ланка кредитної системи

6

2

2

2

14

Спеціалізовані кредитно-фінансові установи

6

24

15

Ринок позичкових капіталів

4

22

16

Кредитні відносини в АПК

6

24

17

Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

6

2

2

2
Контроль за ІІ модуль

22


Екзамен:
Усього:

108

34

16

58


Теми курсу “Гроші та кредит”

Тема 1. Виникнення, сутність і функції грошей.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Кафедра фінансів Гроші та кредит
«Гроші та кредит» допоможуть студентам закріпити знання теоретичних положень дисципліни, сформувати відповідні вміння і навички з...
Кафедра фінансів Фінанси, Гроші та кредит
Методичні вказівки сприятимуть формуванню у майбутніх фахівців професійних здібностей
Суть і функції грошей. Предмет і завдання курсу “ Гроші і кредит ”
України. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин є необхідною складовою становлення професійних економічних...
КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Взаємозв’язок фінансів з іншими категоріями: заробітною платою, ціною і кредитом
1. Основи фінансів підприємств
Робоча програма вступного іспиту за спеціальністю 0305081 «Фінанси і кредит», 0305081 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційний...
“ Основи організації фінансів
Наявність фінансів передбачає обов'язкове існування грошей. Виконуючи функцію засобу звертання гроші за певний період стають капіталом,...
1. Визначення та економічна сутність фінансів
Дуже часто фінанси асоціюються з рухом грошових коштів, але фінанси – це не гроші. Проте матеріально-речовою формою фінансів завжди...
Боровський В. Н. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник та...

Облік касових операцій
Між предметні зв’язки: казначейська справа, основи правознавства, фінансовий облік, фінанси, гроші та кредит
ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОГО ОБІГУ Основні поняття та категорії Активні гроші
Активні гроші — гроші, які постійно використовуються в готівковому та безготівковому обігу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка