ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ Сутність інфраструктури товарного ринку


Скачати 39.47 Kb.
НазваТЕМИ ДОПОВІДЕЙ Сутність інфраструктури товарного ринку
Дата19.03.2013
Розмір39.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ 1. Сутність інфраструктури товарного ринку. (Роль та місце інфраструктури товарного ринку в ринковому процесі. Порівняльний аналіз особливостей розвитку інфраструктури України та європейських країн).

 2. Складові інфраструктури на прикладі українського підприємства (або офіційного представника іноземної компанії). (Елементи інфраструктури товарного ринку. Взаємозв’язок та взаємо-залежність між ними та ринковими процесами. Функції інфраструктури)

 3. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку (Макроекономічні показники розвитку інфраструктури. Проблеми розвитку інфраструктури України).

 4. Функції оптових посередників (Формування системи господарських взаємовідносин. Розподіл підприємств оптової торгівлі за асортиментом, спеціалізацією).

 5. Діяльність оптових посередників по закупівлі товарів (Організація закупівельної роботи. Етапи процесу закупівлі, його особливості. Джерела закупівлі. Різновиди постачальників. Документальне оформлення закупок – договір поставки, оферта, акцепт).

 6. Оптові продовольчі ринки (Функції, структура оптових продовольчих ринків. Особливості організації роботи оптового продовольчого ринку, загальні принципи взаємовідносин між продавцем і покупцем. Учасники торгів. Форми участі у веденні торгів).

 7. Дрібнооптові магазини-склади (Особливості організації і діяльності магазину-складу. Функції магазину-складу. Переваги магазину-складу).

 8. Торгові будинки (Статус торгового будинку і його функції. Різновиди торгових будинків. Особливості організації діяльності торгових будинків).

 9. Оптові ярмарки-виставки (Функції оптових ярмарок/виставок, різновиди ярмаркової торгівлі. Переваги ярмаркового продажу. Методи організації оптової реалізації товарів на ярмарку. Етапи організації ярмаркової діяльності).

 10. Торгівля на аукціонах (Сутність і функції аукціону. Особливості організації аукціонної торгівлі. Види аукціонів. Технологія проведенні аукціонів. Управління веденням аукціону. Особливості пропозиції товарів на аукціоні).

 11. Функції роздрібних посередників (Роздрібні посередники, їх функції. Розподіл підприємств роздрібної торгівлі за асортиментом, спеціалізацією, рівнем обслуговування, формами власності, масштабами діяльності. Ознаки сучасного підприємства роздрібної торгівлі).

 12. Закупівельна діяльність роздрібних підприємств (Сутність закупівельної діяльності. Постачальники, які співпрацюють з роздрібною торгівлею. Постачальники марок підприємств– виробників: переваги і недоліки співпраці з ними. Постачальники приватних марок товарів – особливості закупівлі і пропозиції. Постачальники ліцензійних марок. Постачальники товарів загального асортименту).

 13. Методи роздрібного продажу товарів (Особливості організації торгівлі вроздріб. Самообслуговування, його переваги і недоліки. Традиційне обслуговування через прилавок. Продаж товарів за зразками. Відкрита викладка та вільний доступ до товарів як прогресивний метод торгівлі. Торгівля за попередніми замовленнями. Сучасні методи торгівлі – продаж через автомати, по пошті, по Інтернету).

 14. Агентські фірми (Сутність агентської діяльності. Агентська угода і регулювання взаємовідносин. Функції агентської фірми. Різновиди агентських фірм).

 15. Дилерські і дистриб’юторські фірми (Характеристика діяльності дилерських фірм. Послуги, які надають дилери. Особливості діяльності дилерів. Характеристика дистриб’юторів, особливості їх діяльності) .

 16. Брокерські організації (Сутність брокерської діяльності. Функції брокерів. Взаємовідносини з клієнтами).

 17. Бартерні контори (Сутність бартерної угоди. Суб’єкти і предмети бартерних угод. Переваги бартеру. Внутрішній та зовнішній бартер. Особливості діяльності бартерних контор).

 18. Торгово-промислові палати (Різновиди торгових палат. Функції торгових палат. Роль торгово-промислових палат в розвитку національної економіки).


Основна література


 1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс: Пер. з англ. Навч. посібник. - М.: Видав, дім «Вільямс», 2001.-608с.

 2. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ М.І. Бєлєвцев, Л.В. Шестопалова - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-416 с.

 3. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003 – 248с.

 4. Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли: Практический курс / Пер. с англ. - СПб.: Нева-Ладога-Онега, 2001. - 228 с.

 5. Ибрагимов Л.А. Інфраструктура товарного ринка. - М.: "Издательство ПРИОР", 2001 ,256с.

 6. Каплина С. А. Организация комерч деятельности: уч пособие / С. А. Каплина Ростов н/Д: Феникс , 2002 - 416с.

 7. Політична еконгомія: Навч. Посібник / К.Т. Кривенко та ін. – К.КНЕУ, 2001. – 518с.

 8. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 340 с.

 9. Сорока І.В. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник/ Під ред..IB. Сороки.- К.: НМЦВО МО і Н України, НВФ «Студцентр», 2002.-608 с

 10. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов Н/Д: Феникс, 2000.- 512 с.

 11. Финансовый лизинг на предприятии / М.В.Карп, Р.А. Махмутов, Е.М. Шабалин. -М: Финансы: ЮНИТИ, 2001р.

 12. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник. - К.:МАУП, 2004. -254с.

 13. Штерн Л.В. и др. Маркетинговые каналы. – М.: Изд. Дом «Вильямс». 2002. – 624с.

 14. Щур Д.Л., Труханович Л.В. Основы торговли. Розничная торговля. - 3- е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. - 800с.

Схожі:

Модуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Модуль Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Семінар Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Модуль суб’єкти інфраструктури товарного ринку Змістовний модуль...
Предмет дисципліни "Інфраструктура товарного ринку" та його взаємозв'язок з іншими дисциплінами
Теми рефератів з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку належить до професійної групи "Професіонали"
План вивчення теми: Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість...
Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
1. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Суть та функції...
Сеналом перевірених часом і господарською практикою законодавчих і моральних норм, багатоплановою і компетентною політикою держави...
Сутність та функції ринку фінансових послуг
Сектором ринку фінансових послуг, де об”єктом операцій являються короткострокові фінансові інструменти є
Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку...
Ш 45 Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімферополь: «ЧП Предприятие...
ПРЕС-РЕЛІЗ 20
«Крок назустріч. Закон України “Про акціонерні товариства”», організований державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка