Для проведення підсумкового контролю знань (екзамену) з дисципліни “Звітність підприємств”


Скачати 48.19 Kb.
НазваДля проведення підсумкового контролю знань (екзамену) з дисципліни “Звітність підприємств”
Дата15.03.2013
Розмір48.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Перелік теоретичних питань


для проведення підсумкового контролю знань (екзамену) з дисципліни “Звітність підприємств”

Форма проведення: усно / письмово / комп’ютерне тестування

(підкреслити)

Спеціальність: Облік і аудит Курс 5 о.к.р. МАГІСТР
 1. Метод бухгалтерського обліку та його характеристика. Місце звітності в системі бухгалтерського обліку.

 2. Організація та методика складання форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”

 3. Адитивний підхід до визначення елементів методу бухгалтерського обліку.

 4. Принципи складання фінансової звітності.

 5. Користувачі звітної інформації.

 6. Організація та методика складання форми № 2 „Звіт про фінансові результати”

 7. Процедурний підхід до визначення елементів методу бухгалтерського обліку.

 8. Поняття „облікової політики” та „облікової оцінки” при складанні Приміток до річної фінансової звітності.

 9. Зовнішні користувачі фінансової звітності.

 10. Непрямий метод при складанні форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”.

 11. Поняття „балансу-нетто” та „балансу-брутто”.

 12. Принцип автономності при складанні фінансової звітності.

 13. Види бухгалтерських балансів.

 14. Класифікація та ієрархія видів діяльностей при складанні форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”.

 15. Характеристика активу балансу.

 16. Організація та методика складання форми № 4 „Звіт про власний капітал”.

 17. Метод нарахувань та касовий метод у визначенні фінансових результатів підприємства, їх відбиття у формах фінансової звітності.

 18. Характеристика пасиву балансу.

 19. Порядок виправлення помилок і внесення змін до показників фінансової звітності.

 20. Принцип автономності при складанні фінансової звітності.

 21. Доречність як якісна характеристика звітної інформації.

 22. Метод коригувань як інструмент непрямого методу при складанні форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”.

 23. Стандартизація та гармонізація звітності у міжнародних масштабах.

 24. Шаховий спосіб при складанні форми № 4 „Звіт про власний капітал”.

 25. Відображення впливу інфляційних процесів на показники фінансової звітності.

 26. Організація та методика складання форми № 2 „Звіт про фінансові результати”.

 27. Примітки до річної фінансової звітності, їх структура та необхідність.

 28. Перевірка правильності складання форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”.

 29. Принцип послідовності при складанні фінансової звітності.

 30. Склад та коротка характеристика форми річної фінансової звітності.

 31. Організація та методика складання форми № 1 „Баланс”.

 32. Склад та характеристика квартальної фінансової звітності.

 33. Принцип історичної (фактичної) собівартості при складанні фінансової звітності.

 34. Основні форми статистичної звітності та методика їх складання.

 35. Організація та методика складання форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”.

 36. Склад та характеристика квартальної фінансової звітності.

 37. Бухгалтерський облік як інформаційна система. Місце звітності в системі бухгалтерського обліку.

 38. Організація та методика складання форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”

 39. Користувачі звітної інформації.

 40. Організація та методика складання форми № 2 „Звіт про фінансові результати”

 41. Горизонтальна та вертикальна зіставність фінансових звітів.

 42. Організація та методика складання форми № 4 „Звіт про власний капітал”.

 43. Поняття звітних періодів, їх характеристика.

 44. Організація та методика складання форми № 2 „Звіт про фінансові результати”

 45. Прямий та непрямий метод при складанні форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”.

 46. Якісні характеристики звітної інформації.

 47. Методика складанні першого розділу форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”.

 48. Організація та методика складання форми № 2 „Звіт про фінансові результати”

 49. Зрозумілість звітної інформації як якісна її характеристика.

 50. Організація та методика складання форми № 4 „Звіт про власний капітал”.

 51. Достовірність звітної інформації як якісна її характеристика.

 52. Організація та методика складання форми № 2 „Звіт про фінансові результати”.

 53. Сучасні системні підходи до складання та подання звітності.

 54. Організація та методика складання додатка до річної фінансової звітності форми № 6 „Інформація за сегментами”.

 55. Види бухгалтерських балансів.

 56. Класифікація видів діяльності при складанні форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів”.

 57. Види приміток до фінансової звітності.

 58. Пояснювальна записка до річної фінансової звітності: сутність, призначення, структура.

 59. Уніфікація звітності в міжнародних масштабах.

 60. Види звітних сегментів.

 61. Зведена та консолідована фінансова звітність.

 62. Порядок формування показників консолідованої звітності за ф.№ 1 „Баланс” та ф.№ 2 „Звіт про фінансові результати”.

 63. Консолідація показників форм фінансової звітності № 3 „Звіт про рух грошових коштів”, № 4 „Звіт про власний капітал”, № 5 „Примітки до річної фінансової звітності”, № 6 „Інформація за сегментами”.

 64. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

 65. Склад, організація та методика складання статистичної та спеціалізованої звітності.

 66. Структура та порядок складання форми № 1-м «Баланс» СМП.

 67. Структура та порядок складання форми № 2-м «Звіт про фінансові результати».

 68. Склад, організація та методика складання податкової звітності.

 69. Події після дати балансу та їх відображення у звітності.

 70. Призначення, сутність та методика складання форми № 6 «Інформація за сегментами».

 71. Порядок виправлення помилок і внесення змін до показників фінансової звітності.

 72. Порядок складання консолідованої фінансової звітності та способи консолідації.

 73. Баланс-нетто та баланс-брутто: сутність та побудова.

 74. Бухгалтерський баланс динамічний, бухгалтерський баланс статичний, бухгалтерський баланс органічний: сутність та побудова.

 75. Основне балансове рівняння або фундаментальна облікова модель.

 76. Відображення у звітності зміни облікової політики.

 77. Загальні вимоги П(С)БО 25 до фінансового звіту малого підприємства

 78. Взаємозв’язок показників ф. № 1 «Баланс» та ф. № 2 «Звіт про фінансові результати».

 79. Взаємозв’язок показників форм фінансової звітності.

 80. Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності: організація та методика.


Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічного контролю та аудиту

Протокол №______ від “____”________________200__р.
Зав. кафедри______________ Ведучий курсу (лектор)______________

Схожі:

Система поточного та підсумкового контролю знань
...
База тестів до проведення підсумкового модульного контролю з навчальної...
Розділ 2 Закону України „Про правові засади цивільного захисту” (2004р.) визначає
Питання до екзамену з дисципліни «Економічний аналіз»
Визначте джерела економічного аналізу: значення інформаційного забезпечення для аналізу господарської діяльності: бухгалтерська,...
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основні риси і періодизація господарства країн Західної Європи в епоху середньовіччя
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»...

ТЕСТ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ...
ТЕСТ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12010102 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі
Титенко С. В., Гагарін О. О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка