До відома акціонерів приватного акціонерного товариства


Скачати 44.67 Kb.
НазваДо відома акціонерів приватного акціонерного товариства
Дата03.09.2013
Розмір44.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
До відома акціонерів приватного акціонерного товариства

«Городоцький кар’єр»!

Приватне акціонерне товариство «Городоцький кар’єр» (код ЄДРПОУ 00372121) (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: Україна, Львівська область, Городоцький район, 81555, с.Малий Любiнь, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 липня 2013 року, о 11 год. 00хв. за адресою: Україна, Львівська область, Городоцький район, 81555, с.Малий Любiнь, в приміщенні Товариства в кабінеті голови правління.

Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в загальних зборах акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв., 04 липня 2013 р.

Право участі у загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 27 червня 2013 р. 24 год.00 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження звіту Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011-2012 роки.

5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011-2012 роки.

6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011-2012 роки.

7. Затвердження річних звітів Товариства за 2011-2012 роки.

8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2011-2012 роки.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

період

2012

2011

2010

Усього активів

1944.3

2047.2

2540.3

Основні засоби

1237.9

1303.8

1432.0

Довгострокові фінансові інвестиції

0.0

0.0

0.0

Запаси

653.1

653.1

599.1

Сумарна дебіторська заборгованість

40.8

70.5

493.3

Грошові кошти та їх еквіваленти

9.7

0

1.1

Нерозподілений прибуток

-1532.9

-1438.8

-829.7

Власний капітал

758.9

853.0

1462.1

Статутний капітал

1880.0

1880.0

1880.0

Довгострокові зобов'язання

480.5

480.5

480.5

Поточні зобов'язання

704.9

713.7

597.6

Чистий прибуток (збиток)

-94.1

-616.2

-180.5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7519924

7519924

7519924

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

2

2

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: 81555, Львівcька обл., Городоцький р-н, с. Малий Любінь, приміщення товариства (кабінет голови правління) у робочі дні: понеділок-середа з 9-00 до 15-00 год., перерва з 12-00 до 12-30 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шеремет Петро Антонович, телефон: 0 (3231) 24-645, 095 836-13-64.

Наглядова рада
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 31 травня 2013 р. в Бюлетень «Цінні папери України» №99

Схожі:

До відома акціонерів відкритого акціонерного товариства
Україна, 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться...
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Датою складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд...
Шановний акціонере Публічного акціонерного товариства
Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 29. 11. 12 №3) «15» січня 2013 року відбудуться річні загальні збори акціонерів...
Рішення, прийняті на Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Вердикт Фінанс» станом на 31. 12. 2011р
До уваги акціонерів відкритого акціонерного товариства «Бродирембуд»!
Право участі у загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного...
Протокол засідання Лічильної комісії за підсумками голосування на...
Надалі за текстом – «Товариство» з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»
РОЗДІЛ РЕЄЕСТРАЦІЯ І ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
ВАТ. Відкрите акціонерне товариство – форма організації публічної компанії; акціонерне товариство. Основною відмінністю від закритого...
Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами Товариства
Товариства, які відбулися 10 квітня 2013 року (далі Збори Товариства), зареєструвалось 13 (тринадцять) акціонерів та представників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка