Протокол засідання Лічильної комісії за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»


Скачати 39.18 Kb.
НазваПротокол засідання Лічильної комісії за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»
Дата03.09.2013
Розмір39.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Протокол

засідання Лічильної комісії за підсумками голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»
м. Київ 26 квітня 2013 року
Присутні:

Голова Лічильної комісії – Урсакій Сергій Валерійович;

Член Лічильної комісії – Бондар Олена Володимирівна.
Порядок денний:

  1. Підсумок результатів голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ» (надалі за текстом – «Товариство») з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.


РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню: виступив голова Лічильної комісії Урсакій Сергій Валерійович з підсумками реєстрації результатів голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства:


з/п

Порядок денний

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Результати голосування

Підсумок

«За»

«Про-ти»

«Утри-мався»

1

Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря Зборів, затвердження регламенту проведення Зборів Товариства.

- Обрати Президію Зборів у складі:

Голова Зборів – Синиця Борис Сергійович;

секретар Зборів – Симоненко Юрій Анатолійович.

Доручити Симоненку Юрію Анатолійовичу ведення прото-колу Зборів.

- Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

Голова Комісії – Урсакій Сергій Валерійович,

член Комісії – Бондар Олена Володимирівна.

- Затвердити запропонований регламент роботи Зборів Товариства.

3 100 000

«За» –3 100 000

2

Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік

3 100 000

«За» –3 100 000

3

Про затвердження балансу Товариства та звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

Затвердити баланс Товариства та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік

3 100 000

«За» –3 100 000

4

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

прибуток за 2012 рік не роз-поділяти. Дивіденди за підсум-ками роботи за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати

3 100 000

«За» –3 100 000

5

Про вчинення Товариством значних правочинів на 2013-2014 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2013-2014 роки щодо цінних паперів, корпо-ративних прав, нерухомості, інших активів дозволених зако-нодавством України, робіт та послуг тощо. Затвердити гра- ничну суму правочинів на рівні 2 500 000 000,00 грн. (два міль-ярди п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повно-важення по затвердженню знач-них правочинів Наглядовій раді Товариства

3 100 000

«За» –3 100 000

6

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції

3 100 000

«За» –3 100 000


Запропонував:

  1. Затвердити результати голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до наведених підсумків.

Голосували: «ЗА» – 100% членів Лічильної комісії.
Ухвалили: Затвердити результати голосування учасників річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ».
Голова комісії: Сергій Валерійович Урсакій
Член комісії: Олена Володимирівна Бондар


Схожі:

Протокол засідання Лічильної комісії за підсумками голосування на...
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»
До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Датою складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд...
АУДИТ
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс»,, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності...
АУДИТ
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс», проведена аудиторська перевірка фінансової звітності...
АУДИТ
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фортіс», проведена аудиторська перевірка фінансової звітності...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ»
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка