УРОК 2 Тема: Біологічні адаптивні ритми організмів


Скачати 100.85 Kb.
НазваУРОК 2 Тема: Біологічні адаптивні ритми організмів
Дата20.04.2013
Розмір100.85 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Біологія > УрокМарченко О.Є. Опис досвіду

УРОК 2

Тема: Біологічні адаптивні ритми організмів

Мета: сформувати уявлення про адаптивні біологічні ритми організмів;

установити адаптивний характер добових, сезонних, річних біологічних ритмів; пояснити фізіологічні механізми адаптацій організмів до природних ритмів;

розвивати в учнів уміння аналізувати, порівнювати та робити висновки під час різних видів роботи, складати схеми, працювати з підручником, готувати презентації; виховувати екологічний світогляд.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп’ютер, проектор, презентації: «Біоритми в природі», «Біоритми в тварин», «Рослини короткого і довгого дня», «Квітковий годинник»
Хід уроку

І. Організаційний момент

Організація робочого місця учнів, привітання вчителя.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Біологічний диктант:

 1. Наука про взаємозв’язок між організмами, їх угрупуваннями та середовищем існування? (екологія)

 2. Хто з вчених запропонував термін «екологія»? ( Е.Геккель)

 3. Як називається напрям екології, який розглядає вплив екологічних факторів на окремий організм? (екологія особини)

 4. Як називаються компоненти середовища існування які впливають на живі організми та їхні угрупування? (екологічні фактори)

 5. Компоненти і властивості неживої природи, які прямо чи опосередковано впливають на організм чи угрупування? (абіотичні)

 6. Як називаються різні форми взаємодії між особинами в популяціях і угрупуваннях? (біотичні)

 7. Пристосування організмів до умов середовища існування називається…(адаптація)

 8. Як називається територія розселення виду? (ареал)

 9. Сукупність умов в яких мешкають особини, популяції й угрупування організмів різних видів це…( середовище існування)

 10. Яке середовище найрізноманітніше за своїми умовами? (наземно-повітряне)

 11. Завдяки яким променям можливий фотосинтез? (видимим)

 12. Як називається здатність організму підтримувати постійне співвідношення між утворенням тепла в організмі або його поглинанням з довкілля і витратами теплової енергії? ( теплорегуляція)

 13. Як називається тип дихання з використанням кисню? ( аеробне)

 14. Як називаються організми, що мешкають у водоймах? (гідробіонти)

 15. Як називаються організми, що мешкають на поверхні води? ( планктон)

 16. Як називаються організми, що мешкають на дні водойми? ( бентос)

 17. Як називається верхній родючий шар твердої оболонки землі, утворений діяльністю живих організмів?(грунт)

 18. Як називається верхній родючий шар грунту? (гумус)

 19. Як називається форми співіснування організмів? ( співжиття)

 20. Як називається тип взаємодії між організмами за яких один із них тривалий час використовує іншого як джерело живлення і середовища існування? (паразитизм)

 21. Як називається тип взаємодії між організмами різних видів, за яких один із них тривалий час використовує іншого, його житло, залишки їжі чи продукти життєдіяльності не завдаючи йому помітної шкоди? ( коменсалізм)

 22. Як називається тип взаємодії між організмами за яких один із них використовує для оселення інший організм чи його житло? (квартиранство)

 23. Як називається тип співіснування організмів різних видів від якого вони дістають взаємну користь? ( мутуалізм)

 24. Як називається стан організму за якого непомітні прояви процесів життєдіяльності внаслідок значного уповільнення процесів обміну речовин?

( анабіоз)

Взаємоперевірка. Кожна правильна відповідь 0,5 бала

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

ВЧИТЕЛЬ: Одна з фундаментальних властивостей живої природи ‬ циклічність більшості процесів, що відбуваються в ній. Усе життя на Землі, від клітини до біосфери, підвладне певним ритмам.

Ритмічність‬ це фундаментальна властивість усіх живих організмів, така ж важлива, як спадковість, мінливість, зростання, розвиток. Всесвітнє буття здійснюється ритмічно. Землю можна порівняти з колискою, яка ритмічно погойдується і в якій зародилося життя.

Демонстрація учнівської презентації: «Біоритми в природі»
ІV. Вивчення нової теми . Повідомлення теми і завдань уроку.

ВЧИТЕЛЬ: Біоритмічність є важливим механізмом регуляції функцій, що забезпечують здатність організму до підтримання гомеостазу та пристосування до змін довкілля. Ці адаптації ‬ результат тривалого еволюційного процесу.

Фотоперіодизм ‬ (від грец. photos ‬ світло) відповідна реакція організмів на тривалість дня, пристосування, яке лежить в основі біоритмів.

Презентація вчителя: « Рослини і біоритми»,
Слайд 1: (Робота з підручником, складання схеми):


Рослини

довгого дня


Рослини

короткого дня

Нейтральні

рослини
Слайд 2: Перевірка виконаного завдання


Рослини

довгого дня


Рослини

короткого дня

Нейтральні

рослиниДля нормального

росту і розвитку

необхідно не

менше 12 годин

світлового часу

Для нормального

росту і розвитку

потрібно не менше

12 годин

безперервного

темного періоду


Льон, цибуля,

морква, овес


Жоржина,

хризантема, капуста


Чорнобривці,

виноград, флокс,

бузок, гречка


ВЧИТЕЛЬ: - Що ви можете розповісти про походження цих рослин? (Відповіді учнів)

Тривалість дня суттєво відбивається на поведінці тварин.

Учнівська презентація :«Біоритми в тварин»

Повернення птахів із теплих країв → гніздові інстинкти → несіння яєць → насиджування → вигодовування пташенят.

Теплокровні звірі линяють тощо.

Які явища відбуваються в природі, якщо прогресивно збільшується тривалість дня? Які ‬ при скороченні дня? (Відповіді учнів)
Слайд 3 Фізіологічні механізми регулювання в часі

життєвих функцій організмів

Фітогормони (рослини)Гормони, нейрогормони (тварини)

Проростання насінин, бульб,

цибулин, цвітіння, опадання

листків


Регулюється нервова та ендокринна система (відкладання яєць, вилуплювання личинок)
Слайд 4 : Самостійна робота учнів із підручником. Заповнити схему.
Шляхи пристосування організмів до умов існування

Активний

Пасивний

Криптобіоз Уникнення несприятливих

умов

?

?

?

?

Приклади


ВЧИТЕЛЬ: З біологічними ритмами пов’язане явище біологічного годинника ‬ здатності організмів реагувати на зміну періодів доби, що має важливе значення для узгодження їхніх фізіологічних ритмів зі змінами в довкіллі.

1729 р. ‬ французький астроном де Меран, спостерігаючи за рослинами, відкрив явище біологічної ритмічності. Так розвинулась нова дисципліна хронобіологія.
Добові

гічні ритмиУчнівська презентація «Квітковий годинник»
V. Закріплення знань, умінь і навиків учнів

Слайд 5:

1. Виберіть з перелічених добові (І), сезонні (ІІ), річні (ІІІ)

ритми

І ‬ ?

ІІ ‬ ?

ІІІ ‬ ?


а) рухова активність тарганів;

б) закривання на ніч пелюстків квіток шафрану, кульбаби;

в) линяння в зайця;

г) опадання листків;

д) яйце → личинка → лялечка → доросла комаха

2. Чому сезонні зміни інтенсивності процесів життєдіяльності

у жителів тропіків виражені не так чітко, як у жителів

помірних широт?
3. Слайд 6 . Складання схеми:


VІ. Підведення підсумків уроку

ВЧИТЕЛЬ: Запам’ятайте. Еволюція органічного світу йшла в напрямку пристосування до сезонних кліматичних змін, до кількості світлової енергії Сонця, а точніше ‬ тривалості дня. Усі види протягом часу виробляли здатність співставляти тривалість дня ночі, реагувати на час. Це явище отримало назву біологічний годинник.

У його основі лежить ритмічний характер процесів життєдіяльності
Оцінювання.
VІ. Домашнє завдання

Вивчити параграф 27, скласти 10 тестових завдань із теми.

Пояснити, як ви розумієте вислів: «Шануйте свої біоритми, не шкодьте їм через власну неорганізованість і легковажність.»

Схожі:

Тема 16. Одержання, очистка та властивості колоїдних розчинів
Окрема клітина живого організму є гетерогенною колоїдною системою. Кров, протоплазма, м’язові й нервові клітини, біологічні мембрани,...
Уроку: Урок Тема: Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організмів
Освітня: розширити знання учнів про розвиток організмів, з’ясувати вплив умов зовнішнього середовища та генотипу на онтогенез
Урок №4 10 клас Тема: "Елементарний склад організмів "
Базові поняття і терміни уроку: органогенні елементи, органічні речовини, макроелементи та мікроелементи
Тема Гриби Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів
Гриби – це одна з найбільших у природі груп організмів. Їх вивченням займається спеціальна наука – мікологія ( від грец. «мікос»...
Запитання Всеукраїнського турніру юних біологів Осінь, 2008 р
Онкогенна трансформація одноклітинних організмів невдома, проте вельми поширена серед багатоклітинних організмів. Чи має онтогенез...
Тема заняття
П. з Визначення особливостей дії ультразвуку й інфразвуку на біологічні тканини
УРОК 5 Тема: Практичн
Закріпити поняття про біоценоз, біогеоценоз, екосистему, ланцюг живлення; розглянути типи взаємозв’язків організмів у біогеоценозах...
Гриби – це одна з найбільших у природі груп організмів. Їх вивченням...
Гриби – це одна з найбільших у природі груп організмів. Їх вивченням займається спеціальна наука – мікологія ( від грец. «мікос»...
Тема: Електричне та магнітне поля та їхня дія на біологічні тканини
Електричні властивості біологічних систем. Електропровідність клітин і тканин при постійному струмі. Види поляризації
КОНСПЕКТ Тема. Узагальнення. Єдність хімічного складу організмів
Основні поняття: білки, нуклеїнові кислоти, амінокислоти, денатурація, компліментарність,пептидний зв’язок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка