Мовленнєва змістова лінія


Скачати 197.96 Kb.
НазваМовленнєва змістова лінія
Дата10.02.2014
Розмір197.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > ДокументиДата

6 кл.

Мовна змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія

Соціокультурна

змістова лінія

49
Інструктаж з БЖД.

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.
«Прапор перемоги»

50
Приголосні тверді та м’які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються звуками г і ґ.51
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт.52РМ Відповідь на уроках української мови (за даним планом або таблицею) в науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша.
53-54
Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї.55
Орфограма (практично). Поняття про орфографічний словник. Робота з ним.
Орфографічний словник

56
Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.57
Склад. Наголос. Основні правила переносу.
«Високе літо»

58
Вимова голосних звуків. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
«Батьківщина – твій дім»

59
Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка.

Орфоепія. Орфографія».

Контрольне аудіювання тексту наукового стилю.60
Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків.
«Екологічна культура людини»

61
Спрощення в групах приголосних.
«Бережіть ліс від вогню»

62-63РМ Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру.
64
Чергування о – а, е – і , е – и в коренях слів.
«Довкілля – наше природне оточення»

65
Чергування о, е з і.
«Квітнева ластівка»

66
Чергування е – щ після ж, ч, ш.67РМ Усний твір-оповідання про випадок із життя (на основі власного досвіду). Усний твір.
68РМ Письмовий твір-оповідання про випадок із життя (на основі власного досвіду).
69
Чергування и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х.
«Великдень»

70
Чергування приголосних [г, к,х – ж,ч,ш – з,ц,с].
«Художнє вишивання»

71
Основні правила чергування у-в, і-й.
«У всякого своя доля…»

72
Контрольна робота з теми «Вимова і написання голосних приголосних звуків» (тестові завдання) Аудіювання тексту.73РМ Особливості побудови художнього та наукового описів. Опис тварини.
74
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами я,ю,є і ь.

Вживання м'якого знака.
Національні символи України

75
Сполуки літер йо, ьо.76РМ Докладний переказ тексту що містить опис тварини. (письмово)
77
Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.78
Подвоєння букв внаслідок подовженої вимови м’яких звуків та збігу однакових приголосних звуків.
«Паска»

79-80РМ Контрольний твір-опис тварини за власним спостереженням.
81
Написання слів іншомовного походження. И у словах іншомовного походження.
«На Івана Купала»

82
Словник іншомовних слів83
Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» ( диктант)84
Лексикологія. Фразеологія. Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.
«Наша мова»

85
Однозначні і багатозначні слова.
«Купання ведмежат»

86
Вживання слів у прямому і переносному значенні87РМ Робота над помилками допущеними в контрольному творі та контрольній роботі.
88РМ Діалог.
89
Групи слів за значенням. Омоніми (омоформи, омографи, омофони). Відмінність між багатозначними словами і омонімами.
«Колодязний журавель»

90РМ Особливості побудови роздуму. Аналіз переказу тексту-розповіді і елементами роздуму (усний переказ).
91
Синоніми. Синонімічний ряд і ключове слово. Словник синонімів92РМ Стислий переказ тексту-роздуму (письмово)
93
Антоніми. Словник антонімів.94
Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.95-96РМ Контрольний докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму.
97
Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів
«Веремій»

98
Фразеологізми в ролі членів речення.99
Походження слова (етимологічний словник)
«На горі під лісосмугою»

100
Контрольна робота з теми «Лексикологія. Фразеологія» (тестові завдання).

Аудіювання тексту наукового стилю.
101
Будова слова. Орфографія. Спільнокореневі слова і форми слова.
«Бабине літо»,

102
Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь – основна значуща частина слова.
«Царівна квітів»

103РМ Аналіз помилок, допущених в контрольному переказі та контрольній роботі.
104
Суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова. Морфемний розбір слова.
«Мій робочий день», «Мальви»

105РМ Твір-роздум на тему пов’язану з життєвим досвідом учнів.
106
Вимова і написання префіксів з-, с-.
«Українське мистецтво»

107
Вимова і написання префіксів роз-, без-.
«Софія Київська»

108
Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-.
«Нова вчителька»

109
Контрольна робота з теми «Будова слова. Орфографія» (тестові завдання)110
Підсумковий контрольний диктант за рік111РМ Аналіз помилок, допущених в контрольній роботі та річному контрольному диктанті.
112
Повторення і узагальнення вивченого з розділу «Синтаксис і пунктуація»
«Звичаї – скарб українського народу»

113
Повторення і узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»
«Краєвид»

114
Повторення і узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія»
«Дощ у степу»

115
Повторення і узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»
«Чар-зілля»

116
Підсумковий урок.Схожі:

Комп'ютерна графіка. Векторна та фрактальна графіка. Векторна графіка...
Лінія є елементарним об'єктом, якому притаманні певні особливості: форма, товщина, колір, тощо. Любий об'єкт (прямокутник, еліпс,...
1. Лінія метання проходить через

План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Поняття ділового...
Абрамович С. Д., Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 472 с
Конспект уроку з української літератури
Соціокультурна лінія: Сьогодні кожна людина може, як райдуга, всі свої сім кольо
1: Графіка. 8 годин
Види образотворчого мистецтва та їх походження. Стежинки графіки. Засоби виразності графіки: штрих, лінія, крапка, пляма
Урок закріплення і систематизації практичних умінь і навичок з української мови у 9 класі
Комунікативна лінія. Усні висловлювання учнів та виразні читання текстів про вишивку
Елементи графічної грамоти
Основні лінії на ескізах, кресленнях: контурна, розмірна і лінія згину, їх призначення. Позначення місць нанесення клею. Ознайомлення...
Реterburg, розмір 10 пунктів, міжрядковий інтервал одинарний, без...
Необхідно подати файл (документ Місrоsоft Wогd) та роздруківку обсягом 2 повні сторінки (формат – А4, поля – 25 мм з усіх боків,...
ІНСТРУКЦІЯ по налаштуванню доступу до мережі Інтернет
Телефонне підключення з’єднує Ваш комп’ютер з Інтернетом за допомогою модему (стандартна телефонна лінія), що підключений до телефонної...
Номер, дата створення документа
Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Синельниківської міської ради та від «Контакт-центру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка