ТЕМА: Облік розрахункових операцій


Скачати 98.26 Kb.
НазваТЕМА: Облік розрахункових операцій
Дата03.12.2013
Розмір98.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
План – конспект заняття

майстра в/н Педоренко А.М

на ______________

ТЕМА: Облік розрахункових операцій

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік розрахунків з підзвітними особами

Мета заняття: навчити організації обліку розрахунків з підзвітними особами

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

ПСБО 10 «Дебіторська заборгованість» визначає методологічні засади формування бухгалтерського обліку, інформацію про дебіторську заборгованість. Згідно цього стандарту, дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певну суму грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторська заборгованість буває:

 • Безнадійна;

 • Довгострокова;

 • Поточна.

Для обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами призначені активний субрахунок № 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» і пасивний субрахунок № 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Такий поділ субрахунків для обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами в новому Плані рахунків має умовний характер і може визначатися установою самостійно, виходячи з переважності дебетового чи кредитового залишку за окремими аналітичними рахунками.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами суміщується в накопичувальних відомостях ф. № 408 (меморіальних ордерах № 6) шляхом використання позиційного способу записів. У балансі сальдо за субрахунками № 37 і 685 показується розвернено: дебетове — в активі, а кредитове — в пасиві. Розвернене сальдо визначається за даними аналітичного обліку за цими субрахунками.
При автоматизації обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами складається машинограма «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій».

Синтетичний облік розрахунків з різними дебіторами ведеться на рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами», який має такі субрахунки:

 • 371 «Розрахунки за виданими авансами»;

 • 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

 • 373 «Розрахунки з нарахованими доходами»;

 • 374 «Розрахунки за претензіями»;

 • 375 «Розрахунки за відшкодування раніше завданих збитків»;

 • 376 «Розрахунки за претензіями»;

 • 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Цей рахунок по відношенню до балансу активний. По дебету відображається збільшення дебіторської заборгованості, по кредиту погашення заборгованості. Сальдо записується по дебету і показує збільшення дебіторської заборгованості.

В результаті господарської діяльності виникають розрахунки з різними кредиторами з нетоварних операцій. Синтетичний облік розрахунків з різними кредиторами ведеться на рахунку 68 « Розрахунки за іншими операціями», до нього відкриваються такі субрахунки:

 • 681 «Розрахунки за авансами одержаними»;

 • 682 «Внутрішні розрахунки»;

 • 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»;

 • 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»;

 • 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Це пасивний рахунок по кредиту відображається нарахування (збільшення) кредиторської заборгованості. По дебету погашення кредиторської заборгованості. Сальдо по кредиту. Аналітичний облік ведеться аналогічно так як і при розрахунках з постачальниками і підрядниками. При нарахуванні різним організаціям за послуги згідно рахунків, бухгалтер складає зведений меморіальний ордер.

 1. Пояснення нового матеріалу

У процесі господарської діяльності у підприємства виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

Підзвітні особи — це працівники підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємства. На підприємстві повинен бути складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право одержувати гроші під звіт на господарські потреби.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Суму авансу на відрядження, що видається під звіт, визначають на підставі попереднього розрахунку. При цьому аванси на закордонні відрядження повинні видаватися у валюті тієї країни, до якої працівник відряджається, або у вільноконвертованійвалюті в розмірах, зумовлених реальними потребами в країні перебування з дотриманням вимог НБУ щодо вивезення іноземної валюти за кордон та норм діючого законодавства.

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу, в якому зазначається: пункт призначення, назва підприємства або організації, куди відряджається працівник, термін і мета відрядження.

Наказ про направлення працівника у відрядження є підставою для видачі йому посвідчення про відрядження.

Посвідчення про відрядження — документ, який видається працівникові підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання службового доручення поза постійним місцем роботи.

На підприємстві необхідно вести спеціальні журнали обліку працівників, які вибувають у відрядження, і працівників, які прибувають з відрядження. Працівники, які одержали готівку під звіт, зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені суми, до якого повинні бути додані всі документи, що підтверджують витрати.

Авансовий звіт — документ типової форми, що подається підзвітними особами, в якому зазначаються отримані в підзвіт суми, фактично здійснені витрати, залишок підзвітних сум, або їх перевитрачання.

Службове відрядження — це поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи. Якщо працівника відряджено до іншого міста, то йому видається відрядне посвідчення (див. додаток 3), яке він зобов'язаний пред'явити при поверненні. На практиці трапляються випадки, коли для переїздів використовується транспорт підприємства або особистий транспорт, тоді необхідно надати водіїв дорожніми листами . Відрядженому працівнику видається грошовий аванс (відшкодовуються витрати) на оплату: з добових; з проїзду; з найму житла.

За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток за час відрядження, в тому числі й за час перебування в дорозі. Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.

На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений Строк відрядження визначається керівником або його заступником, але не може перевищувати 30 календарних днів.

Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку (компенсація подвійною оплатою Кодексом законів про працю чи. інструкцією про службові відрядження не передбачена).

Добові витрати (видатки на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи) є окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження.

Виплачуються добові витрати в межах граничних норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99р. №663 (із внесеними змінами) за кожний день (включаючи день в'їзду та приїзду) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні святкові і неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками).

Розрахунок добових проводиться з фактичного часу перебування працівника у відрядженні, що визначається за позначками відряджуючої та приймаючої сторін у посвідченні про відрядження. Якщо працівника відряджено до різних населених пунктів, то позначки про день прибуття й день вибуття проставляються в кожному пункті.

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття із відрядження - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, аз 0-ї години і пізніше - наступна доба. Якщо станція пристань аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений, до строку відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.

Враховуючи сказане вище, нараховуються добові витрати, які підприємство відшкодовує відрядженому працівнику. Згідно п.1 постанови Кабінету міністрів України для працівників підприємств, закладів та організацій всіх форм власності (крім державних службовців, а також осіб, направлених у відрядження підприємствами, закладами і організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються за рахунок бюджетів), встановлені наступні граничні норми добових витрат:

Таблиця 1

Граничні норми добових та витрат на найм житлового приміщення

Кому виплачують

Гранична сума добових у разі відрядження

Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу в разі відрядження

По Україні

За кордон

По Україні

За кордон

Співробітникам госпрозрахункових підприємств

214,60 грн

804,75 грн

Не встановлено

Держслужбовцям і працівникам підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

30 грн

Залежно від країни відрядження

250 грн

Залежно від країни відрядження

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» з 01.01.2012 р. змінюється розмір добових, сума яких визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного податкового року.

Згідно з пп. 140.1.7 ПКУ до складу витрат на відрядження включаються витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізособи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням: — у межах території України, але не більш ніж 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (не більше 214,60 грн);

— для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (не вище 804,75 грн).

Розрахунки з підзвітними особами відносяться до розрахунків підприємства з поточної дебіторської заборгованості . Для таких розрахунків в бухгалтерському обліку використовується субрахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами ". Сальдо цього субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Для забезпечення необхідної точності за даним субрахунком можуть відкритися субрахунки третього порядку, наприклад: 3721"Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті", 3722 "Розрахунки з підзвітними особами за відрядженнями в іноземній валюті ", 3723 "Розрахунки за витратами на господарські потреби " та інші субрахунки. Аналітичний облік до рахунку 372 ведеться в журналі К-10. В цьому журналі для кожної підзвітної особи виділено особистий рахунок, в ньому записують: прізвище, ім’я, по батькові, посада. Залишок на початок місяця, видано кошти під звіт на підставі, записуються використання підзвітних сум, визнають залишок на кінець звітного періоду. В цьому журналі записи ведуться на протязі місяця на підставі касових ордерів і звітів.. в кінці місяця в цьому журналі підраховують підсумки, звіряють зустрічні суми по рахунку 301, та складають меморіальний ордер. По кредиту рахунку 372 в дебет різних рахунків, на використання підзвітних сум. Складений меморіальний ордер реєструється в реєстраційному журналі і записують в головну книгу. При опрацюванні звіту бухгалтер перевіряє своєчасність повернення невикористаних підзвітних сум підзвітною особою. При несвоєчасному повернені суми надміру сплачених коштів пізніше граничного терміну (закінчення третього банківського дня наступного за днем в якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правої дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звітне), але не пізніше звітного місяця на який припадає останній день такого граничного терміну, при цьому розраховуються сума штрафу:

Сума штрафу = (Несвоєчасно повернута сума*15%)/100%

При повернені сум надміру використаних коштів протягом звітного місяця на який при падає граничний термін повернення, то розраховують:

Сума податку = (Неповернена сума *20%)/100%

Сума штрафу = (Неповернена сума*15%)/100%

Ці дані записую на бланку звіту.

 1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Сутність розрахунків з підзвітними особами?

 2. Який порядок видачі готівки під звіт?

 3. Документальне оформлення господарських операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами.

 4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами.

 1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

 1. Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.

Майстер в/н А.М. Педоренко

Схожі:

ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Мета заняття: навчити обліку розрахунків з постачальниками, за податками і платежами, та іншими поточними зобов’язаннями
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Мета заняття: навчити складати облікові регістри з обліку розрахунків з покупцями, складати бухгалтерські записи за операціями в...
Затверджено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
У першій частині реєстру визначені реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації. Тобто моделі зазначених...
Користувачам реєстраторів розрахункових операцій
Закон №265 суб’єктам господарювання необхідно подавати до податкових органів звітність про використання реєстраторів розрахункових...
План-конспект уроку Тема: Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами
Мета: навчити вести облік касових операцій в програмі «1С: Бухгалтерия». Навчити вести облік розрахунків з підзвітними особами в...
План Лекції Сутність і класифікація валютних операцій комерційних...
Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків Банківська операція визнається як валютна за умови застосування в процесі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка