ТЕМА: Облік грошових коштів


Скачати 125.07 Kb.
НазваТЕМА: Облік грошових коштів
Дата22.02.2016
Розмір125.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
План – конспект заняття

майстра в/н Педоренко А.М

на ______________

ТЕМА: Облік грошових коштів

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

Мета заняття: вивчити форми безготівкових розрахунків, і процес обліку безготівкових розрахунків на підприємстві та їх документальне оформлення

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

 1. Основні поняття, що використовуються в темі «Облік грошових коштів»?

Грошові кошти підприємства мають зберігатися в касі або на рахунку в банку. Каса – це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки, як в національній так і в іноземній валютах, та інших грошових документів.

До грошових документів відносять грошові квитки, поштові марки, тощо. Уся готівка повинна зберігатись у вогнетривких металевих шафах, а окремих випадках у комбінованих і звичайних шафах, які після закінчення роботи каси замикаються ключем і опечатуються сургучною печаткою касира. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касирів, яким забороняється передавати стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати.

Готівка (грошові кошти) – грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у тому числі й обігові памятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами.

Касова книга – документ бухгалтерського обліку встановленої форми, що застосовується для здійснення обліку готівки в касі підприємства.

Для ведення касових операцій наказом керівника призначається матеріально-відповідальна особа – касир. Після видання наказу про призначення касира, керівник зобов’язаний під розписку ознайомити його з порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

 1. Який порядок організації готівкових розрахунків?

Касові операції - операції підприємств між собою та підприємцями і фізичними особами, що пов’язані з прийманнями та видачею готівкових коштів при проведені розрахунків через касу підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій.

Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій", і мають застосовуватися усіма підприємствами.

Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання готівки видається квитанція за підписами головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира, засвідчена печаткою (штампом) підприємства.

Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника, то підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов'язковий.

Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому документі. Якщо видача готівки проводиться за дорученням, оформленим у встановленому порядку згідно з чинним законодавством, у тому числі й особи, що не має змоги в зв'язку з хворобою або з інших поважних причин поставити розпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтерія зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій доручено одержати готівку. Якщо видача готівки проводиться за відомістю, то перед розписом про одержання грошей касир робить у ній напис: "За довіреністю".

Видача готівки з каси підприємства для здавання її до установи банку оформляється видатковим касовим ордером з відображенням цієї операції в касовій книзі. Документом, що свідчить про здавання виручки до установи банку, є квитанція до об'яви на внесення готівки за підписами бухгалтера і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом) установи банку. Документом, що свідчить про здавання виручки інкасаторам банку, є копія супровідної відомості за підписом інкасатора, засвідчена печаткою (штампом) установи банку.

Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей на виплати, пов'язані з оплатою праці, реєструються після здійснення цих виплат.

Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може здійснюватися за допомогою комп'ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування потрібних касових документів. При цьому в документі "Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів", який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів за цільовим призначенням.

Касові документи після складання касиром звіту та його оброблення в бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються протягом 36 місяців після закінчення календарного року матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов'язок зберігання документів, в окремому сейфі або спеціальному приміщенні, що передається під охорону.

 1. Хто встановлює ліміт грошових коштів в касі?

Обов’язковою умовою ведення готівкових розрахунків є встановлення підприємству ліміту залишку готівки в касі, де ліміт залишку готівки в касі – граничний розмір готівки, що має залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, який встановлюється самим підприємством. Порядок установлення підприємствам ліміту каси, порядку і строків здавання готівкової виручки регулюється Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

 1. Скільки мають право зберігати підприємства понад лімітну суму коштів в касі і в яких випадках?

Підприємства мають право зберігати готівку в своїй касі, що одержана в установі банку для виплат пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання готівки в установі банку. Для проведення цих виплат працівникам віддалених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в касі протягом п’яти робочих днів, включаючи день отримання готівки в установі банку.

 1. Пояснення нового матеріалу

Суть розрахунків полягає в тому, що платежі відбуваються шляхом:готівкових розрахунків, безготівкових розрахунків. Суть готівкових розрахунків полягає в тому, що платежі відбуваються готівкою без застосування банківських установ. Суть безготівкових полягає в тому, що платежі відбуваються шляхом переказу коштів з рахунку платника в банку на рахунок одержувача.

http://textreferat.com.ua/images/25343_image002.gif

Рис 1. Класифікація безготівкових розрахунків

Принципи безготівкових розрахунків:

 • Грошові кошти обов’язково зберігаються на поточних та інших рахунках;

 • Всі розрахунки здійснюються через банки;

 • Розрахунки за товари та послуги відбуваються за згодою платника або за передоплатою;

 • Платники і одержувачі коштів самостійно без участі банку контролюють виконання зобов’язань;

 • Платежі за товарно-матеріальні цінності здійснюються після відвантаження товару, одночасно з відвантаженням, в порядку попередньої оплати.

Система безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином пов’язана з реальним товарним оборотом. Тільки за такої умови забезпечуватиметься безперебійний кругообіг коштів господарських суб’єктів і, як результат, розвиватиметься та якісно вдосконалюватиметься виробництво.

Форми безготівкових розрахунків

 1. Розрахунки платіжними дорученнями;

 2. Розрахунки платіжними вимогами – дорученнями;

 3. Розрахунки чеками;

 4. Розрахунки акредитивами;

 5. Розрахунки векселями;

 6. Розрахунки платіжними вимогами;

 7. Розрахунки банківсько-платіжними картками.

Формами розрахункових документів за якими можуть здійснюватися безготівкові розрахунки наведено на рис 2.

http://textreferat.com.ua/images/25344_image003.gif

Рис 2. Форми розрахункових документів

Платіжне доручення – це письмове доручення власника рахунку перерахувати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів. У документі зазначаються реквізити платника: назва, ідентифікаційний номер, номер поточного рахунка, код (МФО) банку, а також аналогічні реквізити одержувача, сума (числом і буквами) та код і призначення платежу. Платіжними дорученнями оформлюються всі розрахунки з нетоварних операціях і більшості товарних.

Платіжне доручення приймається банком для виконання протягом десяти календарних днів із дня оформлення. Банк приймає до виконання платіжне доручення тільки в разі наявності коштів на поточному рахунку (якщо інше не передбачено договором із банком). Виняток становлять платежі, пов’язані з оплатою праці. Коли заробітна плата виплачується частково, то податки до бюджету та збори до державних цільових фондів перераховуються пропорційно виплаченій зарплаті.

Платіжні вимоги-доручення – це комбінований розрахунковий документ, що складається з двох частин; перша вимога підприємства-постачальника сплатити вартість товару, робіт і послуг; друга – доручення платника банку перерахувати належну суму коштів зі свого рахунку на рахунок постачальника, застосовуються в разі оплати підрядчикам виконаних будівельних і ремонтних робіт, а також і деяких поставках. Платіжні вимоги-доручення приймаються банками протягом двадцяти календарних днів з дня виписки. День заповнення платіжної вимоги-доручення не враховується.

Вимога-доручення подається платником в установу банку у двох примірниках.

Банк приймає до оплати вимогу-доручення в сумі, яка може бути сплачена за наявними коштами на рахунку платника.

Платіжні вимоги, як банківський документ, застосовуються в разі здійснення примусового списання (стягнення) коштів. Цим документом оформлюються примусові стягнення боргу на користь казначейства на підставі виконавчого документа, на підставі рішення податкового органу або арбітражного суду. До платіжної вимоги при цьому додається відповідне рішення, а банк приймає вимогу незалежно від наявності залишку для сплати на поточному рахунку.

Чеки грошові – застосовуються для одержання підприємствами з рахунків готівки.

Чеки розрахункові – це доручення своєму банку переказати кошти з рахунка отримувача коштів на рахунок пред’явника чеків.

Чекодавець - юридична або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель - підприємство, яке є отримувачем коштів за чеком.

Чек включає:

а) назву "розрахунковий чек";

б) назву (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює) власника чекової книжки (далі-чекодавця) та номер його рахунку;

в) назву банку-емітента і його номер МФО;

г) ідентифікаційні коди чекодавця та чекодержателя за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, у фізичних осіб - ідентифікаційні номери у разі їх присвоєння державною податковою адміністрацією;

д) назву чекодержателя;

е) доручення чекодавця банку-емітенту сплатити конкретну суму, що зазначена цифрами та літерами;

є) призначення платежу;

ж) число, місяць та рік складання чека, місце складання чека;

з) підписи чекодавця та відбиток печатки.

Чек, на якому відсутній будь-який із зазначених реквізитів, вважається недійсним і повертається банку чекодавця без виконання.

Чек із чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодержателя протягом десяти календарних днів (день виписки чека не враховується).

Акредитив – це розрахунковий документ із дорученням однієї акредитивної установи іншій здійснити за рахунок задепонованих коштів оплату за товар. Непокритий акредитив — це акредитив, оплата за який, при тимчасовій відсутності коштів на рахунку платника, гарантується за рахунок банківського кредиту.

Для оформлення акредитиву виписується і направляється банку заява на акредитив. Кошти заявника при цьому бронюються на аналітичному рахунку «Розрахунки за акредитивами» балансового рахунка № 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті».

Вексель – це письмове безумовне зобов’язання, боргова розписка, що дає право її власнику вимагати сплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала вексель у відповідний строк.

Для здійснення безготівкових розрахунків підприємства відкривають в установах банку рахунки, які можуть бути поточні рахунки в національній валюті, поточні рахунки в іноземній валюті, транзитний валютний рахунок, депозитний рахунок, позикові рахунки. Рахунок – це спосіб економічного групування об’єктів обліку, поточного відображення та оперативного контролю за рухом і станом коштів.

Класифікація рахунків:

 1. Поточні – відкриваються підприємством для здійснення грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій;

 2. Кредитні – відкриваються в будь-якій установі банку, яка має право видавати кредит;

 3. Бюджетні – відкриваються підприємством, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджету для їх цільового використання;

 4. Депозитні – відкриваються між власником рахунка та установою банку на визначений строк для зберігання грошових коштів.

Для відкриття поточного рахунку в банку організації і підприємства зобов’язані подати в банк слідуючи документи:

 • Заява встановленого зразка про відкриття рахунку;

 • Копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства в органах державної виконавчої влади засвідчена нотаріально;

 • Копія статуту підприємства засвідчена нотаріально;

 • Копію документа, що затверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом;

 • Копію документа про реєстрацію підприємства в органах пенсійного фонду України;

 • Картка із зразками підписів керівника, головного бухгалтера і відтиском печатки

Через поточні рахунки можуть проходити різні операції які пов’язані із зарахуванням, з перерахуванням та виплатою коштів. Ці операції оформляються слідкуючими документами:

 1. Об’ява на внесення готівкою – на зарахування виручи;

 2. Платіжне доручення – перераховуються кошти за товари, послуги;

 3. Чек на виплату грошей з банку;

 4. Ордер;

 5. Виписка із поточного рахунку – це є банківські документ в якому записуються усі операції, що проходять через поточний рахунок по зарахуванню коштів, видачі коштів, перехуванню коштів.

У виписці записуються:

 • Назва організації;

 • Номер поточного рахунку;

 • Дата;

 • Номер документа;

 • Вхідний залишок;

 • Обороти по дебету і кредиту;

 • Вихідний залишок.

Виписка надходить в організацію у встановлені строки, кожен день або один раз в 2- 3 дні. Бухгалтер до цієї виписки підбирає документи, після цього проводить перевірку та бухгалтерське опрацювання. При бухгалтерському опрацюванні бухгалтер повинен пам’ятати, що суми які записані у виписці по дебету записуються при опрацюванні по кредиту рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті», а суми які записуються у виписці по кредиту при опрацюванні записуються по дебету рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». Синтетичний облік грошових коштів на поточному рахунку ведеться на 31 рахунку «Рахунки в банках», субрахунки такі:

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

По відношенню до балансу це активний рахунок, по дебету відображається збільшення по кредиту вибуття грошових коштів з поточного рахунку.

Аналітичний облік до рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» при книжно-журнальній формі ведеться в журналі К-1, записи ведуться на підставі облікових регістрів (відомостей). Записи в цій відомості записуються на підставі виписок банку. В журналі К-1 записують залишок на початок звітного періоду, зміст господарської операції, суми по дебету і по кредиту рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті» в розрізі кореспондуючих рахунків, в кінці місяця визначається сальдо на кінець місяця.

 1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Суть і принципи безготівкових розрахунків

 2. Форми безготівкових розрахунків

 3. Порядок відкриття та закриття рахунку в банку

 4. Документування господарських операцій за рахунками в банку

 5. Синтетичний та аналітичний облік операцій за рахунками в банку

 1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

 1. Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.
Майстер в/н Педоренко А.М.

Схожі:

ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
ТЕМА: Облік грошових коштів
Мета заняття: вивчити процес обліку грошових коштів у касі, їх документальне оформлення
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
Облік грошових коштів у касі

Облік грошових коштів
ОЗ надійшли в експлуатацію в одному місяці та мають однакове призначення, вартість та хар-ку
ТЕМА: Облік бухгалтерської звітності
...
1. Визначення та економічна сутність фінансів
Дуже часто фінанси асоціюються з рухом грошових коштів, але фінанси – це не гроші. Проте матеріально-речовою формою фінансів завжди...
Тема: Поняття та функції фінансів торговельного підприємства Мета
Фінанси підприємницьких структур – це економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням...
ТЕМА: Облік господарських процесів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг), синтетичний та аналітичний облік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка