ТЕМА: ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОТЕКТУРИ ТА МОРФОСТРУКТУРИ СУХОДОЛУ


Скачати 47.52 Kb.
НазваТЕМА: ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОТЕКТУРИ ТА МОРФОСТРУКТУРИ СУХОДОЛУ
Дата22.04.2013
Розмір47.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
ТЕМА: ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕОТЕКТУРИ ТА МОРФОСТРУКТУРИ СУХОДОЛУ.

МЕТА: формування уявлень про геотектуру та морфоструктуру на прикладі найбільш великих форм мегарельєфу материків, опрацювати причинно-наслідкові зв’язки між мегарельєфом материків і їх тектонічною будовою.

ОБЛАДНАННЯ: гіпсографічна та фізичні карти світу, географічний атлас для вчителів, тектонічна карта світу, практикум – Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. – М.: Просвещение, 1977.

ХІД РОБОТИПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Визначення поняття “рельєф”, “рельєфогеосистема”, “форма рельєфу”.

 2. Просторово-часова організація рельєфогеосистем.

 3. Системна організація рельєфогеосистем.

 4. Процеси та умови рельєфоутворення.

 5. Основні класифікації рельєфу.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. У робочому зошиті скласти у вигляді таблиці перелік основних геотектур і морфоструктур суходолу Землі. Проаналізувати записану інформацію (табл. 1).

Таблиця 1


Площі суходолу, які займають основні типи геотектур і морфоструктур (у %)

Типи геотектури і морфоструктури

Суходіл (без територій з льодовиковими щитами)

Європа

Азія

Африка

Північна Америка

Південня Америка

Австралія

І. Рівнинно-платформенні області:

 1. Цокольні рівнини і плоскогір’я древніх платформ

 2. Рівнини і плато древніх плит

 3. Рівнини і дрібносопковик молодих платформ

 4. Кряжі і плоскогір’я молодих платформ

 5. Крайові низовини

 6. Вулканічне плато

64,0

16,6
31,0

5,6
0,3
8,6

1,9

70,3

11,9
34,5

12,9
1,9
8,0

1,1

43,0

3,0
13,8

12,9
0,3
9,7

3,3

84,1

25,8
48,4

-
-
9,0

0,9

61,0

23,0
28,8

-
-
9,2

-

76,6

18,6
47,8

3,0
-
3,3

3,9

73,8

37,0
24,3

-
-
11,8

0,7

ІІ. Гірські (орогенні) області:

 1. Гори і нагір’я областей докембрійської складчатості

 2. Палеозойської складчатості

 3. Мезозойської складчатості

 4. Кайнозойської складчатості

 5. Вулканічні гори і нагір’я

 6. Внутрішньоплатформенні гори

 7. Міжгірські котловини
36,0

3,3
5,8

6,0

10,1

1,2

4,4

3,1

100

29,7

-
12,8

-

15,8

0,2

0,9

-

100

57,0

2,8
8,6

6,0

15,3

4,2

10,6

9,5

100

15,9

7,2
0,6

-

2,1

3,3

2,7

-

100

39,0

1,7
4,3

23,5

4,3

5,2

-

-

100

23,4

3,4
3,3

0,6

14,7

1,4

-

-

100

26,2

-
10,1

-

10,1

2,0

4,0

-

100

2. Проаналізувати дані таблиці 1. Встановити закономірності за наступними критеріями:

 • який тип геотектур (рівнинний чи гірський) переважає на суходолі;

 • визначити самий рівнинний материк планети, дати пояснення;

 • встановити самий гірський материк, дати пояснення;

 • визначити, який тип морфоструктур переважає на рівнинах материків (до уваги брати площі понад 15%), пояснити закономірності;

 • виявити, який тип морфоструктур домінує серед гірського рельєфа (до уваги брати площі понад 5%), пояснити закономірності;

Завдання виконується письмово.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Встановити причинно-наслідкові зв’язки між мегарельєфом материків і їх тектонічною будовою. Роботу здійснити шляхом співставлення фізичних або гіпсографічних та тектонічних карт будови материків. Виявити, який тип мегарельєфу суходолу – рівнинний чи гірський притаманний для областей розповсюдження складчатостей:

 • докембрійської (давні платформи);

 • каледонської;

 • герцинської

 • мезозойської (кімерійської);

 • альпійської.

При виконанні завдання необхідно визначити не менше 5 орографічних об’єктів для кожної із зон скдчатості. Пояснити виявлені закономірності, виділивши у тексті пояснення окремим блоком.
ЛІТЕРАТУРА ДО ЗАНЯТТЯ: Основна: Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. - М.: Высш. шк., 1979, 1988. Щукин И.С. Общая геоморфология. Т.1. – М.: МГУ, 1960. Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. – М.: МГУ, 1987. Додаткова: Герасимов И.П. Проблемы глобальной геоморфологии. – Л.: ЛГИ, 1980. Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. Горы (Природа Мира). – М.: Мысль, 1987. Костенко Н.П. Геоморфология. – М.: МГУ, 1985.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: підготувати тему “Рельєф дна Світового океану”, завдання винесене на самостійне відпрацювання.

Схожі:

Уроку: Урок Тема: Води суходолу Північної Америки. Практична робота...
Мета: з’ясувати основні риси річкової та озерної мережі північної Америки; показати роль снігового й льодовикового живлення у водному...
Аналіз фінансового стану підприємства
Тема 12. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
Біотичні царства суходолу. Мадагаскарське та Австралійське царства
Охоплює острів Мадагаскар і архіпелаги Індійського океану – Коморські, Маскаренські, Сейшельські, Амірантські. Компактність і порівняно...
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Курс лекцій Розділ : Тема Тема 14
Модель визначення впливу ринкової стратегії на прибуток [ PIMS ] та ВОСС аналіз
Кафедра фінансів МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Макроекономічний аналіз”, оволодіти теорією і практикою проведення аналізу на макрорівні, що дасть змогу проводити аналіз національної...
Аналіз регуляторного впливу
Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Тема магістерської дисертації
...
План лекції Методи кореляційно-регресійного аналізу. Методи математичного...
Ключові слова: модель, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, методи лінійного і динамічного програмування, прямий...
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради
Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка