М. А. Новосельський, методист фізики Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради


Скачати 129.96 Kb.
НазваМ. А. Новосельський, методист фізики Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Дата23.09.2013
Розмір129.96 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Фізика > Диплом

М.А. Новосельський, методист фізики Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради


ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТУАЛЬНИХ ЗАДАЧ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти в освітній галузі «Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Навчання фізики та астрономії є основою для формування в учнів сучасного наукового світогляду, розуміння значення основних фізичних та астрономічних понять і законів для вирішення практичних потреб суспільства та створення новітніх технологій, розвитку інтелектуальних здібностей і пізнавальних інтересів учнів.

Особливістю реалізації нового змісту фізичної освіти відповідно до Державного стандарту є те, що його побудова базується на двох концентрах.

 • в основній школі (7–9 класи) вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який закладає основи фізичних знань;

 • у старшій школі вивчення фізики відбувається залежно від обраного профілю навчання.

Курс фізики основної школи продовжує формування, уточнення і розвиток фундаментальних природничо-наукових понять, вивчених в пропедевтичному курсі природознавства. Фізика в основній школі вивчається на рівні ознайомлення з фізичними явищами, поняттями і законами, які дають змогу пояснити перебіг найбільш поширених процесів у навколишньому світі, ознайомити учнів з фізичними основами сучасного виробництва, техніки і технологій.

Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення.

Відповідно до цього зміст фізичної освіти спрямовано на опанування учнями наукових фактів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу:

 • пояснити перебіг фізичних явищ і процесів і з’ясувати їхні закономірності;

 • оволодіти основними методами наукового пізнання;

 • охарактеризувати сучасну фізичну картину світу;

 • зрозуміти наукові засади сучасного виробництва, техніки і технологій;

 • використати набуті знання в повсякденній практичній діяльності.

Оволодіння учнями навичками експериментальної діяльності в основній школі спрямоване на використання набутих знань у практичній діяльності, формування пізнавальних інтересів, розвиток їхніх творчих здібностей, зацікавленості до вибору майбутньої професії, пов’язаної з фізикою.

При навчанні фізики одним із важливих видів навчальної діяльності є фізичний експеримент. Оскільки матеріальна база фізичних кабінетів не завжди може забезпечувати виконання всіх лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму.

Оформлення лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму може здійснюватися в спеціальних зошитах або зошитах на друкованій основі, яким надано відповідних гриф МОН, а також на окремих аркушах. Ці звітні матеріали мають зберігатися протягом навчального року в кабінеті фізики.

Оцінювання експериментальної діяльності учнів, як правило, включає такі елементи: перевірку підготовленості учнів до роботи; перевірку процесу її виконання, оцінку якості наданого звіту про проведену роботу з урахуванням наведених висновків та узагальнень.

Можуть не оцінюватися або оцінюватися вибірково деякі лабораторні роботи, які є демонстраційними та короткочасними, або носять репродуктивний характер, спрямовані на спостереження фізичних явищ і процесів, ознайомлення учнів з будовою пристроїв. Приклади таких робіт зазначалися в інструктивно-методичних листах МОН попередніх років.

З метою підготовки учнів до виконання реальних фронтальних лабораторних робіт, формування та перевірки їх практичних умінь та навичок за допомогою тренажерів, використовуючи для цього інтерактивні моделі лабораторних робіт або відеофрагменти їх виконання, можуть використовуватися програмно-педагогічні засоби, які мають відповідний гриф МОН. Але ці засоби не можуть замінювати проведення реальних експериментальних досліджень.

Мінімально в семестр проводиться одна письмова контрольна робота з фізики, яка може бути оформлена як в окремо заведеному зошиті для контрольних та самостійних робіт або інших видів діагностичної діяльності (наприклад, фізичних диктантів тощо), так і на окремих аркушах паперу.

Вихованню інтересу до предмета та розвитку креативного мислення школярів сприяє їх участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня». Конкурс проводиться за двома рівнями - для середніх загальноосвітніх шкіл і навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням фізики. У 2012- 2013 навчальному році в конкурсі «Левеня» від Черкаської області взяли участь 2500 учнів, із них 700 учень отримав сертифікат «відмінний результат», 800 учнів - сертифікат «добрий результат». Додаткову інформацію про умови конкурсу можна знайти на сайті httр://lеvепіа.соm.uа.

На розвиток природних обдарувань дітей позитивно впливає їх участь у Інтернет-олімпіадах. Відповідно до Положення про обласну очно-дистанційну олімпіадну школу «Інтелектуальний резерв Черкащини» 13 листопада 2012 року були проведені обласні Інтернет-олімпіади з фізики та астрономії. В олімпіаді з астрономії взяли участь 32 учні 10-11 класів. У олімпіаді з фізики взяли участь триста шість учнів: 8 класів – 88, 9 класів – 79, 10 класів – 70, 11 класів – 69. Завдання олімпіад складені відповідно до сучасних вимог вивчення фізики та астрономії, а виконувались та перевірялись з використання програмного засобу «Система обробки тестів «ЗНАЙКА»». Учнів-переможців поза конкурсом запросили на обласну олімпіаду (з астрономії Гурин Інна, учениця 11 класу Чорнобаївської гімназії Чорнобаївської районної ради; Дубина Андрій, учень 8 класу Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, Таранушенко Віктор, учень 9 класу Чорнобаївської гімназії Чорнобаївської районної ради, Калиндрузь Богдан, учень 10 класу Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Христинівської районної ради, Лисенко Денис, учень 11 класу Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Смілянської міської ради).

IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2013 році проходив у м. Херсоні. Команда юних фізиків області складалась з 6 учнів (Бровченко Анастасія, учениця 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №28 Черкаської міської ради (вчитель Васильченко Сергій Євгенович), Борзяк Андрій, учень 8 класу Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради (вчитель Горбатовський Микола Іванович), Огородніков Владислав, учень 9 класу Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради (вчитель Ридван Володимир Васильович), Лисенко Костянтин, учень 9 класу Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Смілянської міської ради (вчитель Пономаренко Валентина Семенівна), Полосухін Володимир, учень 10 класу Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради (вчитель Молодик Олександр Іванович), Реньгач Андрій, учень 10 класу Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради (вчитель Волошина Марія Сергіївна). Команда фізиків здобула чотири дипломи III ступеня.

IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2013 році проходив у м. Київ. Команда фізиків Черкаської області складалась з 2 учнів (Максименюк Михайло, учень 10 класу Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, (вчитель Ментус Наталя Григорівна) та Дорошенко Ілля, учень 11 класу Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів №17 Черкаської міської ради, який одержав диплом III ступеня (вчитель Шемшур Тамара Петрівна)).

З метою створення умов для інформаційно-методичного обміну та професійного розвитку учителів фізики, сприянню обміну досвідом та професійному спілкуванню, розроблено сайт вчителів фізики «Електрон» (http://ckphisik.ucoz.ua/).

Відповідно до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів» від 16.07.2012 року № 992 необхідно оновити інструкції кабінету фізики та переглянути оформлення кабінету.

Як і минулого року реалізація змісту предмета у 7-9 класах буде здійснюватися за програмою «Фізика. Астрономія» (Київ: Ірпінь, 2005). У 8-9 класах з поглибленим вивченням фізики навчальний матеріал буде викладатися за «Збірником навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу» (Київ: Вікторія, 2009). Указані програми можна знайти в журналах «Фізика в школах України» (№ 2, 2009), «Фізика та астрономія в школі» (№3-4, 2010), газеті «Фізика» (№ 23, 2009) та на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: http://www.mon.gov.ua

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 р. №1/9-399 кількість годин на вивчення фізики визначено:

 • для 7-9 класів Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;

 • для 10-11-х класів Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;

 • для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів - Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р. № 616;

 • для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл - 7-9 класи - Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66; 10-11(12) класи - Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додатки 24; 25).

Розподіл годин на викладання фізики в основній школі подається в таблиці 1.

Базова середня освіта

Класи

7

8

8(поглиблене навчання)

9

9 (поглиблене навчання)

Кількість годин

1

2

4

2

4

Для допрофільної підготовки учнів у основній школі години варіативної складової Типових навчальних планів можна використати для збільшення кількості годин на вивчення фізики, упровадження курсів за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. їх можна здійснювати за авторськими програмами, рекомендованими МОНмолодьспорту України або скористатися «Збірником програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії» (Харків: Основа, 2009).

У старшій школі вивчення фізики відбувається залежно від обраного профілю навчання.

Навчання фізики здійснюється відповідно до змісту, який закладено в навчальних програмах трьох рівнів: рівні стандарту, академічному та профільному рівнях. Зміст навчальної програми рівня стандарту спрямовано на вивчення фізики як елементу загальнолюдської культури, на формування світоглядних уявлень про картину світу. На академічному рівні закладаються основи системних фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямами, де потрібна відповідна фахова підготовка. Навчання фізики на профільному рівні ставить за мету формування в учнів фундаментальних знань та навичок, які будуть запорукою успішного подальшого навчання у вищих навчальних закладах, пов'язаних з обранням майбутніх професій у галузі науки, техніки і технологій.

Як і минулого року реалізація змісту предмета в 10 та 11 класах здійснюватиметься за програмами для загальноосвітніх навчальних закладів (на рівні стандарту, академічному або профільному) «Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень» (Київ, 2010), що розміщені також на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: http:www.mon.gov.ua.

У таблиці 2 подане відповідне тижневе навантаження:

Рівні змісту освіти

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Клас

10

11

10

11

10

11

Кількість годин на тиждень

2

2

3

3

6

6

Одним із головних завдань навчання фізики в середній школі є засвоєння учнями системи фізичних знань та здатність застосовувати їх у процесі пізнання та у практичній діяльності, що дає змогу зрозуміти й пояснити явища природи, а іноді й відкрити нові.

Програмою з фізики передбачено обов'язкове розв'язування задач різного типу. Процес розв'язування задач з фізики розвиває здібності учнів, самостійність у роботі, розширює знання про застосування фізичних досягнень у практичному житті. Фізичні задачі можна ефективно використовувати на різних етапах вивчення матеріалу: для постановки проблеми, що вимагає розв'язання, для повідомлення нових тем, для формування практичних умінь і навичок учнів, для перевірки якості засвоєння матеріалу, для повторення, закріплення та узагальнення матеріалу. Проведення зовнішнього незалежного оцінювання вимагає від учителя використання практико-орієнтованих завдань та тестових форм контролю предметних компетентностей учнів.
АСТРОНОМІЯ

Курс астрономії спрямований на розвиток загальнокультурної компетенції, розуміння астрономічних явищ, із якими людина стикається в повсякденному житті, має розкривати еволюційні зв'язки між різними формами руху та структурної організації матерії у Всесвіті, взаємозв'язок астрономічної науки з іншими природничими та технічними науками.

Навчальний предмет «Астрономія» у 2013-2014 навчальному році буде викладатися в II класі за програмами для загальноосвітніх навчальних закладів (на рівні стандарту, академічному або профільному) «Астрономія. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень» (Київ, 2010), які розміщені також на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: http:www.mon.gov.ua

. Звертаємо вашу увагу на те, що астрономія як предмет входить до інваріантної складової навчальних планів в 11 класі.

Оскільки в Україні започаткована Всеукраїнська учнівська олімпіада з астрономії, при використанні програми рівня стандарту та академічного рівня (17 годин на рік) вивчення предмета рекомендуємо проводити наступним чином - у 1 семестрі по 1 годині на тиждень.

Особливістю програми профільного рівня є те, що серед державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів є й вимога вміти розв'язувати задачі. У зв'язку з цим рекомендуємо вчителеві під час складання календарно-тематичного планування курсу передбачити час на формування в учнів уміння розв'язувати задачі астрономічного змісту. Розв'язування задач, особливо типових, має сприяти закріпленню вивченого матеріалу, демонструвати єдність астрономії з математикою та фізикою.

Особливої уваги потребує виконання практичної частини програми з астрономії. Програма рівня стандарту, академічного рівня передбачає виконання однієї практичної роботи. Учитель може довільно обирати тему цієї роботи з трьох, запропонованих програмою. Разом із тим практика, зокрема результати Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії, засвідчують, що учні знають зоряне небо на неналежному рівні: не орієнтуються в сузір'ях; не можуть вказати найяскравіші зорі у відомому сузір'ї; недостатньо вміють працювати з картами зоряного неба. З огляду на це можна рекомендувати проведення комбінованого практичного заняття, на якому доцільно показати будову карти зоряного неба (зокрема особливості відображення на ній небесних світил, використання небесних координат) та прийоми роботи з такою картою. У другій частині практичного заняття бажано продемонструвати учням вигляд зоряного неба в ділянці північного полюсу світу (сузір'я Малої та Великої Ведмедиць, Полярна зоря тощо), а також у різні пори року. Навчальна програма профільного рівня містить тематику п'яти практичних робіт, яка є орієнтовною. З огляду на можливості навчального закладу щодо технічних засобів навчання учителем добираються три роботи для проведення практичної частини курсу.

Навчання фізики та астрономії в сучасній школі є основою для формування в учнів сучасного наукового світогляду, розуміння значення основних фізичних та астрономічних понять і законів для вирішення практичних потреб суспільства та створення новітніх технологій, розвитку інтелектуальних здібностей і пізнавальних інтересів школярів.
Інформаційні джерела

 1. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку / О.М. Ворожейкіна. - Харків: Основа, 2011. - 288 с.

 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11. 2011 р. № 1392).

 3. Лист МОНмолодьспорту «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» № 1/9-72 від 01.02.2012.

 4. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій / Н.П. Наволокова. - Харків: Основа, 2011.- 176 с.

 5. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів» від 16.07.2012 року № 992.

 6. Фізика 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. (затверджена наказом МОНмолодьспорту від 06.06.2012 р. № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»).Схожі:

Методист предметів художньо естетичного циклу Черкаського обласного...
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Л.І. Даниленко, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
М. А. Новосельський
М. А. Новосельський, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
БІБЛІОТЕКА ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМ
Маяцька Л. Ф., провідний бібліотекар Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної...
Методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНЯ
Н. М. Степанова
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Н. М. Степанова
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка