Актуалізація опорних знань з теми „Системи лінійних рівнянь з двома змінними” До 1 уроку


Скачати 89.91 Kb.
НазваАктуалізація опорних знань з теми „Системи лінійних рівнянь з двома змінними” До 1 уроку
Дата27.04.2013
Розмір89.91 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Астрономія > Урок
Література:

Т.Л.Корнієнко, В.І.Фіготна Алгебра – 7. Дворівнева методика викладання.
Дані усні вправи можна використовувати для актуалізації опорних знань учнів при вивченні теми „Системи лінійних рівнянь з двома змінними”. Ці матеріали можна змінювати, доповнювати на вибір учителя.

Актуалізація опорних знань

з теми „Системи лінійних рівнянь з двома змінними”

До 1 уроку

Завдання

Варіанти відповіді

1. Які із запропонованих функцій є лінійними?

1). У=х2 4). у=

2). У= 2х+3 5)у=0,5х

3). У=
2. Знайти область визначення функції:

а) у= в) У=
б) у=23. Чи належить графіку функції у=2+точки: а) А(0;2), б) В(1;7), в) С(-1;-3)?
4. Не будуючи графік функції у=-3х+2, з’ясувати, чи проходить він через точку; А(1;-1), В(0;2).
5. Дано функцію у=5-х. Назвати кілька пар змінних, які задовольняють значення функції.
6. Розв’язати рівняння: а)2х+10=30, б)10х=70, в)х(х-з)=0, г)х2=4.
7. Чи будуть рівняння 4х+5х=18 і 9х=18 рівносильні? Чому? 1. 2; 4; 5


2.

а) Множина всіх дійсних чисел, крім 2;

б) і в) – множина всіх дійсних чисел 1. а) Ні (на 0 ділити не можна)

б) Належить

в) Належить


 1. т.А належить (у=-1=-3*1+2=-1);

т.В належить (у=2=-3*0+2=2)
Можливі варіанти: (0;5), (1;4), (-4;9) і т.д.
6. а) х=10; б) х=7; в) х={0; 3}; г) х={-2; +2}
7. Будуть, бо в лівій частині можна звести члени р-ня і отримаємо друге рівняння.

До уроку 2


4).Завдання

Варіанти відповіді

1. Пригадати, що таке система координат, координатна площина?

2. Прочитати точки на координатній площині


3. Позначити на координатній площині точки:

А (4; -2); В (0; –3), С (-4; 0).

4. Назвіть: а) абсциси точок А і В.

б) ординати точок А і В
5. Дано рівняння з двома змінними х – у = 6.

1) виразити: а) х через у; б) у через х;

2) яку змінну легше виражати?


 1. Заповнити таблицю і, користуючись нею, запишіть отримані розв’язки даного

рівняння в таблицю

Х

1
7

3

0
у
4


0


6. Розв’яжіть рівняння:

а)

б)

в)

7. Чи має розв’язки рівняння:

а) х22=-3


1.
2. А(3;3), В(-3;2), С(3;-2), М(_2;-2), Р0;-4).

3.4.

а) 4; 0

б) -2; -3.


 1. 1) а) х=у+6

б) у=6-х

2) в даному випадку обидві
3)


Х

1

10

7

3

0

6

у

5

4

-1

3

6

0


6. а) (0;0)

б) (2;0)

в) (-1;0)
7. Ні (Сума квадратів двох чисел завжди додатня)
До уроку 3-4

Усні вправи

Тема: Рівняння з двома змінними.

1.Серед поданих рівнянь назвіть лінійні рівняння з двома невідомими

а) =3; б) 2х + у = 6; в) х2 – у = 6; г) х + у = -1; д) 3х + 5у = 0;

е) 0х – 3у = 6; є) 5х – 0у = 0; ж) 0х + 0у =0; з) 0х + 0у = 1.

2.Чи є розв’язками рівняння х – 0,5у =1,5 пара чисел:

а) х =2, у =1; б) х =-2, у = -1?

3.Запишіть два розв’язки лінійного рівняння 5х – у = 1.

4.Знайдітьусі пари натуральних чисел, які є розв’язками рівняння х + у =5.

5.Як на координаційній площині розміщено графік рівняння у = -2; х =3?

6.Чи належить графіку рівняння х + 3у =6 точка А(2;1)?

7.Знайдіть два які-небудь розв’язки рівняння х + 1,5у = 4.

8.Складіть лінійне рівняння з двома змінними, розв’язком якого є пара чисел (2;5).

9.Відомо, що пара (х;3) є розв’язком рівняння 2х + 3у =13. знайдіть значення х.

10.При якому в пара чисел (2;-6) є розв’язком рівняння 3х + ву =2?

11.При яких значеннях С графік рівняння 2х – 3у =С проходить через

початок координат?

12.Скільки розв’язків має рівняння:

а) х2 + у2 = 0; б) (х-1)2 + (у-2)2 = 0; в) х+у= 0

13.Чи має розв’язки рівняння:

а) х2 + у2 = -4 б) х2 + у2 = 9

в) (х-1)2 + (у-2)2 = -22?

14.Чи належить графіку рівняння 2х –5у =15 точка: А(10;1), В(0;3), С(0;-3)?

15. На малюнку побудовано графіки чотирьох систем рівнянь:На якому із зображень система рівнянь має:

а) єдиний розв’язок; в) має безліч розв’язків?

б) не має розв’язків; г) х і у – від’ємні числа.


До уроку 5

Усні вправи

Тема: Графічний спосіб розв’язування систем лінійних

рівнянь з двома змінними.


До системи 2-х рівнянь з двома невідомими знайти його розв’язок


1 . 2.
3. 4.
5.

7.

а) (3;-2)

б) Безліч розв’язків

в) (1;5)

г) ( 3; 0 )

д) ( 0; -2 )

е) Немає розв’язку. Прямі паралельні.

є) ( 3 ;7 )
Відповідь: 1е; 2а; 3б; 4в; 5є; 6д; 7г.

До уроку 6

Усні вправи

Тема: Спосіб підстановки.


Закінчити речення
1) При розв’язуванні систем двох лінійних рівнянь з двома змінними можуть трапитися такі випадки....
2) Назвіть умови при яких прямі y=k1x-2 і y=k2x+2

а) перетинаються;

б) паралельні;

в) покажіть, що ці прямі не можуть збігатися.
3) Знайдіть такі значення а, в, с щоб система

мала нескінченну кількість розв’язків.

4) Виразіть y через х з рівнянням:

1) х+у=2; 2) 2х+у=2; 3) х+2у=2;

4) 2х-2у=2; 5) 2х-3у=5.

5) Розв’яжіть рівняння:

1) 2) 3)

4) 5)

До уроку 7

Усні вправи

Тема: Розв’язування вправ.


Закінчіть речення:

 1. Розв’язком системи рівнянь називають… .

 2. Пара чисел (1; 2) є розв’язком одного рівнянь системи. Чи можна твердити, що ця пара є розв’язком системи?

 3. Розв’язати систему рівнянь – це означає… .

 4. Відомо, що пари (1; 2) і (3; 4) є розв’язком одного з рівнянь системи, а пара (15; 6) і (3; 4) є розв’язком другого рівняння системи. Знайти розв’язок системи.

 5. Щоб розв’язати систему рівнянь графічним способом треба… .

 6. Щоб розв’язати систему рівнянь способом підстановки треба… .

 7. Розв’яжіть систему:До уроку 9

Усні вправи

Тема: Спосіб підстановки (продовження).


1). Розв’язати способом додавання систему рівнянь:

2). Знайти розв’язок системи:

3). Назвати рівняння прямих, графіки яких перетинаються.

4). Чи має розв’язки система рівнянь, якщо має, то скільки?

5). Розв’язати систему рівнянь способом додавання:До уроку 10

Усно. Закінчити речення

 1. Лінійне рівняння з двома змінними х і у має вигляд…

 2. Два рівняння з двома змінними називають рівносильними, якщо…

 3. Одним із розв’язків рівняння 2х+у = 4 є пара…

 4. Графіком рівняння першого степеня з двома змінними є…

 5. Для побудови графіка рівняння першого степеня достатньо…

 6. Графіки лінійних функцій у = 2х+4 та у = 2х-5 ….

 7. Розв’язати систему рівнянь означає…

 8. Способи розв’язування систем рівнянь з двома змінними є…

 9. При розв’язуванні системи використали спосіб…

х + у = -5 х + у = -5; х = -3

х – у = -1 ; 2х = -6; у = -2

 1. Система має безліч розв’язків, якщо…

 2. Система немає розв’язків, якщо…

 3. В рівності 5х – 2у = 7 змінна х через у виражається так…

До уроку 13

Усні вправи.

картки

Розв’язати і знайти відповіді в другій колонці

Відповіді

1

Виразити у через х із рівнянні зх-2у=8

У=

2

Який многочлен треба додати до 5х3+3у-5, щоб отримати многочлен 2х3-у+6

-3х3-4у+11

3

Знайти область визначення функції У=

х(-;2) (2; )

4

При якому значенні а графік рівняння х+ау=7 проходить через точку (1;2).

а=3

5

Виразити х через у із рівняння х-у=10

х=10+у

6

Знайти розв’язки системи

(2;2)

7

Знайти розв’язки системи

(5;1)

8

Скласти систему рівнянь до задачі. Периметр прямокутника дорівнює 26 см, а одна із сторін його більша від другої на на 12. Знайти сторони прямокутника.9

Скільки розв’язків має система рівнянь, графіки яких зображені на малюнку

Один

10

Скільки розв’язків має система рівнянь, графіки яких зображені на малюнку

ЖодногоСхожі:

УРОК №71 Тема уроку. Системи рівнянь
Мета уроку: формування понять: «система рівнянь з двома змінними»; «розв'язки системи лінійних рівнянь з двома змінними»; «ознайомлення...
Уроку: Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Мета уроку: Формування вмінь розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом
Урок №80 Тема. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Мета: відпрацювати навички застосування схеми розв'язання текстових задач на складання системи лінійних рівнянь із двома змінними...
Урок №72 Тема. Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та її розв'язок
Щоб зекономити час, перевіряємо тільки вправи підвищеного рівня складності: №1, а також №3, який є підготовчим для сприйняття способу...
УРОК №76 Тема уроку. Розв'язування вправ на розв'язування систем...
Мета уроку: формування вмінь учнів розв'язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
Урок №73 Тема. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними та...
Ня щодо залежності кількості розв'язків системи лінійних рівнянь від співвідношення коефіцієнтів a, b, c цих рівнянь; ви­роблення...
Критерії оцінювання
Учень може розпізнати рівняння з двома змінними, системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, прочитати та записати їх
Урок 1 Тема: Рівняння з двома змінними
Завдання уроку: Навчитись розрізняти рівняння з двома змінними, вивчити означення лінійного рівняння з двома змінними, розв’язків...
УРОК №70 Тема уроку. Розв'язування вправ на читання та побудову графіків...
Мета уроку: формування вмінь учнів читати і будувати графіки лінійних рівнянь з двома змінними
Графічний спосіб розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними
Учитель Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати тему «Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка