Уроку: урок узагальнення та систематизування знань


Скачати 118.8 Kb.
НазваУроку: урок узагальнення та систематизування знань
Дата19.10.2013
Розмір118.8 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Туризм > Урок
Фізика.

8 клас.

«Теплові двигуни й охорона навколишнього середовища».

Тип уроку: урок узагальнення та систематизування знань.

Форма уроку: урок-дослідження.

Мета:

 • систематизувати й узагальнити знання учнів про принципи роботи теплових двигунів, підкреслити, що всі теплові процеси проходять згідно із законом збереження енергії;

 • ознайомити з актуальними питаннями охорони навколишнього середовища у зв’язку з використанням теплових двигунів, зосередити увагу учнів на глобальних проблемах людства, як паливо-енергетичних, так і екологічних;

 • розвивати творчі здібності учнів, в рамках технології проблемного виховання;

 • формувати такі властивості аналітичної компетентності, як вміння аналізу, порівняння й зіставлення процесів, які вивчаються, самостійно робити висновки, узагальнення;

 • стимулювати розвиток творчості, ініціативи;

 • виховувати в учнях бережливе ставлення до навколишнього світу, почуття високої відповідальності за збереження природних багатств, бережливе їх використання.

Обладнання: Конституція України, модель двигуна внутрішнього згоряння, модель парової й газової турбіни, парової машини, над дошкою плакат зі словами Жака Ува Кусто: «Людина + природа».
Хід уроку.

І. Етап мотиваційний.

Учитель читає уривок з віршу:

«Поважні тепер теплові двигуни,

Бо людям полегшують працю вони:

Орють, засівають, збирають зерно.

Без них, як без рук, все одно».

Учитель: – Увага! Скажіть, будь ласка, про що, на вашу думку, буде йти розмова на нашому уроці?

Учитель: – Вірно. На уроці ми будемо працювати за таким планом (план – на дошці):

Вплив транспорту на навколишнє середовище.

Шляхи розв’язання екологічних проблем.

ІІ. Етап цілепокладання.

Учитель: –Ми завершуємо вивчення розділу «Теплові явища». Тема нашого уроку: «Теплові двигуни й охорона навколишнього середовища». Сьогодні навчальний матеріал ми з вами розглянемо не тільки з точки зору фізики, але й з точки зору завдань щодо енергозбереження та охорони природи.

Відкрийте, будь ласка, Конституцію України і зачитайте вголос статті 16 і 66.

(діти зачитують статті Конституції).

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Учитель: – Наш урок порушує дві глобальні проблеми людства: паливно-енергетичну й екологічну.

У законі України «Про охорону навколишнього середовища» говориться: «Охорона природи – це справа всіх і кожного, це державна справа». Ми господарі нашої країни, а вона для нас – кладова з великими скарбами життя. Тому охороняти природу – значить охороняти Батьківщину.

У ході нашої співпраці пропоную дослідити можливі шляхи підвищення енергозбереження й екологічності теплових двигунів.

ІІІ. Етап актуалізації.

1. Інтерактивна вправа-розминка «Мікрофон».

Під час опитування перший учень, що відповідає отримує уявний мікрофон. Після відповіді він, за власним вибором, передає мікрофон іншому учневі, який відповідатиме на наступне питання. Якщо потрібно, після відповіді учні виправляють помилки або доповнюють. За кожну правильну відповідь учні отримують (1б), за доповнення чи неповну відповідь – (0,5б).

Питання:

 1. Що таке внутрішня енергія? (Це енергія руху і взаємодії часток речовини).

 2. Як можна дослідити внутрішню енергію тіла? (За допомогою механічної роботи, теплопередачі).

 3. Сформулюйте закон збереження й перетворення енергії. (Енергія не звідки не з'являється і нікуди не дівається, вона може передаватися від одного тіла до іншого або перетворюватися з одного виду в інший).

 4. Що називається тепловим двигуном? (Машина, яка перетворює внутрішню енергію палива в механічну роботу).

 5. Назвати умови, необхідні для роботи теплового двигуна. (Наявність робочого тіла (палива), наявність кругового циклу, наявність нагрівача та холодильника).

 6. До якого типу двигунів треба віднести вогнепальну зброю? (До двигунів внутрішнього згоряння).

 7. Чи відрізняється температура пари, яка виходе з циліндру парової машини, від температури пари, яка входе в циліндр? (Температура пари, яка виходе з циліндру, нижча від температури пари, яка входе в циліндр).

 8. Чи стане ККД теплової машини дорівнювати 100%, якщо тертя в пластинах машини звести до нуля? (Ні, низький ККД пояснюється не скільки тертям в механізмах, скільки необхідністю відводити велику кількість теплоти від машини)

9. Чому нагрівається велосипедний насос, якщо ми накачуємо ним повітря в шину? (Витрачена нами енергія перетворюється у внутрішню енергію стиснутого повітря).

10. Які основні проблеми екології? (Вихолощення природних ресурсів, «парниковий ефект», проблема чистої води…).
ІV. Етап реалізації мети.

1. Вправа «Мозкова атака».

Учитель: –У чому проявляються негативні наслідки використання теплових двигунів?

Варіанти відповідей учнів:

І учень:

–Одним з факторів негативного впливу теплових двигунів на навколишнє середовище є теплове забруднення. Це призводить до поступового підвищення середньої температури на Землі. Подальше підвищення температури може спричинити загрозу танення льодовиків іі катастрофічного підвищення рівня світового океану.

ІІ учень:

–Другим фактором негативного впливу на природу є велике споживання кисню тепловим двигуном і викидання в атмосферу продуктів згоряння, які містять у собі шкідливі речовини. Щорічно енергетичні установки в атмосферу викидають 200-250 млн тон золи, приблизно 60 млн тон оксиду сульфату. У вихлопних газах двигуна за нормального режиму міститься 2,7% оксиду вуглецю. Під час зменшення швидкості руху автомобіля ці викиди зростають до 3,9%, а при повільному русі – до 6,9%. Жителі мегаполісів задихаються від вихлопних газів автомобільних двигунів.

ІІІ учень:

–В процесі згоряння палива у тепловому двигуні в атмосферу виділяється оксид Карбону, що призводить до виникнення «парникового ефекту». Внаслідок цього температура на поверхні Землі значно підвищується.

Учитель:

–Які види палива використовують для теплових двигунів? Пропоную відкрити підручник «Фізика в клас», на сторінці 240, знайти таблицю № «Питома теплота згоряння палива». Уважно розгляньте її й скажіть, як можна зменшити витрати палива під час роботи теплового двигуна?

Учень:

–Перейти на газ. Це може бути пропан або водень. Під час спалювання природного газу викидів оксидів нітрогену приблизно на 20% менше.

Учитель:

–Порівняйте питому теплоту згоряння водню і бензину. Зробіть висновки. Що можна сказати про екологічний вплив водню?

Учні:

–Питома теплота згоряння водню приблизно втричі більша від бензину, це означає, що, застосовуючи водень, можна втричі зекономити на його масі. А також під час згоряння водню утворюється чиста вода.
Учитель:

–Отже, витрату палива можна зменшити, використовуючи високоефективне паливо. Скажіть, а яким чином можна підвищити ККД теплового двигуна?

І учень:

–Знизити витрати енергії на подолання тертя в деталях машин.

ІІ учень:

–Зменшити віддачу тепла навколишньому середовищу.

ІІІ учень:

–Для підвищення ККД двигуна можна використати частину енергії вихлопних газів, тобто вихлопні гази можна використати для газової турбіни.

Учитель:

–Отже, збільшення ККД теплового двигуна дає змогу зменшити витрати палива, а також і негативний вплив двигунів на природу.

Отже, хто зробить загальний висновок: яким чином можна зменшити негативний вплив теплових двигунів на природу?

Учні.

Використання високоефективного палива (заміна палива екологічно чистим).

Підвищення ККД теплових двигунів.

Учитель:

–Автомобілі на сьогоднішній день в Україні – головна причина забруднення повітря в містах. Їхні викиди в містах особливо небезпечні тим, що забруднюють повітря в основному на рівні 60-90 см від поверхні землі і особливо на ділянках автострад, де стоять світлофори.

На попередньому уроці, ми з вами утворили групи, кожна з яких отримала домашнє завдання. Три групи виконували практичну роботу по вивченню складу викидів автомобілями в атмосферу, решта груп вивчала шумове забруднення, оточуючого середовища автомобілями. Дослідження велись в таких точках нашого міста Сєвєродонецьк, як перехрестя біля Центрального ринку, Центральної аптеки, в районі ліцею – це перехрестя вулиць Гагаріна – Курчатова.

Увага! Перші три групи звітують про виконання домашнього експерименту.
Учні І групи. Наша практична робота носить назву «У світлофора».

Мета роботи: оцінити й обчислити токсичні продукти від роботи транспорту, характер їх дії на живі організми й навколишнє середовище.

Прилад, яким ми користувалися – це годинник з секундною стрілкою.

Ми зафіксували час t = 10 хвилин.

Визначили число машин, які зупинялися біля світлофора

Визначили кількість переключень: гальмування, набір швидкості, холостий хід.
В своїй роботі застосували таблицю складу вихлопних газів бензинових й дизельних двигунів (г/хв.)

Компоненти вихлопних газів

Бензинові двигуни

Дизельні двигуни

1

Оксид вуглецю СО (ІІ)

0,035

0,017

2

Оксид вуглецю СО2 (ІV)

0,217

0,2

3

Оксиди азоту (NO, NO2)

0,002

0,001

4

Сажа

0,04

1,1
Марки машин

t

(хв.)

n

k

m

СО

m

СО2

m

NO2

m

сажі

M

Легкові

 

 

 

 

 

 

 

 

Вантажні

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобус

 

 

 

 

 

 

 

 

M = t ∙ n ∙ k ∙ (mCO + mCO2 + mNO2 + mсажі )

4. Порівняли викиди токсичних продуктів бензинових й дизельних двигунів (учні знайомлять клас з результатами експерименту в трьох названих точках; разом приходять до висновку, яке з названих місць більш забруднене).

Учні ІІ групи доводять до відома класу, як змінився поверхневий шар повітря у автострад за 10 хвилин.

Учні ІІІ групи аналізують розрахунки і висновки, до чого призводе забруднення ґрунту свинцем, СО, СО2 , NO2 , а також звітують про кількість викидів токсичних продуктів транспортом в різні проміжки часу дня?

Учитель: – Екологічний шум – одна з форм забруднення навколишнього середовища. Збільшення рівня шуму зверх природного негативно діє на людину: підвищується втома, знижується розумова активність, виникають неврози тощо. Про результати свого дослідження звітують учні решти груп.
Учень І. Мета нашої практичної роботи – оцінити ступень шумового забруднення на

різних ділянках міста, навчитися виконувати математичні розрахунки за даною формулою, засвоїти навички роботи з шумоміром.

Обладнання: шумомір, олівець, папір.

Хід експерименту:

На визначеній ділянці дороги підрахувати кількість проїхавших через нього транспортних одиниць протягом години
Вид транспорту

Шумовий показник

Кількість транспорту за годину

Загальне шумове забруднення

На узбіччі дороги

Біля будинку

Автомобіль

 

 

 

 

Вантажник

Трактор

Автобус
Місце дослідження

Загальне шумове забруднення

Магазин

 

Ліцей

Гаражі

Клуб «Джокер»

і т.д.

Учень ІІ. Порівняли результати і виявили найбільш забруднені ділянки. Ними виявилися…… А також з'ясували, що шумове забруднення зменшується біля будинків. Вважаємо, що причиною цього є поглинання шуму стінами будівель, деревами.

Створення провідних ідей і теорій – варіант «мозкового штурму».

Учитель:

– Продовжуємо роботу в групах. Пропоную групам №1 – №3 створити опорні конспекти-малюнки, де запропонувати своє бачення зменшення впливу теплових двигунів на навколишнє середовище. Завдання зрозуміле? Приступили до його виконання.

Решті груп пропоную скласти пам'ятку щодо зменшення шумового забруднення міста тепловими двигунами.

Учні пропонують свої ідеї, а один з них записує їх на дошці. Ось деякі з них:

 • В містах, які тільки будуються, робити широкі вулиці й проспекти.

 • Насаджувати дерева та кущі, які поглинають шум.

 • Старі будівлі обліковувати спеціальними матеріалами, які поглинають звук.

Після того, як всі запропоновані ідеї записані, вчитель ще раз їх озвучує.

Учитель: – Увага! Переходимо до захисту конспектів (йде захист конспектів-малюнків, під час якого учні І – ІІІ груп за своїми малюнками пропонують ідеї по зменшенню впливу теплових двигунів на навколишнє середовище).
V. Етап узагальнення й систематизації знань.

Учитель: – Крім усього, що ви запропонували, треба:

створити сприятливі умови для згоряння палива в тепловому двигуні;

реконструювати старі й створювати нові типи двигунів;

удосконалити систему управління міським транспортом – створити умови для безшумного руху машин на дорогах, бо під час гальмування і руху з місця кількість.

VІ. Оцінення і аналіз.

Шкала оцінювання:

«Мікрофон» – 0,5–1б

«Мозкова атака» – 2б

«Домашній дослід» – 4б

«Мозковий штурм» – 3б

«Захист конспектів» – 2б
VІІ. Домашнє завдання.

Написати творчі роботи на тему:

 • «Екологічно чисті джерела енергії».

 • «Альтернативні види палива».


Список використаної літератури:

  1. Енциклопедія юного фізика – М., 1986

  2. Словник-довідник з фізики – К., 1991

  3. Теплові двигуни: в запитаннях і відповідях – К., 1993

  4. Основи екологічних знань – К., 1995

Схожі:

Уроку: Урок узагальнення та систематизації знань
Мета уроку: Узагальнити й систематизувати знання учнів про виробництво електроенергії на електростанціях різних типів
Уроку: узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів....
Тема уроку. Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Лінійні рівняння з однією змінною»
Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку. Актуалізація...
Мета: узагальнити та систематизувати основні теоретичні положення з теми «Чотирикутники», глибше і повніше розкрити найважливіші...
Урок узагальнення та удосконалення нових знань, умінь і навичок
Дидактичне забезпечення уроку: інструмент для підготовки й обштукатурювання поверхні, картки-завдання
УРОК 1 Тема уроку
Мета уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про чис­лові функції (область визначення і область значення функцій, зростаючі...
Уроку. Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку І. Актуалізація...
Мета. Узагальнити й систематизувати знання учнів про розв'язування задач на відсо­тки усіх видів
Уроку на тему «Узагальнення і систематизація знань з розділу «Займенник»
Діти, сьогодні на Вас чекає урок-мандрівка в чудову і незвичайну країну „ Морфологія. А місто, до якого ми прямуємо, називається...
Урок №39/6 СЛАЙД 1 Тема: Урок узагальнення знань з теми «Надклас Риби»
Обладнання: таблиці з теми «Риби», індивідуальні картки, комп’ютер, проектор, презентація, листки для контролю знань учнів
Урок узагальнення набутих знань на тему «Казкова економіка»
Закріпити основні економічні поняття, що вивчили на уроках «Основ споживчих знань»
Урок узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів. ХІД УРОКУ:...
Форми організації навчальної діяльності: фронтальна, індивідуальна, робота в парах, робота в групах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка