Уроку на тему «Узагальнення і систематизація знань з розділу «Займенник»


Скачати 102.58 Kb.
НазваУроку на тему «Узагальнення і систематизація знань з розділу «Займенник»
Дата18.12.2013
Розмір102.58 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Право > Урок
Донецька класична гуманітарна гімназія

Донецької міської ради Донецької області

Розробка

уроку на тему

«Узагальнення і систематизація знань з розділу «Займенник»

(6 клас)

Підготувала

учитель української

мови та літератури

Харлап І.О.
Донецьк

2012 р.

Мета: поглибити, узагальнити і систематизувати знання учнів про займенник як частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; удосконалювати орфографічні навички, вміння розпізнавати займенники, визначати їх граматичні ознаки, знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил; вчити правильно вживати займенники у різних стилях мовлення; розвивати монологічне й діалогічне мовлення учнів, культуру усного і писемного мовлення, мислення, увагу; виховувати любов і цікавість до рідної мови, прищеплювати інтерес до мовних явищ, зокрема до вивчення частин мови.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, урок-мандрівка.

Обладнання: узагальнюючі таблиці, рекламний щит, сигнальні картки,

картки з надрукованим текстом, сигнальні картки, підручник.

І. Організація класу.

Сьогодні у нас незвичайний урок:

Сьогодні ми зробимо ще один крок

В країну прекрасну, в країну чудову,

Що нас так чекає й збагачує мову.

II. Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Слово учителя.

Діти, сьогодні на Вас чекає урок-мандрівка в чудову і незвичайну країну „ Морфологія". А місто, до якого ми прямуємо, називається Займенником.

(Історія міста)

З давніх - давен в одному королівстві жили добрі і веселі люди. Вони працювали з ранку до ночі, тому їхня держава була багатою і квітучою.

Одного разу заздрісна чаклунка вирішила посварити своїх сусідів. Все зробила для того, щоб мешканці сусідньої держави забули свої імена, імена своїх дітей, родичів, назви всього того, що їх оточувало.

Тому метою нашої подорожі є допомога мешканцям цієї держави згадати про себе, прокинутися від злих чар чаклунки.

Кожен із вас - учасник різних випробувань, має змогу не тільки допомогти займенникам своїми знаннями та вміннями, а й оцінити їх перевагу. А в кінці уроку підведемо підсумки на кращого знавця цієї частини мови, яка залюбки спілкується з іншими частинами мови.

2. Запис у зошитах.

Діти, запишіть дату нашої мандрівки.

 • Чому місяць має таку назву ?.

 • Яка подія була колись пов'язана з цим місяцем?

 • Рушаймо в путь!

Пісня „Країна Займенників"

Є у світі чудова країна.

Живуть там не звір, не людина.

На учнів там дива чекають, Займенники там проживають.

Залишимо родині листівку І рушимо в цікаву мандрівку.У шкільнім чарівнім вагоні Прощайте, рідні й знайомі!

 • Але що це?

 • Давайте прочитаємо, що на ньому написано.


Рекламний щит

Фірма „Займенник" Пропонує свої послуги на заміщення в тексті будь - яких імен:

- іменників;

- прикметників;

- числівників.

Високу якість обслуговування гарантуємо!

- Щоб це означало?
III. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Сценка.

( З'являється дівчинка і Волохань)

- Зачекайте мене!

- Ти хто?

-Я – Тихто! А звідки ти знаєш моє ім'я?

- Та хто ви?-Я- Хтови!

- Який? Котрий?Чий?

- Я - Якийкотрийчий! А звідки ти знаєш мої імена?

- Та хто ж ти насправді? Чебурашка? Петрушка? Карлсон?

-Я не Чебурашка і навіть не крокодил Гена. Я- частина мови. А яка - й сам не знаю.

- А хто знає?

- Ти, ми, він, воно, вони, всякий, кожний, самий, той, стільки, ніхто, ніщо, абихто, хтось, хто-небудь...

- Ми знаємо з якої ти частини мови. Їдьмо з нами! По дорозі ми розповімо
тобі про твою рідну країну.


(Музична пауза).

2. Станція „ Теоретична ".

- А зараз проведемо мовну розминку, експрес - опитування. Що означає
слово „експрес"?


Отже, відповідати ви повинні правильно, швидко, без зупинок. За кожну правильну відповідь у свій арсенал ставте „плюс". Уважно слухайте один одного. Якщо згодні з відповіддю, то покажіть це сигнальною карткою зеленого кольору, якщо ні - червоного.

- Приготувалися? Почали!

Експрес - опитування

 1. Розділ науки про мову, в якому вивчаються частини мови.

 2. Яка частина мови називається займенником?

 3. Які два займенники заважають нам подорожувати?
 1. Назвіть розряди займенників.

 2. Чи мають займенники єдині граматичні ознаки ?

 3. На які три класи за своїми граматичними ознаками поділяються займенники?

 4. А за будовою?

 5. Яка синтаксична роль займенників?

 6. Які особливості культури мовлення займенників ви знаєте?

10. Зробивши аналіз вживання займенників у підручниках 6 класу, скажіть, у якому стилі мовлення займенники вживаються дуже рідко? А найчастіше?

11. Чи вживаються особові займенники в завданнях до вправ підручника?
Підсумок.


(Музична пауза).

IV. Узагальнення й систематизація здобутих знань, умінь і навичок.

1. Станція „Практична".

1) Робота з текстом.

... зараз будете в країні,

...на карті не знайти,

... мешканці... віднині,

І шляхами йти.

 • Прочитайте текст.

 • Якою мовою він написаний: віршовою чи прозовою? Доведіть.

 • Відновіть текст, додавши потрібні займенники.

 • Визначте розряди.

2) Міні - самостійна робота.

- Запишіть текст. Покажіть синтаксичну роль займенників.

 1. Перевірка самостійної роботи ( взаємоперевірка, оцінювання)..

 2. Підсумкова бесіда.
 • Який займенник у тексті зайвий?

 • З яким розрядом займенників його можна сплутати?

2. Станція „ Граматична".

1) Мовна ситуація.

(З'являється Займенник).

Називного я не маю,

З родового починаю.

Рід, число також не знаю,

Про себе я тільки дбаю!

Відгадайте мій розряд!

Провідміняйте! Буду дуже рад!

 1. Відмінювання займенника СЕБЕ(1 учень біля дошки, інші в зошитах).

 2. Наукова хвилинка.

Учень. Зворотний займеннику, ми все про тебе знаємо. Ти за своїм значенням подібний до суфікса -СЯ в зворотних дієсловах. Він теж означає,що дія, виконувана кимось, спрямована на саму діючу особу, тому ти й дістав назвуЗВОРОТНИЙ.

4) Самостійна робота.

- Провідміняйте словосполучення: І в.- котра година, II в. - скільки зошитів (по 1 учню біля дошки, інші самостійно).

5) Перевірка самостійної роботи (самоперевірка).Оцінювання.

- Знання якої частини мови нам допомогло виконати це завдання?

3. Станція „ Орфографічна".

1. Сценка.

(З'являються неозначений і заперечний займенники).

 • Ми - старовинний народ - неозначені займенники! Наші наймення утворилися від імен питальних батьків. Ми кращі!!!

 • Ми хлопці, заперечні займенники, кращі. Ніхто, нічого зробити без нас не може! Імена наші пишуться разом, і всі це знають. А імена твоїх неозначених займенників пишуться як завгодно - то через дефіс, то разом, то окремо... Без усяких правил!

 • За правилом!

 • Без правил! Як хочуть, так і пишуться.


2.Повторення орфограм в неозначених і заперечних займенниках.

 1. Словниковий диктант.

Дехто, щось, котрий - небудь, будь-що, абищо, хтозна - що, будь-який, якийсь, д

еякий, хтось, будь - що, казна - кого, будь у кого, нічого, котрийсь, ні на кому.Завдання:

 • Знайдіть синоніми до слова ЯКИЙСЬ.

 • Підказка! Вони сховані в словниковому диктанті.

 • Чи прав заперечний займенник, що його хлопці завжди пишуться разом?

4) Переклад займенників (усно).

- До російських слів знайдіть українські відповідники.
Підказка! Вони також сховані у словниковому диктанті.
Некоторьій; какой -то;


кто - то; кое - кто;

невесть что.

- Складіть речення з будь - яким неозначеним чи заперечним займенником .

4. Станція „Орфоепічна"( усно).

- Як правильно вимовити ці заперечні займенники, які вказують на
відсутність кого-небудь чи будь-чого?
нікого нікому


нічого нічому

- А якщо вони вказують на небажання чи неможливість вчинити щось
відносно будь-кого чи будь-чого.


Підсумок.

V. Вправи з розвитку зв'язного мовлення , культури мовлення і стилістики.

1. Станція „Ввічливості".

Тяжко разом подорожувати, якщо не вживати у мовленні правил мовного етикету.

- Давайте допоможемо займенникам знайти своє місце в цих чудових
формулах ввічливості.


Радий... бачити (віншування).

На... добре (прощання)!

... дуже шкода (вибачення).

... Богу (присягання)!

... маєте рацію (підтвердження).

Я перед ... в боргу (вдячність).

- Як пишуться займенники, вжиті у ввічливо - пошанному значенні?

2. Станція „Розумників".

1) „Утвори слово".

Діти, займенники справді забули все про себе і почали утворювати слова інших частин мови . Відгадайте ці слова, у яких загубилися займенники САМ, ВСЕ, ЦЬОГО, ІНШИЙ.

Підказка! Вони утворюються шляхом заміни коротких визначень. Не схожий на інше, неповторний, оригінальний (сам... ).

Здобуття освіти без допомоги вчителя (сам...).

Який охоплює що - небудь з усіх боків ( все...).

Який відбувається або відбувся цього року ( цього...).

Який походить з іншої мови (інш...).

- Які розряди займенників допомогли утворити слова іншої частини мови?
2) Добір антонімів (письмово).


Всі -... , все -... , такий -... , цей -... .

- Антонім якого займенника є прикметником?

3. Станція „Творчості".

( Робота в парах).

Прочитайте виразно фразеологізми на картках і поясніть їхнє значення (усно).

4. Станція „Підсумкова".

1) Робота з текстом.
Прочитайте текст мовчки.


 • Про кого у ньому розповідається?

 • Хто пам'ятає: коли саме народився Тарас Григорович Шевченко?

 • Знайдіть у тексті складний прикметник, поясніть його правопис.

 • Визначте стиль тексту.

2) Запис 1 і 2 речення ( з коментуванням).
3) Завдання до тексту,

 • Визначте відмінки займенників у записаних реченнях.

 • Зробити морфологічний розбір займенника КОЖЕН.

 • Перше речення розібрати за членами речення і частинами мови.

V. Підсумок уроку.
Оцінювання.


З'являється Займенник. - Дякую Вам за допомогу моїй країні. На знак подяки приміть цю грамоту.

З вас кожен місце своє має,

і на роботу єсть свій час.

Нехай же рук не опускає

ніколи і ніхто із вас.

(Б. Лепкий)

VI. Домашнє завдання.

Свої враження від подорожі, діти, опишіть удома, написавши міні-твір „Захоплююча подорож по місту Займенник", використавши якомога більше займенників.

Я вдячна вам за роботу. Переконана, що ви запам'ятаєте особливості, правопис займенників і вони стануть вам у пригоді.

(Музична пауза)

Не забувайте, звідки ви і хто ви,

Чиїх очей лежить на вас печать.

У світі слів немає випадкових,

Хоча вони й століттями мовчать.

( О. Довгий )

Схожі:

Уроку: узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів....
Тема уроку. Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Лінійні рівняння з однією змінною»
Уроку української мови у 4-му класі на тему: «Повторення і узагальнення вивченого про Займенник»
Мета: Повторити і узагальнити знання про займенник як частину мови, сприяти розвитку творчих здібностей учнів та логічного мислення,...
Уроку. Узагальнення і систематизація знань з теми «Складносурядне речення»
Мета уроку: узагальнити і систематизувати вивчений матеріал про складносурядні речення
Уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про радіанну міру...
Мета уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про радіанну міру вимірювання кутів і дуг. Формування умінь визначати радіанну...
Уроку : узагальнення й систематизація знань з теми
Учні повинні застосовувати навички читання для пошуку необхідної інформації на англійській мові
Конспект уроку узагальнення та систематизація знань учнів 7  класу...
АКЦЕНТУАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРСІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ МОРФОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 57
Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку. Актуалізація...
Мета: узагальнити та систематизувати основні теоретичні положення з теми «Чотирикутники», глибше і повніше розкрити найважливіші...
УРОК 1 Тема уроку
Мета уроку: Узагальнення і систематизація знань учнів про чис­лові функції (область визначення і область значення функцій, зростаючі...
План-конспект уроку з математики для групи Е-11 Тема
Тема: Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок учнів з математики за 5-9 клас
Уроку Тема уроку
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ, СФОРМОВАНИХ У ПЕРЕДШКІЛЬНИЙ ПЕРІОД
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка