Посібник містить завдання для поточного та тематичного оцінювання учнів із математики за програмою з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних


Скачати 296.46 Kb.
НазваПосібник містить завдання для поточного та тематичного оцінювання учнів із математики за програмою з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних
Сторінка1/5
Дата25.03.2013
Розмір296.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
  1   2   3   4   5
Пояснювальна записка


Посібник містить завдання для поточного та тематичного оцінювання учнів із математики за програмою з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

Неодмінною рисою посібника є наявність самостійних і контрольних робіт, розроблених у форматі тестових завдань. Запропоновані завдання призначені для проведення тестів, самостійних та контрольних робіт в 11 класі за темами «Показникова та логарифмічна функція», «Похідна та її застосування», «Інтеграл та його застосування», «Координати та вектори», «Геометричні тіла та їхні площі поверхонь», «Об’єми геометричних тіл » .

Пропонований посібник допоможе вчителеві здійснити ефективний контроль над рівнем засвоєння навчального матеріалу, а учневі – зорієнтуватися у завданнях та набути навичок швидкого та безпомилкового виконання робіт.

ЗМІСТ

І. ПОКАЗНИКОВІ ТА ЛОГАРИФМІЧНІ ФУНКЦІЇ

1.1.Тести…………………………………………………………………………………………………...3

1.2.Самостійна робота №1………………………………………………………………………………..4

1.3.Самостійна робота №2………………………………………………………………………………..5

1.4.Контрольна робота …………………………………………………………………………………...6

ІІ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1.Тести…………………………………………………………………………………………………...7

1.2.Самостійна робота №1………………………………………………………………..........................8

1.3.Самостійна робота №2……………………………………………………………… ……………….9

1.4.Контрольна робота ………………………………………………………………………………….10

ІІІ. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

1.1.Тести………………………………………………………………………………………………….11

1.2.Самостійна робота…………………………………………………………………...........................13

1.3.Контрольна робота ………………………………………………………………….........................14

ІV.КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ

1.1.Тести………………………………………………………………………………………………….15

1.2.Самостійна робота…………………………………………………………………………………...16

1.3.Самостійна робота…………………………………………………………………………………...17

1.4.Контрольна робота ………………………………………………………………………………….18

V. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

1.1.Тести………………………………………………………………………………………………19-20

1.2.Самостійна робота…………………………………………………………………………………...21

1.3.Контрольна робота ………………………………………………………………………………….22

VI. МНОГОГРАННИКИ. ТІЛА ОБЕРТАННЯ.

1.1.Тести………………………………………………………………………………………………….23

1.2.Самостійна робота №1………………………………………………………………………………24

1.3.Самостійна робота №2………………………………………………………………………………25

1.4.Контрольна робота ………………………………………………………………………………26-27

VII. ОБ´ЄМИ ТІЛ.

1.1.Тести………………………………………………………………………………………………….28

1.2.Самостійна робота ………………………………………………………………………………29

1.3.Контрольна робота ……………………………………………………………………………....30-31

VIII. ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………………………………...32

І. ПОКАЗНИКОВІ ТА ЛОГАРИФМІЧНІ ФУНКЦІЇ

Тести

 1. Серед даних функцій показниковою є функція:

А) у = х; Б) у = logх; В) у = (1,3); Г) у = х – 1,3.

2. Функція у = logх при 0 < а < 1

А) зростає; Б) спадає; В) не зростає; Г) не спадає.

3. Якщо , то:

А) c= m; Б) с= n; В) m= n; Г) n= m.

4. Значення виразу lg2 + lg50 дорівнює:

А) 100; Б) 52; В) 2; Г) 10.

5. Область значень функції у = 2+ 5 є проміжок:

А) (- ∞; + ∞); Б) (0; + ∞); В) ( 5; + ∞); Г) ( 7; + ∞).

6. Якщо , то дорівнює:

А) 7; Б) 12; В) 31; Г) 108.

7. Розв’язавши рівняння одержали:

А) 2; Б) 2,5; В) 3; Г) 0,75.

8. Знайти значення виразу дорівнює:

А) 9; Б) 1; В) 81; Г) 27.

9. Добуток коренів рівняння дорівнює:

А) 100; Б) 10; В) 0,1; Г) 0,01.

10. Розв’яжіть нерівність:

А) [ - 2; + ∞); Б) [ 2; + ∞); В) ( - ∞; 2 ]; Г) ( - ∞; 2].


Самостійна робота № 1.

Показникова функція

Варіант 1

 1. Знайдіть множину значень функції: .

 2. Розв’яжіть рівняння:

.

 1. Розв’яжіть нерівність: .

 2. Обчисліть , якщо - розв’язок системи рівнянь:

,

.

 1. Розв’яжіть рівняння: .

 2. Визначте найменший цілий розв’язок нерівності: ˃117.

………………………………………………………………………………………………………

Варіант 2

 1. Знайдіть множину значень функції:

.

 1. Розв’яжіть рівняння:

.

 1. Розв’яжіть нерівність:

˃.

 1. Обчисліть , якщо - розв’язок системи рівнянь:

,

.

5. Розв’яжіть рівняння: .

6.Визначте найменший цілий розв’язок нерівності: ˃ 0
Самостійна робота № 2

Логарифми

Варіант 1

 1. Знайдіть область визначення функції: ƒ.

 2. Знайдіть х, якщо:

.

 1. Розв’яжіть рівняння:

.

 1. Розв’яжіть нерівність і напишіть найбільший цілий розв’язок:

˃ - 1.

 1. Побудуйте графік функції:

.

 1. Розв’яжіть систему рівнянь і запишіть суму розв’язків системи:

,

.

………………………………………………………………………………………….

Варіант 2

 1. Знайдіть область визначення функції: ƒ.

 2. Знайдіть х, якщо:

.

 1. Розв’яжіть рівняння: .

 2. Розв’яжіть нерівність і напишіть найбільший цілий розв’язок:

< 2 .

 1. Побудуйте графік функції: .

6. Розв’яжіть систему рівнянь і запишіть суму розв’язків системи:

,

.

Контрольна робота

Варіант 1

 1. Визначте знак числа: .

 2. Розв’яжіть рівняння:

а) ; б) .

 1. Розв’яжіть нерівність:

а) ; б) ˃ - 2.

4. Обчисліть:

.

5.Розв’яжіть рівняння:

.

6.Розв’яжіть нерівність:…………………………………………………………………………………………...

Варіант 2

 1. Визначте знак числа:

.

 1. Розв’яжіть рівняння:

а) ; б) .

3. Розв’яжіть нерівність:

а) ; б) ˃ - 2.

4. Обчисліть:

.

5.Розв’яжіть рівняння: .

6.Розв’яжіть нерівність:
ІІ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Тести

 1. До графіка функції проведено дотичну у точці з абсцисою . Обчисліть тангенс кута нахилу цієї дотичної до додатного напрямку осі абсцис.

А) -4, 5; Б) -3; В) 0; Г) 3.

 1. Критичними точками функції ƒ(х)= є:

А) х=1; Б) х=-1, х=1; В) х=0, х=-1; Г) х=0, х=1.

3. Якщо , а , то приріст функції ƒ(х)= дорівнює:

А) 0,01; Б) 0,1; В) 0,21; Г) 1,1.

4. Знайдіть похідну функції :

А) 2; Б) ; В) 2х-3; Г) х-3.

5. Знайдіть ƒˈ(9) для функції ƒ(х)=:

А) ; Б) ; В) 2; Г) 0.

6. Точка рухається за законом . Тоді миттєва швидкість точки у момент часу t=2c дорівнює ( S вимірюється у м ):

А) 36 м/с; Б) 28 м/с; В) 50 м/с; Г) 12 м/с.

7. На рисунку зображено графік функції у= ƒ(х). Користуючись графіком порівняйте ƒˈ(х) і ƒˈ(х): А) ƒˈ(х)= ƒˈ(х); Б) ƒˈ(х) < ƒˈ(х);

В) порівняти не можна; Г) ƒˈ(х) ˃ ƒˈ(х).

8. На рисунку зображено графік функції у= ƒ(х) та дотичну до нього у точці з абсцисою х. Тоді ƒˈ(х) дорівнює: А) ; Б) ; В) 1; Г) .

9. Знайти похідну функції ƒ(х)=(5х - 2):

А) ; Б) ; В) ; Г) .

10. Знайти рівняння дотичної до графіка функції ƒ(х)= у точці

х=-2: А) у=5х-2; Б) у=2-5х; В) у=-5х-2; Г) у=5х.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: відповідність...
Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів,...
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
ПРОГРАМ А вступного випробування з математики для абітурієнтів напрямів підготовки
Програму вступного випробування з математики розроблено з урахуванням вимог чинної програми з математики для 5–11 класів, затвердженої...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з математики Мета зовнішнього...
...
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір Про...
И та початків математичного аналізу в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням математики. Зміст підручника і...
Порядок проведення Інтернет-олімпіади з математики у 2013-2014 н...
Участь в Інтернет-олімпіаді з математики можуть брати всі учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області
Програма зовнішнього незалежного оцінювання Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики
...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка