Урок зарубіжної літератури в 11 класі «Вибрані сторінки російської поезії «Срібного століття»


Скачати 89.95 Kb.
НазваУрок зарубіжної літератури в 11 класі «Вибрані сторінки російської поезії «Срібного століття»
Дата08.02.2014
Розмір89.95 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
ЗМІСТ
Вступ

1. Організація роботи за методом «Захист власних проектів».

2. Урок зарубіжної літератури в 11 класі «Вибрані сторінки російської поезії «Срібного століття»

Висновок

Література

Додатки

ВСТУП

Як учитель зарубіжної літератури я вважаю головним своїм завданням – змусити учнів мислити, прилучити учнів до книги, пробудити потребу в книзі, яка містить у собі мудрість багатьох поколінь. І одним із шляхів досягнення мети вважаю урізноманітнити роботу з текстом художнього твору, з біографічним та історико-культурним матеріалом. Для цього використовую проведення уроків різних типів: урок-семінар, урок-дискусія, урок-роздум, урок-дослідження та інші. Я обираю такі форми і методи роботи, які подобаються учням.

Ще давні філософи стверджували, що мислення входить у наш розум через браму почуттів. Завдяки творчій діяльності учнів розвивається здатність реалізувати свої можливості. Мислення починається тоді, коли є зацікавленість.

Розвинути інтерес до читання можна лише за однієї умови – кожен урок зарубіжної літератури має бути цікавим. Потрібно, щоб учні думали і шукали.

Одним з шляхів розв’язання цієї проблеми я вважаю проблемно-пошуковий метод, а саме організація самостійної дослідницької роботи.

Моє завдання полягає в тому, щоб пробудити в учнів дух пошуку, створити на уроці сприятливі для цього умови. А це можливо лише завдяки серйозному аналізу, дослідженню твору, коли учні стають відкривачами.

Без дослідницької роботи неможливо провести нестандартні уроки, які так подобаються учням. Адже саме на таких уроках з’являється можливість кожному на певний час стати „вченим-дослідником”, утвердити себе як особистість. Саме пошуковцями учні стають на уроках, де вивчається казка Ш.Перро „Попелюшка”. Вони мають можливість бути і модельєрами, пропонуючи власну модель сукні для героїні і філософами, розмірковуючи чому цю казку і досі люблять і дорослі і діти.

Візьмемо для прикладу урок за романом Даніеля Дефо «Робінзон Крузо».

Учні класу розбиваються на команди, кожна з яких обирає назву корабля, капітана і отримує завдання:

 1. Скласти біографічну довідку про героя, календар визначних дат його життя.

 2. Окреслити маршрут подорожі Робінзона на карті, визначити розташування острова, назвати острів.

Зібравши необхідну інформацію учні виступають у ролі: екскурсоводів (знайомлять із розташуванням острова, флорою та фауною, які можна зустріти тут); кухарів (які повідомляють про страви, що готував Робінзон); кравців (конструюють моделі одягу із шкур); вихователів (система виховання П’ятниці).

Найбільша пізнавальна активність виявляється тоді, коли учень сам знаходить проблему, формулює запитання до неї і сам шукає відповіді на них. Такі запитання виникають, наприклад, під час обговорення мотивів і вчинків героя.

 • Жюльєн Сорель кохає пані де Реналь. Чому ж тоді він стріляє в неї?

 • Печорін не кохає Мері, чому ж він домагається її кохання?

 • Раскольников віддає останні копійки Мармеладовим, але вбиває стару. Добрий він чи злий?

 • Якщо для щастя людині дається тільки мить, то навіщо їй все життя?

Серед видів шкільного дослідження можна відокремити такі:

Біографічний (збір цікавих та невідомих фактів із біографії письменника. Наприклад, 5 клас, Дж.Кіплінг – матеріали про Нобелівську премію, про прострелену книгу з Франції, 6 клас – Легенди про Езопа.)

Художній (виразне читання з чітко висловленим над завданням – метою завдання, інсценування твору, створенням сценаріїв на основі літературного твору).

Читацький (накопичення спостережень над текстом, аналіз читацьких вражень інших учнів)

Краєзнавчий (ознайомлення з пам’ятними місцями. Наприклад „Зарубіжні письменники і Україна”)

Історичний (аналіз історичних подій та їх відображення в літературному творі. Наприклад „Троя – реальність чи вигадка?”)

Мистецтвознавчий (аналіз творів образотворчого, музичного, театрального мистецтва у зв’язку з літературою. Наприклад „Художня література як мистецтво слова. Література та інші види мистецтва”)

Цікавим є те, що проблемно-пошуковий метод дає можливість враховувати індивідуальні особливості учня, сприяє його художньому розвитку, адже ми прямуємо до профілізації навчання.

Схильність до роздумів, спостережень, аналізу явищ життя і мистецтва притаманні старшим підліткам. Цілком очевидно, що порівняно з шести-семикласниками, методи та прийоми навчальної діяльності мають ускладнюватись. Вони покликані створити у класі поля творчого пошуку, включити учня в діалог, щоб він відчув себе рівноправним його учасником, співтворцем на уроці.

Такі можливості забезпечує метод „Захист власних проектів”. Він спрямований на активізацію розумових здібностей учня, формування у нього критичного мислення, осягнення насамперед себе як особистості. Ефективність застосування методу залежить від багатьох чинників: міри опанування класом тексту літературного твору, загального рівня його підготовки, ставлення до творчих завдань, психологічного клімату, майстерності вчителя, його уміння чітко сформулювати запитання, дати вичерпну інструкцію. Даний метод може бути довгостроковим, коли учні упродовж тижня, місяця виконують самостійно завдання вдома, а потім захищають власну роботу на уроці. А можна застосовувати метод на уроці протягом 20-30 хв. Краще використовувати цей метод на етапі закріплення знань, умінь і навичок, коли текст прочитано, проаналізовано.

Типи проектів.

 1. Дослідницькі – для них важливі мета, структура, соціальний напрямок, актуальність.

 2. Творчі – учні самостійно працюють над створенням журналу подорожі разом з улюбленим героєм, над колективним колажем, відеофільмом, вечором, на засіданні літературного клубу, читають свої вірші, готують і презентують збірки.

 3. Ігрові – це літературно-театральні вистави, ігрова імітація соціальних і ділових стосунків, обґрунтування різних сюжетних версій та ситуацій, у яких опиняються герої.

Наприклад: ділова гра „Ви в ефірі”. Учні виконують роботу репортерів, редакторів, надають цікаву інформацію у прес-центр, а диктори мають виступити в ефір повідомленням.

 1. Інформаційні – пошук інформації про біографію письменника, відомості про різні редакції твору, складання карти подорожей літературних героїв.

 2. Прикладні – складання програм, словників, проекту освіти 2050 року, хроніки життя класу.

Участь у проекті надає дітям можливість здійснити свій вибір ідей, норм, моделей поведінки, учні несуть відповідальність за цей вибір, працюють в атмосфері співпраці, бо успіх кожного – це успіх всіх.

Проектна технологія здатна виявити та розвинути хист, азарт кожного учня, врахувати його вдачу, здібності, схильність до тих наукових знань, які йому найбільше цікаві.

Метод проектів вимагає самостійної діяльності учнів для розв’язання певної творчої проблеми.

Мета творчих проектів:

 • формувати інтелектуальні, спеціальні та загальнокультурні знання, уміння учнів;

 • стимулювати ініціативність, рішучість, навички співробітництва;

 • розвивати логічне мислення;

 • використовувати якнайповнішу інформацію;

 • розвивати навички самостійного планування, самоосвіти, комунікабельності.

Проектування – це особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація дослідження, яке має практичне спрямування.

Проектна діяльність на уроках зарубіжної літератури зобов’язує дітей:

 • планувати свою роботу, передбачати можливі результати;

 • використовувати багато джерел інформації: літературні твори, матеріали преси, дослідження літературознавців;

 • самостійно шукати і накопичувати матеріал;

 • аналізувати твори різних епох, зіставляти різноманітні факти;

 • аргументувати думку;

 • приймати власні рішення;

 • створювати „кінцевий продукт” – матеріальні носії проектної діяльності (фільм, календар, журнал, проспект, газета, сценарій передач тощо).

Більш звичними формами наукової роботи для учнів є доповіді, реферат. Однак проектна доцільність – це зовсім інша форма роботи, а саме власне дослідження, де має бути запропонований свій варіант розв’язання проблеми, й аргументована оцінка фактів.

Так, проводячи уроки за темою „Французька поезія ХІХ століття” у 10 класі пропоную учням метод власних проектів, бо вважаю, що цей метод є універсальним.

Даний проект відноситься до інформаційних, він передбачає ознайомлення учасників з конкретною інформацією, її аналізом і узагальненням уже для всього класу.

Назви проектів записую на дошці, характеризую кожен із них, коротко пояснюю завдання.

Пропоную проекти: «Ми – літературознавці», «Ми – біографи», «Ми – художники», «Ми – декламатори», «Ми – літературні критики».

Коли учні обирають один із проектів, вибирають місце у відповідних групах. Хтось буде генератором ідей, інші стануть виконавцями.

Для роботи на д проектом відводжу один місяць.

Для кожної групи готую схему-алгоритм.

 1. Біографи;

 • підібрати матеріал про життя і творчість поета;

 • відібрати головні дати та цікаві факти біографії і познайомити з ними товаришів;

 • проаналізувати творчість поета, виділити основні теми і мотиви.

 1. Декламатори:

 • познайомитися з творчістю поета;

 • вибрати і вивчити вірш напам’ять, аргументувати вибір;

 • проаналізувати вибраний твір;

 • підібрати вислови та епіграф.

 1. Художники:

 • підібрати портрет поета;

 • намалювати емблему-символ та пояснити її;

 • оформити столик.

 1. Літературні критики:

 • ознайомитися із вибраними матеріалами;

 • підготувати запитання до груп;

 • підготувати висновки.


Пропоную учням літературу, допомагаю скласти план, пояснюю, контролюю ситуацію.

Підсумок роботи по захисту власних проектів заслуховуємо на спарених уроках зарубіжної літератури.

Правила успішної діяльності.

 1. У команді не має «зірок», є «команда-зірка».

 2. Команди не змагаються.

 3. Насамперед – задоволення від спілкування один – одним.

 4. Впевненість у собі.

 5. Думаю, пропоную групі, виконую.

 6. Відповідальність за результати кожного.

Отже, такі види та форми робіт активізують розумову діяльність учнів, сприяють зацікавленню предметом, розвивають логіку та критичне мислення.

Література


 1. Інноваційні технології та сучасний урок літератури. К., Видавничий дім «Шкільний світ», 2006р.

 2. Освітні технології. Навчально-методичний посібник. За заг. Ред. О.М. Пєхоти – К. А.С.К., 2001р. с. 256

 3. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К. А.С.К., 2004р. с. 192.

 4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М. Просвещение, 1996

 5. Матвієнко П.І. Орієнтир на освітні технології. Педагогічні технології: Досвід. Практика. Довідник. – Полтава, ПО – ІПОППО, 1999р.

 6. Ганна Столяренко, Ольга Дем’яненко, „Проектні технології на уроках літератури”. – Шкільний світ, №45


Коментар учителя.
На вивчення літератури "Срібного століття" програма відводить небагато годин. Ми вивчаємо на уроках творчість Олександра Блока, Анни Ахматової, Володимира Маяковського. Але "срібна доба" представлена плеядою талановитих, високоосвічених, культурних людей. А поезія цієї доби вражає нас своєю красою, романтичністю, загадковістю. Вона є своєрідною емблемою "срібного століття". Все життя людини цієї епохи відбите в поезії. І готуючись до цього уроку, я ставила перед собою мету - ввести своїх учнів у цей неповторний і чарівний світ поезії, хоч на хвильку відчути себе причетними до цієї загадкової епохи, більше дізнатися про людей, які творили в цей час, намагалися знайти своє місце і середовище, пропагували різні напрями і течії, але могутнє творче Я набагато перевищувало рамки літугруповань.

Тож на нашому уроці звучить музика П.І.Чайковського, С.Рахманінова, К.Дебюссі, "говорять картини" Голена і Пікассо, лине поетичне слово.

Схожі:

Тема: Урок-асоціація «Зоряне сузір’я «срібного століття» російської поезії»
Мета: узагальнити набуті знання з теми «Поезія срібного століття», поглибити уявлення учнів про літературні напрямки; формувати навички...
Теоретичні питання з курсу «Історія зарубіжної літератури»
Особливості поезії неотериків. «Золотий вік» давньоримської поезії: Вергілій, Горацій, Овідій
Методистам, які відповідають за викладання зарубіжної літератури...
Методистам, які відповідають за викладання зарубіжної літератури і російської мови
Урок зарубіжної літератури в 10 класі Вчитель І категорії
Обладнання: портрет Чехова, ілюстрації до твору, картки для індивідуального опитування, словник літературних термінів
Презентація збірки Г. Т. Чубач
Примаченко Р. В., учитель зарубіжної літератури та російської мови, вчитель-методист
Автор-упорядник: Хоменко Любов Василівна Посада: вчител ь світової літератури та російської мови
Сьогодні, коли наша молода держава розбудовується, на уроках зарубіжної літератури, особливо в старших класах, стали надзвичайно...
Автор-упорядник: Хоменко Любов Василівна Посада: вчител ь світової літератури та російської мови
Сьогодні, коли наша молода держава розбудовується, на уроках зарубіжної літератури, особливо в старших класах, стали надзвичайно...
Автор-упорядник: Хоменко Любов Василівна Посада: вчител ь світової літератури та російської мови
Сьогодні, коли наша молода держава розбудовується, на уроках зарубіжної літератури, особливо в старших класах, стали надзвичайно...
Автор-упорядник: Хоменко Любов Василівна Посада: вчител ь світової літератури та російської мови
Сьогодні, коли наша молода держава розбудовується, на уроках зарубіжної літератури, особливо в старших класах, стали надзвичайно...
Литература (русская и зарубежная) (автор Е. В. Волощук)
Контроль і керівництво за викладанням російської мови та зарубіжної літератури в загальноосвітніх школах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка