Уроки розвитку мовлення


Скачати 180.07 Kb.
НазваУроки розвитку мовлення
Дата18.12.2013
Розмір180.07 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
Світова література 5 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр
Дата
Дата

Контрольний класний твір


1

  1. 1.
Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

1.

2.

+1

2

1.

2.

+1

Уроки розвитку мовлення

(РМ)

2

(у+п)

1.

2.

2

(у+п)

1.

2.

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

2

1.

2.

2

1.

2.

Перевірка зошитів

4
5
Для вивчення напам’ять

Й. В. Гете. «Нічна пісня подорожнього»

Г. Гейне. «Задзвени із глибини…»
Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітка

5-А

5-Б

5-В

1.


Вступ. Література і фольклор — скарбниця духовних багатств людства. Роль книги в сучасному житті. ТЛ. Світова література

Учень (учениця):

розуміє значення світової літератури в сучасному житті людини й людства;

визначає різновиди та характерні риси фольклорних творів (малих жанрів);

знає поняття «фольклор», «прислів’я», «приказка», «загадка», «пісня», розрізняє їх за будовою і художніми особливостями;

наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, приказок, загадок, пісень;

розкриває національну специфіку і загальнолюдський зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів;

демонструє на прикладі самостійно прочитаних творів вплив фольклору на літературу;

встановлює подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів (у тому числі з використанням іноземної мови).
2.


Фольклор. Його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. ТЛ. Фольклор
3.


Р.М.№1 (усно) Літературний практикум за жанрами фольклору

3.


Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їх характерні ознаки. ЛК. Казкові образи й сюжети у творах мистецтва (живопис, кіно, музика, мультиплікація)

Учень (учениця):

виразно читає тексти казок;

визначає головну думку прочитаного;

переказує тексти казок (окремі фрагменти й цілісно);

висловлює враження і власне ставлення до подій творів;

дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості;

називає основні ознаки фольклорної і літературної казки, демонструє їх прикладами із прочитаних творів;

виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.);

розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, втілені в них;

знає визначення понять «антитеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкриває значення антитези й алегорії у казках;

розуміє поняття «автор літературного твору»;

розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його створення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.);

називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Грімм, О. Пушкін та ін.);

знає твори мистецтва, в яких втілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо), виявляє особливості інтерпретації казкових образів і сюжетів у різних видах мистецтва;

порівнює українські та зарубіжні народні казки, встановлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особливості будови та ін.);

називає імена 2-3-х українських письменників – авторів літературних казок, їхні твори, а також імена 2-3-х відомих українських перекладачів зарубіжних казок.

4.


Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. ". ТЛ. Алегорія. УС. Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Фарбований Шакал – Фарбований Лис).

5.


Японські народні казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик». Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образах Іссумбосі. ЛК. Національний колорит японських казок. УС. Типологічно подібні образи в зарубіжних і українських казках (Іссумбосі – Хлопчик-Мізинчик)
6.


Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці.
7.


Значення фантастичних елементів у казці "Пензлик Маляна"
8.


Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.
Зошит
9.


Арабська народна казка «Сіндбад-Мореплавець» (третя подорож) . Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами. ЛК. Національний колорит казок і засоби його створення.
10.


Брати Грімм — відомі збирачі німецьких народних казок. Значення діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору. «Пані Метелиця».
11.


Р.М.№2(письмово) Персонажі казки "Пані Метелиця" як носії моральних цінностей. Складання порівняльної характеристики образів пасербиці та Рідної доньки
12.


Своєрідність конфлікту казки «Пані Метелиця». ТЛ. Антитеза у казці ЕК. Спільні елементи зарубіжних казок (теми, образи, особливості будови).
13.


ПЧ№1 Ш.Перро «Попелюшка». Поетизація працьовитості та скромності в казці. Характеристика образу Попелюшки
14.


Контрольна робота №1 (тест+розгорнуті відповіді на питання) «Вступ. Казки народів світу)
Зошит
15.


Олександр Пушкін. Знайомство з поетом. Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Традиції народної казки та багатство авторських образів у вступі до поеми "Руслан і Людмила"
16.


Казка про мертву царівну і сімох богатирів». Читання і обговорення улюблених уривків.
17.


Казка про мертву царівну і сімох богатирів». Система образів. Автор
18.


Ганс Крістіан Андерсен «Соловей». Протиставлення «справжнього» і «штучного» в казці «Соловей»
19.


Соловей як втілення сили природи й мистецтва; зміни в образі імператора.
20.


ПЧ №2 Ганс Крістіан Андерсен «Снігова королева»
21.


Оскар Уайльд (1854-1900). «Хлопчик-зірка».

Казкові персонажі, їх характеристика.
22.


Оскар Уайльд (1854-1900). «Хлопчик-зірка».

Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору
23.


Еволюція образу головного героя. Шлях до відродження душі головного героя.
24.


Контрольна робота№2 (тести) «Літературні казки . Творчість О. Пушкіна, Г.К. Андерсена, О. Уайльда»
Зошит

25.


Джон Кітс (1795-1821). «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).

(ТЛ) Початкове поняття про вірш. Тема, ідея.

Учень (учениця):

виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори;

дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати;

знаходить у творах описи природи (пейзажі), розкриває їх емоційне забарвлення, роль у тексті;

визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати;

дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, встановлює роль у розкритті авторського задуму;

встановлює специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики);

виявляє зв'язок із фольклором прочитаних літературних творів на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня).

26.


Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.
27.


Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). «Нічна пісня подорожнього». Виразне читання напам’ять
28.


Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Втілення краси весняної природи у вірші. ЕК Зв'язок із фольклором (пісня).
29.


Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Виразне читання напам’ять
30.


Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Лобо». Авторські спостереження за світом природи
31.


Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Лобо». Утвердження любові до всього живого. Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору.

32.


Контрольна робота №3 за творчістю Дж. Кітса, Й.В. Гете, Г. Гайне, Е. Сетона-Томпсона
Зошит

Тематична

ІІ Семестр

33.


Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра».

Учень (учениця):

виразно читає (в тому числі по «ролях», коментоване читання) фрагменти текстів;

має початкові уявлення про «сюжет» (як художню послідовність подій);

називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах;

розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена і Е. Портер;

переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів;

знає і розуміє поняття «портрет», визначає у тексті портрети персонажів;

характеризує образи персонажів, дає оцінку їхнім моральним якостям, вчинкам;

визначає окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, вчинки, мова, ставлення до інших тощо);

має початкові уявлення про поняття «повість», «роман», розрізняє їх жанрові ознаки на прикладі прочитаних творів;

порівнює образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, Тома Сойєра і Поліанни, визначає схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру);

знає українських перекладачів творів М. Твена і Е. Портер, порівнює оригінали й переклади творів у фрагментах (за умови володіння іноземною мовою).

32.


«Пригоди Тома Сойєра». Перші почуття
33.


«Пригоди Тома Сойєра». Перші почуття. Світ дітей і світ дорослих у повістіТЛ) Портрет. Початкові поняття про сюжет, повість, роман.
34.


«Пригоди Тома Сойєра». Том Соєр і Гекельберрі Фін
35.


«Пригоди Тома Сойєра». Ставлення автора до своїх героїв
36.


«Пригоди Тома Сойєра» Провідні ідеї твору
37.


«Пригоди Тома Сойєра». Порівняльна характеристика героїв
38.


Елеонор Портер (1868-1920). «Поліанна».
Зошит
39.


«Поліанна». Щирість, мужність і оптимізм героїні твору
40.


«Поліанна»Ідея радості життя й відкриття світу у творі.
41.


«Поліанна» Поліанна та її друзі
42.


«Поліанна» Художні засоби розкриття образу Поліанни.
43.


ПЧ№3 А. Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха»
44.


Контрольна робота №4 (тести) «М. Твен, Е. Портер»
Зошит. Тематична

45.


Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». Творча історія книги, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби. ТЛ. Початкові поняття про фантастику. Поглиблення понять про казку (літературну), повість

Учень (учениця):

знає основні відомості про письменника Л. Керрола, переклади його книг;

розповідає про творчу історію книги «Аліса в Країні Див»;

переказує зміст основних епізодів твору Л. Керрола;

описує і характеризує образ Аліси, а також персонажів, що її оточують;

визначає ознаки казки й повісті у творі Л. Керрола;

виявляє особливості художньої мови повісті-казці «Аліса в країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу;

дає визначення поняття «фантастика», виявляє фантастичні елементи у творі Л. Керрола;

розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М.І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів);

характеризує образ ліричної героїні вірша М. Цвєтаєвої «Книги в червоній палітурці», світ її захоплень;

розповідає про свої улюблені книги, мистецькі уподобання.

46.


Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див».
47.


«Аліса в Країні Див». Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.
48.


«Аліса в Країні Див». Персонажі, які оточують героїню.
49.


«Аліса в Країні Див» Подальші пригоди в житті героїні
50.


«Аліса в Країні Див» Подальші пригоди в житті героїні
52.


РМ№3 (усно) Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див». Особливості художньої мови твору
Зошит
53.


Марина Іванівна Цвєтаєва (1892-1941). «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М.І. Цвєтаєвої.
54.


«Книги в червоній палітурці» Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.)
55.


«Книги в червоній палітурці» Образ ліричної героїні, котра любить читати.
56.


«Книги в червоній палітурці» Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

57.


Контрольна робота №5 (твір) за творчістю Л. Керрола, М. І. Цвєтаєвої
Зошит. Тематична

58.


Туве Янсон. Життя і творчість. «Капелюх чарівника»

Учень (учениця):

називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей;

переказує близько до тексту зміст прочитаних творів;

розкриває особливості сюжету;

визначає актуальні ідеї творів;

характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших;

висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв;

розрізняє поняття «персонаж» (як втілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними рисами, рушій сюжету, центр твору), розкриває специфіку їх зображення у прочитаних творах;

зіставляє образи дітей класичної і сучасної літератури (прочитаних протягом року);

розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу;

знає сучасні літературно-художні видання для дітей, характеризує їх цілісно і в окремих частинах – рубрики, окремі твори, ілюстрації та ін.

59.


«Капелюх чарівника». Сюжет твору
60.


«Капелюх чарівника». Чарівність художнього світу твору
62.


«Капелюх чарівника». Персонажі твору Т.Л.Персонаж і герой літературного твору.

63.


«Капелюх чарівника». Утілення в героях твору ідеї доброти, щирості, сімейних цінностей
64.


«Капелюх чарівника». Художні та жанрові особливості твору
65.


Р.М. (письмово)№4 «Мій улюблений літературний герой»
66.


ПЧ№ 4 Пауль Маар (нар. 1937). «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»
67.


У світі мистецтва (літератури й культури)
68


Контрольна робота №6 (тести) за творчістю П. Маара, Т. Янсона.

Зошит. Тематична

69


Підсумковий урок

Учень (учениця):

знає імена авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст прочитаних творів;

виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту (сюжету, персонажів, художніх особливостей тощо);

демонструє вміння (елементарне, початкове) зіставляти (з використанням іноземної мови, яку вивчає) оригінали й переклади творів на окремих рівнях – тематики, образів, мовних особливостей та ін., а також порівнювати твори різних видів мистецтва.
70.


Повторення та узагальнення вивченого за рік із світової літератури
Схожі:

Уроки-змагання
Вона виділяє: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній основі; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки...
Уроки-бесіди, уроки-конференції, уроки-зустрічі з письменниками,...
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської державної обласної адміністрації
Уроку розвитку зв'язного мовлення, урок-дослідження
Тема. Письмовий твір-роздум (стаття) публіцистичного стилю на морально-етичну тему „У чому щастя людини? (2 уроки)
Уроки розвитку мовлення*
Академічний рівень / Укладачі: М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р. В. Мовчан,  Н. В. Левчик, М....
Урок з розвитку мовлення в 2 класі
Розвивати мовлення, спостережливість, увагу, вміння висловлювати свої думки і почуття. Виховувати
«Взаємозв’язок мовного та психічного розвитку дітей дошкільного віку»
Для характеристики відношень між трьома феноменами (мова – мовлення – мислення), що склалися у процесі людської комунікації в єдину...
КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ
Словник: збагачувати мовлення дітей прикметниками, дієсловами. Розрізняти слова назви, дії, ознаки; підбирати рими
Навчально-виховний комплекс №8 дошкільний підрозділ ІНТЕРАКТИВНІ...
...
«Проектна діяльність на уроках позакласного читання і розвитку зв’язного мовлення»
Участь у проектній діяльності сприяє вмінню самостійно працювати. Діти опановують навички розвиненого мовлення, що дає можливість...
Ю. В. РІБЦУН КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ П’ЯТОГО...
Вавіна Л. С. – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка