Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с


Скачати 25.18 Mb.
НазваН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с
Сторінка38/176
Дата20.03.2013
Розмір25.18 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   176

Це закінчення приймають усі наз­ви істот:

 • назви осіб та істот — загальних і власних:

учителя, сталевара, приятеля, абітурієнта, кобзаря, ведмедя, звіра, комара, Удовенка, Мороза.

А так само назви неістот (чітко ок­реслених предметів і понять):

 • назви конкретних предметів: годинника, зошита, ножа, портфе­ля, стільця, явора, кореня, осокора;

 • назви мір довжини, ваги, часу, мі­сяців і днів тижня:

метра, літра, грама, гектара, тижня, місяця, вівторка, вересня, але:

віку, року, листопада і листопаду (процес опадання листя);

 • назви грошових одиниць і числові назви:

карбованця, долара, рубля, п’ята­ка, фунта стерлінгів, десятка, мільйона, мільярда;

 • терміни іншомовного походження- атома, радіуса, катода, конуса, ромба, електрона, модуля, синуса, параграфа, квадрата,

а також власне українські терміни- трикутника, числівника, відмін ка, додатка, підмета,Граматика: морфологія, синтаксис


але:

роду, виду, складу, способу, син­таксису;

. назви будівель та їхніх частин (пере­важно з наголосом на закінченні): гаража, хліва, млина, будиночка, карниза, еркера, сволока, каміна;

 • назви частин тіла:

носа, рота, суглоба, пальця;

 • назви населених пунктів:

Києва, Харкова, Донецька, Мирго­рода, Тернополя, Лондона, Пари­жа, Амстердама, Нью-Йорка, але;

Кривого Рогу, Зеленого Гаю, Черво­ного Ставу, Холодного Яру (друга частина співзвучна із загальною назвою, що має в родовому відмін­ку однини закінчення -у);

 • назви річок, якщо закінчення під наголосом:

Дніпра, Псла, Іртиша, Дністра.

Закінчення -у, -ю

Це закінчення мають назви неістот (нечітко окреслених предметів і понять):

' назви неістот, що не охоплюються зором, не мають чітких меж: пРостору, космосу, шляху, горизон- тУ, небокраю, Всесвіту; назви явищ природи: дощу, снігу, вітру, інію, туману, гРаду, циклону, урагану, грому; Назви речовин і матеріалів:

ЧУкру, мармуру, азоту, піску, гра­


ніту, водню, ячменю, кисню, ана­льгіну, цементу, бензину, але:

хліба, вівса;

 • збірні поняття (сукупність когось або чогось):

хору, загону, колективу, полку, де­канату, штабу, батальйону, але:

табуна;

 • назви дій, станів, почуттів:

бігу, аналізу, імпульсу, світогляду, хисту, приїзду, крику, заклику, пе­реходу, болю, жалю, гніву, страху;

 • назви установ, закладів, організа­цій, будівель, приміщень, споруд: універмагу, будинку, замку, заво­ду, залу, шинку, майдану, узвозу, але:

хліва, млина, гаража, куреня (пере­важно з наголосом на закінченні);

 • назви ігор, танців:

футболу, баскетболу, хокею, ва­льсу, краков’яку, але: гопака;

 • терміни іншомовного походження, які означають фізичні чи хімічні процеси:

електролізу, синтезу, аналізу;

 • літературознавчі терміни:

епосу, сюжету, альманаху, міфу, образу, стилю;

 • географічні назви (крім населених пунктів):


191

Н.

вість зустріч

любов

мораль

Р.

вісті зустрічі

любові

моралі

д.

вісті зустрічі

любові

моралі

3.

вість зустріч

любов

мораль

0.

вістю зустріччю

любов’ю мораллю
м.

(на, при, у)


вісті зустрічі

любові

моралі

Кл.

вісте зустріче

любове

морале

Відмінкові закінчення

іменників
III відміни множинин.

вісті зустрічі

тіні

ночі

р.

вістей зустрічей

тіней

ночей

Д.

вістям зустрічам

тіням

ночам

3.

вісті зустрічі

тіні

ночі

0.

вістями зустрічами

тінями ночами
м.

(на, при, у)


вістях зустрічах

тінях

ночах

Кл

. вісті зустрічі

тіні

ночі

Відмінкові закінчення

іменника
III відміни мати

Однина

Множина
Н.

мати (рідкоматір)матері
Р.

матері

матерів
д.

матері

матерям
3.

матір

матерів
0.

матір’ю

матерями
м.

. (на) матері

(на) матерях
Кл. мати, матір

матеріПравопис іменників III відміни
1. Іменники III відміни на групи не поділяються.Гр аматика: морфологія,


 1. родовий, давальний і місцевий
  відмінки однини мають однотипні


закінчення -і:

галузі, солі, осі, (при) вісті, (на) осі,
(у) тіні.


 1. у багатьох словах відбувається
  чергування голосних о,
  е (у відкри-
  тих складах) з
  і (у закритих):
  якістьякості; ніжність —
  ніжності; річ
  речі; пічпечі.


 1. В орудному відмінку однини —
  важливі орфограми: подовження
  приголосних перед закінченням

  (сіллю, міддю, розкішшю, галуззю,
  пам’яттю, аквареллю)
  або ж
  його відсутність (приголосний не
  між голосними):


радістю, повістю, користю, муж-
ністю, жовчю, Керчю.


Після губних перед йотованими

ставимо апостроф:

любов’ю, кров'ю, верф’ю, матір’ю.

“■Іменник мати в усіх відмінках
(крім називного і кличного одни-
ни) набуває суфіксів
-ер, -ір. У родо-
вому множини має закінчення
-ів.
Решта іменників у родовому мно-
жини має закінчення -
ей:
п°статей, подорожей, тіней, діа-


г°налей, областей.


7-У


Давальному, орудному, місцево-

му відмінках множини відповідно
Уніфіковані закінчення
-ам (-ям),
йЛіи {-ями), -ах (ях):


^стрічам, путям, мазям, піс-
Нялі; зустрічами, путями, мазя-ми, тінями; при зустрічах, (на) путях, (у) мазях, (у) тінях.

§62. Відмінювання іменників

 1. відміни

До IV відміни належать іменники середнього роду на а, -я, при від­мінюванні яких з’являються суфікси -ат-, -ят-, -єн-: вовча, ведмежа, курча, лоша, зай­ченя, слоненя, гусеня, ім’я, вим’я, тім’я, плем’я.

На відміни такі іменники не поділяються.

Відмінкові закінчення іменників

 1. відміни однини

Н. лоша кошеня коліща ім’я Р. лошати кошеняти коліщати імені

ім’я

Д. лошаті кошеняті коліщаті імені,

3. лоша кошеня коліща ім'я

 1. лошам кошеням коліщам ім’ям

іменем

М. (на), (У)

лошаті кошеняті коліщаті імені Кл .лоша кошеня коліща ім'я

Відмінкові закінчення іменників

 1. відміни множини

Н.лошата кошенята коліщата імена

Р. лошат кошенят коліщат імен Д. лошатам кошенятам коліщатам іменам

3. лошат, кошенят, коліщата імена

лошата кошенята

 1. лоша- кошеня- коліща іме-

тами тами тами нами


193УКРАЇНСЬКА МОВА


М. (на), (у)

лошатах кошенятах коліщатах іменах Кл. лошата кошенята коліщата імена

Правопис іменників IV відміни

 1. Наявність у всіх відмінках однини і множини (за окремими винятка­ми) суфіксів -ат-, -єн- після твер­дих приголосних та -ят- — після м’яких.

 2. В орудному відмінку однини імен­ники з суфіксами -єн- мають пара­лельні закінчення:

плем’ямплеменем, вим’яви­менем, тім'ямтіменем.

 1. Послідовне вживання називного відмінка в значенні кличного.

Відмінювання іменників, що вживаються лише в множині Іменники, які мають лише форму множини, на відміни і групи не по­діляються й відмінюються так:

Н. ножиці сани Піренеї Суми Р. ножиць саней Піренеїв Сум Д. ножицям саням Піренеям Сумам 3. ножиці сани Піренеї Суми

О. ножицями саньми,Піренеями Сумами санями

М.(на)

ножицях санях Піренеях Сумах Кл. ножиці сани Піренеї Суми

Правопис іменників, що вживаються лише в множині

Множинні іменники в називно­му відмінку мають закінчення -и, -Ц-ї), -а:


іменини, канікули, збори, Альпи двері, граблі, дріжджі, Чернівці Гімалаї, ворота, лещата, дрова.

У родовому відмінку вони мають закінчення трьох типів:

 • -ів ( їв): виборів, пахощів, штатів, Броварів, Гімалаїв, Чернівців;

 • нульове закінчення:

іменин0, ножиць0, входин0, кані- кул0, воріт0, Сум0, ЧеркасО), Карпат0, Афін0;

 • -ей: дверей, саней, грошей, курей.

Окремі іменники мають паралель­ні форми — нульове закінчення та -ів: грабель0граблів.

У давальному відмінку іменники мають закінчення -ам (-ям):

сходам, в’язам, грошам, гордо­щам, висівкам, макаронам, Аль­пам, Афінам, Чернівцям, людям, ножицям, дверям, манівцям.

В орудному відмінку множини імен­ники мають закінчення -ами (-ями): радощами, макаронами, піжмур­ками, дровами, вечорницями, граб­лями, Піренеями.

Іменникам, які в родовому відмін­ку мають закінчення -ей, властиве закінчення -ми:

дітьми, людьми, курми, гусьми, сіньми.

Деякі іменники мають подвійні форми:

двермидверима; грішмигрошима;


194Гоаматика: морф


ворітьми воротами; штаньми штанями, штанами; У місцевому відмінку такі іменни­ки мають закінчення -ах (-ял:):

(на) сходах, (на) канікулах, (на) дро­вах, (у) Карпатах, (на) Теремках, (на) санях, (у) сінях, (на) людях.

§63. Невідмінювані іменники

До невідмінюваних іменників належать:

 1. Загальні та власні назви іншомов­ного походження з кінцевим:

 • -а (-я):

алілуя, амплуа, боа, буржуа, бра, Нікарагуа, Дюма, Золя;

 • -о:

адажіо, бароко, бюро, інтермецо, жабо, кіно, лібрето, метро, маест­ро, сироко, трюмо, фламінго, Брно, Бордо, Палермо, Осло, Токіо, але:

пальто відмінюється як звичай­ний іменник середнього роду;

 • У(-ю):

авеню, інтерв’ю, какаду, кенгуру, меню, парвеню, фрау, шоу, Баку;

 • е(-є):

алое, ательє, кашне, пенсне, Рантьє, резюме, турне, фойє, шосе, Гете, Гейне, Данте, Оноре;

 • -і:

візаві, жалюзі, журі, колібрі, леді, Парі, попурі, таксі, шасі, Пуччині, Тбілісі, Нагасакі.


УВАГА!

У таких іменниках кінцеві голосні звуки не ви­ступають закінченнями, вони входять до складу основи.

 1. Іншомовні загальні назви осіб жіночої статі, імена та прізвища з кінцевим приголосним:

мадам, міс, місіс, Жаклін, Джон­сон, Шмідт, але:

Нінель — Нінеллю.

 1. Російські прізвища на -их, -ово, -аго:

Черних, Коротких, Мирських, Бєлово, Острово, Живаго.

 1. Українські жіночі прізвища на -о та на приголосний:

до Остапенко Раїси; з Остапчук Вікторією; задля Денисенко Лари­си; при Хрипко Інні; до Кравець Алли; Гордійчук Олесі, але чоловічі прізвища відмінюються: до Остапенка Сергія; з Остапчу- ком Валерієм; у Сіненченка Сергія.

 1. Не відмінюються буквені та комбі­новані абревіатури:

 • ЮНЕСКО, ФІФА, МВС, міськвно, але:

на БАМі, з МХАТом, до БАКу, лавсаном, у рагсі;

 • абревіатури типу заввідділу, зав­кафедри, комроти, обленерго;

 • назви машин і механізмів, до складу яких уходять і цифрові позначення:

КП-4, АН-24, ДТ-54, ТУ-154.УКРАЇНСЬКА МОВА


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   176

Схожі:

Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте...
Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує
Особливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
УКРАЇНСЬКА МОВА
Українська мова: навч посіб для студ ф-ту післядипломн освіти / Нар укр акад., [каф українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х....
ЦЕНТР
У 45 Українська мова: Словник-довідник. — Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. — 144 с
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів....
Віталій КОНОНЕНКО. Проблема гуманізації викладання літератури (на...
Віталій КОНОНЕНКО. Проблема гуманізації викладання літератури (на матеріалі творчості Олеся Гончара) // Українська мова та література...
Intel® Навчання для майбутнього
Гречанюк С. День повернення М. Хвильового // Українська мова і література в школі. – 1987. – №12. – С. 17-26
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
План: Предмет і завдання курсу "Ділова українська мова". Українська...
Функціональні стилі мовлення. Художній і розмовний стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка