Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с


Скачати 25.18 Mb.
НазваН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с
Сторінка176/176
Дата20.03.2013
Розмір25.18 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   ...   168   169   170   171   172   173   174   175   176

818

818

836

831

840

826

818

832

837

826

825

829

819

819

829

832

834

840

840

842

826

819

836

826

820

826

820

837

838

829

841

827

827

857

Покажчик літературознавчих термінів
Панегірик

829

Силабо-тонічна система віршування 842
Пейзаж

838

Символізм

823

Перифраз

841

Синекдоха

841

Пісня

829

Синкретизм

824

Повість

827

Сонет

830

Поема

834

Соціалістичний реалізм

824

Порівняння

841

Співомовка

834

Портрет

838

Сюжет

838

Послання

830

Сюрреалізм

824

Постмодернізм

820

«Театр абсурду*

824

Притча

827

Тема

836

Проблематика

836

Типовий характер

839

Просвітницький реалізм

821

Тонічна система віршування

842

Прототип

839

Трагедія

832

Псалми

830

Трагікомедія

832

Реалізм

822

Трагіфарс

832

Рима та римування

843

Троп

841

Риторичне питання

841

Фабула

839

Роман

827

Фейлетон

828

Романс

830

Футуризм

824

Романтизм

822

Хронотоп

839

Сентименталізм

823

Художня біографія

835

Силабічна система віршування

842

Щоденники

835
НОВИЙ ДОВІДНИК

Українська мова Українська література

5-е видання

Довідковий посібник для школярів та абітурієнтів

Відповідальні редактори Н. Крупчан (українська мова)

Т. Корольова
(українська література)

Літературне редагування Т. Корольовоі, О. Скопненка Дизайн обкладинки С. Сизоненка Комп’ютерний набір і коректура І. Сілакової Художнє редагування та комп’ютерне впорядкування

Н. Крупчан, С. Крупчан

ТОВ «КАЗКА» Я

Свідоцтво про внесення до держреєстру ДК № 740 від 24.12.2001 р. вул. Мала Житомирська, 16/3, оф.12, м. Київ, 01001

Тел. (044) 270-68-74 E-mail: kazka@voliacable.com

З питань оптової закупівлі книжок звертатися в ТОВ «Казка Плюс», тел. (044) 490-35-78 (багатоканальний)

E-mail: kazka@svitonline.com

Підписано до друку 21.03.2008 р.

Формат 70x84/16.

Папір офсетний. Гарнітура SchoolBook.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 58,86.

Обл.-вид. арк. 61,04.

Наклад 10 000 прим. Зам. № 8-143

Сертифіковано державною санітарно-епідеміологічною експертизою

від 19.06.2007 р. № 05.03.02-04/30799


Надруковано в ВАТ «Поліграфкнига» корпоративне підприємство

ДАК «Укрвидавполіграфія» 03057, м. Київ, вул. Довженка, З Свідоцтво про внесення до держреєстру ДК № 3089 від 23.01.2008 р-

1   ...   168   169   170   171   172   173   174   175   176

Схожі:

Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте...
Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує
Особливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
УКРАЇНСЬКА МОВА
Українська мова: навч посіб для студ ф-ту післядипломн освіти / Нар укр акад., [каф українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х....
ЦЕНТР
У 45 Українська мова: Словник-довідник. — Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. — 144 с
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів....
Віталій КОНОНЕНКО. Проблема гуманізації викладання літератури (на...
Віталій КОНОНЕНКО. Проблема гуманізації викладання літератури (на матеріалі творчості Олеся Гончара) // Українська мова та література...
Intel® Навчання для майбутнього
Гречанюк С. День повернення М. Хвильового // Українська мова і література в школі. – 1987. – №12. – С. 17-26
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
План: Предмет і завдання курсу "Ділова українська мова". Українська...
Функціональні стилі мовлення. Художній і розмовний стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка