ТЕМА : Розмічання виробів із деревних матеріалів


Скачати 72.39 Kb.
НазваТЕМА : Розмічання виробів із деревних матеріалів
Дата08.02.2014
Розмір72.39 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
КЗ Василівська гімназія «Сузір’я»


ТЕМА: Розмічання виробів із деревних матеріалів.


Урок технічної праці у 5 класі

Вчитель: Маковоз А. В.

Василівка 2012р.

Тема: Розмічання виробів із деревних матеріалів.
Мета: Ознайомити учнів із призначенням і правилами користування розмічальними інструментами. Ознайомити з правилами безпечної праці з розмічальним інструментом. Формувати навички практичної роботи з розмічальним інструментом.

Ключові поняття: Кутник, лінійка, базова лінія, шаблон, .
Об’єкт праці: Кухонна дощечка.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування умінь та навичок.

Міжпредметні зв’язки: креслення.
Очікувані навчальні результати:

1. Уміння правильно користуватись розмічальним інструментом.

2. Уміння знаходити базову поверхню.

3. Уміння правильно наносити розмічальні лінії, використовуючи припуск.

4. Уміння дотримуватись правил безпечної праці під час розмічання.
План проведення уроку

І. Етап орієнтування:

1. Організаційна хвилинка

Перевірка присутності учнів, їхньої готовності до уроку та наявність робочого одягу.

2. Актуалізація знань учнів:

  • Чи вивчали ви розділи програми, пов’язані з кресленням?

  • Як ви розумієте слово «шаблон»?

  • Для чого на матеріалах проводять лінії розмітки?


3. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Вчитель:

«Діти, нас оточують і у школі і вдома багато виробів із деревини. От ми, наприклад, узяли лист фанери і відразу випиляли готовий виріб. Можливо це зробити, чи треба спочатку виконати якісь операції з заготовкою? Коли ми з вами вивчали тему «Проектування», то на другому «конструкторському» етапі ми виконуємо ескіз, технічний рисунок, або креслення майбутнього виробу. Для чого ми виконуємо ці зображення? (вчитель вислуховує відповіді дітей і робить висновок, що без графічного зображення неможливо виготовити виріб і це зображення потрібно якимось чином нанести на деревину». Вивчивши тему «Розмічання виробів із деревини» , ви справді зможете виготовляти вироби уже з розмічених заготовок.

ІІ. Цілепокладання:

Вчитель показує учням розмічальний інструмент (олівець, циркуль, кутник,лінійку) та задає питання:

- Як ви гадаєте, для чого використовуються ці інструменти?

- Яке їх призначення?

- Як ними безпечно працювати?

Узагальнюючи відповіді учнів, учитель повідомляє, що олівець служить для проведення ліній, кутник для проведення прямих ліній і прямих кутів, а циркуль для проведення кола. Хочу вам нагадати, що циркуль і олівець мають гострі кінці. Тому коли працюєш з цими інструментами, треба бути уважними, щоб не травмуватися. Вчитель: А от як правильно користуватись цими приладами, ми з вами вивчимо на сьогоднішньому уроці»

Повідомлення теми та мети уроку:

Вчитель, показуючи на дошку, повідомляє тему уроку, пояснює мету та очікувальні навчальні результати.
ІІІ. Проектування

Вчитель нагадує дітям, що проектування – це створення чогось нового, використовуючи метод фантазування, або удосконалення уже готового (запропонованого) виробу. Діти вже знають, що існують чотири етапи проектування: підготовчий, конструкторський, технологічний і завершальний. (використовуючи ці етапи, вчитель проводить уроки).

1.Підготовчий етап

На першому підготовчому етапі, вчитель пропонує дітям кілька варіантів виробів (три варіанти кухонних дощок), що можна виготовити. Учні обмірковують який варіант виготовляти, який для цього потрібен інструмент, як краще його оздобити і визначаються із послідовністю виготовлення. В залежності від практичних здібностей, учні вибирають для себе посильний варіант.

2.Конструкторський етап.

На другому конструкторському етапі учні виконують графічне зображення кухонних дощок на форматі А4, як передбачено практичною роботою, також, використовуючи метод фантазування, наносять на альбомний лист малюнок для покращення естетичного вигляду кухонної дошки.

3.Технологічний етап.

На третьому технологічному етапі, виконується розмічання фанери розмічальним інструментом, за допомогою копіювального паперу переноситься зображення зі альбомного листа на фанеру. Учні, які вибрали складніший варіант, виготовляють із картону шаблони, щоб потім з їхньою допомогою перенести малюнок на заготовку із фанери.

4.Завершальний етап.

На четвертому завершальному етапі, діти разом з вчителем роблять аналіз зробленого практичного завдання. Знаходять недоліки в своїй роботі, (якщо вони є), а також виявляють позитивні сторони свого виробу. Порівнюють готовий результат своєї роботи із запланованим.

ІV. Реалізація плану діяльності.

1. Вивчення нового матеріалу:

(нова тема подається з екрану мультимедійної дошки з коментуванням вчителя, який використовує матеріали програми «Електронний урок трудового навчання»)

Для виготовлення будь-якого виробу, потрібні відомості про його конструкцію, розміри, форму, матеріал, кількість деталей, з яких складається виріб. Про ці дані можна дізнатися з графічного зображення виробу — його креслення. Кожна деталь виробу за соєю формою і розмірами повинна відповідати кресленню. Отже, перед виготовленням виробу на заготовках необхідно намітити контури його ліній.
Цей технологічний процес називається розмічанням. Розпочинають розмічання з аналізу форми країв заготовки. Визначають найбільш рівну кромку, від якої найкраще виконувати розмічання. Цю кромку називають базовою, а лінію, проведену поблизу базової кромки, від якої виконують розмічання заготовки, називають базовою лінією (відео 1). Під час розмічання потрібно передбачити надлишок матеріалу на кінцеву обробку деталі — припуск.

Припуски не повинні бути надто великими або надто малими. Оскільки великі приводять до надлишкової витрати матеріалів, а малі — можуть призвести до браку заготовки.

Для деталей з фанери припуск встановлено у межах від 4 до 24 мм, а для виробів з дерев’яних брусків — від 1,5 до 7 мм.

Попередню розмітку на заготовках здійснюють за допомогою розмічальних інструментів: лінійки, кутника, циркуля . Лінії наносять олівцем.( Вчитель показує на екрані ,як це правильно робиться , а потім показує власноруч на дерев’яній заготовці правильні способи розмічання).

Щоб виготовити велику кількість однакових деталей, використовують шаблон. Шаблон (Відео ,на якому зображено розмічання шаблону олівцем) — це пристрій з тонколистового матеріалу (фанери, ДВП), форма і розміри якого відповідають кресленню з припуском на обробку.

Кола, дуги, а також відкладання розмірів виконують за допомогою циркуля (Відео де коло проводиться циркулем).

З допомогою кутника та лінійки виконують розмічання, а також перевірку прямих кутів та якості оброблених поверхонь (Малюнки де прямі кути перевіряються за допомогою лінійки або кутника).

Для перенесення малюнка складної форми з паперу на заготовку використовують копіювальний папір. Перенесення малюнка на заготовку можна виконати також за допомогою трафаретної сітки, тобто клітинокПісля збільшення малюнка його переносять на заготовку за допомогою копіювального паперу.

Усі основні способи мічення представлені на відео (відео 5).
Запитання для закріплення:

Учні відповідають на запитання тестів за розданими картками, правильні відповіді підкреслюють. Також усно відповідають на поставлені запитання.
1.За допомогою яких інструментів виконують розмітку?

лінійки, олівця

кутника, олівця

шаблона, олівця

рейсмуса

Всі інструменти використовують для розмічання


2.Як називають поверхню, на заготовці від якої проводять розміри?

пласт

ребро

основа

базова лінія3.Для чого потрібно залишати місце на заготовці на припуск?

4.Яким чином під час розмічання використовують шаблон?

5.За допомогою чого можна перенести складний малюнок на заготовку?
Практична робота:

Обладнання і матеріали: заготовка із п’ятишарової фанери з обома лицьовими поверхнями розміром 250х200 мм, кутник, лінійка, циркуль, олівець.


Послідовність виконання роботи:
1. На папері формату А4 розроби та накресли у масштабі 1:1 конструкцію кухонної дощечки (креслення виконай за малюнком

або за власним задумом).

2. На цьому самому кресленні виконай малюнок для оздоблення зворотного боку дощечки.

3. Перенеси креслення розробленої конструкції на заготовку. За необхідності криволінійні контури можна вирізати з паперу і використати креслення як шаблон.

4. За допомогою кальки або копіювального паперу перенеси малюнок для оздоблення виробу.

5. Перевір якість розмічання заготовки.

6. Виготовлення виробу виконай на наступному занятті.

Учні виконують практичну роботу ,вчитель контролює дотримання правил безпечної праці.

Контрольно-оцінювальний

Після закінчення практичної роботи, вчитель, задаючи запитання на закріплення, виставляє дітям оцінки. Учні здають розмічені заготовки вчителю, щоб на наступному уроці виготовляти виріб.

Запитання для закріплення:

1. Який процес називають розмічанням?

2. Яким повинен бути припуск при розмічанні?

3. Які ви знаєте розмічальні інструменти і для чого їх використовують?
В кінці уроку вчитель задає домашнє завдання /різнорівневе/:

Достатній рівень: «Вивчити види розмічального інструменту та послідовність розмічання заготовок за параграфом §13 підручника Б.М. Терещука «Трудове навчання. 5 клас.».

Високий рівень: «Вивчити параграф §13 підручника Б.М. Терещука «Трудове навчання. 5 клас.» та вдома самостійно розмітити на листі фанери зображення ракетки для гри в настільний теніс, по краям зробити припуск на обробку 5мм.

Схожі:

Прийоми розмічання на листовому металі. Підготовка до розмічання
Мета уроку: Формування та засвоєння знань про прийоми розмічання заготовки виробу на листовому. Розвивати акуратність, точність під...
1 Об’єкти технологічної діяльності
Розділ Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів (16 годин)
8. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ
Нормування оборотних коштів, іммобілізованих у виробничих запасах сировини, матеріалів і комплектуючих виробів
2008 ПЕРЕДМОВА
РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів...
Уроку
Навчальна: ознайомлення учнів з асортиментом виробів, виконаних гачком, інструментів і матеріалів для в'я­зання, із правилами безпечної...
Тема уроку : Проектування та виготовлення виробів, в'язаних спицями....
Ьна: забезпечити систематизацію, узагальнення та поглибити зна­ння учнів із теорії в'язання;сформувати вміння використовувати отримані...
5-6 КЛАСИ
Для виготовлення м’якої іграшки використовують залишки тканин, хутра, шкіри, фетру, клейонки та інших недорогих матеріалів. Для оздоблення...
Тема. Оздоблення точених виробів. Мета
Мета. Ознайомити учнів з прийомами оздоблення точених виробів безпосередньо в токарному верстаті; виховання позитивного ставлення...
План-конспект з трудового навчання. Тема заняття: Види поясних виробів
Теоретичні відомості: Види поясних виробів. Художнє конструювання. Технічне конструювання. Основні типи креслярських ліній. Розміри...
Тем 4: Різноманітність кондитерських виробів та види їх оздоблення. Мета
Мета: засвоєння знань про асортимент кондитерських виробів та видів їх оздоблення; формування вмінь при виготовленні різноманітних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка