Семінар 1 Тема. Німецька класична філософія


Скачати 45.71 Kb.
НазваСемінар 1 Тема. Німецька класична філософія
Дата08.04.2013
Розмір45.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Філософія

Плани семінарських на 2-ий семестр доц. Теклюка А.І.

Семінар 1 Тема. Німецька класична філософія

1. Система Імануїла Канта.[Періоди творчості Канта. – “Копернікіанський переворот”. – Пізнавальний процес за Кантом: апріорне, трансцендентне, трансцендентальне, річ у собі. – Поняття досвіду. – Практична філософія: категоричний імператив. Фролов, т. 1, сс. 169-177; Петрушенко 145-150].

2. Система Геґеля. [Історичне значення філософії Геґеля. – Поняття абсолютної ідеї і розвитку через протилежності. – Система Геґеля і принципи його філософії. – Вчення про державу. – Філософія історії. – Петрушенко, сс. 152-158].
Семінар 2. Тема. Німецька класична філософія і марксизм

1. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха [Сутність і призначення людини. - Роль релігії в суспільстві. - Завдання створення нової релігії].

2. Марксистське розуміння діалектики. [Діалектичний матеріалізм. – Історичний матеріалізм. – Матеріалістичне переосмислення діалектики Гегеля].

3. Матеріалістичне розуміння суспільства й історії [ Людина як практична істота. – Етапи історичного розвитку людства. – Концепція базису та надбудови. – Концепція відчуження].

Літ.: 1. Петрушенко Л. Філософія. С.171-172 2. Причепій Є. та інші. Філософія. К. 2003. с.136-144
Семінар №3- Тема: Прагматизм

1. Філософія Ч. Пірса. [Розуміння віри. - Науковий метод. - Проблема істини].

2. Соціально-утилітарний прагматизм У. Джемса. [Критерії істинності ідеї. – Істина і благо].

3. Розуміння особистості У. Джемсом. [Особистість і Я. – Фізична особистість. – Соціальна особистість. – Духовна особистість. – Ієрархія особистостей] (зробити конспект з „Мир философии”. Ч.2, с.262-270).

Літ.: 1. Причепій Є. та інші. Філософія. К. 2003. с.165-169

Семінар №4Тема: Філософія сцієнтизму ХХст.

1. Неопозитивізм. [Проблема значення наукових висловів. - Процедура верифікації. – Протиставлення наукового й філософського знання -Лінгвістичний аналіз як наукова філософія].

2 Критичний раціоналізм.[Факт науки. – Співвідношення фактів і теорій. – Фальсифікація як ознака наукового знання].

3 Постпозитивізм. [Поняття „нормальна наука” Т. Куна. – „Дослідницькі програми” І. Лакатоса - Методологічний анархізм П. Фейєрабенда ]. Літ.: 1. Причепій Є. та інші. Філософія. К. 2003. с.156-165
Семінар №5- Тема: Вплив філософії на природничі дослідження

1.Гейзенбергова оцінка античної атомістики та платонізму.

2.Гейзенберг про вплив античної філософії на сучасну ядерну фізику.

Літ.: Мир философии. М. 1991. Ч.1, с.271-280.
Семінар №6- Тема: Феноменологія

1. Філософія як строга наука [Термін «феномен» у побуті та філософській мові. - Чому натуралізм та історизм не відповідають вимогам строгої науки. – Феномени як первинна очевидність. – Феноменологічна редукція. – Трансцендентальна свідомість. ]

2. Свідомість [Інтуїція. – Ейдоси сприймання. – Інтенціональність свідомості. Інтенціональний аналіз сприймання. – Просторовий і часовий горизонти свідомості]

3. Концепція інтерсуб’єктивності [Критика об’єктивістської науки. – Поняття «життєвий світ»] Літ.: 1. Причепій Є. та інші. Філософія. К. 2003. с.187-194
Семінар №7- Тема: Російська релігійна філософія.

1. Концепція всеєдинства В. Соловйова. [Ідея позитивної єдності. – Значення Софії в розвитку світу. Три сфери знання].

2. Концепція свободи М. Бердяєва. [Свобода як абсолютна першооснова. – Духовне і суспільне життя. – Ставлення до революції] Літ.: Петрушенко Л. Основи філософських знань. Львів, 2006. С.107-108. Щерба С. Філософія. К. 2003. с.105-110.
Семінар №8 - Тема: Українська філософія.

1. Філософія Г. Сковороди. [Вчення про дві натури. - Три світи (макросвіт, мікросвіт, світ символів), Духовне самопізнання. - Серце як духовна субстанція].

2. Філософія української національної ідеї. Літ.: 1. Причепій Є. .i. Філософія. с.230-235, 244-256. 2. Горський В. Історія української філософії. К. 1996. с.84-98, 231-236, 263-272.
Семінар №9 - Тема: Проблема буття.

1. Сучасна наука про рівні та форми вияву буття.

2. Розрізнення духу й матерії. (зробити конспект з „Мир философии”. Ч.1, с.245-248).

Літ.: Щерба С. Філософія. К. 2003. с.139-148.
Семінар №10 - Тема: Концепції свідомості

1. Теорія психоаналізу З. Фрейда. [Структура психіки за Фрейдом. – Вчення про несвідоме. – Культура і сублімація. – Психоаналіз як клінічна практика. –Петрушенко, сс. 195-198].

2. Концепція свідомості К. Юнга. [Архетип. – Колективне несвідоме]. Літ.: 1. Причепій Є. та і. Філософія. с.182-183, 305-307.
Семінар №11- Тема: Проблема людини у філософії

1. Проблема походження людини [ Еволюціоністський підхід. – Креаціоністський підхід]

2. Проблема смерті та безсмертя в філософських концепціях

3. Зробіть конспект фрагменту роботи П. Теяра де Шардена „Феномен людини” з „Мир философии”. Ч.2, с.76-80.

Літ.: 1. Петрушенко С.306-311.; С. 322-326; для оглядового ознайомлення Мир философии. М. 1991. Ч.2, с.29-140.
Семінар №12- Тема: Концепції суспільного прогресу

1. Проблема прогресу людського суспільства. [Ідея суспільно-історичного прогресу. – Економічний прогрес. – Прогрес соціальної структури. – Прогрес науки].

2. Теорія локальних культур О. Шпенглера.

3. Філософія історії К. Ясперса [Комунікація і історичність. – Філософська віра]

Літ.: 1. Щерба С. Філософія, с.311-313, 2. Філософія під ред. Бичко с. 318-325, Причепій с. 472-473, Філософія під ред. Кременя с.720-722
Семінар №13- Тема: Концепції суспільного прогресу

1. Концепція локальних цивілізацій А. Тойнбі

2. Концепція єдиного індустріального суспільства Р. Арона.

Літ.: 1. Філософія під ред. Бичко с. 325-332, Причепій с. 466-468, 473-477, Філософія під ред. Кременя с.708
Семінар №14 - Тема: Філософія техніки

1. Техніка як філософське поняття. [Артефакти і техніка. – Мета і функції техніки. – Пасивна і активна техніка. – Техніка і технологія].

2. Проблема оцінки техніки. [Наслідки технічної інновації та ціннісні характеристики. – Взаємозвязок техніки з природою і суспільством. – Технологічний детермінізм. – Ціннісний детермінізм].

3. Зробіть конспект фрагменту роботи Ж.Еллюля «Техніка або виклик століття»

Літ.: 1. Причепій Є. Філософія.. с.515-517, 520-525, Сучасна зарубіжна соціальна філософія. С.25-38
Семінар №15 - Тема: Проблема майбутнього людства

1. Глобальні проблеми сучасності [Визначальні риси глобальних проблем. – Комплексний характер глобальних проблем. - Екологічні проблеми. – Соціально-економічні проблеми].

2. Прогнози суспільного розвитку Римського клубу.

Літ.: 1. Петрушенко С.487-492, 2. Сучасна соціальна філософія. С. 129-132.
Семінар №16 - Тема: Проблема майбутнього людства

1. Футурологічна концепція Е. Тофлера.

2. Прогнози майбутнього М.Кайку.

Схожі:

ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЯК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для...
Семінар №3 Класична протестантська антропологія
Проблема природи та походження влади в трактації Ж. Кальвіна. Практичне втілення в Женеві
Семінар №1 «Антична філософія»
Засновник етики в західноєвропейській філософії та його філософсько-етичні принципи
Курс лекцій Тема 1: Філософія, її предмет і роль в суспільстві
Пізнавальна: познайомитись з поняттям філософія, її предметом, структурою, категоричним апаратом
Що таке філософія?
Антична філософія: особливості, періодизація та значення для формування європейської культури
ФІЛОСОФІЯ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Філософія стародавньої Індії. Ортодоксальні (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, міманса, веданта) й неортодоксальні (локаята-чарвака,...
1. Філософія в системі університетської освіти та її цінність для міжнародників
Філософією нині наз не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої...
Обласний семінар – навчання на базі Добровеличківського району
«Степограй 2011» в с. Карбівці організовано семінар-навчання із розвитку сільського зеленого туризму з господарями зелених садиб,...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ НІМЕЦЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІІ курс Тема І
Обговорення і підписання угоди. Умови і терміни постачання оплати. Рахунок. Транспортна документація. (Пасивний стан. Підрядне речення...
Семінар № Теорія держави і права
Заняття по запропонованій темі проходить у формі обговорення і дискусії. Тривалість: заняття по темі проходить у формі обговорення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка