Семінар № Теорія держави і права


Скачати 196.23 Kb.
НазваСемінар № Теорія держави і права
Дата15.03.2013
Розмір196.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
тематика семінарських занять:
Семінар № 1. Теорія держави і права

Забезпечення: для підготовки до семінарського заняття рекомендуємо використовувати опорні конспекти лекцій, особисті записи, словники, довідники і відповідну літературу, першоджерела. Заняття по запропонованій темі проходить у формі обговорення і дискусії. Тривалість: заняття по темі проходить у формі обговорення запропонованих питань. На семінар виділено 2 години. Мета: полягає у глибокому системному засвоєнні матеріалу.

 1. Поняття держави, її суть, історичні типи, ознаки.

 2. Форми держави: форми державного правління, форми державного устрою, форми державного режиму.

 3. Функції держави.

 4. Механізм і апарат держави.

 5. Державні органи влади України.

 6. Правова держава: поняття і ознаки.

 7. Поняття права і його ознаки.

 8. Функції права. Джерела (форми права).

 9. Правова норма, її основні ознаки і структура.

 10. Система законодавства (норма права, галузь права, інститут права).

 11. Реалізація права та її основні форми.

 12. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів.


Семінар № 2. Основи конституційного законодавства України.

Забезпечення: для підготовки до семінарського заняття рекомендуємо використовувати опорні конспекти лекцій, особисті записи, словники, довідники і відповідну літературу, першоджерела. Заняття по запропонованій темі проходить у формі обговорення і дискусії. Тривалість: заняття по темі проходить у формі обговорення запропонованих питань. На семінар виділено 2 години. Мета: полягає у глибокому системному засвоєнні матеріалу.

 1. Поняття, основні риси конституційного права України.

 2. Структура і зміст Конституції України.

 3. Державний лад України за Конституцією України від 28 червня 1996 р.

 4. Правовий статус людини і громадянина України (умови для набуття громадянства України, умови для виходу з громадянства України, майнові та немайнові права людини і громадянина України, гарант їх забезпечення).

 5. Політичні партії та суспільні організації (законодавство України про об’єднання громадян).

 6. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

 7. Конституційний статус Верховної Ради України.

 8. Конституційний статус Кабінету Міністрів України.

 9. Конституційний статус Президента України.

 10. Конституційний Суд України.

 11. Система правосуддя України. Конституційні принципи правосуддя.

 12. Конституційний статус Прокуратури України.

 13. Система правоохоронних органів України: функції, завдання та повноваження.


Семінар № 3. Основи цивільного законодавства України.

Забезпечення: для підготовки до семінарського заняття рекомендуємо використовувати опорні конспекти лекцій, особисті записи, словники, довідники і відповідну літературу, першоджерела. Заняття по запропонованій темі проходить у формі обговорення і дискусії. Тривалість: заняття по темі проходить у формі обговорення запропонованих питань. На семінар виділено 2 години. Мета: полягає у глибокому системному засвоєнні матеріалу.

 1. Цивільне законодавство України, його завдання в регулюванні майнових та особистих немайнових відносин.

 2. Громадяни як суб'єкти цивільних правовідносин.

 3. Юридичні особи, їх ознаки. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб.

 4. Поняття, принципи, способи і межі здійснення цивільних прав та обов'язків.

 5. Терміни в цивільному праві, позовна давність.

 6. Поняття та основні ознаки права власності в Україні.

 7. Поняття, підстави виникнення і види зобов'язань.

 8. Поняття і юридична природа цивільно-правого договору в Україні.

 9. Окремі види договорів, їх характеристика.

 10. Основні поняття спадкового права, час і місце відкриття спадку, суб'єкти.


Семінар № 4. Основи трудового законодавства України.

Забезпечення: для підготовки до семінарського заняття рекомендуємо використовувати опорні конспекти лекцій, особисті записи, словники, довідники і відповідну літературу, першоджерела. Заняття по запропонованій темі проходить у формі обговорення і дискусії. Тривалість: заняття по темі проходить у формі обговорення запропонованих питань. На семінар виділено 2 години. Мета: полягає у глибокому системному засвоєнні матеріалу.

 1. Поняття і основні риси трудового права України.

 2. Трудові правовідносини, їх суб'єкти.

 3. Трудовий договір, його зміст, права та обов'язки сторін.

 4. Особливості, форми і терміни укладення трудового договору.

 5. Підстави припинення трудового договору.

 6. Охорона праці, законодавчі гарантії його безпеки.

 7. Відповідальність у трудовому праві України.

 8. Поняття і мета матеріальної відповідальності працівників за порушення законодавства про працю.

 9. Порядок відшкодування заподіяної шкоди.

 10. Трудові спори і порядок їх розгляду.


Семінар № 5. Основи адміністративного права України.

Забезпечення: для підготовки до семінарського заняття рекомендуємо використовувати опорні конспекти лекцій, особисті записи, словники, довідники і відповідну літературу, першоджерела. Заняття по запропонованій темі проходить у формі обговорення і дискусії. Тривалість: заняття по темі проходить у формі обговорення запропонованих питань. На семінар виділено 2 години. Мета: полягає у глибокому системному засвоєнні матеріалу.

 1. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 2. Поняття, сутність і методи державного управління.

 3. Поняття і види адміністративного примусу.

 4. Поняття, ознаки та підстави адміністративної відповідальності.

 5. Поняття та склад адміністративного правопорушення.

 6. Види адміністративних стягнень.

 7. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.


Семінар № 6. Основи кримінального права України.

Забезпечення: для підготовки до семінарського заняття рекомендуємо використовувати опорні конспекти лекцій, особисті записи, словники, довідники і відповідну літературу, першоджерела. Заняття по запропонованій темі проходить у формі обговорення і дискусії. Тривалість: заняття по темі проходить у формі обговорення запропонованих питань. На семінар виділено 2 години. Мета: полягає у глибокому системному засвоєнні матеріалу.

 1. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

 2. Поняття та ознаки злочину.

 3. Класифікація злочинів.

 4. Стадії скоєння злочинів.

 5. Поняття, ознаки та підстави кримінальної відповідальності.

 6. Склад злочину.

 7. Звільнення від кримінальної відповідальності.


Семінар № 7. Міжнародне публічне право.

Забезпечення: для підготовки до семінарського заняття рекомендуємо використовувати опорні конспекти лекцій, особисті записи, словники, довідники і відповідну літературу, першоджерела. Заняття по запропонованій темі проходить у формі обговорення і дискусії. Тривалість: заняття по темі проходить у формі обговорення запропонованих питань. На семінар виділено 2 години. Мета: полягає у глибокому системному засвоєнні матеріалу.

1. Історія утворення Організації Об’єднаних Націй (ООН).

2. Принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.

3. Класифікація спеціалізованих установ ООН.

4. Європейська система захисту прав людини.

5. Процедура звернень до Європейського суду з прав людини.
питання до заліку:


 1. Теорії виникнення держави.

 2. Поняття держави та її ознаки.

 3. Поняття і види функцій держави.

 4. Поняття та ознаки правової держави.

 5. Форми держави.

 6. Поняття права та його ознаки.

 7. Місце і роль права в системи правових норм.

 8. Єдність та відмінність права і моралі.

 9. Функції права.

 10. Джерела (форми) права.

 11. Система законодавства: поняття і структура.

 12. Поняття, ознаки та види норм права.

 13. Поняття та ознаки закону, класифікація підзаконних актів.

 14. Правові відносини: поняття, ознаки та види.

 15. Поняття, ознаки та види правопорушення.

 16. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види.

 17. Поняття і види правосвідомості.

 18. Правова культура.

 19. Поняття конституційного права. Види конституційно-правових відносин.

 20. Правонаступництво України.

 21. Конституційний лад України (головні засади).

 22. Конституційний статус Автономної республіки Крим.

 23. Інститут громадянства України.

 24. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України.

 25. Засади виборчого права України.

 26. Референдум, його види.

 27. Система органів державної влади.

 28. Судова влада і судочинство в Україні.

 29. Система правоохоронних органів України.

 30. Місцеве самоврядування.

 31. Законодавчий процес України, його стадії.

 32. Поняття цивільного права.

 33. Загальна характеристика цивільного законодавства України.

 34. Суб'єкти цивільно-правових відносин.

 35. Об'єкти цивільно-правових відносин.

 36. Поняття та ознаки юридичної особи.

 37. Поняття і форми власності в Украйні.

 38. Цивільно-правові договори. Поняття і види.

 39. Представництво і довіреність.

 40. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

 41. Спадкування за законом і за заповітом.

 42. Загальна характеристика сімейного права.

 43. Поняття шлюбу. Умови і порядок його укладання.

 44. Особисті та майнові права та обов'язки подружжя.

 45. Шлюбний договір.

 46. Порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.

 47. Порядок усиновлення.

 48. Позбавлення батьківських прав.

 49. Опіка і піклування.

 50. Поняття та ознаки трудового права.

 51. Джерела трудового права.

 52. Колективний і трудовий договори.

 53. Порядок прийняття на роботу.

 54. Робочий час. Час відпочинку.

 55. Особливості трудової діяльності неповнолітніх.

 56. Підстави розірвання трудового договору.

 57. Індивідуальні та колективні трудові спори.

 58. Поняття адміністративного права України.

 59. Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 60. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

 61. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 62. Адміністративні стягнення. Поняття і види.

 63. Поняття і система кримінального права.

 64. Поняття злочину та його ознаки.

 65. Співучасть у злочині.

 66. Добровільна відмова від вчинення злочину.

 67. Стадії злочину.

 68. Кримінальне покарання. Поняття і ознаки.

 69. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

 70. Кримінальне судочинство. Кримінально-процесуальний кодекс України.

 71. Поняття міжнародного приватного права.

 72. Суб’єкти та об’єкти міжнародного приватного права.

 73. Поняття і види зовнішньоекономічних правочинів.

 74. Види договорів у міжнародному приватному праві.

 75. Права и обов’язки сторін в договірних правовідносинах.

 76. Поняття і принципи міжнародного публічного права.

 77. Організація Об’єднаних Націй (ООН) – структура і порядок роботи.

 78. Спеціалізовані установи ООН.

 79. Міжнародні системи захисту прав людини.

 80. Процедура звернень до Європейського суду з прав людини.рекомендована література:
Основна література:


 1. Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф., Золотарьова Н. І. Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний посібник. – К.: ГАН, 2005.

 2. Богуславский М. M. Международное частное право. – М., 1997.

 3. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Г. В. Игнатенко и проф. О. И. Тиунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005.

 4. Общая теория права и государства: учебник для студ. юрид. вузов / Под. ред. В. В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002.

 5. Основы правоведения Украины: учебное пособие / Воронянский А. В., Борисов Г. В., Зайончковский Ю. В. – Х.: Парус, 2007. – 432 с.

 6. Основы правоведения Украины: учебное пособие / Кивалов С. В., Музыченко П. П., Крестовская Н. Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: Одиссей, 2009. – 472 с.

 7. Основи права: посібник для вступників до ВНЗ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2007. – 600 с.

 8. Правознавство: навчальний посібник / Кащенко С. Г., Бурмістров В. А. – Сімферополь, 1996.

 9. Сімейне право України / За заг. ред. В. С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 10. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. – Х.: Еспада, 2006.

 11. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. – М., 1995.


Додаткова література
Законодавчі та інші нормативно-правові акти:

 1. Декларация о государственном суверенитете Украины, принята Верховным Советом Украинской ССР 16 июля 1990 года // Ведомости Верховного Совета УССР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

 2. Постановление Верховного Совета Украинской ССР «О провозглашении независимости Украины» // Ведомости Верховного Совета УССР. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

 3. Всеобщая декларация прав человека, принята ООН (1948) // http: //zakon.rada.gov.ua/

 4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года // Ведомости Верховного Совета СССР, 1976. – № 17. – Ст. 291.


Конституційне законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Конституция Автономной Республики Крым от 23 декабря 1998 года (с изменениями и дополнениями) // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1999. – № 5 – 6. – Ст. 43.

 3. Закон України «Про Президента України» від 5 липня 1991 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 446.

 4. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 28.

 5. Закон України “Про політичні партії” від 5 квітня 2001 р. (із змінами та доповненнями). // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 23. – Ст. 118.

 6. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 4. – Ст. 19.

 7. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України, 2002. – № 20. – Ст. 134.

 8. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи” від 19 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 13. – Ст. 178.

 9. Закон України “Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні” від 20 квітня 1993 року (Із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1993. - № 16. – ст. 167.

 10. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” від 14 квітня 1992 року (Із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 15. – Ст. 190.

 11. Закон України “Про освіту” від 23 травня 1991 року в редакції від 23 березня 1996 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1996. - № 21. – Ст. 84.

 12. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” від 4 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України, 1998. – № 35. – Ст. 236.

 13. Закон України “Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства прокуратури та суду”від 1 грудня 1994 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 1. – ст. 1.

 14. Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу” від 12 грудня 1991 року в ред. від 18 лютого 1999 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 15. – Ст. 86.

 15. Закон України “Про статус народного депутата України” від 21 листопада 1992 року в ред. від 22 березня 2001 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 42. – Ст. 212.

 16. Закон України “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 23. – Ст. 118.

 17. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 20. – Ст. 120.

 18. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1997. – № 24. – Ст. 170.

 19. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних та міських голів” від 6 квітня 2004 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 2004. - № 30 - 31. – ст. 382.

 20. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991. - № 4. – ст. 20.

 21. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 53. – ст. 793.

 22. Закон України “Про службу безпеки” від 25 березня 1992 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 27. – ст. 382.

 23. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 2001. - № 13. – ст. 65.

 24. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1993. - № 52. – ст. 490.


Трудове законодавство

 1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року (із змінами та доповненнями ) // Офіційне видання: Відп. Міністерство юстиції України. – К.: Атіка, 2004. – 120 с.

 2. Конвенція МОП від 9 липня 1948 року № 87 “Про свободу асоціації та захист права на організацію” // Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці. Конвенції Міжнародної організації праці. – К.: АТ “ВІПОЛ”, 1999. – С. 15 – 18.

 3. Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1991 року (із змінами та доповненнями) // http: //zakon.rada.gov.ua/

 4. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 49. – Ст.. 668.

 5. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року (із змінами та доповненнями) // Відомості верховної Ради України. – 1995. - № 17. – Ст. 121.

 6. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада1996 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 2. – С. 4.

 7. Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року (із змінами та доповненнями) // http: //zakon.rada.gov.ua/

 8. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №3. – Ст. 10.

 9. 71/1 .Конвенція МОП від 9 липня 1948 року № 87 “Про свободу асоціації та захист права на організацію” // Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці. Конвенції Міжнародної організації праці. – К.: АТ “ВІПОЛ”, 1999. – С. 15 – 18.


Цивільне законодавство

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (із наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (Із наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України . – 2004. - №. 40-41, 42. – Ст. 492.

 3. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 р.

 4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року (із наступними змінами та доповненнями) // http: //zakon.rada.gov.ua/

 5. Закон України «Про приватизацію в Україні» від 27 березня 1991 року (із змінами та доповненнями) // http: //zakon.rada.gov.ua/

 6. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 4 березня 1992 року (із змінами та доповненнями) // http: //zakon.rada.gov.ua/

 7. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1997 року (із змінами та доповненнями) // http: //zakon.rada.gov.ua/

 8. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

 9. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 6. – Ст. 56.


Сімейне законодавство

 1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст.. 135.


Адміністративне законодавство

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (із наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

 2. Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (із наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-36, № 37. – Ст. 446.

 3. Закон України «Про державну службу» від 26 грудня 1993 року (із наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490.

 4. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року (із наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.


Кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство

 1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 34. – Ст. 189.

 2. Кримінально виконавчий кодекс України від 11 березня 2003 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 3-4, Ст. 21


Міжнародно-правові акти

65. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду http://zakon.rada.gov.ua/

66. Загальна декларація прав людини Прийнята і проголошена резолюцією 217A(III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року// Голос України. – 10.12.2008 – № 236
самостійна робота студентів:

Питання до теми № 1-4

 1. Розкрийте поняття механізму держави, форми правління та політичні режими.

 2. Назвіть поняття, ознаки і види соціальних норм.

 3. Розкрийте порядок систематизації законодавства та її форми.

 4. Дайте поняття правомірної поведінки, правопорушення та юридичної відповідальності.

 5. Розкрийте сутність взаємодії права, політики та економіки в умовах переходу України до ринкових відносин.

 6. Розкрийте сутність основних прав людини і громадянина, природних невід'ємних прав особи.

 7. Надайте перелік робочих органів Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 8. Назвіть виняткові повноваження Верховної Ради України.

 9. Розкрийте структуру органів прокуратури України, їх функції, завдання і повноваження.

 10. Дайте характеристику правовому статусу Служби Безпеки України.

 11. Визначите правовий статус органів внутрішніх справ України.

 12. Назвіть основні завданні та цілі Збройних сил України.

Питання до теми № 5-6

 1. Розкрийте сутність контракту, як особливого виду трудового договору.

 2. Назвіть трудові права неповнолітніх.

 3. Розкрийте поняття та основний зміст трудової дисципліни.

 4. Охарактеризуйте повну та обмежену матеріальну відповідальність.

 5. Розкрийте основні засади матеріальної відповідальності підприємств, установ та організацій за шкоду, заподіяну їх працівникам.

 6. Розкрийте сутність та види трудових спорів.

 7. Назвіть основні інститути цивільного права України.

 8. Розкрийте поняття правоздатності та дієздатності громадян.

 9. Охарактеризуйте цивільно-правовий статус неповнолітніх.

 10. Назвіть основні види юридичних осіб, розкрийте порядок їх виникнення, реорганізації та ліквідації.

 11. Розкрийте зміст цивільно-правого договору, порядок укладення, зміни і розірвання договору.

Питання до теми № 7-8

 1. Охарактеризуйте порядок відмови від спадку.

 2. Назвіть основні принципи сімейного права України.

 3. Перелічить заборони для вступу у шлюб.

 4. Розкрийте підстави для визнання шлюбу недійсним.

 5. Розкрийте порядок стягнення і сплати аліментів.

 6. Розкрийте предмет, метод і систему адміністративного законодавства України.

 7. Охарактеризуйте суб’єктів адміністративно-правових відносин, їх правовий статус.

 8. Розкрийте механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.

 9. Опишіть порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

 10. Дайте загальну характеристику системи управління окремими галузями політичного, соціально-економічного та культурного життя України.

 11. Дайте визначення адміністративного процесу.

 12. Розкрийте поняття житлового фонду, порядок надання житлових приміщень.

 13. Визначте основні засади кримінальної, адміністративної і цивільно-правової відповідальності за порушення житлового законодавства України.

 14. Дайте загальну характеристику земельного законодавства України.

 15. Розкрийте підстави виникнення відповідальності за порушення земельного законодавства.

 16. Перелічить форми контролю в галузі природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

 17. Дайте поняття фінансового права і фінансової системи України.

Питання до теми № 9-10

 1. Дайте поняття кримінального права України, розкрийте його систему, предмет і метод.

 2. Назвіть основні правові інститути кримінального законодавства.

 3. Назвіть підстави звільнення від кримінальної відповідальності, погашення і зняття судимості.

 4. Перелічить злочини проти основ національної безпеки України.

 5. Перелічить злочини проти суспільної безпеки.

 6. Перелічить військові злочини.

 7. Дайте характеристику учасників процесу по кримінальній справі, перелічить їх права та обов'язки.

 8. Розкрийте порядок порушення кримінальної справи, дізнання і попереднього слідства.

 9. Розкрийте поняття, систему і принципи цивільного процесуального права.

 10. Назвіть поняття і види доказів.

 11. Охарактеризуйте порядок пред'явлення позовів і розгляду справ у суді.

 12. Здійсніть класифікацію принципів цивільного процесу та їх особливості.

Розкрийте поняття та охарактеризуйте систему виконавчого провадження в Україні.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ...
Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни...
Конспект з курсу “Теорія держави і права”. § Теорія права і держави в системі юридичних наук
У залежності від того, які з цих компонентів, підсистем, структур і функцій чи їхніх аспектів і рівнів вивчаються, і підрозділяються...
Теорія держави і права в системі юридичних наук
Теорія держави і права належить до системи юридичних наук, об'єднаних загальною назвою — правознавство
План Вступ Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних...
Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло...
1. Поняття, предмет і методи теорії держави та права 9 Тема Походження держави та права 11
П.І., Стрельник О. Л., Гончаров А. В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів...
Історія держави і права України Теорія права та держави

МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
П. С. Пацурківський Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
Службовою роллю юридичної науки, інструментальна цінність якої полягає...
Теорія держави і права — система наукових знань про об'єктивні властивості держави і права (їх внутрішню структуру і логіку розвитку);...
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
Тематика курсових робіт з курсу „Теорія держави і права” 2011-2012 н р
Правове виховання та його вплив на формування правосвідомості і правової культури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка