Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка6/8
Дата10.04.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8


ПРОГРАМА ЛЮДИНА І СВІТ ПРОФЕСІЙ

9 клас (17 годин)
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалуп/п

Розділи, підрозділи

Кількість

годин

Розділ 1. Світ професій навколо нас.

8

1.

Вступ.

1

2.

Розділ 1.1. Трудова діяльність людини.

3

3.

Розділ 1.2. Суспільство та вибір професії.

4

Розділ 2. Здібності особистості та вибір професії

5

4.

Розділ 2.1. Індивідуально-психологічні особливості особистості та вибір професії.

4

5.

Розділ 2.2 Підсумкове заняття.

1

Розділ 3. Технологія вибору профілю навчального.

4

6.

Розділ 3.1. Напрями профільного навчання.

3

7.

Розділ 3.2. Захист обраного профілю навчання.

1

Всього

17


Рекомендовані теми для практичних робіт учнів на уроціп/п

Назви тем для самостійної роботи учнів

1.

Заповнити загальні відомості про учня у „Щоденнику вибору профілю навчання”.

2.

Складання блок-схеми „Сфери людської діяльності та види праці”.

3.

Гра „Аукціон”.

4.

Класифікація основних груп професій.

5.

Побудова формули визначеної професії за допомогою таблиці „Класифікація професій”.

6.

Визначення мотивів вибору професії.

7.

Визначення факторів професійної непридатності людини до окремих професій.

8.

Професіограма професії, яка користуються попитом на ринку праці.

9.

Вправа „Хто Я”, Дискусія „Для чого людині знати себе?”.

10.

Вправи розвитку мислення та емоцій: „Гімнастика для мислення”, „Передай емоцію”, „Вгадай емоцію”.

11.

Прийоми розвитку уваги. Раціональні прийоми запам’ятовування.

12.

Вправи для самовиховання, гра „Аукціон”.

13

Доповнення відомостей про індивідуальні особливості учня у „Щоденнику вибору профілю навчання”.

14.

Складання блок-схеми „Модель профільного навчання в Україні”.

15.

Складання алгоритму вибору профілю навчання.

16.

Складання блок-схеми „Модель профільного самовизначення у регіоні”.

17.

Захист обраного профілю. Проектна діяльність. „Я обираю цей профіль тому, що ….”.


Рекомендовані теми для самостійної роботи учнівп/п

Назви тем для самостійної роботи учнів

1.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мої особисті досягнення”

2.

Творче завдання у робочому зошиті: „Моє місце у процесі трудової діяльності”.

3.

Заповнення у робочому зошиті анкету: „Професія моїх батьків”.

4.

Творче завдання у робочому зошиті: „Професійно-важливі якості особистості, які необхідні для роботи за професіями: „людина - людина”, „людина - техніка”, „людина - природа”, „людина - знакова система”, „людина - художній образ”.

5.

Творче завдання у робочому зошиті: „Образ мобільного і конкурентоспроможного сучасного фахівця”.

6.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мої особисті мотиви вибору професії”.

7.

Творче завдання у робочому зошиті: „Самовдосконалення та зміцнення здоров’я і мій вибір професії”.

8.

Творче завдання у робочому зошиті: „Професіограма моєї улюбленої професії”.

9.

Виконання у робочому зошиті завдання на визначення власної самооцінки.

10.

Виконання у робочому зошиті завдання на визначення рівня розвитку окремих видів мислення.

11.

Виконання у робочому зошиті завдання на визначення рівня розвитку уваги і пам’яті.

12.

Виконання у робочому зошиті завдання на визначення власного типу темпераменту.

13.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мої індивідуальні особливості і обрана професія”.

14.

Звіт у „Щоденнику вибору профілю навчання” про екскурсію до навчальних закладів різних типів.

15.

Творче завдання у робочому зошиті: „Освітні профілі навчальних закладів у регіоні”.

16.

Творче завдання у робочому зошиті: „Моя програма здійснення профільних проб за суспільно-гуманітарним, природничо-математичним, технологічним, художньо-естетичним та спортивним напрямом профільного навчання”.

17.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мій головний та резервний професійний план”.


9 клас

Навчальний пріоритетний матеріалп/п

К-сть год.

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

Розділ 1. Світ професій навколо нас.
1

Вступ.

1.

1

Мета і завдання курсу „Людина і світ професій”.

Професійне самовизначення особистості в умовах сучасного ринку праці. Типові помилки при виборі професії і їх наслідки. Інструкція учням про порядок заповнення відомостей у „Щоденнику вибору профілю навчання”.

Практична робота учня на уроці. Заповнити загальні відомості про учня у „Щоденнику вибору профілю навчання”.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „ Мої особисті досягнення”

Учень:

- пояснює значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства;

- виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді;

- характеризує типові помилки при виборі професії і їх наслідки

- старанно виконав самостійну роботу у робочому зошиті „Щоденника вибору профілю навчання”.
3

Розділ 1.1. Трудова діяльність людини.

2.

1

Трудова діяльність людини. Сфери людської діяльності та види праці. Значущість і місце особистості у сучасному процесі трудової діяльності людини.

Практична робота учня на уроці. Складання блок-схеми „Сфери людської діяльності та види праці”.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Моє місце у процесі трудової діяльності”.

Учень:

- називає сфери людської діяльності та види праці;

- виділяє особливості видів трудової діяльності людини в умовах ринку;

- пояснює значущість і місце особистості в процесі трудової діяльності;

- старанно виконав творче завдання у робочому зошиті на тему: „Моє місце у процесі трудової діяльності”.

3.

1

Професія - соціальний статус людини. Поняття „професія”. Професія, спеціальність, кваліфікація, посада. Види професій. Галузева класифікація професій. Державний класифікатор професій України.

Практична робота учня на уроці. Гра „Аукціон”.

Самостійна робота учня. Заповнити у робочому зошиті анкету: „Професія моїх батьків”.

Учень:

- пояснює відмінності між професією, спеціальністю, кваліфікацією і посадою;

- виділяє види професій і галузі господарства;

- характеризує специфіку галузевої класифікації професій.

- володіє початковими навичками роботи з Державним класифікатором професій України.

4.

1

Типи професій: „людина - людина”, „людина - техніка”, „людина - природа”, „людина - знакова система”, „людина - художній образ”. Загальна характеристика професійної діяльності: предмет, мета, засоби, умови і т.п.

Практична робота учня на уроці. Класифікація основних груп професій.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Професійно-важливі якості особистості, які необхідні для роботи за професіями: „людина - людина”, „людина - техніка”, „людина - природа”, „людина - знакова система”, „людина - художній образ”.

Учень:

- характеризує специфіку професій: „людина - людина”, „людина - техніка”, „людина - природа”, „людина - знакова система”, „людина - художній образ”. особливості професій;

- розподіляє професії у групи за предметом, метою, засобами і умовами праці;

- володіє початковими навичками класифікації основних груп професій;

- виділяє професійно-важливі якості особистості, які необхідні для роботи за професіями: „людина - людина”, „людина - техніка”, „людина - природа”, „людина - знакова система”, „людина - художній образ”.
4

Розділ 1. 2. Суспільство та вибір професії.

5.

1

Формула вибору професії „хочу”, „можу”, „маю”, „потрібно”. Суспільство та вибір професії. Конкурентоспроможність і мобільність сучасного фахівця.

Практична робота учня на уроці. Побудова формули визначеної професії за допомогою таблиці „Класифікація професій”.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Образ мобільного і конкурентоспроможного сучасного фахівця”.

Учень:

- пояснює важливість конкурентоспроможності і мобільності фахівця на сучасному ринку праці;

- характеризує змістову сутність вибору професії;

- виділяє складові формули вибору професії;

- володіє початковими навичками складання формули визначеної професії;

- старанно виконав творче завдання у робочому зошиті на тему: „Образ мобільного і конкурентоспроможного сучасного фахівця”.

6.

1

Мотиви вибору професії. Поняття про мотиви та потреби людини. Види мотивів та їх врахування при виборі професії.

Практична робота учня на уроці. Визначення мотивів вибору професії.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Мої особисті мотиви вибору професії”.

- Учень:

- пояснює значення мотивів та потреб людини при виборі професій;

- виділяє види мотивів та враховує їх під час вибору професії;

- характеризує суб’єктивні фактори вибору професії;

- старанно виконав творче завдання у робочому зошиті на тему: „Мої особисті мотиви вибору професії”.

7.

1

Професійна придатність особистості. Стан здоров’я та професійна придатність. Протипоказання до вибору професій. Професійні захворювання. Шляхи зміцнення здоров’я.

Практична робота учня на уроці. Визначення факторів професійної непридатності людини до окремих професій.

Самостійна робота. Творче завдання у робочому зошиті: „Самовдосконалення та зміцнення здоров’я і мій вибір професії”.

Учень:

- пояснює сутність професійної придатності особистості;

- характеризує вимоги професії до особистісного розвитку та здоров’я людини;

- виділяє фактори професійної непридатності людини до окремих професій;

- старанно виконав творче завдання у робочому зошиті на тему: „Самовдосконалення та зміцнення здоров’я і мій вибір професії”.

8.

1

Професіографія - джерело інформації про світ професій. Поняття про професіограму. Структура професіограми. Професіограми сучасних професій.

Практична робота учня на уроці. Професіограма професії, яка користуються попитом на ринку праці.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Професіограма моєї улюбленої професії”.

Учень:

- пояснює сутність професіограми професії, як основного джерела інформації про неї;

- характеризує складові професіограми професії;

- володіє початковими навичками аналізу професіограми професії, яка користуються попитом на ринку праці;

- старанно виконав творче завдання у робочому зошиті на тему: „Професіограма моєї улюбленої професії”.

Розділ 2. Здібності особистості та вибір професії.
4

Розділ 2.1 Індивідуально-психологічні особливості особистості та вибір професії.

9.

1

Індивідуально-психологічні особливості та вибір професії. Образ „Я” та можливості особистості. Психічне, соціальне та фізичне „Я”. Самооцінка та її значення для правильного вибору професії.

Практична робота учня на уроці. Вправа „Хто Я”, Дискусія „Для чого людині знати себе?”.

Самостійна робота учня. Виконати у робочому зошиті завдання на визначення власної самооцінки.

Учень:

- пояснює значущість індивідуально-психологічних особливостей особистості для вибору професії;

- виділяє складові образу „Я”;

- характеризує особливості самооцінки людини і її значення для професійної діяльності людини;

- старанно виконав завдання у робочому зошиті на тему: „Моя самооцінка”.

10.

1

Мислення і емоції. Види мислення та їхні характеристики. Емоції, їх прояв і значення у професійній діяльності людини.

Практична робота учня на уроці. Вправи розвитку мислення та емоцій: „Гімнастика для мислення”, „Передай емоцію”, „Вгадай емоцію”.

Самостійна робота учня. Виконати у робочому зошиті завдання на визначення рівня розвитку окремих видів мислення.

Учень:

- пояснює особливості мислення та емоцій людини і їхнє значення для професійної діяльності людини;

- характеризує емоційні стани особистості та види мисленнєвих рішень;

- володіє початковими навичками розвитку мислення та навичками розвитку контролю над своїми емоціями;

- старанно виконав завдання у робочому зошиті на тему: „Мої емоції і мислення”.

11.

1

Увага і пам’ять та її значення для професійної діяльності людини. Види пам’яті та властивості уваги.

Практична робота учня на уроці. Прийоми розвитку уваги. Раціональні прийоми запам’ятовування.

Самостійна робота учня. Виконати у робочому зошиті завдання на визначення рівня розвитку уваги і пам’яті.

Учень:

- пояснює особливості уваги та пам’яті людини і їхнє значення для професійної діяльності людини;

- характеризує якості уваги і пам’яті;

- володіє початковими навичками розвитку уваги і раціональними прийомами запам’ятовування;

- старанно виконав завдання у робочому зошиті на тему: „Моя увага і пам’ять”.

12.

1

Характер і темперамент особистості та вибір професії. Врахування домінуючих рис характеру та типу темпераменту при виборі майбутньої професії.

Практична робота учня на уроці. Вправи для самовиховання, гра „Аукціон”.

Самостійна робота учня. Виконати у робочому зошиті завдання на визначення власного типу темпераменту.

Учень:

- пояснює особливості характеру та темпераменту людини і їх врахування у професійній діяльності;

- виділяє типи темпераменту та характеризує домінуючі риси характеру;

- володіє початковими навичками самовиховання;

- старанно виконав завдання у робочому зошиті на тему: „Моя увага і пам’ять”.
1

Розділ 2.2 Підсумкове заняття.

13

1

Підведення підсумків за темами вивченого розділу. Уточнення та перевірка окремих результатів, отриманих під час виконання практичних робіт на уроці та самостійних завдань.

Практична робота учня на уроці. Доповнення відомостей про індивідуальні особливості учня у „Щоденнику вибору профілю навчання”.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Мої індивідуальні особливості і обрана професія”.

- пояснює значущість індивідуально-психологічних особливостей особистості для вибору професії;

- характеризує особливості самопізнання, самооцінки та самоаналізу людини і їхнє значення для професійної діяльності людини;

- складена і реалізується програма самовдосконалення;

- старанно виконав завдання у робочому зошиті на тему: „Мої індивідуальні особливості і обрана професія”.

Розділ 3. Технологія вибору профілю навчального.
3

Розділ 3.1. Напрями профільного навчання.

14.

1

Сучасний світ, освітній простір та необхідність вибору профілю навчання. Модель профільного навчання у системі загальної середньої освіти України. Зміст профільної освіти.

Практична робота учня на уроці. Складання блок-схеми „Модель профільного навчання в Україні”.

Самостійна робота учня. Звіт у „Щоденнику вибору профілю навчання” про екскурсію до навчальних закладів різних типів.

Учень:

- характеризує модель профільного навчання у системі загальної середньої освіти України;

- виділяє вимоги бажаного у майбутньому напряму профільного навчання;

- характеризує особистісні характеристики, які можуть стати перепоною для продовження навчання за бажаним профілем;

- здійснив екскурсію до навчальних закладів різних типів і підготував про неї звіт.

15.

1

Алгоритм вибору профілю навчання. Профіль навчання та профільна придатність особистості. Профілі навчання та їх співвідношення з індивідуальними можливостями особистості. Практична робота учня на уроці. Складання алгоритму вибору профілю навчання.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Освітні профілі навчальних закладів у регіоні”.

Учень:

- розкриває зміст профільної освіти;

- пояснює алгоритм вибору профілю навчання;

- виділяє профілі навчання та співвідносить їх з індивідуальними можливостями особистості;

- характеризує шляхи набуття визначеного профілю навчання у старшій школі

- старанно виконав завдання у робочому зошиті на тему: „Освітні профілі навчальних закладів у регіоні”.

16.

1

Профільні проби. Факультативи, гуртки, курси за вибором, наукові товариства, Мала академія наук України тощо.

Практична робота учня на уроці. Складання блок-схеми „Модель профільного самовизначення у регіоні”.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Моя програма здійснення профільних проб за суспільно-гуманітарним, природничо-математичним, технологічним, художньо-естетичним та спортивним напрямом профільного навчання”.

Учень:

- пояснює відмінності у навчанні за різними напрямами профільного навчання;

- виділяє головні напрями здійснення профільних проб;

- характеризує можливості профільного самовизначення у регіоні;

- старанно виконав завдання у робочому зошиті на тему: „Моя програма здійснення профільних проб за суспільно-гуманітарним, природничо-математичним, технологічним, художньо-естетичним та спортивним напрямом профільного навчання”.
1

Розділ 3.2. Захист обраного профілю навчання.

17.

1

Освітня траєкторія старшокласника при виборі майбутнього профілю навчання. Головний та резервний професійний план. Аналіз суперечностей, які можуть виникнути на шляху вибору майбутнього профілю навчання та напрями їх розв’язання.

Практична робота учня на уроці. Захист обраного профілю. Проектна діяльність. „Я обираю цей профіль тому, що ….”.

Самостійна робота учня. Творче завдання у робочому зошиті: „Мій головний та резервний професійний план”.

Учень:

- пояснює значущість правильно обраного майбутнього профілю навчання для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії;

- виділяє складові головного та резервного професійного плану

аналізує перешкоди, які можуть виникнути на шляху вибору майбутнього профілю навчання;

- старанно виконав завдання у робочому зошиті на тему: „Мій головний та резервний професійний план”.ПРОГРАМА ЛЮДИНА І СВІТ ПРОФЕСІЙ

9 клас (9 годин)
Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалуп/п

Розділи, підрозділи

Кількість

годин

1.

Вступ.

1

Розділ 1.Сучасний світ професійної освіти і праці.

3

2.

Розділ 1.1. Ринок освітніх послуг.

2

3.

Розділ 1.2. Робочий зошит „Вибір профілю навчання”.

1

Розділ 2. Мої ресурси і ризики.

3

4.

Розділ 2.1. Образ „Я”.

1

5.

Розділ 2.2. „Я” і мої можливості.

2

Розділ 3. Технологія побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

2

6.

Розділ 3.1. Індивідуальна освітня траєкторія.

1

7.

Розділ 3.2. Захист обраного профілю.

1

Всього

9


Рекомендовані теми для практичних робіт учнів на уроціп/п

Назви тем для практичних робіт учнів на уроці

1.

Дискусія: „Людина це суб’єкт вибору чи жертва обставин”.

2.

Складання переліку з 10 професій, які користуються попитом на ринку праці у регіоні. Виділення в них групи домінуючих вимог до фахівців.

3.

Класифікація навчальних закладів регіону за напрямом профілю навчання.

4.

Проектування і здійснення профільних проб.

5.

Вправа „Хто Я”, Дискусія „Для чого людині знати себе?”

6.

Визначення й узагальнення особистісних характеристик, які можуть стати перепоною для продовження навчання за певним профілем.

7.

Визначення готовності учня до вибору майбутнього профілю навчання.

8.

Розробка схеми „Моя освітня траєкторія”.

9.

Моя програма самовдосконалення.


Рекомендовані теми для самостійної роботи учнівп/п

Назви тем для самостійної роботи учнів

1.

Заповнення загальних відомостей у „Щоденнику вибору профілю навчання” Творче завдання у робочому зошиті: Життєвий і професійний успіх людини. Конкурентоспроможність і мобільність сучасного фахівця.

2.

Творче завдання у робочому зошиті: „Моя майбутня професія”.

3.

Складання матриці вибору профілю навчання.

4.

Творче завдання у робочому зошиті „Моя програма здійснення профільних проб”.

5.

Виконання у робочому зошиті вправ на самопізнання.

6.

Творче завдання у робочому зошиті: „Вимоги до навчальних та особистісних досягнень учня суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, природничо-математичного, технологічного та спортивного напряму профільного навчання”.

7.

Творче завдання у робочому зошиті: „Аналіз здійснених профільних проб”.

8.

Проектна діяльність: „Я обираю цей профіль тому що ...”.

9.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мій вибір профілю навчання був …”, „Якби мені довелося обирати майбутній профіль навчання, то я …”.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів В її основу покладено вимоги Закону...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Дана програма з історії України призначається для 10-12 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. В її основу...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка