РАЙОННА ПРОГРАМА оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Вільшанського району на 2010 2013 роки


Скачати 187.69 Kb.
НазваРАЙОННА ПРОГРАМА оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Вільшанського району на 2010 2013 роки
Дата10.04.2013
Розмір187.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
Затверджено

рішенням сесії районної ради

від 14 травня 2010 року № 367

РАЙОННА ПРОГРАМА

оздоровлення і відпочинку дітей,

молоді та сімей з дітьми Вільшанського району

на 2010 – 2013 роки

І. Вступ

Районна програма оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Вільшанського району на 2010-2013 роки (далі - Програма) розроблена на виконання постанови Верховної Ради України від 8 лютого 2007 року № 654-У „Про підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2006 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2007 року" та з метою створення необхідних умов для забезпечення якісного відпочинку і оздоровлення дітей, молоді та сімей з дітьми.

Аналіз факторів, які впливають на здоров'я, показує, що на його стан на 10% впливає рівень охорони здоров'я, 20 % залежить від спадковості, ще 20 % - від екології зовнішнього середовища і 50 % - від способу життя. Тобто, формуючи здоровий спосіб життя, можна зберегти та поліпшити стан здоров'я не тільки окремих осіб, але й нації в цілому.

Об'єктивними причинами різкого зниження фізичного та психологічного здоров'я, соціального та духовного стану підростаючого покоління є соціально-економічна криза, ускладнені наслідками Чорнобильської катастрофи екологічні проблеми, неповноцінне харчування дітей, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров'я і освіти, обмеження доступу дітей до позашкільної освіти через комерціалізацію соціальної сфери, що унеможливлює задоволення їх культурних інтересів та спортивно-оздоровчих потреб.

Одним із найважливіших завдань Вільшанського району у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення організованими формами оздоровлення дітей пільгових категорій.

У цій Програмі вживаються такі терміни, поняття і визначення:

відпочинок - комплекс спеціальних заходів, що забезпечують-організацію дозвіллєвої діяльності дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі відпочинку протягом зміни;

дитячий оздоровчий заклад - позашкільний заклад, що надає оздоровчі послуги дітям, розташований у спеціально збудованому або пристосованому приміщенні (навчальний заклад, наметове містечко, табір тощо), у якого є необхідна матеріально-технічна база, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку. Незалежно від форми власності дитячі оздоровчі заклади можуть бути таких типів: заміський, санаторний, профільний, з денним перебуванням, праці та відпочинку тощо;

дитячий заміський оздоровчий заклад - заклад, що знаходиться у приміщенні (окремому будинку) за межами населеного пункту, де діти перебувають цілодобово;

дитячий оздоровчий заклад санаторного типу — заклад, у якому діти перебувають цілодобово, і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс медичних профілактичних послуг, спрямованих на запобігання захворюванням. З урахуванням специфіки захворювань дітей такі заклади можуть бути спеціалізованими;

дитячий профільний оздоровчий заклад — заклад, у якому діти перебувають цілодобово, і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс послуг, спрямованих на розвиток у дітей певних здібностей та інтересів;

дитячий оздоровчий заклад з денним перебуванням - заклад, який створюється на базі навчального закладу, і в якому діти перебувають протягом дня. Поряд з оздоровчими послугами у дитячому оздоровчому закладі з денним перебуванням надається комплекс послуг спрямованих на розвиток у дітей духовності та соціальної активності шляхом проведення низки профілактичних, пізнавальних, освітніх, культурних, спортивних, інших групових та індивідуальних заходів, екскурсій, туристичних походів тощо;

дитячий оздоровчий заклад праці та відпочинку - заклад, у якому діти перебувають цілодобово, і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс послуг, спрямованих на формування у дітей трудових інтересів та навичок;

оздоровлення — комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану фізичного і психічного здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення протягом оздоровчої зміни;

оздоровчі послуги - послуги у сфері оздоровлення дітей, молоді та сімей з дітьми;

оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення тривалістю не менш як 18 діб, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення;

профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти — юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини у дитячому закладі оздоровлення або відпочинку, під час якого дитина крім оздоровчих послуг отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів.

ІІ Головна мета та основні завдання програми

Розвиток сфери оздоровлення і відпочинку дітей, і молоді та сімей з дітьми є передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, отже потребує першочергового вирішення як проблеми національного значення.

Основною метою Програми є:

створення в районі системи оздоровлення та відпочинку, впровадження якої дасть можливість забезпечити якісне оздоровлення і відпочинок дітей, молоді та сімей з дітьми.

Основними шляхами і засобами розв'язання проблем є:

створення умов для повноцінного літнього відпочинку і оздоровлення дітей шкільного віку району, особливо дітей соціально незахищених категорій, молоді та сімей з дітьми;

збільшення обсягів фінансування з районного бюджету на потреби відпочинку та оздоровлення;

організація оздоровлення для незахищених категорій дітей на Чорноморському узбережжі;

запровадження та більш широке використання нових форм активного відпочинку — стаціонарні та пересувні наметові табори, туристсько-краєзнавчі походи та експедиції, еколого-туристичні акції тощо;

розширення меж і можливостей відпочинку і оздоровлення дітей та молоді району за рахунок осінніх, зимовик та весняних канікул, організації змістовних екскурсійних поїздок протягом навчального року тощо;

забезпечення збереження і зміцнення здоров'я дітей, молоді та сімей з дітьми, розвитку позитивних особистісних якостей шляхом формування здорового способу життя;

підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку і оздоровлення дітей, молоді та сімей з дітьми;

рекламно-інформаційне забезпечення відпочинку і оздоровлення дітей та молоді району.

III. Основні напрямки Програми

Основними напрямками програми є:

1. Оздоровлення дітей

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального: захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення і відпочинок, стовідсоткове охоплення організованими формами оздоровлення дітей (від 7 до 17 років включно) пільгових категорій, а саме:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей-інвалідів;

вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;

дітей з девіантною поведінкою, які знаходяться на обліку у службах у справах неповнолітніх;

дітей військовослужбовців, журналістів та працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

дітей, що перебувають на диспансерному обліку;

обдарованих і талановитих дітей, які досягли особливих успіхів у тій чи іншій сфері діяльності (переможців, лауреатів та дипломантів олімпіад, творчих конкурсів, оглядів, спортивних змагань не нижче районного рівня (1-3 особисте або командне місце);

лідерів та активістів дитячих громадських організацій не нижче районного рівня, відмінників навчання тощо);

дітей - учнів ДЮСШ району.

2. Оздоровлення молоді

З метою удосконалення виховного процесу та дозвілля серед молоді необхідно розвивати активні форми відпочинку та оздоровлення: організація туристичних походів, волонтерського руху, оздоровлення в стаціонарних закладах. Зважаючи на ряд негативних явищ у молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія) особливістю відпочинку та оздоровлення молоді має стати формування навичок здорового способу життя.

У ході реалізації Програми передбачається оздоровлення в стаціонарних оздоровчих закладах молодих спортсменів, які досягли особливих успіхів у спорті;

3. Оздоровлення сімей з дітьми

Сім'я є основою будь-якої держави, зміцненню якої сприяє кількість часу проведеного батьками з дітьми, їх спільний відпочинок. Реалізовуючи право дитини на проживання в сім'ї, в районі активно впроваджується така форма виховання як передача дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та до прийомних сімей. У зв'язку з цим постає питання оздоровлення дітей (до 6 років включно) разом з батьками і, відповідно, виникає потреба в забезпеченні оздоровчими послугами зазначеної категорії.

IV. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме:

удосконаленню в районі системи оздоровлення та відпочинку;

забезпеченню населення якісними і доступними оздоровчими послугами;

створенню сприятливих умов для зміцнення здоров'я дітей та молоді, зміцненню сім'ї;

збільшенню кількості оздоровлених дітей, молоді та сімей з дітьми щороку на 5 %;

збільшенню фінансових ресурсів на виконання заходів з відпочинку та оздоровлення з районного бюджету;

відродженню екскурсійної справи на Вільшанщині;

запровадженню нових нетрадиційних форм активного відпочинку учнівської молоді.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету, зокрема коштів у межах видатків, що передбачатимуться головним розпорядникам на виконання програм і заходів з відпочинку і оздоровлення дітей, молоді та сімей з дітьми, а також із залученням коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів, прогнозних цін та тарифів на послуги .оздоровлення з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також з урахуванням можливостей дохідної частини районного бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

VI. Організація контролю за виконанням Програми

1. Районна державна адміністрація щороку розробляє та затверджує заходи щодо реалізації Програми.

2. Структурні підрозділи райдержадміністрації, щороку до 15 жовтня надають інформацію відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації про хід реалізації Програми.

3. Координацію діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язаної з виконанням цієї Програми, здійснює відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

4. Основними формами контролю за реалізацією заходів і досягненнями показників Програми будуть:

розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, інших організацій про стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;

обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесії районної .ради, засіданнях постійних комісій рад, засідань відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

проведення моніторингу та вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та пропозиціями Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та у разі необхідності - внесення коректив до Програми.


Заходи щодо реалізації програми

VII. Заходи щодо реалізації програми

№ з/пЗаходи


Відповідальні виконавціТермін виконання


Орієнтовні

обсяги фінансування

(тис.грн)

Очікувані джерела фінансування

Очікувані результати


державний бюджет

(тис.грн)

обласний бюджет

(тис.грн)

районний

бюджет

(тис.грн)

інші джерела

(тис.грн)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1

Оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій, талановитих та обдарованих дітей
1

Забезпечити оздоровлення дітей окремих категорій в стаціонарних оздоровчих закладах , на базі пришкільних оздоровчих майданчиків з денним перебуванням з повноцінним харчуванням дітей загальноосвітніх шкіл району

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у

справах дітей райдержадміністрації

2010

2011

2012

2013

105000

105000

105000

105000
100000

100000

100000

100000

1000005000

5000

5000

5000

5000

Збільшення оздоровлення дітей пільгових категорій
2

Забезпечити оздоровлення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Відділ у справах сім’ї. молоді та спорту райдержадміністрації.

виконкоми сільських та селищних рад

2010-2013
Охоплення дітей та

підлітків фізкультурно-оздоровчою роботою, забезпечення рухової активності учнів на достатньому рівні
3

Забезпечити оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Управління

праці та соціального

захисту населення

райдержадміністрації

2010-2013
Першочергове охоплення оздоровленням та санаторно-курортним лікуванням дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
4

Забезпечити оздоровлення лідерів учнівського самоврядування, членів районного Парламенту дітей

Відділ освіти райдержадміністрації

2010-2013
Запровадження нових нетрадиційних Форм активного відпочинку учнівської молоді
5

Запроваджувати в практику досвід роботи наметових таборів. створювати на базі позашкільних

навчальних закладів профільні оздоровчі заклади (екологів, географів, туристів, краєзнавців військово -

патріотичного виховання

Відділи освіти, культури та туризму райдержадміністрації. виконкоми сільських та селищних рад

2010-2013
Запровадження нових нетрадиційних форм активного відпочинку учнівської молоді
6

Практикувати

впровадження різних форм відпочинку і оздоровлення школярів району під час канікул. У тому числі змістовних екскурсій щодо вивчення Історико-культурної спадщини рідного краю

відділ освіти

райдержадміністрації.

виконкоми сільських

та селищних рад

2010-2013
створення

сприятливих умов для зміцнення здоров’я

дітей, впровадження

нових форм активного відпочинку учнівської молоді, відродження

екскурсійної справи
7

Забезпечити оздоровлення дітей працівників

сільськогосподарського виробництва

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

райком працівників АПР

2010-2013
Збільшення кількості оздоровлених дітей працівників

сільськогосподарського виробництва.

Забезпечення якісного відпочинку та здоровлення
8

Забезпечити

Фінансування видатків

на оздоровлення дітей

у оздоровчих закладах

з денним перебуванням

різних типів відповідно

до встановлених норм харчування дітей

Фінансове управління райдержадміністрації виконкоми сільських та селищних рад

2010-2013
Дотримання встановлених норм щодо харчування дітей у оздоровчих закладах
2

Оздоровлення та відпочинок молоді
1

Забезпечити

оздоровлення

спортсменів, які

досягли особливих успіхів у спорті

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2010-2013
Формування навичок

здорового способу

життя, усунення негативних явищ у молодіжному середовищі

3

Оздоровлення та відпочинок сімей з дітьми
1

Забезпечити

оздоровлення сімей

дитячих будинків

сімейного типу,

прийомних сімей, багатодітних сімей


Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації. виконкоми сільських та селищних рад

2010-2013
Зміцнення родинних

стосунків забезпечення

населення якісними і

доступними оздоровчими послугами

4.

Організаційно-методичне забезпечення відпочинку дітей та молоді
1

Проведення районних

семінарів-нарад.

з питань підготовки та

проведення

оздоровлення

Відділ у справах сім’ї. молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації

2010-2013
Підвищення престижу

вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення. Рекламно -

інформаційне забезпечення

виконання Програми

2

Сприяти географічному розширенню оздоровчих послуг шляхом оздоровлення дітей на узбережжі Азовського та Чорного морів

Відділи у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти, культури та туризму райдержадміністрації

Постійно
Покращення якості та ефективності оздоровчих послуг
3

Надавати підтримку громадським організаціям діяльність яких спрямована на проведення оздоровлення дітей. молоді та сімей з

дітьми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Постійно
Залучення громадських організацій до реалізації державної політики з питань оздоровлення
4

Проводити на базі

дитячих оздоровчих

закладів району роботу з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному

середовищі. Пропаганди здорового способу життя, статевого виховання

Проводити психологічні

педагогічні

консультації, тренінгові роботу з питань профілактики

правопорушень

районний центр соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді, виконкоми сільських та селищних рад

2010-2013
Формування здорового способу життя у дітей та молоді, боротьба із негативними проявами у дитячому та

молодіжному

середовищі
5

Забезпечувати контроль за дотриманням в оздоровчих закладах санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм і заходів

відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації. Районна санітарно-епідеміологічна служба,

виконкоми сільських та селищних рад

Постійно
Забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного стану оздоровчих закладів
Схожі:

РАЙОННА ПРОГРАМА оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей...
Про обласну програму оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Кіровоградської області на 2007-2013 роки” та з метою...
У КРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
«Про районну цільову соціальну програму з оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року», з метою забезпечення ефективного...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про відпочинок та оздоровлення дітей»,...
Станом на 25. 10. 12 отримали послуги з оздоровлення та відпочинку...
Про хід виконання рішення районної ради 26-сесії V скликання від 25. 03. 2009 р. №111 «Про затвердження районної Програми оздоровлення...
Додаток 1
«Про організацію літнього оздоровлення дітей у 2012 році», з метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку...
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДДІЛ ОСВІТИ
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту від 30. 04. 2013 року №67 «Про організацію літнього оздоровлення...
Р І ШЕННЯ
Схвалити проект міської комплексної програми «Оздоровлення та відпочинку дітей у м. Нікополь на 2013 – 2017 роки» (додається)
П Л А Нроботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на березень 2013 рік
Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей, учнівської молоді влітку 2013 року
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Виконавчий комітет міської ради відмічає, що комплексні заходи щодо реалізації в 2011 році державної політики з питань організації...
Ініціатор розроблення програми :  відділ у справах молоді та спорту...
Виконання районної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2015 роки дасть змогу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка