Р І ШЕННЯ


Скачати 350.36 Kb.
НазваР І ШЕННЯ
Сторінка1/4
Дата08.04.2013
Розмір350.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
  1   2   3   4ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Д н і п р о п е т р о в с ь к а о б л а с т ь
Р І Ш Е Н Н Я_______________ м. Нікополь № _____________
Про схвалення міської комплексної

програми «Оздоровлення та відпочинок дітей

м. Нікополь

на 2013 - 2017 роки»
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,

виконавчий комітет Нікопольської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проект міської комплексної програми «Оздоровлення та відпочинку дітей у м. Нікополь на 2013 – 2017 роки» (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Давидко) при формуванні місцевого бюджету на 2013 рік та подальші роки враховувати витрати на фінансування даної програми.

3. Відділу з питань культури, сім’ї та молоді (Пастушок) винести проект міської комплексної програми «Оздоровлення та відпочинку дітей у м. Нікополь на 2013 – 2017 роки» на затвердження Нікопольської міської ради.

4. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на відділ з питань культури сім’ї молоді, спорту та туризму (Пастушок), контроль - на заступника міського голови Дуксову Л.В.
Міський голова Р.І. Токар


Рішення підготовлено відділом з питань культури, сім’ї та молоді
Начальник відділу О.І. Пастушок
Завізували:
Керуючий справами виконкому І.В. Харченко
Заступник міського голови Т.С. Обиденна

Заступник міського голови Л.В. Дуксова
Начальник фінансового управління О.М. Давидко

Начальник юридичного відділу Г.В. Лиховицька

Додаток

до рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради

від «___» __________№______ від «___» ________________№_____

ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей

у м. Нікополь на 2013 – 2017 роки

м. Нікополь

2013 рік

Розділ 1. Проблеми та обґрунтування необхідності

їх розв’язання програмним методомЗатвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у м. Нікополі Дніпропетровської області на 2013 – 2017 роки” (далі – Програма) зумовлено необхідністю реалізації сучасної державної політики оздоровлення дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для їх всебічного розвитку.

Турбота про здоров’я дітей є одним із основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Особливою загрозою майбутньому країни є нинішній стан здоров’я і спосіб життя дітей і молоді.

Станом на 01.01.2012 р. чисельність дітей віком від 7 до 18 років у м. Нікополь 10 951 з них 2 750 перебувають на диспансерному обліку з різних видів захворювань, що становить 25,3% від загальної кількості, 405 діти-інваліди – 1,8 %.

Кожна п’ята дитина народжується з відхиленнями у стані здоров’я, У 85 відсотків школярів діагностуються різні захворювання. Стійка тенденція до погіршення стану здоров’я дітей зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. У результаті у значної частини школярів спостерігається емоційно-почуттєва, інтелектуальна та вольова недорозвиненість. Вплив постійно діючих факторів ризику, складна екологічна ситуація, перевантаження, насамперед у шкільному віці, призводять до істотного зниження імунітету та розвитку в дітей хронічних захворювань, що, у свою чергу, загострює проблему дитячої інвалідності.

Отже, забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізація її конституційних прав та свобод є одним із найважливіших пріоритетів державної політики, потребує посилення координації зусиль держави і громадськості, обумовлює необхідність скоординованих міжгалузевих заходів щодо впровадження здорового способу життя, профілактики травматизму відповідно до світових стандартів за рахунок об’єднання ресурсів держави, місцевих громад, громадських організацій і приватних структур.

У контексті вищезгаданих питань особливо важливого значення набуває організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей, що має на меті забезпечення поліпшення стану їх здоров’я, відновлення життєвих сил, зайнятість у період канікул, запобігання бездоглядності, дає можливість продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей.

Проведення канікул у оздоровчих таборах є одним із найбільш масових та доступних видів організованого відпочинку школярів.

При організації дитячого відпочинку найбільша увага приділялася, насамперед, дітям, які потребують соціального захисту: дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних та мало-забезпечених сімей, дітям, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітям загиблих шахтарів, дітям, які перебувають на диспансерному обліку, дітям з девіантною поведінкою, талановитим та обдарованим дітям. Усього в 2012 році оздоровлено 8 835 дітей пільгових категорій.

Приоритетним завданням держави є забезпечення соціального захисту дітей та реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

З огляду на загострення проблеми оздоровлення дітей, стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, виникла потреба у ґрунтовному розробленні цілісної системи заходів із урахуванням нових реалій: ринкової економіки, соціального партнерства – всього того, що покликане зробити оздоровлення дітей повноцінним і ефективним.
Розділ 2. Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, якісного медичного обслуговування й харчування, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Розділ 3. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

забезпечення та створення оптимальних сприятливих умов для оздоровлення і відпочинку дитячого населення міста;

оптимізація фінансового й організаційного механізму щодо оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді влітку 2013 – 2017 рр.;

консолідація зусиль і співробітництво органів місцевого самоврядування, профспілкових організацій, підприємств, установ стосовно організації оздоровлення та відпочинку дітей міста;

збереження та розвиток матеріально-технічної бази дитячого оздоровлення і відпочинку, підвищення якості оздоровчих послуг, що надаються дитячими закладами;

розширення можливостей сімейного оздоровлення та відпочинку;

забезпечення доступності оздоровчих послуг для різних категорій дитячого населення;

сприяння організації оздоровлення та відпочинку за кордоном;

поліпшення інформаційного і рекламного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей міста.
Розділ 4. Перелік завдань та заходів Програми:

Серед головних завдань та заходів Програми:

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

підвищення якості оздоровчих послуг;

створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення і відпочинку дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

організація оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку;

робота щодо сприяння розвиткові різних форм відпочинку дітей.

Перелік заходів програми додається.
Розділ 5. Строки виконання Програми

Строки виконання даної програми – до 31 грудня 2017 року. Програма виконується в один етап (до 5 років).
Розділ 6. Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми

Організацію управління за ходом виконання Програми здійснює відділ з питань культури, сім’ї та молоді, контроль – постійна комісія Нікопольської міської ради з питань освіти, культури, фізкультури, спорту та у справах молоді.

Замовник міської програми – відділ з питань культури, сім’ї та молоді.
Розділ 7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити кількість (до 85%) дітей, учнівської і студентської молоді, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку;

забезпечити щорічне якісне надання послуг із оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечити оздоровлення дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей з малозабезпечених сімей; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; талановитих та обдарованих дітей; бездоглядних й безпритульних дітей.
  1   2   3   4

Схожі:

Р І ШЕННЯ
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Нікопольської міської ради ВИРІШИВ
Р І ШЕННЯ
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ м. Нікополь
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Від імені та в інтересах територіальної громади, відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
Р І ШЕННЯ
Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 17 та 29 Закону України «Про місцеве самоврядувавння в Україні», виконавчий комітет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка