1-4 КЛАСИ


Скачати 396.04 Kb.
Назва1-4 КЛАСИ
Сторінка3/4
Дата01.11.2013
Розмір396.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
1   2   3   43 клас

(68 год., 2 год. на тиждень, резерв – 3 год.)


Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП (1 год.)

Вступ. Різноманітність природи. Пізнання природи людиною.


Учень:

називає

методи пізнання природи;

характеризує різноманітність живої і неживої природи.

ТЕМА 1. ВОДА (6 год.)

Вода в природі. Світовий океан, його частини. Властивості води. Три стани води. Температура плавлення льоду та кипіння води. Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі. Використання прісної і морської води людиною. Робота води у природі. Використання води людиною. Охорона води.
Практичні завдання.

 • Позначення на контурній карті частин Світового океану.

 • Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.

Дослідницький практикум. Як опріснити воду?

Учень:

називає властивості води;

способи опріснення води;

температуру плавлення льоду та кипіння води;

спостерігає та виконує деякі досліди, що демонструють властивості води;

наводить приклади розчинних та нерозчинних у воді речовин;

викорис­тання води у побуті;

природних водойм України;

досліджує розчинність речовин, що використовуються у побуті (солі, цукру, соди, муки, крохмалю, піску, глини, повітря ін.);

пояснює прояв властивостей води у природі; існування води у трьох станах як основну умову існування життя на Землі;

значення води для судноплав­с­тва;

утворення ярів, ущелин та печер;

розуміє важливість вивчення властивостей води для практичних потреб людини.

називає приклади практичного використання людиною знань про властивості води.

ТЕМА 2. ПОВІТРЯ (6 год.)

Повітря, його склад та властивості.

 1. Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею. Рух повітря. Охорона повітря від забруднення.


Демонстрації розширення повітря за нагрівання; теплопровідності, пружності повітря.

Міні-проект. Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення.

Дослідницький практикум. Як змусити вітер працювати?

Учень:

називає склад повітря та його властивості (пружність, теплопровідність, розширення за нагрівання);

приклади джерел забруднення повітря;

пояснює значення кисню для життя людини;

пояснює досліди, що підтверджують погану теплопровідність повітря, його пружність, розширення за нагрівання;

розуміє, що повітря над сушею нагрівається і охолоджується швидше, ніж над водною поверхнею;

спостерігає досліди, які демонструють властивості повітря та грунту;

розуміє важливість вивчення властивостей повітря для практичних потреб людини;

називає приклади практичного використання людиною знань про властивості повітря.

ТЕМА 3. ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ (5 год.)

Поняття про гірські породи, їх різноманітність.

Корисні копалини, способи їх видобування.

Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини. Склад ґрунту. Родючість ґрунту – основна його властивість. Значення і охорона ґрунтів.
Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин.

Демонстраційний дослід. Виявлення складу ґрунту.

Дослідницький практикум. Які корисні копалини є у моєму краї?

Учень:

має уявлення про гірські породи, корисні копалини та способи їхнього видобутку;

про склад ґрунту;

розпізнає гірські породи;

наводить приклади корисних копалин в різних станах;

розуміє значення корисних копалин для людей та необхідність їхнього збереження;

розрізняє зразки корисних копалини у колекції;

описує використання корисних копалин у господарській діяльності людини;

висловлює власне ставлення до корисних копалин та їхнього економного використання;

характеризує значення ґрунту в природі і для життя людей;

пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту;

моделює життєві ситуації, вибирає допустимі форми поведінки, які не шкодять природі.

ТЕМА 4. СОНЦЕ – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ (8 год.)

Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії. Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною. Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.

Творчий проект. Захисти природу (малюнки та плакати, що пропагують енергозбереження).

Дослідницький практикум. Як зменшити втрати тепла у будинку? (“Запитай у батьків”).


Учень:

характеризує Сонце як невичерпне джерело енергії;

називає відновлювальні джерела енергії;

має уявлення про перетворення енергії Сонця у інші види енергії;

знаходить інформацію та готує в групах розповідь про:

шляхи втрати тепла у будинку;

способи заощадження тепла і електроенергії у будинку (квартирі);

виготовляє плакат, презентує і захищає його зміст, знаходить спосіб його практичного застосування;

висловлює власну думку щодо збереження тепла та електроенергії у побуті;

застосовує знання для охорони природи та

збереження тепла і електроенергії у побуті.

ТЕМА 5. РОСЛИНИ, ТВАРИНИ І СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ (24 год.)

Різноманітність рослин. Рослини - живі організми. Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин. Умови розвитку рослин. Пристосування квіткових рослин до різних умов. Різноманітність культурних рослин. Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи. Тварини. Різноманітність тварин. Комахи. Риби. Птахи. Звірі (ссавці). Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні (комахоїдні, хижі), всеїдні тварини. Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток тварин (комах, риб, птахів, звірів). Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні. Бактерії. Значення бактерій для природи. Віруси. Охорона рослинного і тваринного світу.

Державні заповідники. Ботанічні сади. Червона книга України. Заповідні території рідного краю.
Екскурсія. Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю.

Практичні роботи.

 • Розмноження кімнатних рослин.

 • Умови розвитку рослин.

 • Робота з гербарними зразками квіткових рослин.

 • Складання ланцюгів живлення.

Дослідницький практикум. Як тварини дбають про своє потомство?

Учень:

має уявлення про віруси;

знає

способи розмноження рослин; рослини і тварини рідного краю, які потребують охорони; правила поведінки у природі; умови розвитку рослин;

наводить приклади квіткових і хвойних рослин своєї місцевості; культурних рослини своєї місцевості; найпоширеніших диких тварин своєї місцевості; свійських тварин своєї місцевості;

описує зовнішній вигляд, характерні особливості представників комах, риб, птахів, звірів (на прикладах і своєї місцевості);

порівнює хвойні і квіткові рослини, встановлює їх відмінність;

зовнішній вигляд і особливості будови комах, риб, птахів, звірів і встановлює їх відмінність;

характеризує: органи рослини;

значення диких і свійських тварин в житті людини (на прикладі своєї місцевості);

роботу людини з охорони природи;

пояснює роль рослин в утворені поживних речовин і кисню;

характеризує значення бактерій для природи; значення грибів для природи;

для чого створена Червона книга України, Державні заповідники, ботанічні сади;

уміє розмножувати рослини різними способами;

розрізняє їстівні та отруйні гриби своєї місцевості;

висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи;

оцінює свою роль в охороні природи; вплив людини на природу;

наводить приклади залежності задоволення потреб людей від природи, в тому числі потреб емоційно-естетичного характеру;

бере участь в обговоренні вибору оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження природи;

здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин і рослин свого регіону, обговорює отримані дані;

проводить спостереження під час екскурсії «Різноманітність рослин і тварин рідного краю».

ТЕМА 6. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ (11 год.)

Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення в житті людини. Опорно-рухова система. Формування постави. Травна система. Харчування. Дихальна система. Попередження захворювань органів дихання. Кровоносна система. Бережне ставлення до серця та його тренування. Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри. Органи чуття. Гігієна органів чуття. Попередження захворювань. Здоровий спосіб життя.
Практична робота. Вивчення властивостей шкіри.

Практичні завдання:

 • Перевірка власної постави.

 • Вимірювання частоти пульсу.


Дослідницький практикум.

 • Як визначити гостроту свого зору?

 • Раціон здорового харчування.
Учень:

має уявлення про організм людини, як єдине ціле;

розрізняє органи людини;

системи органів людини (опорно-рухову; нервову; чуття; травлення; дихання; кровообігу);

пояснює:

відмінність людини від інших тварин;

значення для організму людини поживних речовин рослинного і тваринного походження;

переваги здорового способу життя;

характеризує основні функції і особливості будови системи органів людського тіла; правила надання першої допомоги при нещасних випадках;

дотримується правил гігієни;

уміє перевіряти власну поставу;

бере участь в обговоренні оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я;

здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника й інших джерел (енциклопедії, довідники) про особливості будови і життєдіяльності організму людини, обговорює отримані дані.

ТЕМА 7. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ (4 год.) (впродовж року)

 • Вода – руйнівник, чи вода – рятівник?

 • Які легенди про рослини і тварин складали наші пращури?

 • Чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини?

 • Як покращити властивості ґрунту?
Учень:

працює з інформацією:

читає, переказує тексти про природу, ставить запитання до прочитаного;

знаходить (за завданням вчителя) в підручнику і додаткових джерелах знань інформацію, яка допомагає шукати відповіді на запитання, готує розповіді та обговорює їх.

знаходить і систематизує інформацію за двома і більше заданими джерелами (про значення води у природі, легенди про рослини та тварин, про бактерій, ґрунт);

реалізує запропонований учителем спосіб перевірки достовірності інформації;

робить висновки на основі отриманої інформації;

працює у групах;

спостерігає та досліджує

об’єкти, які відповідають тематиці запитань, аналізує отримані результати;

проводить власні дослідження.РЕЗЕРВ 3 год.
1   2   3   4

Схожі:

Класи неорганічних сполук. Оксиди. (8 кл.) Класи 1 варіант
Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми активних металів
Програми з біології та екології
Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, 2005
5-7 класи Навчання математики в 5-7-х
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи” видавництва “Перун”, Київ, 2005р та у науково-методичному...
Науково-аналітичний центр управління
Предметні факультативи. Профільні класи. Класи з поглибленим вив-ченням біології. Курси за вибором: екологія, економіка, інформатика....
ТИЖДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Гра лото “Найкращий знавець англійської мови”. (1-4 класи) І поверх (10: 35) (5-11 класи) ІІ поверх (11: 45) ( ШереметаТ. А., Балик...
БІОЛОГІЯ програма зовнішнього незалежного оцінювання
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012 розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
Завдання для тематичного оцінювання складені у відповідності до програми...
Тести розраховані для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів з предмету «Музика» 1-4 класи та «Музичне мистецтво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка