Тема Дата


Скачати 74.72 Kb.
НазваТема Дата
Дата17.04.2013
Розмір74.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > ДокументиТема

Дата

Примітка

1.

Значення праці в житті людини. Важливість праці та професії в житті людини. Правила організації робочо­го місця. Загальні правила безпеки життя на уроках трудового навчання. Практична робота. Ознайомлен­ня з інструментами, прийомами безпечної роботи, пра­вилами поведінки з ними.2.

Папір. Види паперу. Загальні уявлення про папір та його виробництво. Види паперу. Економне викорис­тання паперу. Практична робота. Виготовлення за­кладки для книги.3.

Властивості паперу. Сорти паперу. Властивості папе­ру. Способи рвання паперу. Особливості з'єднання відірваних частин паперу. Послідовність дій під час виготовлення аплікації з рваних частин паперу. Прак­тична робота. Виготовлення аплікації з рваних час­тин паперу.4.

Різання паперу ножицями. Різання паперу по прямій лінії. Різання паперу по лінії згину. Способи нанесення зображення на папір. Поняття шаблону. Копіювання зображень за допомогою шаблону. Правила безпечно­го користування ножицями. Практична робота. Вирі­зання форм, розмічених за допомогою шаблону.5.

Аплікація з вирізаних форм за допомогою шаблону. Копіювання зображень за допомогою шаблону. Послі­довність дій під час виготовлення аплікації з вирізаних форм. Практична робота. Створення аплікації з вирі­заних форм.6.

Симетричне вирізування. Симетрія в природі. Розмір паперу. Згинання паперу. Вирізування деталей симет­ричної форми. Практична робота. Створення апліка­ції з деталей симетричних форм.7.

Мистецтво орігамі. Техніка орігамі. Згинання і скла­дання паперу. Способи згинання паперу. Послідов­ність дій під час згинання паперу. Практична робота. Створення виробу в техніці орігамі.8.

Складання паперових фігурок. Способи складання паперу. Послідовність дій під час складання фігурок з паперу. Практична робота. Складання фігурок в тех­ніці орігамі.9.

Природні матеріали. Ескіз виробу. Природні матеріа­ли. Підготовка природних матеріалів до роботи. Ін­струменти для роботи з природними матеріалами. Практична робота. Виготовлення аплікації з природ­них матеріалів10.

Виготовлення персонажів казок з природних мате­ріалів. Підготовка природних матеріалів до роботи. Послідовність дій під час виготовлення персонажів казок з природних матеріалів. Правила безпечного ко­ристування інструментами та пристосуваннями. Прак­тична робота. Виготовлення персонажів казок з при­родних матеріалів.11.

Композиції за мотивами казок. Ескіз виробу. Поділ ескізу на елементи. Підбір матеріалів для виро­бу. Підготовка елементів композиції.' З'єднання елементів композиції з основою. Послідов­ність дій під час виготовлення композиції за мотивами казок з природних матеріалів. Правила безпечного ко­ристування інструментами та пристосуваннями. Практична робота. Виготовлення композиції за моти­вами казки.12.

Створення пейзажу. Ескіз виробу. Поділ ескізу на елементи. Підбір технік для виготовлення. Підбір ма­теріалів для виробу. З'єднання елементів композиції з основою. Підготовка елементів композиції. Послідов­ність дій під час створення пейзажу. Практична робота. Створення пейзажу з паперу13.

Прикраси для ялинки. Підбір матеріалів для вигото­влення прикрас з паперу. Підбір матеріалів для оздоб­лення виробів. Виготовлення елементів прикрас з па­перу. Послідовність дій під час виготовлення ялинко­вих іграшок з паперу. Практична робота. Виготов­лення ялинкових прикрас з паперу14.

Прикраси для ялинки. Оздоблення виробів з паперу. Способи з'єднання окремих частин виробів. Послідов­ність дій під час виготовлення ялинкових іграшок з паперу. Практична робота. Виготовлення ялинкових прикрас з паперу.15.

Новорічні гірлянди. Підбір матеріалів для виготов­лення новорічної гірлянди. Виготовлення елементів гірлянди. Послідовність дій під час виготовлення яли­нкових іграшок з паперу. З'єднання елементів гірлян­ди. Послідовність дій під час виготовлення ялинкових іграшок з паперу. Практична робота. Виготовлення новорічної гірлянди.16.

Вітальні листівки. Ескіз. Матеріали для виготовлення листівок. Підбір технік для оздоблення листівки. Оздо­блення листівки. Послідовність дій під час виготов­лення вітальної листівки. Практична робота. Виго­товлення листівки-валентинки.17.

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час виготовлення аплікації з па­перу. Практична робота. Виготовлення натюрморту.18.

Сюжетна композиція. Ескіз виробу. Підбір матеріалів для виготовлення аплікації. З'єднання елементів аплі­кації з основою. Послідовність дій під час виготовлен­ня сюжетної казкової композиції. Практична робота. Виготовлення сюжетної казкової композиції.19.

Комбінована аплікація. Ескіз виробу. Матеріали для виготовлення аплікації. Виготовлення елементів аплі­кації. Послідовність дій під час виготовлення комбіно­ваної аплікації. Практична робота. Виготовлення комбінованої аплікації.20.

Комбінована аплікація. З'єднання елементів апліка­ції з основою. Послідовність дій під час виготовлення комбінованої аплікації. Практична робота. Виготов­лення комбінованої аплікації.21.

Ліплення з пластиліну. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну. Інструменти та пристосування для роботи з пластиліном. Практична робота. Виготовлення плоских форм овочів з плас­тиліну.22.

Фрукти та овочі виліплені з пластиліну. Послідов­ність дій під час виготовлення плоских форм фруктів та овочів з пластиліну. Практична робота. Виготов­лення плоских форм фруктів та овочів з пластиліну.23.

Фантастичні герої виліплені з пластиліну.

Послідовність дій під час виготовлення плоских форм фантастичної тварини. Практична робота Виготов­лення плоских форм фантастичної тварини з пластилі­ну на площині.24.

Казкові герої виліплені з пластиліну. Послідовність дій під час виготовлення плоских форм казкового ге­роя. Практична робота. Виготовлення плоских форм на площині казкового героя з пластиліну.25.

Самообслуговування. Призначення одягу та взуття. Матеріали для виготовлення одягу та взуття. Асорти­мент одягу та взуття відповідно до сезону. Практична робота. Зав'язування кінців шарфа та пояса на одязі26.

Догляд за одягом та взуттям. Правила догляду за одягом та взуттям. Послідовність дій під час зав'я­зування шнурків на взутті. Практична робота. Зав'я­зування шнурків на взутті.27.

Панно для класної кімнати. Ескіз виробу. Поділ ескі­зу на елементи. Підбір технік для виготовлення. По­слідовність дій під час виготовлення панно для класної кімнати. Практична робота. Виготовлення панно для класної кімнати.28.

Панно для класної кімнати. Підбір матеріалів для виробу. Підготовка елементів панно. Послідовність дій під час виготовлення панно для класної кімнати. Практична робота. Виготовлення панно для класної кімнати.29.

Панно для класної кімнати. З'єднання елементів. Послідовність дій під час виготовлення панно для кла­сної кімнати. Практична робота. Виготовлення панно для класної кімнати.30.

Вітальна листівка до Дня матері. Ескіз листівки. Поділ ескізу на елементи. Підбір технік для виготов­лення. Підбір матеріалів для виробу. Підготовка еле­ментів листівки. Практична робота. Виготовлення листівки до дня матері.31.

Вітальна листівка до Дня матері. З'єднання елемен­тів. Послідовність дій під час виготовлення листівки до Дня матері. Практична робота. Виготовлення лис­тівки до Дня матері.32.

Вітальна листівка до Дня перемоги. Ескіз листівки. Поділ ескізу на елементи. Підбір технік для виготов­лення. Підбір матеріалів для виробу. Підготовка еле­ментів листівки. Практична робота. Виготовлення листівки до Дня перемоги.33.

Шкільна майстерня (кабінет обслуговуючої праці). Організація трудового навчання учнів основної і стар­шої школи. Практична робота. Ознайомлення з обла­днанням, інструментом та пристосуваннями шкільної майстерні.34.

Бджілка мала, та й та працює. Праця першочергова потреба людини. Практична робота. Бесіда на тему: «Бджілка мала, та й та працює».Схожі:

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку на додану вартість
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
Тема Дата

Уроку Дата Тема (тематика спілкування)

Уроку Дата Тема (тематика спілкування)

Урок №53 Дата: 18. 03. 2013 Тема уроку
Тема уроку: Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів
Уроку Дата Тема Дом завд
РМ 1 (п) Складання цитатної характеристики головного героя. Підготовка до написання домашнього твору
Уроку Дата Тема уроку
Тематичне оцінювання “Границя, неперервність та похідна функції” (Контрольна робота №1)
Уроку Дата Тема уроку
Розділ II. Мале коло економічного кругообігу: домашні господарства і підприємства
Дата Клас Лабораторна робота №8 Тема
Мета: навчитися використовувати засоби “Пошук рішення” та “Підбір параметрів” для знаходження розв’язків задач моделювання
Тема Дата
Що вивчає предмет «Основи здоров'я». Здоров'я та його ознаки. Порушення здоров'я (травми, захворю­вання та їх профілактика)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка