„Вивчення вимог основних нормативних документів щодо інформування, взаємодії та класифікації НС техногенного та природного характеру. Вирішення тактичних задач при виникнення НС техногенного та природного характеру”


Скачати 282.21 Kb.
Назва„Вивчення вимог основних нормативних документів щодо інформування, взаємодії та класифікації НС техногенного та природного характеру. Вирішення тактичних задач при виникнення НС техногенного та природного характеру”
Сторінка1/2
Дата12.04.2013
Розмір282.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
  1   2
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заст. начальника УРС УМНС України

в Миколаївській області

підполковник вн. сл.

О.О. Долгих


____” ____________ 2006 року.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття з начальниками частин, їх заступниками, начальниками караулів, ст. інспекторами з ПОС та Р на НС, ЗП та СТ Центрального, Ленінського, Заводського, Корабельного, Миколаївського, Новоодеського, Березанського, Очаківського РВ, ПДПЧ-16, ДПЧ-7,15, ЗТС УМНС України в Миколаївській області
Тема: „Вивчення вимог основних нормативних документів щодо інформування, взаємодії та класифікації НС техногенного та природного характеру. Вирішення тактичних задач при виникнення НС техногенного та природного характеру”.
Навчальна мета: вивчити з співробітниками підпорядкованих підрозділів УМНС нормативні документи МНС України, щодо класифікації надзвичайних ситуацій та порядку обробки та передачі інформації.
Час: 1 година.
Місце проведення: актовий зал Корабельного РВ м. Миколаєва УМНС України в Миколаївській області.
Література: наказ МНС України № 119 від 22 квітня 2003 р. „Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”, постанова Кабінету Міністрів України N 368 від 24 березня 2004 р. „Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями”, наказ МНС України № 335 від 18 грудня 2000 р. „Про Регламент інформаційної взаємодії при виникненні НС техногенного і природного характеру, їх ліквідації та мінімізації наслідків”, наказ МНС України № 392 від 15 жовтня 2003 р. „Про вдосконалення системи оперативного інформування в структурі МНС України”.
Порядок проведення заняття:


  1. Організаційний момент - 5 хв.

- перевірка присутніх;

- оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.

2. Контроль знань - 5 хв.

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми - 25 хв.

Питання та їх короткий зміст


Методичні вказівки

1. Наказ МНС України № 119 від 22 квітня 2003 р. „Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”.

В наказі приведені класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій, а саме:

  • опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку, події, пригоди, аварії, явища);

  • одиниця виміру показника ознаки;

  • порогові значення показника ознаки.

Усі НС поділено на чотири групи:

  • НС у транспортній сфері;

  • НС у виробничий сфері;

  • НС у сфері життєзабезпечення;

  • НС у природному середовищі та інших сферах життєдіяльності людини.2. Постанова Кабінету Міністрів України N 368 від 24 березня 2004 р.Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру за їх рівнями”.
ПОРЯДОК

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями
1. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайна ситуація) за їх рівнями здійснюється для забезпечення організації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у процесі вирішення питань, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями та ліквідацією їх наслідків.
2. Залежно від обсягів заподіяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, надзвичайна ситуація класифікується як державного, регіонального, місцевого або об'єктового рівня.
3. Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються такі критерії:

1) територіальне поширення та обсяги технічних і матеріальних ресурсів, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

2) кількість людей, які постраждали або умови життєдіяльності яких було порушено внаслідок надзвичайної ситуації;

3) розмір заподіяних (очікуваних) збитків.
4. Державного рівня визнається надзвичайна ситуація:

1) яка поширилась або може поширитися на територію інших держав;
2) яка поширилась на територію двох чи більше регіонів України (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя), а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але не менш як 1 відсоток від обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація державного рівня за територіальним поширенням);
3) яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої постраждало понад 300 осіб (постраждалі - особи, життю або здоров'ю яких було заподіяно шкоду внаслідок надзвичайної ситуації), чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад 50 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби);
4) внаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постраждало понад 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки (оцінені в установленому законодавством порядку), спричинені надзвичайною ситуацією, перевищили 25 тис. мінімальних розмірів (на час виникнення надзвичайної ситуації) заробітної плати;
5) збитки від якої перевищили 150 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;
6) яка в інших випадках, передбачених актами законодавства, за своїми ознаками визнається як надзвичайна ситуація державного рівня.
5. Регіонального рівня визнається надзвичайна ситуація:

1) яка поширилась на територію двох чи більше районів (міст обласного значення) Автономної Республіки Крим, областей, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих районів, але не менш як 1 відсоток обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація регіонального рівня за територіальним поширенням);
2) яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок якої постраждало від 50 до 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;
3) збитки від якої перевищили 15 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.
6. Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація:

1) яка вийшла за межі територій потенційно небезпечного об'єкта, загрожує довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним спорудам, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єкта;
2) внаслідок якої загинуло 1-2 особи або постраждало від 20 до 50 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;
3) збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.
7. Об'єктового рівня визнається надзвичайна ситуація, яка не підпадає під названі вище визначення.
8. Надзвичайна ситуація відноситься до певного рівня за умови відповідності її хоча б одному із значень критеріїв, наведеному у пунктах 4-7 цього Порядку.
9. У разі коли внаслідок надзвичайної ситуації для відповідних порогових значень рівнів людських втрат або кількості осіб, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності, обсяг збитків не досягає визначеного у цьому Порядку, рівень надзвичайної ситуації визнається на ступінь менше (для дорожньо-транспортних пригод - на два ступеня менше).
10. Віднесення надзвичайної ситуації, яка виникла на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, до державного та регіонального рівня за територіальним поширенням або за сумарними показниками її наслідків не є підставою для віднесення надзвичайної ситуації до державного або регіонального рівня окремо для кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць. Віднесення надзвичайної ситуації до державного та регіонального рівня для зазначених адміністративно-територіальних одиниць здійснюється окремо за критеріями та правилами, зазначеними у пунктах 4-9 цього Порядку.
11. Остаточне рішення щодо рівня надзвичайної ситуації з подальшим відображенням її у даних статистики, у тому числі у разі відсутності достатніх відомостей щодо розвитку надзвичайної ситуації, приймає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить вирішення питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за погодженням у разі потреби із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, а також з урахуванням експертного висновку (у разі його надання) регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо рівня надзвичайної ситуації.
Остаточне рішення (експертний висновок - у разі його надання) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого належить вирішення питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, про віднесення небезпечної події до надзвичайної ситуації, її класифікацію та визначення рівня вважається підставою для здійснення інших заходів щодо реагування на надзвичайну ситуацію.


2. Наказ МНС України № 335 від 18 грудня 2000 р. „Про Регламент інформаційної взаємодії при виникненні НС техногенного і природного характеру, їх ліквідації та мінімізації наслідків”.
РЕГЛАМЕНТ

інформаційної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, їх ліквідації та мінімізації наслідків

Цей Регламент розроблено відповідно до Регламенту взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС), затвердженого Директивою Начальника Цивільної оборони України - Прем'єр-міністра України від 20.10.99р. № 28-дск та Регламенту подання інформації (повідомлення) про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації МНС України.

  1. Загальні положення

1.1. Регламент інформаційної взаємодії при виникненні НС техногенного і природного характеру, їх ліквідації та мінімізації наслідків (далі - Регламент) визначає порядок, терміни подання та обміну інформацією (повідомленнями) структурних та територіальних підрозділів Міністерства про факти виникнення (загрози виникнення), розвиток і ліквідацію НС.

1.2. Основні завдання інформаційної взаємодії:

інформаційне забезпечення керівництва Міністерства, підрозділів резервного вузла інформаційно-аналітичної обробки інформації УІАС НС у МНС (далі - резервний вузол УІАС НС), який об'єднує оперативно-чергову та інформаційно-аналітичну служби (інформаційно-аналітичне управління) Міністерства, а також оперативної робочої групи Міністерства у разі її створення;

збір, накопичення та аналітична обробка інформації, що надходить від оперативно-чергових та інформаційно-аналітичних служб Головного управління з питань НС та цивільного захисту населення Автономної Республіки Крим, Головного управління з питань НС Київської міської держадміністрації, управлінь з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (та цивільного захисту населення -відповідно) обласних і Севастопольської міської державних адміністрацій (далі - Управління), від управління командування військ Цивільної оборони України (далі - Управління командування військ), а також від оперативно-чергових служб Головного штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби (далі - ДВГРС), Державного координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах (далі - ДКЦР) та Головного центру координації авіаційних робіт з пошуку і рятування (далі - ГЦК АР ПР).

2. Інформаційна взаємодія

2.1. Інформаційна взаємодія включає: збір та обмін інформацією, первинну підготовку та аналітичну обробку, доведення (доповідь), внесення інформації до відповідних баз даних.

2.2. Терміни подання інформації (з змінами згідно вказівки МНС України №03-261/231 від 13.01.04р.).

Інформація щодо НС подається у такі терміни:

1. Оперативна інформація про факт або загрозу виникнення НС подається чергової службою ГУ (управління) в регіоні до оперативно-чергової служби МНС України по засобах зв`язку протягом 5 хв. після її уточнення – про НС державного та регіонального рівнів та протягом 30 хв. – про НС об`єктового та місцевого рівнів.

2. Термін проходження письмової інформації (форма НС-1) з моменту виникнення НС регіонального та державного рівнів неповинен перевищувати 1 години, об`єктового та місцевого рівнів – 2-х годин.

3. У режимі НС письмова інформація (НС-1) про хід ліквідації НС подається щодобово до 0600 , 1000 , 1400 , 2000 год. до закриття цієї ситуації.

2.3. Порядок подання інформації.

2.3.1. При отриманні первинної інформації про виникнення або загрозу виникнення НС оперативно-чергові служби Управлінь та оперативно-чергові служби ДКЦР і ГЦК АР ПР відповідно до своїх повноважень виконують первинну оцінку виду (класу) НС та її рівня (масштабу) згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій в Україні та доводять відповідну інформацію до старшого оперативного чергового (оперативно-чергової служби) Міністерства у терміни та за формою, визначеними пунктом 2.2 цього Регламенту.

2.3.2. Перевірка обґрунтування оцінки надзвичайної події як надзвичайної ситуації та остаточне визначення її рівня (масштабу) відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні з врахуванням подальшого перебігу подій в зоні надзвичайної ситуації виконується оперативно-черговою службою Міністерства (резервного вузлу УІАС НС), якій надасться право запиту та отримання інформації для уточнення обстановки. Після проведення уточнення здійснюється аналітична обробка інформації і готується довідка керівництву Міністерства.

2.3.3. Доповіді (донесення) щодо залучення сил Цивільної оборони України до ліквідації НС подаються управлінням командування військ, оперативно-черговою службою ГЦК АР ПР та ДВГРС відповідно до пункту 15 наказу МНС від 25.01.2000 № 20-дск.

2.3.4. Обмін інформацією між оперативно-черговою і Інформаційно-аналітичною службами Міністерства (Резервним вузлом УІАС НС) та оперативно-черговими та інформаційно-аналітичними службами Управлінь, у тому числі поточною, здійснюється щодобово в обсягах та у терміни, визначені Регламентом взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах УІАС (пункти І5-18).

2.3.5. Доповідь (інформація) щодо розвитку НС, стану справ з ліквідації НС оперативно-чергові служби Управлінь, ДКЦР та ГЦК АР ПР відповідно до своїх повноважень доводять до оперативно-чергової служби Міністерства (резервного вузла УІАС НС) у терміни, визначені пунктом 2.2. цього Регламенту. Порядок та обсяги подання Інформації згідно з додатком 2 або визначення іншого порядку, термінів та форм доповіді можуть бути встановлені керівником оперативної робочої групи Міністерства або старшим оперативним черговим Міністерства 2.3.6. Повідомлення про НС реєструється в системах реєстрації інформації щодо НС (базах даних) Управлінь та Резервного вузла УІАС НС (відповідних інформаційно-аналітичних службах).

3. Форми подання інформації

3.1. Інформація, що подається до оперативно-чергової служби Міністерства (резервного вузла УІАС НС), повинна відповідати загальним вимогам щодо форм подання інформації (доповіді) Регламенту взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах УІАС (пункти 20-22).

3.2. Регламентована інформація стосовно виникнення, розвитку і ліквідації НС та завданих збитків подається до оперативно-чергової служби Міністерства (резервного вузла УІАС НС) за встановленою формою (додаток 1).

3.3. За вимогами керівника оперативної робочої групи Міністерства або старшого оперативного чергового Міністерства регламентована інформація стосовно виникнення, розвитку і ліквідації НС та завданих збитків повинна додатково подаватися оперативно - черговою службою Управлінь за встановленою формою згідно з додатком 2.

3.4. При виникненні НС регіонального або державного рівня (масштабу) оперативно-черговими та інформаційно-аналітичними службами Управлінь до оперативно-чергової служби Міністерства подаються фотографії з місця події у кількості не менше 4 шт. у форматі JPEG. Для інших НС - за наявності можливості або за запитом старшого оперативного чергового Міністерства. Фотографії передаються електронною поштою та повинні бути оформлені згідно з додатком 3.

3.5. За вимогою старшого оперативного чергового Міністерства подаються додаткові матеріали у вигляді схем або карт місця події, слайдів, таблиць або інших документів.

3.6. У системах організації автоматизованої реєстрації інформації про виникнення та розвиток НС можливе використання спеціальних форматів для подання інформації (повідомлення у вигляді файлу формату *.dЬf або інших форматів баз даних). Порядок, склад та інші вимоги до цих видів інформації визначаються відповідними документами, узгодженими інформаційно-аналітичними службами задіяних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та установ.

4. Звітність

Інформаційно-аналітичні служби Управлінь щомісяця подають інформацію звітного характеру до інформаційно-аналітичного управління Міністерства (резервного вузла УІАС НС) про виникнення, розвиток та ліквідацію надзвичайних ситуацій. Звіти готуються у терміни та за формами 1/ІАУ - 7/ІАУ згідно з розділом XIV Табелю термінових та строкових донесень МНС України, а також у терміни та за формою, встановленою Регламентом взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади в межах УІАС (пункти 25,26).

5. Відповідальність

Керівники Управлінь, ДВГРС, ДКЦР, ГЦКАР несуть відповідальність за достовірність і повноту інформації, якість та терміни підготовки і подання повідомлень, а також за організацію робіт зі збирання, обробки, аналізу і подання інформації до оперативно-чергової та інформаційно-аналітичної служби Міністерства (Резервного вузла УІАС НС).

Додаток І

до Регламенту інформаційної взаємодії при виникненні НС техногенного і природного характеру їх ліквідації та мінімізації наслідків

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації (НС) та ліквідації її наслідків *з/п

Вид інформації

Приклад заповнення

Примітки

***

1

2

3

4

1.

Код НС (або загрози її виникнення) згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій в Україні та класифікаційна ознака НС згідно з наказом МНС від 22.04.03р. №119.

10206 - пожежа на транспорті2.

Місце НС (область. АР Крим. район, населений пункт, об'єкт, адреса та належність об'єкта. напрямок і відстань від обласного центру, географічні координати)

Київська обл.. м. Бровари, залізнична станція, сортувальний парк3.

Початок НС (дата. час) та дата і час доповіді (станом на який час складена доповідь)

01.08.199912:30 станом на 01.08.99 18:004.

Закінчення НС (дата. час)

01.08.1999 16:005.

Характеристика та масштаб НС (опис події, причини виникнення; площа, що охоплена дією події; кількість людей, які знаходяться в зоні події; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження довкілля і т. ін.)

Загорілася цистерна з бензином. Причина уточнюється. Зупинка руху на 2 години6.

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих і т. ін.

Постраждалих немає7.

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку НС (вказати об'єкти, що розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події і т. ін.)

Немає8.

Сили, що залучаються (залучались) для ліквідації НС (осіб - з них працівників МНС, одиниць техніки - з них тієї. що належить МНС. інші сили (МО, МВС, МОЗ), види та кількість одиниць спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань, добровільних формувань

3 пожежні підрозділи -14 осіб та 3 ой. техніки УВС, 3 особи та 1 од. техніки МНС (оперативна група управління)9.

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)

Немає10.

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації І ліквідації наслідків НС (характер і обсяг аварійно-відновлювальних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та терміни виконання)

Гасіння цистерни, охорона місця аварії11.

Оцінка матеріальних збитків, завданих НС (вказувати первинну оцінку або за результатами роботи комісій, відповідних актів)

25 тис. Грн.. (первинна)12.

Матеріальні витрати на ліквідацію НС13.

Додатки : карти, схеми, слайди, документи (кількість)

8 фотографій у форматі JPEG, відіслані окремо14.

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків НС: телефон, телекс15.


Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення. Телефон, телекс

Начальник управління з питань НС Київської облдержадміністрації Іванов В.П., 434-12-55

Примітка:

* У разі загрози виникнення НС пункти в таблиці заповнюються, виходячи з імовірного розвитку подій. За відсутності достовірної інформації окремі поля в таблиці можуть не заповнюватись у процесі послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток та ліквідацію НС Пункти обов'язкові до інформування (доповіді) за результатами (фактом) виникнення та ліквідації НС, інформація може уточнюватись у процесі послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток та ліквідацію НС

** У цій графі наводяться відомості, які не ввійшли до запропонованої форми, але викликають певний інтерес або відображають деякі специфічні деталі

Додаток 2

до Регламенту інформаційної взаємодії при виникненні І НС техногенного і природного характеру, їх ліквідації та мінімізації наслідків
ПЕРЕЛІК

основних показників наслідків надзвичайних ситуацій

Інформування згідно з додатком 2 виконується у вигляді групи таблиць, зразки яких наведені нижче. Таблиці 1,2,3 та 4 мають універсальний характер та використовуються для заповнення з різних видів даних (показників).

Основні показники наслідків надзвичайних ситуацій

Порушення електропостачання:

будинки (шт.), лікарні (шт.), пологові будинки (шт.), ТП від 0,4 кВ (шт.), ЛЕП від 0,4 кВ (шт.) - таблиця 1;

населені пункти, у тому числі більше 100 дворів, до 100 дворів (шт.)- таблиця 2.

Порушення електрозв'язку - таблиця 1 по всіх категоріях:

АТС загального користування (шт.), населені пункти (шт.}.

Порушення руху транспорту:

залізниця (км), трамвайні маршрути (шт.). тролейбусні маршрути (шт.) - таблиця 1;

автодороги, у тому числі державного значення, обласного значення (км) - таблиця 2;

аеропорти (шт.), морські порти (шт.), річкові порти (шт.) - таблиця 3.

Порушення теплопостачання - таблиця 1 по всіх категоріях:

населені пункти (шт.), будинки багатоповерхові (шт.), котельні (шт.), теплотраси (км). Порушення водопостачання та каналізації - таблиця 1 по всіх категоріях:

населені пункти (шт.), водоводи (км), КНС (шт.). Пошкодження будівель та споруд:

споруди виробничого призначення - таблиця 1;

будинки, у тому числі житлові, школи, лікарні, дитячі садки, промислові будівлі (шт.) -таблиця 2;

гідротехнічні споруди:

дамби, шлюзи (шт.) - таблиця 1;

мости, у тому числі автомобільні, залізничні, пішохідні (шт.) - таблиця 2.

Зруйнування будівель та споруд:

споруди виробничого призначення - таблиця 1;

будинки, у тому числі житлові, школи, лікарні, дитячі садки, промислові будівлі (шт.) -таблиця 2;

гідротехнічні споруди:

дамби, шлюзи (шт.) - таблиця 1;

мости, у тому числі автомобільні, залізничні, пішохідні (шт.) - таблиця 2.

Підтоплення населених пунктів, будівель:

населені пункти (шт.) - таблиця 1;

будинки, у тому числі житлові, школи, лікарні, дитячі садки, промислові будівлі (шт.) -таблиця 2.

Потерпіло населення (осіб, тис. осіб) - таблиця 4:

загинуло, госпіталізовано, захворіло, знаходиться у пошуку, пропало без вісті, евакуйовано, без життєзабезпечення, без електропостачання, без теплопостачання, без водопостачання.

Пошкодження сільскогосподарских територій (га, тис. га) - таблиця 4:

знищено, пошлоджено, підтоплено, пошкоджено пожежами, вилучено з обігу.
Постраждало сільськогосподарських тварин (гол., тис гол.) - таблице 4:

загинуло, захворіло, примусово забито – вакциновано.

Завдано збитків (тис. грн.) - таблиця 4:

населенню, сільському господарству, будівлям та спорудам, транспортним комунікаціям. електроенергетиці, мережам та об'єктам електрозв'язку, лісовому господарству.

Залучення сил до ліквідації НС - таблиця 5:

задіяно до відновлення: електропостачання, транспортних комунікацій, теплопостачання, водопостачання; задіяно до інших робіт.

3. Наказ МНС України № 392 від 15 жовтня 2003р. „Про вдосконалення системи оперативного інформування в структурі МНС України”.
  1   2

Схожі:

Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного...
Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у Вільшанському районі...
Проект показників оцінки ефективності виконання міської програми...
Закупівля матеріальних цінностей, необхідних для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного...
Начальник РВ ГУМНС України в Миколаївській області майор вн служби
Тема: Наказ №335 від 18. 12. 2000 р. “Про Регламент інформаційної взаємодії при виникненні НС техногенного і природного характеру,...
АЛГОРИТ М
При виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру:*
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №8 “Екологічні проблеми в сучасному світі й Україні. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Заходи щодо...
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №8 “Екологічні проблеми в сучасному світі й Україні. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Заходи щодо...
План-конспект Література: С. М. Літвак «Безпека життєдіяльності»
Тема 8: Екологічні проблеми в сучасному світі й Україні. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Заходи щодо їх...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з рятувальної підготовки з особовим складом караулів
Навчальна мета: Підготовка відділення і караулу до ведення бойових дій при ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного...
Закон України «Про цивільну оборону України»
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка