ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 85.36 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Дата09.07.2013
Розмір85.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.Є.Жуковського „ХАІ”

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор,

професор_____________Кривцов В.С.

“___” _____________________2008 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську

студентську

олімпіаду
за напрямом

«АВІАЦІЯ ТА КОСМОНАВТИКА»

Харків

2008

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську студентську олімпіаду

ЗА НАПРЯМОМ «АВІАЦІЯ ТА КОСМОНАВТИКА»

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах.

1.3. Олімпіада проводиться як за напрямом у загальному заліку, так і за секціями: „Літаки і вертольоти”, „Авіаційні двигуни”, „Системи керування літальними апаратами і комплексами”, „Ракетні двигуни”, „Енергетичні установки космічних літальних апаратів”, „Ракети і ракетні комплекси” та „Конструювання та виробництво виробів з композиційних матеріалів”, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні.

Олімпіада за напрямом – це творче змагання з теоретичної та практичної підготовки студентів старших курсів.

1.4. Олімпіада проводиться у два етапи.

I етап – з напряму у вищому навчальному закладі серед студентів, які в ньому навчаються.

II етап – у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», який визнано базовим вищим навчальним закладом, згідно наказу Міністерства освіти і науки України.

1.5. В Олімпіаді можуть брати участь студенти – громадяни зарубіжних країн. Умови їх участі узгоджуються з базовим вищим навчальним закладом, відповідальним за проведення Олімпіади, і не повинні суперечити міждержавним та іншим угодам.

1.6. Учасники Олімпіади отримують олімпіадні завдання та дають на них відповіді державною мовою. У разі необхідності, оргкомітет базового вищого навчального закладу може дозволити підготовку завдань та відповіді на них іншими мовами.

1.7. Положення про проведення олімпіади за секціями розробляються на базі загального положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду з наказу Міністерства освіти і науки України від 18.12.2007 р. №1150 ''Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2007/2008 р.н.''

2. КЕРІВНИЦТВО ОЛІМПІАДОЮ

2.1. Організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади та підведення її підсумків покладається на Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

2.2. Для організації і проведення Олімпіади у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» створюються організаційні комітети, журі, мандатна та апеляційні комісії.

2.3 До складу оргкомітету Олімпіади входять провідні науково-педагогічні працівники, вчені, представники галузевих установ, підприємств, профспілок Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» тощо. Головою оргкомітету є перший проректор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

2.4. Оргкомітет Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»:

- розробляє положення про проведення Олімпіади за напрямом на основі Положення, яке розроблено та затверджено Міністерством освіти і науки України;

- розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у термін, визначений наказом Міністерства освіти і науки України;

- організує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та від'їзд учасників;

- організує і проводить нагородження переможців;

- складає звіт про проведення Олімпіади;

- готує довідки-подання на відзначення активних організаторів Олімпіади;

- сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та періодичній пресі.

2.5. До складу журі II етапу Олімпіади входять провідні науково-педагогічні працівники Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», члени відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, вчені наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій наук України, науково-педагогічні працівники споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів, працівники виробничої сфери тощо.

2.6. Журі за секціями:

– розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання;

– перевіряє роботи учасників і визначає переможців;

– аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та дає оцінку рівня підготовки студентів до відповідної Олімпіади;

– готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін, спеціальностей (напрямів);

– готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для підготовки студентів до відповідної Олімпіади.

2.7. До складу апеляційної комісії входять представники Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» та споріднених кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів тощо. Апеляційна комісія за напрямком «Авіація та космонавтика» оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечних питань, пов’язаних з оцінкою виконання олімпіадних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі.

2.8. До складу мандатної комісії входять представники Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» та громадських організацій. Мандатна комісія за напрямком «Авіація та космонавтика» перевіряє повноваження учасників, проводить їх реєстрацію, здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює виконання даного Положення.

2.9. Учасники ІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток та паспорт.

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

3.1. II-етап Всеукраїнської студентської олімпіади складається з одного туру. Форми та методи проведення визначаються керівництвом кожної секції окремо та відображаються в окремому Положенні за секцією.

3.2. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади.

3.2.1. Умови і порядок проведення II етапу Олімпіади, склад оргкомітету, журі, мандатної та апеляційної комісій затверджуються наказом ректора базового вищого навчального закладу.

3.2.2. II етап Олімпіади проводиться між переможцями I етапу згідно з планом проведення олімпіад, затвердженого Міністерством освіти і науки України в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

3.2.3. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» надсилає листи-запрошення з інформацією про умови проведення олімпіади, тематику олімпіадних завдань з напряму вищим навчальним закладам, студенти яких можуть брати участь у II етапі Олімпіади. Кількісний склад учасників II етапу Олімпіади обмежується п’ятьма учасниками від вищого навчального закладу до обраної секції у загальному заліку.

3.2.4. Оргкомітету з проведення II етапу Олімпіади надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти звіт про підсумки проведення олімпіади за напрямом “Авіація та космонавтика” у 10-тиденний термін після її завершення, за встановленою формою.

4. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ

4.1. Нагородження переможців відбувається з кожної секції окремо та в цілому за напрямом по результатам загальної кількості набраних балів в секції.

4.2. Переможці II етапу Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України та нагороджуються відповідними дипломами.

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

4.3. Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80%, ІІ ступеня – 70%, ІІІ ступеня – 60% від максимально можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати 10% від загальної кількості учасників. Якщо в олімпіаді беруть участь до 30 учасників, переможці визначаються за трьома призовими місцями.

4.4. Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник. У разі, якщо однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на нагородження, між ними призначається додатковий тур.

4.5. За оригінальне, нестандартне розв’язання олімпіадних завдань учасники змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами оргкомітетів II етапу відповідної олімпіади.

4.6. Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній Міжнародній студентській олімпіаді.

Ректори вищих навчальних закладів можуть заохочувати студентів, які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) місця в Олімпіаді:

– наданням грошової премії, цінного подарунку тощо;

– звільненням від складання заліків, іспитів з відповідної дисципліни, спеціальності, з отриманням вищого балу в заліковій книжці;

– направленням на навчання у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

– зарахуванням до магістратури для навчання за державним замовленням;

– переведенням на безкоштовну форму навчання або часткове зменшення відповідної плати за навчання;

– наданням переваг при вступі до аспірантури, ординатури.

4.7. Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

4.8. Організатори Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки України, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

5. ФінансУВАННЯ ОлімпіадИ

5.1. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснюється Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

5.2. Витрати на виготовлення дипломів для переможців II етапу Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад та інформаційно-методичних матеріалів здійснюють Міністерство освіти і науки України, міністерства та інші органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

5.3. За працівниками вищих навчальних закладів, інших установ, які залучаються до проведення Олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються чинним законодавством.

5.4. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці олімпіадних завдань та їх перевірці враховується вищим навчальним закладом при плануванні їх навчального навантаження за такими нормативами:

– підготовка завдань для учасників ІІ етапу Олімпіади – до 50 годин на весь колектив;

– перевірка завдання одного учасника – 0,33 години кожному викладачеві (не більше трьох викладачів);

– робота відповідального секретаря оргкомітету базового вищого навчального закладу – до 30 годин.Перший проректор,

професор


Я.С. КАРПОВНачальник навчально-аналітичного відділу,

доцент


В.М. ПАВЛЕНКОДодаток 1

до п.3.2.3 Положення

про Всеукраїнську студентську

олімпіаду

А Н К Е Т А

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ___________________________________

____________________________________________________________________
Дата народження _____________________________________________________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _________________________

____________________________________________________________________

Факультет, курс ______________________________________________________

Рішенням оргкомітету _________________________________________________

(Назва вищого навчального закладу)

студент(ка) __________________________________________________________

(Прізвище, ініціали)

який(яка) у I етапі олімпіади ___________________________________________

(Назва олімпіади з навчальної дисципліни,

____________________________________________________________________

спеціальності (напряму)

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Голова оргкомітету

вищого навчального закладу ____________ ____________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

М.П.
Підпис учасника олімпіади ________________________
Дата заповнення _________________________________

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка