УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ


Скачати 69.62 Kb.
НазваУКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Дата18.11.2013
Розмір69.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
УКРАЇНА

Чернівецька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Грушевського, 1; м. Чернівці,158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372)57-32-84;

e-mail: uprosn.cv@ukrpost.ua


08.10.2013 01-31/3413
Начальникам органів управління

освітою, сім’єю, молоддю та

спортом райдержадміністрацій,

міських рад

Про результати дослідження з

проблеми насильства в

учнівському середовищі

На виконання Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009-2013 роки, «Плану заходів щодо виконання Регіональної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки», затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.03.2011 №143-р, працівниками науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області узагальнено результати дослідження проблеми насильства в учнівському середовищі та визначено основні профілактичні заходи, що будуть запобігати виникненню ситуацій насильства, дискримінації в учнівському середовищі.

Результати моніторингового дослідження та рекомендації (додаються) необхідно розглянути на нарадах та семінарах керівників навчальних закладів, заступників з виховної роботи, методичних об’єднаннях педагогічних працівників та працівників психологічної служби району (міста) та розробити план заходів, спрямованих на усунення негативних явищ у шкільних колективах, виявлених в результаті дослідження.

Інформацію про вжиті заходи щодо профілактики виникнення ситуацій насильства в учнівському середовищі надіслати в НМЦ практичної психології та соціальної роботи ІППОЧО до 01.04.2014 в електронному вигляді на адресу chernivtsi23@ukr.net.


Заступник директора Департаменту Л.М. Тарангул

Білянін Г.І.

52-73-36

Додаток

до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

від 08.10.2013 01-31/3413
Результати анонімного анкетування учнів загальноосвітніх шкіл Чернівецької області з проблеми насильства
Проблема профілактики насильства залишається актуальною у зв’язку з динамічними змінами соціокультурної ситуації та специфічними тенденціями в житті сучасного суспільства. У травні 2013 року психологічними службами районів (міст) Чернівецької області проведено анонімне анкетування. Метою опитування було вивчення думки респондентів з приводу проблеми насильства і нехтування правами дітей в школі.

Дослідження проводилося анонімно серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Вижницького, Герцаївського, Глибоцького, Заставнівського, Сокирянського, Кіцманського, Путильського, Кельменецького, Сторожинецького, Новоселицького, Хотинського районів, міста Новодністровськ та міста Чернівців. Всього психологічною службою було опитано 14110 осіб. Серед них 7757 хлопців (54,98%) і 6353 дівчини (45,02%) (Діаграма 1).

Діаграма 1


Аналіз результатів дозволив виявити наступний розподіл думок стосовно актуальності проблеми насильства: 61,7% опитаних дітей вважають, що проблема насильства є актуальною в нашій країні, 20,77% – що в нашій країні не існує проблеми насильства, 17,56% дітей не замислювались раніше над цим питанням (Діаграма 2).


Діаграма 2

Як свідчать відповіді на запитання «Чи доводилось Вам бути свідком насильства (жорстокого поводження) з Вашими друзями, однолітками, школярами?» 22,12% учнів дають позитивну відповідь, 77,99% – негативну. Дана тенденція в розподілі відповідей знову ж таки підкреслює актуальність проблеми насильства в шкільному середовищі та необхідність проведення високоякісної профілактичної роботи з всіма учасниками навчально-виховного процесу (Діаграма 3).


Діаграма 3
Найбільш поширеними видами насильства, на думку респондентів, є насильство в дорослому середовищі – 25,95%, насильство дорослих над дітьми – 23,75%, насильство старших дітей над молодшими – 16,81%. Менш поширеними визначаються насильство над представниками різної статі –11,79%, насильство між дітьми одного віку – 11,67%, сімейне насильство – 9,48%. Таким чином поширеними визначаються ті види насильства, здійснення яких можливе в навчальному закладі (Діаграма 4).


Діаграма 4


Відповіді дітей свідчать про те, що вони особисто зазнавали насильства. Найбільш поширеним видом насильства є психологічне насильство. Так, 60,62% респондентів відповіли ствердно на запитання: «Чи доводилось Вам зазнавати психологічного насильства?». Зазнають психологічного насильства в навчальному закладі 30,49% опитаних (18,74% – в учнівському середовищі, 11,75% – з боку вчителів), ще 30,13% – вдома (Діаграма 5).

Діаграма 5

(Діаграма 10).
Досить розповсюдженим, також, є такий вид насильства, як нехтування потребами дитини: 19,13% зазнають його з боку вчителів, 15,89% – з боку батьків, 1,8% – в учнівському середовищі (Діаграма 6).

Діаграма 6Фізичного насильства, хоча б раз, зазнавали 48,28% респондентів. Найчастіше даний вид насильства здійснюється в учнівському середовищі. Про це свідчать відповіді 32,89% опитаних підлітків. Ще 14,07% осіб зазнають фізичного насилля з боку батьків (Діаграма 7).

Оскільки найчастіше діти зазнають фізичного та психологічного насильства в навчальному закладі, то можна говорити про прояви такого негативного явища, як шкільний булінг. Булінг визначають як тривалий процес свідомого жорстокого фізичного і психологічного ставлення з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей.

Діаграма 7


Варто звернути увагу на відповіді дітей на запитання: «Чи існує проблема жорстокості у Вашому закладі?»: 16,04% опитаних відповіли «так», 35,90% важко відповісти, 48,06% – «ні». Тобто, половина дітей констатують або допускають, що в навчальному закладі актуальна проблема насильства (Діаграма 8).

Діаграма 8Основними причинами виникнення насильства в навчальному закладі, зокрема – в учнівському середовищі, опитані діти називають:

 • комп’ютерні ігри агресивного характеру (19,24%);

 • культ сили, який пропагується засобами кіно і телебачення (13,73%);

 • вживання наркогенних речовин (13,50%);

 • важке матеріальне становище у сім’ї (11,28%);

 • наслідування поведінки дорослих (10,40%);

 • низький рівень культури батьків (8,72%);

 • впевненість у безкарності вчинку (7,49%);

 • конфліктні стосунки у сім’ї (5,83%);

 • кризові явища у суспільстві (4,81%);

 • недостатній виховний вплив школи (2,59%);

 • неефективні дії правоохоронних органів (2,04%) (Діаграма 9).

Тобто, серед причин насильницької поведінки у неповнолітніх особливої актуальності набувають комп’ютерні ігри агресивного характеру та вплив засобів масової інформації. Саме ЗМІ створюють інформаційний фон, на якому у неповнолітніх формується хибний світогляд щодо способу і стилю життя, моделей поведінки, шляхів досягнення своїх цілей. Насаджуються моделі аморальної поведінки телегероїв, культ сили, жорстокості, насильства.

Діаграма 9


Аналіз результатів свідчить про те, що в разі виникнення ситуації насильства діти, в першу чергу, звернуться за допомогою до батьків (48,57%), менший відсоток відповідей набрав варіант «Звернусь до психолога» – 23,68%. Відповідь «діятиму на власний розсуд» та «Звернусь до вчителів» дали, 12,96% і 12,88%, відповідно. (Діаграма 10). Тобто, респонденти досить високо оцінюють допомогу та пораду вчителів та психологів, що свідчить про те, що робота з дітьми ведеться в правильному напрямку розвитку конструктивних стосунків між всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Діаграма 10


Для підвищення якості профілактичної роботи із запобігання насильства над дітьми у освітніх закладах та враховуючи вищезазначене рекомендується у 2013/2014 н.р.:

 1. Розробити план заходів щодо організації профілактичної роботи практичних психологів, соціальних педагогів, спільно з заступниками з виховної роботи, класними керівниками.

 2. З метою роз’яснення юридично-правових наслідків для осіб, що порушують права дітей, прав та обов’язків дітей, відповідальності за злочини, скоєні неповнолітніми соціальним педагогам організувати індивідуальні та групові консультації.

 3. З метою формування навичок проблемно-вирішальної поведінки у дітей та підлітків психологам освітніх закладів організувати індивідуальні та групові консультації.

 4. Постійно інформувати вчителів та дітей про прояви та наслідки насильства, Особливу увагу варто приділити формам прояву психологічного насильства, булінгу, дискримінації в учнівському середовищі.

 5. Проводити роботу в напрямку вдосконалення психолого-педагогічної компетенції та підвищення рівня психологічної культури вчителів (психологічне консультування, соціально-психологічні тренінги, семінари-практикуми, методоб’єднання за участю працівників психологічної служби) для підвищення ефективності взаємодії педагогів з дітьми.

 6. Вдосконалювати систему роботи з батьками, застосовуючи новітні психолого-педагогічні технології, методи та підходи (тренінги ефективної батьківської взаємодії, індивідуальне консультування, семінари-практикуми, „круглі” столи тощо).


Завідувач НМЦППСР Д.Д. Романовська Методист-психолог НМЦППСР Л.В. Кирилецька

Схожі:

УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Грушевського, 1; м. Чернівці,158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372)57-32-84
УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Грушевського, 1; м. Чернівці, 158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372) 57-32-84
УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Грушевського, 1; м. Чернівці,158010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372)57-32-84
УКРАЇНА Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Грушевського, 1; м. Чернівці, 58010; тел. (0380372) 55-29-66, факс (0380372) 57-32-84; e-mail
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки, молоді та спорту
На виконання плану Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації на 2013 рік та з метою...
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Про затвердження рішень Регіональної експертної ради з ліцензування та атестації освітньої діяльності
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс (0372) 52-73-36, Е-mail
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка