Методичні рекомендаціїї щодо основних напрямків роботи психологічної служби ПТНЗ Черкащини на 2010-2011 н р


Скачати 95.97 Kb.
НазваМетодичні рекомендаціїї щодо основних напрямків роботи психологічної служби ПТНЗ Черкащини на 2010-2011 н р
Дата28.03.2013
Розмір95.97 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
Методичні рекомендаціїї щодо основних напрямків роботи психологічної служби ПТНЗ Черкащини на 2010-2011 н.р.
Л.В.Жеребньова, завідувач

обласного центру практичної

психології і соціальної роботи

ЧОІПОПП
Відповідно до «Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року» (дод.1 до наказу МОН № 554 від 19.06.2008 р.) основною метою діяльності психологічної служби області на 2010-2011 н.р. залишається підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології та соціальної роботи. Практичні психологи та соціальні педагоги, згідно «Концепції…», є головною ланкою системи соціального та психологічного забезпечення на рівні навчального закладу, діяльність яких має бути спрямована на створення умов комфортного освітнього середовища.

Протягом останніх років слід відзначити деякі позитивні тенденції у розвитку психологічної служби області. Як свідчать дані статистичних та аналітичних звітів, поступово зростає кількість працівників психологічної служби, і що особливо приємно, створена та набуває досвіду роботи психологічна служба у ПТНЗ.

Питанням, яке потребує вирішення, залишається забезпеченість працівників психологічної служби робочими місцями у відповідності до законодавства. Це особливо важливо задля дотримання етичного кодексу працівника психологічної служби, який вимагає від практичного психолога та соціального педагога дотримання правил конфіденційності, встановлення стосунків довіри та безпеки у спілкуванні з учасниками навчально-виховного процесу.

Атестація працівників психологічної служби здійснюється на основі чинного Положення про атестацію. Атестацію практичних психологів та соціальних педагогів закладів професійно-технічної освіти здійснює ОЦППСР на основі атестаційної характеристики, яка складається у навчальному закладі. Звертаємо увагу, що для оптимізації процедури атестації спеціалістів служби працівникам психологічної служби потрібно подбати про дотримання наступних умов:

  • вчасно (протягом вересня) подавати заяву про атестацію атестаційній комісії закладу освіти та в ОЦППСР;

  • подавати разом із заявою завірені копії диплому про фахову освіту та копію трудової книжки для підтвердження стажу на даній посаді;

  • подавати копію посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації. Проходження атестації без вчасно пройдених курсів підвищення кваліфікації не допускається. Соціальним педагогам закладів освіти, які не мають фахової освіти, в обов’язковому порядку необхідно проходити курси соціальних педагогів незалежно від суміщення посади з посадою учителя-предметника.

Значну проблему становить на сьогодні рівень поінформованості учасників навчально-виховного процесу про коло обов’язків та повноважень працівників психологічної служби. Нерідко практичного психолога закладу освіти помилково сприймають як лікаря, священника, мага-цілителя (екстрасенса), міліціонера, спеціаліста, який може загіпнотизувати дитину, «зробити так, щоб вона змінилася». Насправді функція психолога в навчальному закладі – сприяти збереженню психологічного здоров’я дитини через організацію просвіти з питань навчання і виховання для педагогів, батьків, проведення індивідуальних консультацій, корекційних індивідуальних та групових занять з дітьми. Практичний психолог у закладі освіти не може і не повинен вдаватися до насильницьких методів «перевиховання» важковиховуваних дітей на Радах профілактики, які інколи виглядають як публічна екзекуція для дитини та приниження для батьків. Неправомірним є також залучення психолога та соціального педагога до того, щоб примусити дітей носити шкільну форму тощо. Основна задача практичного психолога по відношенню до учасників освітнього процесу – на основі довіри та поваги до особистості допомогти дитині, батькам чи педагогам усвідомити власні позитивні сторони та невикористані ресурси. У профілактичній роботи від психологів та соціальних педагогів нерідко чекають моментального результату, звинувачуючи працівників психологічної служби у бездіяльності. Тут слід відмітити, що завдання психологів та соціальних педагогів у напрямку профілактики полягає у навчанні дітей навичок продуктивної поведінки, а не в залякуванні наслідками асоціальних дій.

При здійсненні профілактичної роботи з подолання шкідливих звичок, асоціальної поведінки, негативних явищ у дитячому середовищі спеціалісти служби та педпрацівники нерідко вдаються до публічних заходів, під час яких використовують дитячі малюнки на профілактичну тематику. Слід відмітити, що наочність є ефективною тоді, коли показує альтернативи, а не демонструє негативні зразки. Таким чином у глядача залишається у пам’яті образ-зразок для наслідування, а не зліпок негативного забарвлення. Рекомендуємо уникати практики «прикрашати» стіни закладів освіти плакатами негативного змісту (з перекресленими плашками, шприцами, цигарками), замінивши їх зразками для наслідування.

Особливу увагу слід також звернути на діяльність соціально-психологічних театрів. Це цікава і дієва форма роботи, даний різновид театру є не просто видовищем, а спеціальною психокорекційною методикою, здійснювати яку має право лише фаховий спеціаліст. У випадках, коли режисерами соціально-психологічного театру виступають нефахівці, може мати місце демонстрація деструктивних форм поведінки та некоректний психологічний вплив на аудиторію.

Діяльність соціального педагога в закладі освіти нерідко підміняється функціями соціального працівника, що створює додаткове навантаження його посадовими обов’язками, невластивими для фахівця.

Соціальний педагог виконує такі функції:

- діагностичну;

- прогностичну;

- консультативну;

- захисну;

- профілактичну;

- соціально-перетворювальну;

- організаційну.

Поширеною є практика, коли соціального педагога примушують відповідати за харчування усіх дітей у закладі, виконувати функції чергового адміністратора, складати численну кількість звітів, які не входять у перелік документації спеціаліста служби. Найголовніша функція соціального педагога – практична робота з дітьми, батьками, педагогами та громадськістю по створенню сприятливого соціального середовища для розвитку кожної дитини.

Для оптимізації діяльності соціального педагога в закладі освіти рекомендуємо затвердити з початку навчального року посадову інструкцію соціального педагога закладу освіти.

Нагадаємо, що робочий час соціального педагога та практичного психолога з розрахунку на одну ставку – 40 годин на тиждень, з яких 20 годин становить не перебування в закладі, а активна робота з учасниками навчально-виховного процесу, а 20 годин – організаційно-методична робота (підготовка до проведення заходів, обробка діагностики, самоосвіта, участь у методичних заходах, зв’язки з громадськістю тощо), яка може здійснюватися спеціалістом за межами навчального закладу. Кожен працівник психологічної служби у навчальному закладі має затвердити у керівника закладу тижневий графік роботи.

Особливу увагу слід приділити підвищенню фахового рівня спеціалістів у міжкурсовий період. У поточному навчальному році обласним ЦППСР створені можливості для професійного зростання спеціалістів психологічної служби ПТНЗ. Особливо потребують впровадження активні форми роботи: семінари, тренінги, творчі групи, а також інтервізійні групи для практичних психологів. З цією метою у кожного спеціаліста служби має бути встановлений методичний день для здійснення організаційно-методичної роботи, погоджений з керівником навчального закладу та зазначений у тижневому графіку роботи.

Особливої подяки за активну роботу з обміну практичним досвідом заслуговує практичний психолог Професійно-технічного училища №25 м.Монастирища Н.М.Канєвська, яка власноруч створила сайт для працівників психологічної служби ПТНЗ, де колеги можуть обмінюватися напрацюваннями у галузі вирішення професійних задач та обговорювати актуальні проблеми.

З метою надання ефективної методичної допомоги практичним психологам та у відповідь на запити з районів та міст області ОЦППСР ЧОІПОПП пропонує у 2010-2011н.р., починаючи з вересня, єдиний методичний день – кожен третій вівторок місяця (окрім тих заходів, які зазначені в річному плані ОІПОПП). У 2010 році ОЦППСР проведено 2 семінари для практичних психологів та соціальних педагогів, обласний центр і надалі планує тісну співпрацю з психологічною службою ПТНЗ.
Окремо слід виділити пріоритетні напрямки діяльності практичних психологів та соціальних педагогів на 2010-2011 н.р.
Основні напрями науково-дослідної і науково-методичної роботи практичних психологів

1. Організаційні моделі діяльності практичного психолога ПТНЗ:

  • робота з дітьми (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей дитини/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

  • робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності; технології психологічного супроводу педагогів під час атестації).

  • робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату).

2. Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу.

3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: - діти, - батьки, - педагогічні працівники).

4. Психологічний супровід профільного, допрофільного навчання та випускників під час зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Психологізація навчання та технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі.
Основні напрями науково-дослідної і науково-методичної роботи соціальних педагогів

1. Організаційні моделі діяльності соціального педагога в ПТНЗ:

  • робота з дітьми (соціальний патронаж соціально-незахищених категорій дітей; соціальний супровід дитини під час адаптації до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення особливостей соціального розвитку дитини/сім’ї/колективу; консультування та допомога дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах; соціальні технології у сфері профілактики та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

  • робота з педагогічними працівниками (просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особливостей сімейного виховання, соціального розвитку дитини; соціально-педагогічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності; інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з вчителями).

  • робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань сімейного виховання, забезпечення прав дитини відповідно до міжнародного та національного законодавства; формування батьківської відповідальності, вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату; інноваційні форми і методи роботи соціального педагога з батьками).

2. Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: - діти, - батьки, - педагогічні працівники).

3. Технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі.

4. Застосування основ міжнародного та національного законодавства у сфері захисту прав дитини.

Прим.: запропоновані теми конкретизуються відповідно до особливостей діяльності системи освіти в межах регіону, педагогічної і психологічної практики, типу навчального закладу, потреб суб’єктів навчально-виховного процесу.
Окремо слід приділити увагу подоланню соціально-психологічних проблем девіантної поведінки у підлітковому та юнацькому віці. Нижче подаємо схему основних проблем та умов, про створення яких мають дбати працівники психологічної служби у ПТНЗ:


Психологічні проблеми

Умови для подолання проблем

проблеми статеворольової поведінки

наявність позитивного зразка та досвіду спілкування з особами обох статей

проблеми самопочуття, тонусу

фізична активність, здоровий спосіб життя, відсутність стресів та перевантажень

нервово-психічна саморегуляція

умови для тренування вольових якостей, мислення, трудова д-сть

проблеми стосунків

досвід спілкування та вирішення конфліктів

проблема відповідальності

проблема вибору

наявність свободи вибору, право на помилку

проблема вчинків та їх наслідків

досвід прийняття рішень, наявність того, з ким можна порадитись

проблема індивідуальності – приналежності до референтної групи

прийнятний статус у колективі, визнання у ситуації успіху

проблема слухняності-самостійності

впевненість у собі, наявність доцільних правил, досвід відстоювання власної позиції

проблема вибору

проблема мотивації та мети

наявність позитивної особистої та професійної життєвої перспективи, «наявність причин для оптимізму»

проблема щирості

досвід самопізнання, критичного аналізу

проблема гідності

досвід захищеності та самозахисту

проблема моди та доцільності

досвід свідомого вибору між бажаним та корисним

швидкість мислення та реакції

тренування уваги та уважності, уміння слухати, тренування виваженості реакції

Схожі:

Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
Про підсумки діяльності психологічної служби системи освіти
України за період з 2008 по 2012 р та з метою підведення підсумків роботи психологічної служби системи освіти за 2011/2012 навчальний...
План інструктивно-методичної наради-семінару методистів РМК(ММК),...
«Основні завдання діяльності психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2013/2014 н р.»
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо оновлення основних напрямків роботи практичних...
Чна служба системи освіти»; ст. 22 «Соціально-педагогічний патронаж» та нової редакції Положення про психологічну службу системи...
О.І. Остафій «25» червня 2011 року
У МНС України на протязі 1-ого півріччя 2011 року була організована робота щодо приведення основних напрямків діяльності з виховного...
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання учнями ПТНЗ кваліфікаційної роботи
Робота повинна носити творчий характер, відповідати обсягу знань, умінь і навичок, передбачених кваліфікаційною характеристикою
Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної...
Одеським обласним центром практичної психології і соціальної роботи ООІУВ було опрацьовано інформації про стан розвитку психологічної...
Калейдоскоп ідей методиста позашкільного навчального закладу ( з...
Автор-укладач: Кудін Валентина Семенівна, методист лабораторії виховної роботи Черкаського ОІПОПП
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка