О.І. Остафій «25» червня 2011 року


Скачати 73.86 Kb.
НазваО.І. Остафій «25» червня 2011 року
Дата28.03.2013
Розмір73.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
«Затверджую»

Начальник Жовтневого РВ

У МНС України

в Миколаївській області

майор служби

цивільного захисту

О.І. Остафій
« 25 » червня 2011 року

Аналіз

стан роботи щодо зміцнення дисципліни та законності, збереження життя та здоров’я персоналу, попередженню надзвичайних подій серед особового складу Жовтневого РВ та ПДПЧ-36 за 1-ше півріччя 2011 року

З метою підвищення ефективності роботи із зміцнення дисципліни та законності, зниження впливу негативних наслідків діяльності в повсякденних та екстремальних умовах, виховної роботи та наставництва в Жовтневому районному відділі У МНС України на протязі 1-ого півріччя 2011 року була організована робота щодо приведення основних напрямків діяльності з виховного та психологічного забезпечення службової діяльності, зміцнення дисципліни і законності серед особового складу до вимог керівних документів МНС України.

З метою реалізації вимог Конституції України, законів України, наказів та вказівок МНС спрямованих на організацію роботи щодо збереження життя та здоров‘я співробітників, зміцнення кадрового потенціалу в Жовтневому районному відділі У МНС України проводилася певна робота. Керівництвом підрозділу значна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази підрозділу, в підрозділі проведено значний обсяг робіт щодо поліпшення соціально-побутових умов для несення служби особовим складом чергових караулів, а саме: замінено панцерні ліжка на дерев’яні, встановлено пластикові вікна в кабінеті начальника частини та складських приміщеннях, зроблено пішохідну доріжку з плитки до туалету. На 2-ге півріччя поточного року заплановано багато заходів по благоустрою підрозділу для поліпшення соціально-побутових умов та несення служби особовим складом чергових караулів

Вимоги керівних документів з питань роботи з особовим складом, зміцнення дисципліни і правопорядку, які були слабо засвоєні на протязі 2010-2011 навчального року, вивчаються додатково з особовим складом підрозділу в системі службової підготовки.

В підрозділі вжито заходів щодо попередження надзвичайних подій серед особового складу підрозділу, а саме: доопрацьовані посадові інструкції начальницького складу, на фасадній частині відкориговано назву підрозділу на У МНС, розміщений девіз МНС України “Запобігти, врятувати, допомогти”, на воротах підрозділу нанесено символіку МНС України, оновлені естетичні стенди графіків прийому громадян керівництвом МНС, УМНС, районного відділу, у кожного співробітника в наявності вкладиші з телефонами керівництва підрозділу, наказом Жовтневого РВ призначені відповідальні особи за стан виконавської дисципліни. Виготовлено та встановлено на фасаді підрозділу 2 флагштоки з прапорами України та МНС, оформлено стендами згідно наказу № 177 гараж та навчальний клас.

Індивідуально-виховна робота проводиться із врахуваннями особистісних рис підлеглих, глибоко вивчається позаслужбове життя працівників, їх захопленням, у разі необхідності застосовуються до них заходи упереджувального характеру, аналізується інформація стосовно змін, що відбуваються в особистому житті підлеглих, пов'язаних із втратами рідних та близьких, їх захворюваннями та сімейно-побутовими негараздами, виходячи з цього планується подальша робота. В процесі служби співробітники вивчаються за місцем проживання з метою забезпечення своєчасного впливу на взаємовідносини в сім'ї, з оточуючими, вивчення побутових труднощів та надання допомоги з цих питань. З початку року 50% співробітників підрозділу відвідані за місцем мешкання.

За останній квартал в підрозділі відбулися штатні зміни – добавлено посаду заступника начальника ПДПЧ-36, з’явився молодий співробітник (випускник вищого навчального закладу МНС України). На даний проміжок часу він знаходиться у щорічній відпустці.

Журнали обліку планування та проведення індивідуально-виховної роботи у начальницького складу (начальника відділу, заступника начальника відділу, начальника частини, начальників караулів) в наявності, робота в даному напрямку здійснюється в цілому у відповідності до вимог наказу МНС України № 177 від 06.03.2008р.

Накопичуються матеріали щодо категорії працівників, які потребують допомоги, в першу чергу з причин сімейно-побутового та матеріального характеру. Вишукуються можливості для надання матеріальної допомоги, перед усім працівникам для вирішення соціально-побутових проблем. З початку року 3 співробітники отримали матеріальну допомогу.

Аналізуючи дисциплінарну практику, то вона ведеться у відповідності до вимог Закону України від 05 березня 2009 р. № 1068-ІV „Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту”. Ведеться журнал обліку стягнень та заохочень особового складу. З початку року в підрозділі заохочено 7 співробітників (6 співробітників в 2009 р.) в дисциплінарному порядку покарано 3 співробітників (3 співробітника в 2009р.).

Також необхідно зазначити, що в підрозділі згідно вимог наказу МНС України № 177 від 06.03.2008р. організована діяльність громадських формувань, конкретно діяльність Ради зборів рядового та молодшого начальницького складу. Питання про стан роботи цього громадського формування розглядається щокварталу на оперативних нарадах.

Постійно проводиться робота щодо відбору кандидатів на роботу з народного господарства. До даної роботи залучався начальницький та особовий склад частини, застосовувалась зовнішня реклама та засоби масової інформації. У процесі попереднього вивчення кандидата на службу в МНС України та навчання у вищих навчальних закладах керівництво частини суворо дотримується діючих нормативних документів, інструкцій з відбору кандидатів на службу та навчання.

З метою ліквідації дефіциту вражень у працівників, запобіганню конфліктів в їх сім'ях організуються зустрічі з їх дружинами, проводяться вечори із запитань та відповідей. Проводяться заняття з особовим складом, на яких розглядаються причини, умови та фактори, що сприяли надзвичайним подіям з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ в минулому та поточному році.

Запроваджено практику проведення з особовим складом підрозділу заходів просвітницького спрямування з питань здорового способу життя із залученням представників медичних установ. Проведено лекцію на тему “Алкоголь - як соціальне лихо”.

З метою попередження надзвичайних подій серед особового на дошці об'яв розміщено телефон довіри психологічної служби 49-06-98. Повідомляється служба психологічного забезпечення та Центр психіатричної допомоги і професійно-психофізіологічного відбору СОЗ про стан соціально-психологічного благополуччя і здоров’я працівників начальницького складу. На кожне перше число наступного місяця кварталу здійснюється робота по вивченню депресивного стану працівників за допомогою шкали ситуативної тривожності, ведеться за даним напрямком накопичувальний матеріал. Осіб, що набирають 60 балів та більше не виявлено. Проводиться робота щодо виявлення осіб, що поводять себе неадекватно, з підвищеним рівнем конфліктності, агресивності, емоційно неврівноважених, зловживають алкоголем, виказують думку про самогубство, на даний час таких осіб не виявлено.

В першому півріччі на заняття з начальницьким та особовим складом залучались співробітники прокуратури – 1 раз (за 2010 рік за аналогічний період жодного).

В 2011 році було заохочено 11 співробітників (42,31%), за аналогічний період 2010р. – 10 співробітників (38,46%).

В цілому робота щодо дотримання дисципліни та правопорядку в Жовтневому РВ УМНС України знаходиться на належному рівні. Відчувається вплив керівництва на стан дисципліни та законності серед особового складу підрозділу.

Виходячи з перерахованого, з метою забезпечення дисципліни та законності, виховної роботи необхідно забезпечити виконання наступних заходів:

1. Проводити додаткові інструктивно-профілактичні бесіди та інструктажі з особовим складом щодо безпечного поводження в побуті та в період відпустки.

Термін: постійно.


Відповідальний: Остафій О.І., Ніколайчук В.В., начальники караулів.

  1. Проводити інструктажі особового складу щодо дотримання дисципліни та законності під час відпусток, особливу увагу звертати на чітке дотримання транспортної дисципліни.

Термін: постійно.

Відповідальний: Остафій О.І., Ніколайчук В.В.

3. Продовжити виховну роботу серед особового складу, сконцентрувавши зусилля на її індивідуальних формах-бесіда, переконання, спостереження, стимулювання, навчання. Надання практичної допомоги. Забезпечити постійний індивідуальний контроль за індивідуальною поведінкою підлеглих поза службою.

Термін: постійно

Відповідальний: Остафій О.І., Ніколайчук В.В., нач. караулів.

4. Забезпечити безумовне виконання вимог наказу МНС України № 177 від 06.03.2008р. «Про затвердження Настанови з організації соціально-гуманітарної роботи з особами рядового та начальницького складу та працівниками органів та підрозділів цивільного захисту».

Термін: постійно

Відповідальний: Остафій О.І., Ніколайчук В.В.

5. Забезпечити виконання заходів, передбачених Концепцією психологічного забезпечення службової діяльності підрозділу на 2011 рік, а також плану щодо підтримки молодих фахівців, працівників по закріпленню їх на службі в 2011 році.

Термін: постійно

Відповідальний: Остафій О.І., Ніколайчук В.В.

6. Забезпечити неухильне виконання вимог наказу МНС України № 541 від 09.08.2007р. “Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення контролю за станом дисципліни та законності в органах і підрозділах цивільного захисту”.

Відповідальний: начальницький склад.

Термін виконання: постійно.

7. Забезпечити 100% надання відпусток особовому складу підрозділу.

Термін: постійно.

Відповідальний: Остафій О.І., Ніколайчук В.В.

8. Забезпечити проведення роботи щодо зміцнення дисципліни та законності, недопущення корупційних діянь, виконання вимог наказу МНС України № 541 від 09.08.2007р. та внесення нормативних документів для додаткового вивчення в системі службової підготовки.

Термін: постійно.

Відповідальний: Остафій О.І., Ніколайчук В.В.

10. Використовувати заходи дисциплінарного впливу до підлеглого особового складу виключно згідно з вимогами Дисциплінарного Статуту служби цивільного захисту, не допускати дострокового зняття стягнень раніше 3-х місячного терміну.

Термін: постійно

Відповідальний: Остафій О.І., Ніколайчук В.В.

11. Забезпечити усунення недоліків, виявлених в службовій діяльності підрозділу в найкоротший термін та зажадати їх недопущення в подальшому.

Термін: постійно

Відповідальний: Ніколайчук В.В., начальники караулів.

12. Розглядати питання зміцнення дисципліни та законності, попередження корупційних проявів, зміцнення транспортної дисципліни на оперативних нарадах в підрозділі із заслуховуванням відповідальних осіб.

Термін: щоквартально.

Відповідальний: Остафій О.І.

13. Забезпечити належну організацію занять в системі гуманітарної та психологічної підготовки.

Термін: постійно.

Відповідальний: Остафій О.І., Ніколайчук В.В.

14. Активно використовувати досвід ветеранів, практикувати їх зустрічі з молодими працівниками з метою позитивного впливу на їх свідомість, формування стійкої позиції та мотивації до служби.

Термін: постійно

Відповідальний: Ніколайчук В.В., начальники караулів


Начальник ПДПЧ-36

Жовтневого району

капітан служби цивільного захисту В.В. Ніколайчук

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НАКАЗ
України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої...
ПЛАН з реалізації у 2012 році пріоритетних напрямів Комплексної стратегії...
Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 24...
ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Азарова від 20 липня 2011 року №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту 2 частини першої Протокольного рішення за результатами засідання...
ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Азарова від 20 липня 2011 року №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту 2 частини першої Протокольного рішення за результатами засідання...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 11. 03. 2013 м. Київ №402/5 Про...
України 23 червня 2011 року за №760/19498, наказу Міністерства юстиції України від 14 листопада 2011 року №3325/5 «Про затвердження...
Екологiчне право: Курс лекцiй: Навч посiбник для юрид фак вузiв. К.: Вентурi, 1996
Украєни вiд 25 червня 1991 року, Законi Украєни вiд 16 червня 1992 року, Законi Ук
Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011-2013 роки
Аналіз офіційних звітних даних свідчить про те, що протягом січня-червня 2011 року у більшості галузей господарського комплексу та...
НАКА З 19
Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497 та Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги на лікування...
УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка