Луценко Ю. В., Олійник В. В., Удянський М. М


НазваЛуценко Ю. В., Олійник В. В., Удянський М. М
Сторінка1/4
Дата20.04.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Методичні вказівки

до виконання дипломної роботи (проекту)

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

за спеціальністю 7.092801 «Пожежна безпека»,

напряму підготовки 0928 «Пожежна безпека»,

освітнього рівня повної вищої освіти,

кваліфікації 2149.2 «Інженер з профілактичних робіт»Харків - 2011


Друкується за рішенням

методичної ради НУЦЗ України

Протокол від 20.01.11 № 5


Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.092801 «Пожежна безпека», напряму підготовки 0928 «Пожежна безпека», освітнього рівня повної вищої освіти, кваліфікації 2149.2 «Інженер з профілактичних робіт»/ Укладачі: Дерев’янко О.А., Луценко Ю.В., Олійник В.В., Удянський М.М. – Х.: НУЦЗ України, 2011. – 34 с.

Для курсантів, студентів та слухачів Національного університету цивільного захисту України, які виконують дипломну роботу (проект) освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.092801 «Пожежна безпека», напряму підготовки 0928 «Пожежна безпека», освітнього рівня повної вищої освіти, кваліфікації 2149.2 «Інженер з профілактичних робіт».

Зміст


1

Загальні положення ………………………………………………………

4

2

Організаційні заходи ……………………………………………………..

4

3

Вимоги до оформлення дипломної роботи (проекту) ..………………..

7

4

Зміст розрахунково-пояснювальної записки …………………………...

9

5

Захист дипломної роботи (проекту) ….…………………………………

11
Література …………………………………………………………………

13
Додаток А …………………………………………………………………

14
Додаток Б …………………………………………………………………

15
Додаток В …………………………………………………………………

19
Додаток Г …………………………………………………………………

21
Додаток Д …………………………………………………………………

32
Додаток Е …………………………………………………………………

33

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Методичні вказівки розроблені на підставі положень Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України від 31.07.98 р. № 285 (зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням МОН України від 05.03.01 р. № 28-р.). «Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти вищої освіти», інших нормативних актів Міністерства освіти та науки України та МНС України, що регламентують діяльність галузевих вищих навчальних закладів.

  2. Нормативними формами державної атестації спеціаліста є тестовий державний екзамен і дипломна робота (проект).

  3. Виконання і захист дипломних робіт (проектів) є заключним етапом підготовки випускника за освітньо-професійним рівнем спеціаліста.


2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
2.1. Навчально-методичний відділ:

2.1.1. Виконує розподіл кількості випускників за випускаючими кафедрами факультетів університету з урахуванням їх штатної чисельності і профільної кваліфікації науково-педагогічних працівників;

2.1.2. Узагальнює тематику дипломних робіт (проектів) кожного випускника, аналізує їх актуальність, готує проект наказу щодо їх затвердження ректором університету;

2.1.3. Здійснює контроль щодо виконання графіку написання дипломних робіт (проектів);

2.1.4. Готує проект наказу щодо складу підкомісій Державної екзаменаційної комісії, визначає терміни захисту і розподіл випускників за державними екзаменаційними підкомісіями для захисту дипломних робіт (проектів);

2.1.5. Оголошує графік захисту дипломних робіт (проектів) не пізніше, ніж за один місяць до початку роботи Державної екзаменаційної комісії;

2.1.6. Проводить інші напрями роботи за вимогами нормативних актів з організації та проведення захисту дипломних робіт (проектів).
2.2. Випускаюча кафедра відповідного факультету:

2.2.1. Проводить персональне закріплення випускників за керівниками дипломної роботи (проекту). Керівником дипломної роботи (проекту) можуть бути особи з числа керівного складу та науково-педагогічних працівників університету, а також фахівці органів управління та підрозділів МНС України, інших установ та навчальних закладів, за умови ухвалення кандидатур на засіданні випускаючої кафедри. Керівник дипломної роботи (проекту) несе відповідальність за змістовну частину дипломної роботи (проекту) і не прийняття заходів щодо порушення випускником графіку виконання дипломної роботи (проекту). Керівник надає випускникові консультації з методики виконання і змістовної частини дипломної роботи (проекту). За необхідності керівник дипломної роботи (проекту) може направляти випускника на консультації до науково-педагогічних працівників університету або фахівців органів управління та підрозділів МНС України. Прізвища консультантів вказуються у завданні на виконання дипломної роботи (проекту);

2.2.2. Розглядає та ухвалює на засіданні кафедри теми дипломних робіт (проектів) і подає їх до навчально-методичного відділу. Тема дипломної роботи (проекту) повинна бути актуальною, відповідати сучасним вимогам та реальним задачам, які вирішують органи управління та підрозділи МНС України;

2.2.3. Протягом тижня після оголошення наказу ректора університету щодо тем та керівників дипломних робіт (проектів), видає завдання на виконання дипломної роботи (проекту) за формою, наведеною у додатку Б;

2.2.4. Здійснює контроль за виконанням графіку підготовки дипломної роботи (проекту) до захисту, організацією роботи випускником та роботою керівника дипломної роботи (проекту);

2.2.5. Визначає графік заслуховування кожного випускника кафедри щодо готовності дипломної роботи (проекту) до захисту. За результатами такого заслуховування приймає рішення щодо допуску дипломної роботи (проекту) до захисту на засіданнях підкомісій Державної екзаменаційної комісії;

2.2.6. Надає випускникові організаційну та методичну допомогу з усіх питань щодо виконання дипломної роботи (проекту);

2.2.7. Несе відповідальність за неприйняття заходів щодо порушення графіку написання дипломних робіт (проектів) випускниками кафедри.
2.3. Випускник:

2.3.1. Несе персональну відповідальність за якість і своєчасність виконання дипломної роботи (проекту);

2.3.2. На початку п’ятого курсу (не забороняється і раніше) визначається із керівником дипломної роботи (проекту) і закріплюється за випускаючою кафедрою;

2.3.3. Визначає та узгоджує із керівником об’єкт і тему дипломної роботи (проекту);

2.3.4. Протягом тижня після оголошення наказу ректора університету щодо тем та керівників дипломних робіт (проектів) отримує завдання на виконання дипломної роботи (проекту) за формою, наведеною у додатку Б;

2.3.5. Проводить збір і опрацювання літератури та джерел науково-технічної інформації за темою дипломної роботи (проекту). До цього етапу роботи входить:

 • отримання проектної, кошторисної, статистичної, технічної та іншої документації по об’єкту дипломної роботи (проекту);

 • вивчення, узагальнення та аналіз отриманих матеріалів за темою дипломної роботи (проекту);

 • вивчення досвіду роботи підрозділів МНС України у сфері пожежної безпеки, ознайомлення із сучасними методиками, засобами та пожежно-технічним обладнанням підрозділів МНС України з питань дипломної роботи (проекту);

2.3.6. Проводить остаточне опрацювання етапів завдання на виконання дипломної роботи (проекту) під час проходження стажування, із детальною перевіркою додержання (виконання) суб'єктом господарювання на об’єкті дипломної роботи (проекту) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

2.3.7. Повинен отримати рецензію на свою дипломну роботу (проект). Рецензентами можуть бути особи з числа науково-педагогічних працівників університету та фахівці органів управління та підрозділів МНС України. У рецензії повинні бути відображені питання актуальності теми, рівень розкриття завдання на виконання дипломної роботи (проекту), позитивні сторони та недоліки роботи, оцінка рівня професійної підготовки виконавця. У висновку рецензії надається оцінка (позитивна або негативна), на яку заслуговує дипломна робота (проект), та пропозиції щодо присвоєння виконавцю освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

2.3.8. Надає дипломну роботу (проект) у текстовому форматі з підписами консультантів та додатками до неї, а також рецензією керівникові дипломної роботи (проекту) не пізніше, ніж за тиждень до попереднього заслуховування на випускаючій кафедрі. Керівник перевіряє її відповідність завданню, якість виконання, графічну частину, складає письмовий відгук у направленні до підкомісії Державної екзаменаційної комісії;

2.3.9. Доповідає на засіданні випускаючої кафедри за графіком, що встановлюється кафедрою, результати дипломної роботи (проекту);

2.3.10. Подає за добу до захисту дипломну роботу (проект) технічному секретарю підкомісії Державної екзаменаційної комісії розрахунково-пояснювальну записку, анотацію (додаток В), письмову рецензію на дипломну роботу (проект) (підпис рецензента обов’язково скріплюється печаткою установи, де він працює), а також направлення до захисту із відгуком керівника дипломної роботи (проекту) та висновком начальника випускаючої кафедри (додаток Д).
3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)
Дипломна робота (проект) складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

3.1. Розрахунково-пояснювальна записка роздруковується на принтері у обсязі 60-90 сторінок формату А4 (210х297 мм) з рамками без урахування пояснювальних таблиць, рисунків, графіків тощо. Вимоги до оформлення: шрифт 14 Times New Roman Cyr із 1,5 інтервалом; розміри шрифту для формул - звичайний 14 пт, великий індекс 12 пт, малий індекс 10 пт, великий символ 18 пт, малий символ 12 пт.

Як виняток дозволяється написання розрахунково-пояснювальної записки власноручно пастою чорного кольору (80-100 сторінок тексту).

Всі позначки фізичних величин або символів повинні відповідати Міжнародній системі одиниць СІ. Їх слід проставляти після результатів усіх виконаних розрахунків. При посиланні на нормативну або довідкову літературу потрібно вказати у квадратних дужках порядковий номер зі списку літератури, який міститься в кінці розрахунково-пояснювальної записки.

Формули, які використовуються в тексті розрахунково-пояснювальної записки, нумеруються з правого краю рядка подвійною цифрою у круглих дужках, що означає № розділу та через крапку  порядковий номер формули у розділі. Наприклад, (3.2). Графіки, схеми, рисунки, таблиці повинні мати помітку (Рис. 5.4.; Табл. 4.3 відповідно).

Додатки до розрахунково-пояснювальної записки виконуються на стандартних бланках, що відповідають вимогам керівних документів.

3.2. Графічна частина виконується на 6-9 листах білого паперу формату А-1. На листах можуть бути представлені креслення, схеми, специфікації, графіки. Графічна частина повинна виконуватись відповідно вимогам Єдиної системи конструкторської документації (далі – ЄСКД), ДСТУ Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних креслень», ДСТУ Б.А.2.4-6-95 «Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів» із використанням різних технологій відображення інформації (комп’ютерна графіка, туш, олівець, колір тощо).

На кожному аркуші виконується основний напис (додаток Е).

Графічна частина повинна відображати сутність усіх аспектів, які розглядалися під час написання дипломної роботи (проекту) та бути допоміжним матеріалом до доповіді випускника на захисті.

За визначенням керівника дипломної роботи (проекту) доповідь на захисті може супроводжуватися мультимедійним забезпеченням. У цьому разі в додатках до дипломної роботи (проекту) обов’язково додаються надруковані слайди і їх електронна копія на відповідному носієві інформації.
4 ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
4.1. Дипломна робота повинна відображати результати теоретичних або експериментальних досліджень параметрів протипожежного захисту об’єктів або проблемних питань пожежної безпеки (елементи систем пожежної безпеки, підготовка об особового складу, розробка та удосконалення протипожежної техніки і обладнання тощо).

4.2. Дипломний проект повинен відображати рівень протипожежного стану об’єкту на основі аналізу його пожежної небезпеки, вивчення організації державного пожежного нагляду за об’єктом та пожежогасіння, а також містити заходи, що пропонуються до впровадження на об’єкті з метою забезпечення пожежної безпеки.

Аналіз пожежної небезпеки виконується методом порівняння фактичного стану об’єкту (запроектованих рішень) із протипожежними вимогами нормативних документів та інженерних розрахунків параметрів, що визначають рівень його протипожежного стану.

4.3. Дипломний робота (проект) повинна у повному обсязі розкривати питання, які визначені завданням, що видається випускаючою кафедрою.

4.4. Допускається розробка комплексних міжкафедральних дипломних робіт (проектів), а також комплексних дипломних робіт (проектів) за окремими проблемами небезпеки складного об’єкту з залученням кількох слухачів.

4.5. Дипломна робота (проект) повинні мати економічне обґрунтування технічних або організаційних рішень з питань пожежної безпеки, що приймаються випускником.

4.6. Розрахунково-пояснювальна записка розпочинається з титульного листа (додаток А), за яким слідують завдання на виконання дипломної роботи (проекту), що містить календарний план їх виконання (додаток Б).

4.7. Зміст розрахунково-пояснювальної записки визначається слухачем та керівником дипломного роботи (проекту) відповідно до завдання.
Приблизний зміст дипломного проекту:

Вступ

 1. Загальна характеристика об’єкту, технологічного процесу та організаційних заходів щодо пожежної безпеки.

 2. Характеристика та аналіз специфічних факторів пожежної небезпеки об’єкту дипломного проектування (роботи).

  1. Загальна характеристика пожежної небезпеки об’єкту дипломного проектування.

   1. Характеристика пожежонебезпечних властивостей речовин та матеріалів.

   2. Аналіз можливості утворення горючого середовища

   3. Характеристика можливих характерних джерел запалювання.

   4. Аналіз можливих шляхів розповсюдження полум’я та продуктів горіння.

  2. Аналіз відповідності будівельних рішень об’єкту нормативним та правовим актам.

   1. Аналіз генерального плану.

   2. Характеристика об’ємно-планувальних рішень та шляхів евакуації.

   3. Аналіз конструктивних елементів будівель і споруд.

  3. Аналіз відповідності інженерних систем будівель і споруд вимогам щодо протипожежного захисту об’єкту.

   1. Аналіз відповідності систем силового та освітлювального електропостачання

   2. Аналіз відповідності системи вентиляції та протидимного захисту.

   3. Аналіз роботи систем автоматичного протипожежного захисту.

   4. Аналіз відповідності мереж і споруд зовнішнього та внутрішнього водопостачання.

 3. Пропозиції щодо поліпшення безпеки за організаційними, технічними та інженерними напрямами з їх обґрунтуванням.

 4. Техніко-економічні обґрунтування рішень, що приймаються.

 5. Визначення достатності сил та засобів гарнізону для ліквідування пожежі на об’єкті.

 6. Вимоги щодо охорони праці та екологічної безпеки.

Висновки.

Література.
Зміст дипломної роботи залежить від проблематики питань, що досліджуються в роботі.
4.8. Змістовна частина кожного розділу розрахунково-пояснювальної частини дипломної роботи (проекту) складається на підставі методичних вказівок (рекомендацій) відповідної кафедри за напрямом розділу.

Розділи дипломної роботи (проекту) можуть містити положення курсових робіт (проектів), що виконувалися випускником на протязі навчання по дисциплінам відповідних кафедр.

Рекомендована змістовна частина окремих розділів наведена у додатку Г.

4.9. На кожному аркуші розрахунково-пояснювальної частини виконується основний напис (додаток Е).

4.10. У списку літератури наводяться тільки ті джерела інформації, що використовувалися під час виконання дипломної роботи (проекту). Список літератури складається відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
5 ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)
5.1. До захисту дипломної роботи (проекту) на засіданні підкомісії Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) випускник допускається за результатами попереднього заслуховування на засіданні випускаючої кафедри за наявності позитивного відгуку начальника кафедри.

5.2. Захист дипломної роботи (проекту) проводиться на відкритому засіданні підкомісії ДЕК за участю не менш трьох її членів.

5.3. Для доповіді щодо результатів дипломної роботи (проекту) випускнику надається до 15 хвилин. Загальний час захисту роботи (проекту) одним виконавцем не повинен перевищувати 30 хвилин.

5.4. Якість захисту дипломної роботи (проекту) визначається за допомогою національної системи оцінювання з обов'язковим переведенням оцінок до шкали ECTS.


Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

5

А

Відмінно

4

В

Дуже добре

4

С

Добре

3

D

Задовільно

3

E

Достатньо

2

FX

Не зараховано

2

F

Не зараховано


Рішення про оцінку захисту приймається на закритому засіданні підкомісії ДЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів. За однакової кількості голосів голос голови підкомісії є вирішальним.

Результати захисту дипломних робіт (проектів) оголошуються випускникам в той самий день.

5.5. У випадку отримання випускником незадовільної оцінки за результатами захисту дипломної роботи (проекту) підкомісія ДЕК повинна йому оголосити порядок повторного захисту роботи (проекту).

5.6. Випускнику, який не захистив дипломну роботу (проект) за графіком з поважної причини, термін її захисту (за узгодженням із головою ДЕК) може бути перенесений в межах строку роботи ДЕК в поточному навчальному році.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України «Про правові засади цивільного захисту».

 2. Закон України «Про пожежну безпеку».

 3. Закон України «Про вищу освіту».

 4. Наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

 5. Наказ МНС України від 01.07.2004 р. № 338 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах МНС України».

 6. Наказ МНС України від 09.12.03 № 481 «Про затвердження Положення про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у навчальних закладах МНС України».Додаток А

Національний університет цивільного захисту України
Кафедра ________________________________________
До захисту допущено

_____________________________

(посада, вчені ступені, звання, спеціальне звання)
______________________________

(ініціали, прізвище)

«___» _____________ 201__ р.

  1   2   3   4

Схожі:

О. О. Гагарін к т. н., А. М. Луценко к т. н., С. В. Титенко
...
Активізація пізнавальних інтересів колективного навчання молодших школярів
Т. А. Луценко – вчитель – методист вищої категорії початкових класів, відмінник освіти України Старосинявської загальноосвітньої...
СЕРЕДНЄ 1 Луценко
Експерти (в алфавітному порядку): Денис Богуш, Олексій Гарань, Володимир Головко, Андрій Єрмолаєв, Вадим Карасьов, Світлана Конончук,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ
Укл. Скринник З. Е., Бегей І.І., Філіповський О. В., Гіптерс З. В., Жеребило І. В., Комаринська З. М., Проценко Т. В., Височанська...
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ...
Олійник А. Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка