Модуля, змістовного модуля


НазваМодуля, змістовного модуля
Сторінка1/12
Дата20.04.2013
Розмір1.93 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ:

Менеджмент державного управління

(ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС)


Тема модуля, змістовного модуля

зміст

Кількість ауд.годин
Модуль 1. Концептуальні основи менеджменту державного управління
1.

Предмет і об’єкт науки «менеджмент державного управління»

Витоки та генеза менеджменту державного управління; Суб’єктно-об’єктна детермінація адміністративної діяльності; Методи дослідження теорії державно-адміністративного менеджменту; Основні принципи і функції державно-адміністративного управління.


4

2.

Принципи делегування повноважень

Багатоваріантний характер державного управління як виду суспільної діяльності. Його особливості: визначальний тип соціального управління, якому притаманний всезагальні повноваження і функції;

цілісна система органів і установ адміністративного апарату, що функціонує скоординовано на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Структурованість державного менеджменту за різними видами управління: управління адміністративним персоналом; управління суспільними сферами суспільства.

Сфери впливу державного менеджменту: об’єкти державного сектору (державна власність, державні органи й організації; об’єкти суспільного сектору, пов’язані з соціально-економічним, духовно-культурним розвитком; забезпечення захисту прав і свобод громадян тощо).


4

3.

Організація як функція управління

Державно-адміністративне управління як єдиний соціальний організм. Взаємозв’язок інституційно-структурної та функціональної складових його системи.

Державний апарат: поняття, структура. Бюрократія як багаторівнева система державних інституцій та осіб, зайнятих управлінням. Основні засади функціонування бюрократії.

Організаційна структура управління як сукупність стійких зв’язків суб’єктів і об’єктів управління державної установи та організації, реалізованих в конкретних організаційних формах. Формування структури управління державними установами і організаціями: організаційне упорядкування, створення організаційної структури, налагодження безпосереднього внутрішньо організаційного управління шляхом реалізації функцій планування, організації, мотивації, контролю, координації.

Вихідні елементи організації діяльності державних організацій: основні ресурси (час; споживачі громадських, управлінських послуг та товарів; гроші, персонал, техніка, ідеї, культура) та функції (планування; маркетингова діяльність; інформаційне забезпечення; соціальний розвиток).

Організаційно-правові форми виконавчої влади в Україні. Структура органів виконавчої влади. Організація діяльності виконавчих органів державної влади.

Причини необхідності реформування системи державного управління України.


2Модуль 2. Основи внутрішньої організації і менеджменту органів державної влади
4.

Планування в системі менеджменту державного управління

Організаційні функції управління державними установами і організаціями та шляхи їх реалізації: 1) встановлення цілей - визначення майбутнього державної організації; 2) розроблення стратегії - обгрунтування способу досягнення організаційних цілей;

3) планування роботи - розподіл завдань між конкретними виконавцями; 4 ) проектування роботи - формування посадових функцій

виконавців; 5 ) мотивація і стимулювання персоналу - цілеспрямований вплив на працівника; 6) координація діяльності - погодження зусиль виконавців 7) облік та оцінка виконання робіт - контроль

виконання робіт; 8) зворотній зв’язок - корегування цілей.


2

5.

Стратегія державного управління: форми, методи, концепції

Зміст категорії « стратегія державного управління» Види стратегій. Основи розробки стратегій. Форми і методи стратегій. Теоретичні концепції стратегій в системі державного управління. Виконання стратегій. Стратегічне планування.

2

6.

Повноваження в організації державного управління: власні, делеговані

Функції, компетенція, повноваження. Сутність та особливості управлінських рішень в державних організаціях та установах. Управлінське рішення як сформульовані суб’єктом управління (керівником, керівним органом) на альтернативних засадах завдання і модель способу діяльності, поведінки, за допомогою якої керуюча система організації отримує можливість

безпосередньо впливати на керовану.

Теоретичні основи прийняття рішень. Вимоги до оптимальних управлінських рішень: збалансованість, повноваженість, конкурентність, своєчасність.

Класифікація управлінських рішень і вимоги до них.

4
Всього:
18


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Лінійні рівняння, що містять знак модуля, що містять суму та різницю...
Тема: Лінійні рівняння, що містять знак модуля, що містять суму та різницю модулів, що містять модуль під знаком модуля
Першоджерела для опрацювання та конспектування з історії педагогіки...
Арістотель. Політика. //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Сост. А. И. Пискунов. – М.,1981
5 Модуль Завдання та рекомендації з вивчення модуля
Вступ
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ

ПЕРСПЕКТИВА
Метою даного модуля є огляд організації і реалізації сучасного жіночого руху в Україні
Календарно-тематичний план практичних занять модуля «Психіатрія....
Календарно-тематичний план практичних занять модуля «Психіатрія. Наркологія» для студентів міжнародного медичного факультету 4 курса...
Проекту
«Розроблення модуля «Контроль розрахунків за послуги теплопостачання» автоматизованої інформаційної системи ТОВ «Брок-енергія»»
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Розроблення модуля «Управління складськими операціями» на базі мобільних технологій
Питання до модуля 1 з дисципліни «Ціноутворення»
Методичний підхід до врахування ризику при формуванні цінової політики підприємств морського транспорту
Тема магістерської або бакалаврської дипломної роботи
Розроблення автоматизованого модуля аналізу стану водних об'єктів у районі курортного міста
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка