Тема : ТР Microsoft Word. Оформлення сторінок тексту. Мета


Скачати 82.48 Kb.
НазваТема : ТР Microsoft Word. Оформлення сторінок тексту. Мета
Дата11.04.2013
Розмір82.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Тема: ТР Microsoft Word. Оформлення сторінок тексту.

Мета: познайомити учнів із особливостями використання текстового процесора Microsoft Word, а також із способами оформлення сторінок тексту.

Тип уроку: комбінований.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал.
Структура уроку:

1. Організаційна частина.

2. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Як здійснюється введення тексту в ПК?

2. Як запустити програму?

3. Як зберегти документ?

4. Які операції є найпростішими з редагування тексту?

5. Які основні можливості мають ТП щодо форматування тексту?

6. За якими ознаками класифікують системи опрацювання тексту?

  3. Пояснення нового матеріалу.
План

1. Запуск та вихід з програми.

2. Операції з фрагментами тексту виділення та вилучення

3. Форматування тексту.

4. Робота з таблицями.

5. Робота з графічними об’єктами.

6. Робота із списками, виновки, нумерація сторінок, колонтитули.
1. Запуск програми

Програму Word можна запустити декількома способами:

1. Для запуску Word з головного меню Windows необхідно виконати таку послідовність дій: Пуск®Программы®Microsoft Office®Microsoft Word;

2. Відкрити головне меню і натиснути пункт Создать документ Microsoft Office;

3. З контекстного меню робочого столу вибрати команду Создать®Документ Microsoft Word.

Вихід з програми
Після закінчення роботи з програмою Word, вийти з неї можна декількома способами:

Файл®Выход

Натиснути комбінацію клавіш ALT+F4;

Натиснути кнопку Закрыть у правій частині рядка заголовка. Якщо ви не зберегли документ, то Word запропонує вам зробити це перед виходом із програми.
2. Операції з фрагментами тексту виділення та вилучення

<®>, <¬>, <­>, <¯>

На один ліворуч, праворуч; на один рядок вгору, вниз

Home, End

На початок або кінець рядка

Page Up, Page Down

На один екран вгору або вниз

Ctrl + Home

На початок документа

Ctrl + End

В кінець документа

Виділення тексту

Виділення слова

Встановити на ньому |-подібну вказівку миші і виконати подвійне клацання л.к.м.

Виділення речення

Встановити на ньому |-подібну вказівку миші і, утримуючи клавішу Ctrl, виконати подвійне клацання л.к.м.

Виділення абзацу

Встановити на ньому |-подібну вказівку миші і виконати потрійне клацання л.к.м.

Виділення одного або декількох рядків

Встановити вказівку миші в смузі виділення (вказівка набуває форму стрілки) і протягти навпроти необхідної кількості рядків, утримуючи ліву кнопку миші

Виділення певного фрагмента тексту

Протягти |-подібну вказівку миші по фрагменту, утримуючи ліву кнопку миші

Виділення певного фрагмента тексту за допомогою клавіатури

Встановити текстовий курсор у потрібному місці і, утримуючи клавішу Shift, виділяти текст натисканням клавіш керування курсору <®>, <¬>, <­>, <¯>

Скасування виділення

Клацнути мишею в будь-якому місці документа або натиснути одну з курсорних клавіш
3. Редагування тексту
Вилучення певного фрагмента тексту

Виділити фрагмент і натиснути клавішу Delete

Переміщення певного фрагмента тексту

Ä Виділити фрагмент тексту

Ä Вирізати його в буфер обміну:

F Пункт меню Главная®Вырезать;

F Контекстне меню →Вырезать;

F Комбінація клавіш Ctrl+X або Shift+Delete.

Ä Встановити курсор в місце вставки фрагмента тексту

Ä Вставити фрагмент тексту з буфера обміну:

F Пункт меню Главная ®Вставить;

F Контекстне меню → Вставить;

F Комбінація клавіш Ctrl+V або Shift+Ins.

Копіювання певного фрагмента тексту

Ä Виділити фрагмент тексту

Ä Скопіювати його в буфер обміну

F Пункт меню Главная ®Копировать ;

F Контекстне меню → Копировать;

F Комбінація клавіш Ctrl+C або Ctrl+Ins.

Ä Встановити курсор в місце вставки фрагмента тексту

Ä Вставити фрагмент тексту із буфера обміну

(аналогічно до попереднього пункту)

Перевірка правопису

Ä Виконати команду: Рецензирование®Правописание

Скасування попередніх дій

Ä Виконати команду:

F Натиснути кнопку Отменить ввод ;

F За допомогою комбінації клавіш Ctrl+Z

4. Форматування тексту

Під форматуванням тексту розуміють:

Ä зміну параметрів зображення тексту (подчеркнутый, курсив, полужирный);

Ä задання розміру тексту;

Ä набір тексту вище, нижче рівня рядка;

Ä вибір шрифта;

Ä застосування рідко вживаних та спеціальних символів.

Форматування символів

Процедура форматування символів включає: вибір типу, накреслення, розміру і кольору шрифту; встановлення інтервалів між символами; вибір засобу анімації (обрамлення, виділення) окремих слів та фрагментів тексту; введення в текст спеціальних символів тощо.
Вибір типу і розміру шрифту. Взагалі ця процедура виконується за командою Главная®Шрифт, що зумовлює появу на екрані діалогового вікна Шрифт із трьома вкладками: Шрифт, Дополнительно.
Увага! Стандартний формат шрифту: тип — Times New Roman, розмір — 14, колір — монохромний (Авто), накреслення — звичайне.
Вкладка Дополнительно вікна Шрифт використовується для встановлення масштабу шрифту, міжсимвольних інтервалів і зсуву символів відносно базової лінії тексту.
Міжсимвольний інтервал вибирається зі списку Интервал («обычный», «разреженный», «уплотненный»). За замовчуванням системою призначається інтервал «Обычный». Його зміна у більший або менший бік виконується лічильником. Позиція символів відносно лінії, на якій вони розташовуються («вверх», «вниз», «нет»), задається в списку Смещение і також регулюється лічильником.
Форматування сторінок

При введенні і друкуванні тексту Word використовує встановлені за замовчуванням розміри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою команди Разметка страницы®Параметры страницы. При цьому відкривається вікно діалогу Параметры страницы, яке має три вкладинки.

Вкладинка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів. В полі Ориентация потрібно вказати орієнтацію документа Книжная або Альбомная.

Вкладинка Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні розміри із списку форматів, які підтримує Word. Якщо жоден із стандартних розмірів не підходить, то слід вибрати в списку форматів елемент Специальный і для нього вказати висоту і ширину.
5. Робота з таблицями

У ТР Word таблицю можна створити трьома способами:

· Вставка →Таблица→ вибираємо потрібно кількість рядків і стовпців.

· Вставка →Таблица→Нарисовать таблицу.

· Вставка →Таблица→Вставить таблицу

У діалоговому вікні Вставка таблицы можна вказати розмір таблиці (кількість рядків та стовпців), задати автопідбір ширини стовпців.

При встановленні курсору у будь-яку комірку з’являються панелі інструментів для роботи з таблицями Конструктор і Макет.

Панель інструментів Макет дозволяє: вставити рядки, стовпці, комірки в таблицю; знищити рядки, стовпці, комірки та таблицю; об’єднати, розбити комірки таблиці; розбити саму таблицю; задати ширину та довжину стовпців і рядків; відсортувати дані; задати вирівнювання в таблиці; використати формули для обчислення; задати властивості таблиці та ін.6. Робота із списками
Word дає можливість будувати маркеровані, нумеровані та багаторівневі списки різних видів.

Створення однорівневого маркерованого або нумерованого списку можливо:

1. За допомогою панелі “Главная”. Для цього необхідно виконати наступні дії:

1)Перейти на сторінку документу, з якої необхідно почати побудову списку.

2)На панелі Главная обрати “Маркеры” або “Нумерация”. Word вставить в текст символ-маркер або число.

3)Ввести текст першого елемента списку та натиснути лавішу . Word відмітить маркером або наступним номером початок наступного абзацу.

4)Щоб закінчити нумерацію, необхідно двічі натиснути клавішу .

2. За допомогою контекстного меню Для цього необхідно виконати наступні дії:

1) Поставити курсор мишки на тому місці де повинен бути створений список.

2) Натиснути праву кнопку мишки та обрати з контекстного меню, що з’явиться команду “Маркеры” або “Нумерация”.

Щоб обрати інший стиль нумерованого списку, потрібно виконати наступні дії:

1. Поставити курсор мишки на тому місці, де повинен бути створений список.

2 Активізувати вкладку “Нумерованный”. Вкладка містить галерею стилів нумерування.

4. Якщо потрібний вам стиль відсутній, необхідно клацнути на будь-яку із восьми комірок галереї.

5. Натиснути кнопку Изменение нумерованного списка

6. Обрати нумерацію за допомогою списку “Нумерация”.

7. Ввести потрібну величину в поле “Начать с”, якщо потрібно змінити початок відліку.

8. Натиснути кнопку “ОК”.

IV. Закріплення знань учнів

1. Наведіть способи виділення фрагмента тексту. Як клацанням миші виділити одне слово, один абзац?

2. Як вилучити фрагмент тексту?

3. Як перемістити фрагмент тексту за допомогою буфера?

4. Як скопіювати фрагмент тексту з одного документа до іншого?

5. Як помістити в документ графічне зображення з файлу?

6. Як вставити малюнок з колекції Microsoft Clip Gallery?

7. Які операції можна виконати з графічним об’єктом?

8. Як побудувати деяку фігуру?

9. Якими способами можна створити таблицю у Word?

10. Як намалювати таблицю?

11. Для чого використовують списки ?

12. Як створити однорівневий маркерований або нумерований список?

13. Для чого використовують виноски?

14. Як вставити виноску у документ?

15. Як видалити виноску?

16. Як вставити нумерацію сторінок у Word?

17. Як знищити нумерацію сторінок?

18. Для чого використовують колонтитули?

19. Яка інформація найчастіше розташовується в колонтитулах?

20. Що таке стиль форматування?
V. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

Схожі:

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису
МЕТА: навчитись працювати з текстовим процесором Microsoft Word, встановлювати параметри роботи програми, створювати найпростіші...
Тема. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Форматування...
Мета: розглянути виділення фрагментів тексту та операції з ними в текстовому процесорі, набути практичних навичок у оформленні документів...
Тема: Створення головного документу. Організація тексту у великих...
Мета: Сформувати практичні навички щодо обробки великих доку­мен­тів у Word 2010. Створення головного документу, організації тексту...
Тема: Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів
Ознайомити учнів із принципами настроювання параметрів сторінок, способами оформлення сторінок тексту, створення колонтитулів, основними...
CТВОРЕННЯ WEB – СТОРІНОК
Введення тексту у вікні редактора відбувається точно так, як і в Word; точно так, як і в Word, можна перевіряти орфографію
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Робота з текстовими фрагментами та графічними об’єктами
МЕТА: навчитися виконувати дії з фрагментами тексту, застосовуючи наявні в MS Word технології, використовувати буфер обміну Office,...
Лекція: Робота з файлами: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Розглянуті особливості вікон для роботи з файловою системою. Показані способи створення нових документів на основі шаблонів, що у...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика»
Самостійна робота повинна містити не менше 10 сторінок рукописного тексту або 5-6 сторінок друкарського тексту
Лекція: Графічні можливості: версія для друку і PDA Лекція присвячена...
Представлені можливості налаштування зображення, у тому числі зміни яскравості, контрастності кольору. Описані різні способи оформлення...
Тема: Створення і редагування складних документів у текстовому процесорі Microsoft Word 2010
Мета: Сформувати практичні навички щодо створення і редагування складних доку­мен­тів у Word 2010
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка