ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


НазваФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Сторінка1/4
Дата07.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Кафедра теорії, історії та конституційного права


Робоча навчальна програма

та методичні рекомендації

з дисципліни
"Правознавство"
для студентів зі спеціальностей:

"Менеджмент ЗЕД",

"Міжнародна економіка",

"Фінанси і кредит",

"Облік і аудит"

"Інтелектуальні системи прийняття рішень"
(денної та заочної форми навчання)

Київ - 2010

Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Інтелектуальні системи прийняття рішень" денної та заочної форм навчання.

Укладач: Бондаренко О.В. – старший викладач кафедри теорії, історії та конституційного права
Розглянуто та ухвалено:

на засіданні кафедри теорії, історії та конституційного права

Протокол № 89 від «6» жовтня 2010р.
Ухвалено:

Вченою Радою факультету правознавства та міжнародних відносин

Протокол № 2 від «21» жовтня 2010р.

ЗМІСТ

 • Вступ.

 • Тематичні плани.

 • Зміст лекційного курсу.

 • Плани семінарських занять та методичні поради до них.

 • Зразки тестів до модульного контролю.

 • Методичні поради та питання до організації самостійної роботи студентів.

 • Питання для підготовки до іспиту.

 • Список рекомендованої література.

 • Система рейтингової оцінки знань.


ВСТУП

В умовах розбудови правової держави і громадянського суспільства, удосконалення правової системи та зміцнення законності, важливим є піднесення на необхідний рівень правової культури і правосвідомості населення. Велике значення в реалізації цього завдання має підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері економіки.

Вивчення курсу "Правознавство" має важливе значення в загальній системі підготовки майбутніх спеціалістів з питань зовнішньої економіки та менеджменту, тому що забезпечує необхідну правову основу їх майбутньої діяльності.

Виховання студентів неможливе без засвоєння глибоких знань з правознавства, прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, чинного законодавства України.

Засвоєння курсу "Правознавство" в подальшому процесі демократизації, входженню України в Європейську і світову спільноту сприятиме правовому вихованню і правовій освіті всіх громадян, вирішення економічних і соціальних проблем, зміцнення правових засад конституційного ладу.

Зважаючи на професійне спрямування студентів , особливу увагу в курсі приділено вивченню конституційного, цивільного, трудового, кримінального, адміністративного, сімейного, господарського законодавства.

При розробці програми та тематичних планів враховано необхідність застосування в житті практичних навичок їх роботи з законами, кодексами, підзаконними нормативними актами.

Метою курсу "Правознавство" є засвоєння комплексу базових юридичних знань, підвищення загального рівня правової культури для підготовки фахівців різного напряму фахової підготовки в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі.

За допомогою категорій та основних положень юридичної науки студенти знайомляться, як за допомогою юридичних засобів захищати суспільні цінності та власні законні інтереси.

Студент повинен знати: поняття та сутність держави і права; права та обов'язки громадян; конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої та судової влади; територіальний устрій держави; основи законодавства окремих галузей права; основні державно - правові терміни та поняття, певний обсяг правових знань з актуальних проблем юридичної науки Української держави.

Студент повинен уміти: орієнтуватись у системі державно-правового законодавства і державно - правової практики; користуватись нормами Конституції України та інших нормативно - правових актів в своїй практичній діяльності.
Вивчення курсу "Правознавство" передбачає читання лекцій, проведення семінарських занять, самостійну роботи під контролем викладача і закінчується складанням іспиту.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для бакалаврів зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

(денна форма навчання)


№ п/п

Назва тем

Лекції

Семінарські заняття

СРС

Всього годин

1

2

4

5

6

3
Модуль 1. Держава і право

1.

Держава: поняття, ознаки, форми держави.

2

2

4

8

2.

Організація державної влади: функції, повноваження, апарат держави, механізм держави.

2

2

6

10

3.

Право: поняття, ознаки, принципи, функції.

2

2

4

8

4.

Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

2

4

6

12Модуль 2. Галузі права


0

5.

Основи конституційного права України.

2

4

6

12

6.

Основи трудового права України.

2

4

8

14

7.

Основи цивільного права України.

2

4

6

12

8.

Основи господарського права України.

1

4

4

9

9.

Основи сімейного права України.

1

2

4

7

10.

Основи адміністративного права України.

2

2

4

8

11.

Основи кримінального права України

2

2

4

8

Разом годин:

20

32

56

108


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Для бакалаврів зі спеціальності "Міжнародна економіка"

(денна форма навчання)


№ п/п

Назва тем

Лекції

Семінарські заняття

СРС

Всього годин

1

2

4

5

6

3
Модуль 1. Держава і право

1.

Держава: поняття, ознаки, форми держави.

2

2

4

8

2.

Організація державної влади: функції, повноваження, апарат держави, механізм держави.

2

2

6

10

3.

Право: поняття, ознаки, принципи, функції.

2

2

4

8

4.

Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

2

2

6

10Модуль 2. Галузі права

5.

Основи конституційного права України.

4

2

6

12

6.

Основи трудового права України.

4

4

8

16

7.

Основи цивільного права України.

4

4

8

14

8.

Основи господарського права України.

1

2

4

7

9.

Основи сімейного права України.

2

1

4

7

10.

Основи адміністративного права України.

2

1

4

7

11.

Основи кримінального права України

2

2

4

8

Разом годин:

28

22

58

108ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Для бакалаврів зі спеціальності "Інтелектуальні системи прийняття рішень"

(денна форма навчання)№ п/п

Назва тем

Лекції

Семінарські заняття

СРС

Всього годин

1

2

4

5

6

3
Модуль 1. Держава і право

1.

Держава: поняття, ознаки, форми держави.

1

1

1

3

2.

Організація державної влади: функції, повноваження, апарат держави, механізм держави.

1

1

1

3

3.

Право: поняття, ознаки, принципи, функції.

1

1

1

3

4.

Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

1

1

2

4Модуль 2. Галузі права

5.

Основи конституційного права України.

2

2

2

6

6.

Основи трудового права України.

4

2

4

10

7.

Основи цивільного права України.

4

2

4

10

8.

Основи господарського права України.

1

1

1

3

9.

Основи сімейного права України.

1

1

1

3

10.

Основи адміністративного права України.

2

1

1

4

11.

Основи кримінального права України

2

1

1

4

Разом годин:

20

14

19

53


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Для бакалаврів зі спеціальності "Фінанси і кредит"

(денна форма навчання)№ п/п

Назва тем

Лекції

Семінарські заняття

СРС

Всього годин

1

2

4

5

6

3
Модуль 1. Держава і право 
1.

Держава: поняття, ознаки, форми держави.

1

1

6

8

2.

Організація державної влади: функції, повноваження, апарат держави, механізм держави.

1

1

6

8

3.

Право: поняття, ознаки, принципи, функції.

1

1

6

8

4.

Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

1

1

6

8Модуль 2. Галузі права

5.

Основи конституційного права України.

2

2

8

12

6.

Основи трудового права України.

4

4

8

16

7.

Основи цивільного права України.

4

2

8

16

8.

Основи господарського права України.

1

1

6

8

9.

Основи сімейного права України.

1

1

6

8

10.

Основи адміністративного права України.

1

2

6

9

11.

Основи кримінального права України

1

2

6

9

Разом годин:

18

18

72

108


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Для бакалаврів зі спеціальності "Облік і аудит"

(денна форма навчання)№ п/п

Назва тем

Лекції

Семінарські заняття

СРС

Всього годин

1

2

4

5

6

3
Модуль 1. Держава і право 
1.

Держава: поняття, ознаки, форми держави.

1

1

6

8

2.

Організація державної влади: функції, повноваження, апарат держави, механізм держави.

1

1

6

8

3.

Право: поняття, ознаки, принципи, функції.

1

1

6

8

4.

Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

1

1

6

8Модуль 2. Галузі права

5.

Основи конституційного права України.

2

2

8

12

6.

Основи трудового права України.

4

4

8

16

7.

Основи цивільного права України.

4

2

8

16

8.

Основи господарського права України.

1

1

6

8

9.

Основи сімейного права України.

1

1

6

8

10.

Основи адміністративного права України.

1

2

6

9

11.

Основи кримінального права України

1

2

6

9

Разом годин:

18

18

72

108


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Для бакалаврів зі спеціальності "Облік і аудит"

(заочна форма навчання)


№ п/п

Назва тем

Всього годин

Лекції

Семінарські заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

1.

Держава: поняття, ознаки, функції, форми держави.

66

2.

Право: поняття, ознаки, принципи, функції.

66

3.

Основи конституційного права України

2020

4.

Основи трудового права України

2020

5.

Основи цивільного права України

2424

6.

Основи господарського права України

88

7.

Основи сімейного права України

44

8.

Основи адміністративного права України

88

9.

Основи кримінального права України

1212

Разом годин:

108108ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Для бакалаврів зі спеціальності "Фінанси і кредит"

(заочна форма навчання)


№ п/п

Назва тем

Всього годин

Лекції

Семінарські заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

1.

Держава: поняття, ознаки, функції, форми держави.

66

2.

Право: поняття, ознаки, принципи, функції.

66

3.

Основи конституційного права України

2020

4.

Основи трудового права України

2020

5.

Основи цивільного права України

2424

6.

Основи господарського права України

88

7.

Основи сімейного права України

44

8.

Основи адміністративного права України

88

9.

Основи кримінального права України

1212

Разом годин:

108108


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Для бакалаврів зі спеціальності "Міжнародна економіка"

(заочна форма навчання)


№ п/п

Назва тем

Всього годин

Лекції

Семінарські заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

1.

Держава: поняття, ознаки, функції, форми держави.

66

2.

Право: поняття, ознаки, принципи, функції.

66

3.

Основи конституційного права України

2020

4.

Основи трудового права України

2020

5.

Основи цивільного права України

2424

6.

Основи господарського права України

88

7.

Основи сімейного права України

44

8.

Основи адміністративного права України

88

9.

Основи кримінального права України

1212

Разом годин:

108108ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Для бакалаврів зі спеціальності "Міжнародна економіка"

(заочна форма навчання)


№ п/п

Назва тем

Всього годин

Лекції

Семінарські заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

1.

Держава: поняття, ознаки, функції, форми держави.

6

0,5
6

2.

Право: поняття, ознаки, принципи, функції.

6

0,5
6

3.

Основи конституційного права України

20

1

1

20

4.

Основи трудового права України

20

1

1

20

5.

Основи цивільного права України

24

1

1

24

6.

Основи господарського права України

8

1
8

7.

Основи сімейного права України

4

1
4

8.

Основи адміністративного права України

8

1

1

8

9.

Основи кримінального права України

12

1
12

Разом годин:

108

8

4

108


Зміст лекційного курсу
Модуль 1
Основи теорії держави і права
Тема 1. Держава: поняття, ознаки, форми держави.

План


 1. Поняття держави та її ознаки

 2. Закономірності та основні теорії походження держави.

 3. Характеристика функцій держави

 4. Форма держави та її елементи (форма державного правління, форма державного устрою, форми державного (політичного) режиму)

 5. Поняття і основні ознаки (принципи) громадянського суспільства та правової держави

Література:12, 17, 27, 31-33, 36

  1   2   3   4

Схожі:

2. Класифікація страхування
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Український...
Болонської декларації щодо підготовки фахівців, здатних на високому рівні реалізувати завдання, пов’язані з якісною підготовкою спеціалістів...
Особливості географічної структури міжнародної торгівлі товарами
Особливості географічної структури міжнародної торгівлі товарами. Товарна структура міжнародної торгівлі в розрізі груп та видів...
Кучеренко В. Р., Макуха С. М. Національна економіка: Відтворення...
Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі
Фінанси підприємств Навчальний посібник Схвалено Міністерством аграрної...
Редькін О. С. завідувач кафедри фінансів Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної...
3. Світовий ринок товарів і послуг
...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Пестовська З. С., старший викладач кафедри фінансів та банківської справи
Реформування міжбюджетних відносин в умовах міжнародної фінансової кризи
С. Т. Скибенко РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Укладач: Скибенко С. Т., доцент кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі, к е н
Глобалізація
З числа ж головних ознак економічної глобалізації виокремлюється зростання міжнародної торгівлі, збільшення іноземних капіталовкладень,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка